IN DEN ENGEL Simply Sem (21.30 uur) Aostrumse Zangkompeneej 'i Aacht vur Elluf (23.10 uur) ijanellekes Happy Sound (19.00 uur) Tomorrow People (19.30 uud Confetti (20.00 uur) Seniorenorkest (20.30 uur) Blaos Um Op 22.30 uur) l enkele jaren werd er tijdens de carnavalsdagen in Oostrum gesproken over de vor- ïing van een feestband, voordat in september 2001 een groep enthousiaste muzi- anten, aangemoedigd vanuit de carnavalsvereniging, begon met repeteren. Met z'n chten werd er toegewerkt naar het carnavalsseizoen van 2002. Daarmee is de naam an de band verklaard: 8 vur 11 et debuutoptreden vond plaats op de trouwdag van Willem-Alexander en Maxima, jdens het door de carnavalsvereniging georganiseerde Oranjebal. Het werd een :est voor publiek en muzikanten. Een goed carnavalsseizoen volgde. Feest stond (en =ml iaat) voorop. Schoonheidsfoutjes werden doorhëï publiek vergeven. ia een tweede carnavalsseizoen volgde in de zomer van 2003 het eerste optreden uiten de carnaval. Het publiek was onder de indruk van de muzikale vorderingen ie inmiddels gemaakt waren, raarbij voorop blijft staan dat r feest is voor publiek én and, la wat wisselingen bestaat de and uit 10 personen: een stevi- t backbone van gitaren en rums, een blazerssectie, een Dlein! tnger en een zangeres. Het r ipertoire is uiterst veelzijdig n niet in een paar woorden 3 302lmen te vatten- Er zit maar één ing op; kom een keer luisteren Jar 8 vur 11 "li Crfect gaat het nooit. Feest is et altijd. (21.00 uur) ;t een aantal dames van verschillende pluimage bij elkaar met Één gezamenlijke )bby, smartlappen zingen, kleed ze in fleurige pakjes van enige status en u krijgt de anellekes. sals de naam al zegt zien ze er zo ook uit en de leeftijd, daarover laten we ons niet t, laten we zeggen, van jong tot iets ouder. et idee is ruim 3 jaar geleden ontstaan door een aantal enthousiaste dames op een estavond van de plaatselijke tennisclub. Er werd besloten om een aantal dames te igen die ook wel van feesten houden en enthousiast zijn voor deze muziek, idsdien wordt er wekelijks gerepeteerd om zoveel mogelijk liedjes te kemien en er :n leuke presentatie van te maken Deze avonden zijn natuurlijk altijd gezellig met iveel vrouwen. treden op van bejaardenhuis, personeelsfeest bij bedrijven, tot kleine en grote 'enementen. Iet repertoire van de groep bestaat uit hele oude liedjes voor de al wat oudere toe- •order, zoals Me wieggie was een stijfselkissie en Eenmaal in je leven en de echte :ezingers voor op feestjes, zoals Brandend zand, Kleine cafe aan de haven, Ik heb leen nog maar die foto, Vuile huichelaar en ga zo maar door. Dit repertoire wordt jepast aan het evenement. igtepunt tot nu toe was het optreden op de Dag van het Levenslied in Nijmegen mei-2003 voor 8000 mensen en onlangs 16 april 2005 bij Smart in het Hart in lersfoort. Nu vinden we het nog leuker en staan we zowel op grote evenementen pleinen in het hele ld als ook in kleine iltjes met plezier te igen. is als u benieuwd it naar deze zeer :zellige damesgroep Sjanellekes uit enray en u houdt van :n feestje laat u dan errassen en komt ons [en! Wij hebben er in in! oor meer informatie ie onze eigen website www.sjanellekes.nl TÖTML In het najaar van 1982 besluit een groepje jongeren om een eigen koor op te rich ten. Lekker samen zin gen en de jongeren missen muzikaal opluisteren is hun doel. Het eerste optre den vindt plaats in de kerk van Merselo. Enkele jaren later besluit men om de leeftijdsgrens wat rui mer te nemen, waardoor de naam Jongerenkoor, niet meer juist is. Er wordt een nieuwe naam bedacht: Happy Sound. Het repertoire wordt flink uitgebreid (vooral moderne muziek) en er worden ook buiten de kerk van Merselo optredens en con certen verzorgd. Op dit moment staat het koor onder leiding van Angelique Pijnenburg en telt twintig enthousiaste leden. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de zang, maar ook choreografie, make-up en kleding spelen een belangrijke rol bij de uitvoeringen. Er is maar één minpuntje: het is erg moeilijk om mannelijke koorleden te "strikken". Dus: houd je van zingen en heb je op dinsdagavond niets te doen: loop eens binnen tijdens onze repetities in Café Den Tommes en zing gezellig mee met Happy Sound. Jeugdkoor Tomorrow People werd opgericht in 1989 door Joke Halmans. In 2001 heeft Marcel Engelen (24 jaar) de leiding van het koor overgenomen. In 2003 heeft Arthur Gerritzen zich bij het koor gevoegd als gitarist. Het koor is voor jeugd van 12 jaar tot ongeveer 25 jaar en telt 23 enthousiaste leden. Ze repeteren op donderdagavond in de toren van de Grote Kerk van 19:30 uur tot 21:00 uur. Ze zingen voorname lijk "soft pop", waaronder liedjes van Twarres en Marco Borsato. Naast optre dens in de kerk zijn ze ook actief bij diverse korenfestivals en muziekevenementen. Ben je enthousiast geworden, kom dan een keer luisteren op donderdagavond. Naast zangers en zangeressen zijn we ook op zoek naar een drummer. Voor meer informa tie kun je terecht op de website: www.mykoorvenray.tk. Op de site vind je ook een aanmeldingsformulier. Confetti is een groep enthousiaste zangers en muzikanten die een geva rieerd stukje muziek presenteren. De muziek bestaat uit voornamelijk Engelstalige muziek uit de jaren 60 tot 90. Hierbij zingt Confetti zowel onder begeleiding van een combo als ook a capella. Met name de varia tie in het repertoire maak een optre den van Confetti voor een zeer breed publiek toegankelijk. Omdat we een zeer breed publiek willen bereiken is het voor ons ook belang rijk dat we voor een ieder wat bie den. Dit punt geeft ook meteen aan dat muziek niet alleen luisteren is maar dat kijken ook een belangrijke rol in neemt. Confetti weet daar dan ook op een zeer goede wijze invulling aan te geven door van ieder optreden een feest te maken zowel voor het oor als ook het oog. Close Harmony is een begrip in de zangwereld waar Confetti op een eigen wijze invulling aangeeft. In veel van onze nummers liggen de noten in een akkoord dicht tegen elkaar. Het uitgangspunt is vierstemmig maar veelvuldig zoeken we de spanning op van akkoorden met 6 en soms ook 7 noten. Confetti zingt niet alleen bij In den Engel maar zal voor 22.00 uur ook nog op diverse straathoeken optreden. (22.00 uur) Muziekmakereej Blaos Um Op "BLAOS UM OP" opgericht in 1978 is ontstaan als "Joekskapel" met het doel om op een muzikale en plezierige manier carnaval te vieren en deel te nemen aan de diver se camavalsactiviteiten in (de omgeving van) Venray. Al na enkele jaren werden de activiteiten uitgebreid. Er werden optredens verzorgd in de hele regio; niet alleen in relatie tot het camavalsgebeuren maar ook voor het opluisteren van feesten en evenementen. Er werden ook elders in Limburg en Noord Brabant opgetreden evenals in Duitsland, België en Luxemburg. Ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan in 1983 werd een grammofoonplaat opgenomen. In 1989 werd het elfjarige bestaan op grootse wijze gevierd en verscheen de eerste CD. Door de wijziging van het repertoire werd de naam "Joekskapel" in 1990 vervangen door "Muziekmakereej". In 1997 werd in samenwerking met drie andere muziekkapellen uit Venray een nieuwe CD uitgebracht. In 2000 is ter gelegenheid van het 22-jarig bestaan een videoclip uitge bracht. Op dit moment omvat het totale repertoire ruim 150 muziekstukken in diverse genres zoals carna valsmuziek, dansmuziek en stemmingsmuziek.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 41