©rden Smakt in rep en roer: We worden overvallen (ft LEUKE^ Feestelijke intocht op de 'Route Bonbon' DeMKB Van de Vorle zet bestemmingsplan op website Gouden li bruidspaar ff ff andoetere J DS automatiseerder ongen dé specialist Voor tegels, sanitair en tegelwerken! Honderdzesentwintigste jaargang - week 24 - donderdag 16 juni 2005 (D protestraat 23 ISHBd 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Boze wethouder Teunissen: "Waals had zijn kop moeten houden" Waals heeft voor grote con sternatie gezorgd in Smakt. De burgemeester vertelde maan dagavond in een bijeenkomst met de fractievoorzitters dat het agrohotel voor driehon derd Poolse arbeiders in Smakt komt. "De locatie is bekend. Het komt in Smakt. Wethouder Teunissen heeft daarover donderdag een gesprek met de dorpsraad", vertelde Waals. Het agrohotel zal gehuisvest worden in het klooster van de paters Karmelieten aan de St. Jozeflaan. Diezelfde avond sloeg het nieuws in als een bom in het klei ne Venrayse kerkdorp dat 195 inwoners telt. Verantwoordelijk wethouder Hans Teunissen (Lokaal Aktief) is woedend. "Waals had zijn kop moeten hou den", luidt zijn eerste reactie. "Deze uitspraken zijn volledig voor zijn rekening. Het gehele college is onaangenaam verrast." Toevallig hield maandagavond de dorpsraad van Smakt-Holthees haar maandelijkse vergadering. De dorpsraad wist nergens iets van. Ook niet van het gesprek met Teunissen. PvdA-raadslid Elly van Dijck fungeerde die avond als boodschapper. Zij is inwoner van Smakt en was als toehoorder aan wezig bij de vergadering waarin Waals zijn uitlatingen deed. Na afloop reed Van Dijck nog even langs bij de dorpsraad, die net was uitvergaderd. Het raadslid vertelde wat zij eerder die avond in het gemeentehuis had verno men. Het nieuws sloeg in als een bom. "We werden er compleet door overvallen", zegt dorpsraads lid Jeanne Janssen. 'We zaten nog wat na te praten met enkele bezoekers toen Elly binnenkwam en ons op de hoogte stelde. 'Dit kan toch niet waar zijn. Wat krij gen we nou', zo reageerden we boos. Hoe kan een dorpje van nog geen tweehonderd mensen drie honderd Polen opvangen? Dit kan toch echt niet. Het was voor iedereen een behoorlijke schok. Terwijl we als dorpsraad ook helemaal van niets wisten. Zoiets bespreek je toch eerst met het dorp zelf voordat het naar buiten komt", aldus een verbijsterde Janssen. Dinsdag ging het verhaal in het dorp als een lopend vuurtje rond. Jeanne Janssen weet dat er men sen zijn die die nacht geen oog hebben dicht gedaan. "Dit is vra gen om grote problemen. We zul len zeker in actie komen. Want zo'n groot hotel hoort niet in Smakt thuis maar in een plaats als Venray." IN ZtfN MAAG Wethouder Teunissen zit met de kwestie behoorlijk in zijn maag. Hij zegt het niet hardop maar dinsdagochtend zijn er ongetwijfeld harde woorden gevallen in de wekelijkse college vergadering. "Het klooster in Smakt is helemaal niet aan de orde. Er is nog niets concreet. Bovendien is het gebouw ook geen eigendom van de gemeen te", zegt Teunissen die woensdag (gisteren, red.) met de dorpsraad voor spoedoverleg aan tafel zat. "Om alle zorgen weg te nemen. Want de uitspraken van Waals zijn veel te prematuur. Er zijn genoeg alternatieven in Venray. Ik kan zo al vijf concrete initiatieven opnoe men die veel meer geschikt zijn dan Smakt." Teunissen weet dat in Smakt al langer de geruchten rondgaan. Sinds dat bekend is dat in de zomer van 2006 de laatste paters van de Ongeschoeide Karmelieten uit het pelgrimsdorp vertrokken zijn. "De paters weten nog niet wat ze met gebouw wil len", zegt de wethouder. "Waarschijnlijk zal het verkocht worden. Ik had dit in goed over leg met iedereen willen bespre ken. Want kloosters worden door de provincie met name genoemd als mogelijke locatie. En zover ik weet komt er binnenkort in de gemeente maar één klooster vrij." Teunissen hoopt dat na het gesprek met de dorpsraad de rust weer terugkeert in Smakt. Hij benadrukt dat het geen enkel pro bleem is in Venray een grootscha lig agrohotel te realiseren. "Ik sta ervan versteld hoeveel onderne mers zich al gemeld hebben. Met allemaal geschikte gebouwen die op korte termijn vrijkomen." Sroot en klein jj wordt wel eens verweten k het allemaal een beetje te [t-wit zie. De lezer vergeet ;emakshalve de rode onder onder mijn wekelijkse i Daarom wil ik het deze :ens van een andere kant iot en klein: een tegenstel- die al sinds de bijbel de Soederen regelmatig bezig kit. David versloeg uiteinde- Goliath waarmee voor het k schriftelijk werd vastgelegd de kleine het wel van de te kan winnen. toch blijven veel "kleintjes" een Calimero-gevoel zitten, ik tal van Venrayse relaties de Rabobank. Zij mochten ig op de fiets de omgeving Arcen en Herungen onveilig onder begeleiding van ex- ildkampioen Adri van der Voor de die-hards werd nog kleine bergsprint ingelast, der Poel won, zoals ver- :ht. De grote won hier dus van de kleintjes, it van de Vorle heeft ook lang dat Calimero-gevoel Zij zijn groot en Joost klein". Tot de laatste verkie- n. Joost zijn partij won en met vijf zetels in de raad. mocht Joost zich groot voe- Het verhaal is bekend. Joost :er in zijn uppie in de raad, :nd tegen al het onrecht de groten. Deze week •ratelde Joost zich opnieuw het kleine imago. Wat de :ente niet lukte, lukte hem tl. Het hele bestemmingsplan Iténgebied, inclusief tekenin- heeft hij op de site van zijn ktie gezet. Ook hier wint rid weer eens van Goliath, loe het de kerkdorpen van- >nd zal vergaan is koffiedik kij ft- De kleine dorpen, altijd okkend tegen het "grote" nray, hebben de laatste tijd •cite met tal van uitspraken 1 onze burgervader. Die deed ir deze week nog een schepje ïop door Smakt te confron- in met de mogelijke komst een agrihotel in het ilietenklooster. lero Smakt was in rep en De kleine gemeenschap it weer eens opboksen tegen 'lijke besluiten uit het grote ly. let gaat vanavond niet alleen ir Jos Waals en zijn vele uit- aken. Het gaat ook een beetje ft groot en klein, Het gaat dan jt over winnen. De kleine dor- p willen voor vol worden aan- pien. Terecht want alle inwo- i van Venray zijn voor de leente gelijk. Dat betekent ien de lusten maar ook de las- rdragen, of iemand nu groot lein is. Maar als je van klein k groot groeit dan zul je regel- ||ig last hebben van groeistui- om je aan het Calimero- |oeI te onttrekken. Dat geldt Pr de dorpen, maar zeker ook Venray. Hannes Avondvierdaagse Venray: 3350 deelnemers Tijdens de Vierdaagse van Nijmegen worden de wande laars op de laatste dag traditio neel overladen met bloemen. Gladiolen om precies te zijn. De St. Annastraat wordt dan ook jaarlijks weer omgedoopt wordt tot 'Via Gladiola'. In Venray konden de Grotestraat, Henseniusplein en Schouwburgplein zondag dan ook gerust omgedoopt wor den tot de 'Route Bonbon', ver wijzend naar de grote hoeveel heden snoepzakken waarmee de veelal jeugdige deelnemer- tjes werden overladen door familie en vrienden. Toeschouwers stonden de wan delaars in grote getale op te wach ten voor de laatste vierdaagse meters. Vanaf de opstelplaats voor het défilé bij de Helfrich- straat tot op het eindpunt stond er zeer veel publiek om de wan delaars toe te juichen, bij het eindpunt zelfs rijen dik. De wan delaars genoten met volle teugen van deze enorme belangstelling. Vrijwel allemaal werden zij door het muziekkorps uit hun woon plaats muzikaal begeleid. De een met nog meer snoepzakken en plastic kokers met snoepjes dan de ander. Aan touwtjes om de nek, bosjes bloemen in de han den, en natuurlijk de enige echte herinneringsmedaille van de wan delvierdaagse. En dan zingend en zwaaiend voorbij dat podium waar wethouder Mathieu Emonts en vierdaagse-bestuurslid Gonny Frederix het défilé afnamen. Petje af ook voor deze twee mensen, want voor ieder van de 3350 deel nemers hadden zij een applaus. Zij klapten en stimuleerden het publiek om mee te doen, en dat bleef niet zonder resultaat. Het was één groot feest. Behalve veel groepen van basisscholen waren er ook gelegenheidsgroepen, sportclubs, vriendengroepen, en een rolstoelgroep. Nieuwe deel nemer onder de scholen was de Laurentiusschool uit Vierlings beek. Peuterspeelzaal 't'Rommel- hofke uit Oostrum en de peuters van Buitenschoolse opvang De Nissehof mochten even proeven van de vierdaagse sfeer en liepen een dag mee in de 3-kilometer- tocht. Vier dagen lopen is voor hen nog te veel van het goede. Tot hun grote verrassing werden ook zij beloond met een echte medaille. "Wacht maar tot ik groot ben, dan loop ik vier dagen', lij ken ze wel te willen zeggen, zoveel indruk heeft het evene ment op hen gemaakt. Na het défilé was het aanschui ven op het bomvolle Schouw burgplein, in afwachting van de uitreiking van de prijzen. Naast de medaille die elke deelnemer kreeg, was er ook een herinne ringsbokaal voor elke groep, en natuurlijk bekers voor de groepen die hun beste beentje hadden voortgezet, netjes in de rij hadden gelopen, het vriendelijkst met het sjaaltje hadden gezwaaid en de aardigste liedjes hadden gezon gen. Jammer dat het uitreiken van de bekers zo lang duurde. Misschien een suggestie om een volgend keer alle prijswinnaars per groep ineens op te roepen in plaats één voor één, om vervol gens op iedere winnaar te moeten wachten totdat die door de enor me menigte zich naar voren heeft weten te dringen? WISSELTROFEE Een grote verrassing was er voor bestuurslid van de avond vierdaagse Gonnie Frederix. Zij stond klaar om samen met de wet houder de wisseltrofee uit te mogen reiken. Deze beker wordt elk jaar uitgereikt aan een per soon die veel werk ten behoeve van de vierdaagse heeft verzet en deze dus dik verdiend heeft. Zij stond al klaar om in de handen te klappen voor de winnaar toen zij ineens haar eigen naam hoorde noemen. Verbaasd keek zij om zich heen en vroeg zich af of zij hef wel goed had gehoord. En ja, opnieuw werd haar naam genoemd. Het werd voor haar pas werkelijkheid toen wethouder Emonts haar de beker en de bijbe horende bloemen in de handen drukte. Gonnie was compleet overdonderd. Zij kreeg deze prijs omdat zij elk jaar weer een uitste- verdienen, kend sfeertje en een sterke onder linge band weet te creëren. Ieder jaar zorgt zij er weer voor dat alles perfect geregeld is, en dat al 33 jaar lang. Na het uitreiken van de prijzen stroomde het plein leeg. De 7-jari- ge Kim Koopmans stond samen met haar familie bij een van de terrassen. Kim genoot-met volle teugen van de vierdaagse. Zij liep mee met de St. Jozefschool uit Holthees-Smakt. "Vooral de laatste dag vond ik mooi. Al die mensen die komen kijken, en dan de muziek erbij. Nee hoor, ik ben niet moe en blaren heb ik ook niet." "Goede degelijke schoenen aandoen", reageert haar moeder. "Dan hebben ze zo min mogelijk last, zeker geen sandaaltjes." Ook de 9-jarige Alex Bos van De Kruudwis was onder de indruk van alle belangstelling. "Door de Grotestraat naar het plein, waar zoveel mensen staan te kijken en te klappen, en met de muziek voorop. Dat was mooi", vertelde hij trots. Voor Alex duurde de vierdaagse overigens iets langer dan voor alle andere deelnemers. Na afloop nam hij namelijk een bezem ter hand om het Schouwburgplein schoon te vegen. Samen met een twintigtal andere leden van Zwemvereniging Spio kon hij zo een extra centje voor de clubkas De weergoden waren de wan delaars dit jaar overigens gunstig gezind. Tot op het allerlaatste moment van de avondvierdaagse bleef het droog. De prijzen waren verdeeld en het Schouwburgplein nog maar amper schoongeveegd door de vrijwilligers van Zwem vereniging Spio, of het begon te regenen. Geen echte stortbui^ maar voldoende om een nat pak op te lopen. Gerda Wolters, medewerkster van het Rode Kruis, vertelde dat er tijdens de vier wandeldagen toch nog wel een aantal blaren geprikt moesten worden. "De oorzaak ligt niet altijd bij een verkeerd schoeisel. Er wordt zelfs op gewone sandaal tjes gewandeld en dan ook nog probleemloos. Maar er zijn ook kinderen bij die onlangs nog nieu we wandelschoenen hebben gekregen, maar die zijn nog niet ingelopen en de randen daarvan zorgen dan voor irritaties en soms ook blaren. Maar vergeet niet dat veel kinderen in werkelijkheid een veel grotere afstand lopen dan dat de wandeltocht lang is. Met alle grappen en flauwekul dansen en springen ze soms van de ene kant van de weg naar de andere kant, op die manier leggen ze toch een grotere afstand af', vertelt Wolters, die zelf ook volop genoot van de gezellige drukte op het Schouwburgplein. Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11-13 Kunst Cultuur 14 Sport 23-28 Gemeentelijke mededelingen 19-20 Kerkelijke diensten 30 Theater op bezoek in Asteria Venray O,ËZJf 1 1 rnurwin"'?"1 STook u-K U bent vun harte welkom voor een gezellige avond met zang en dans door een professioneel theateigezclschap, zij serveren U een heerlijk verrassingsdincr Asteria venray Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray Inl. en reserveringen: Tel. 0478-511466 bedrijfsautomatisering bu Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl VADERDAG KADO'S PEEL EN MAAS niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur WEBSDESIGN Maatwerk op Internet .nl Uw adres voor al uw Feesten, Bruiloften, Partijen, Vergaderingen. Cafe-Zaal 't 1/euie NU THEMA FEESTEN Kwatsavond €45.- p.p. Spooktochten €45.- p.p. Arrangementen all in vanaf 22,50 p.p. Ontvangst met vlaai koffie ■k 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid buffet 't raspaardje van de horeca tot ziens in ,,'t Veule tel. 0478-581928 ZET VADER IN DE BLOEMETJES Zondag 19 juni Vaderdag Zaterdag 18 juni ontvangen alle vaders een kopje koffie in het Intratuin Tuincafé. (bon af te halen bij klantenservice) Zie voor info/activiteiten: www.intratuin.nl tj intratuin U HET GROENE WARENHUIS Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 MOLENAAR Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs Vestigingen int Venray Boxmeer Nuenen I Noorderhof 8. Poitbui 68, S800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 45 24 e-malh info@rhmweb.nl; Internet: wvrw.rhmwel TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 „N ;v iww. rongenvof. nl TEGELZETTERSBE DRIJF RONGEN Waar de gemeente niet in slaagde, dat lukte fractie Van de Vorle wel. Het complete bestemmingsplan buitenge bied is inclusief al het kaart materiaal te vinden op de web site www.fractievandevorle.nl. Onlangs in de commissieverga dering verzocht het CDA het bestemmingsplan buitengebied te publiceren op de gemeentelijke website. Zodat de informatie voor alle burgers toegangelijk wordt. Wethouder Teunissen (Lokaal AktieD antwoordde dat dit niet kon. Omdat de kaarten en de bestanden van een te grote omvang zouden zijn. De server en de apparatuur op het gemeente huis zouden daarvoor ontoerei kend zijn, aldus Teunissen die meldde dat het bestemmingsplan wel op cd-rom verkrijgbaar is. Raadsnestor Joost van de Vorle heeft toch al geen hoge pet op van de website van de gemeente Venray. Toen hij bovenstaand bericht vorige week in Peel en Maas las, ging hij aan de slag. Maandagmiddag op de markt meldde Van de Vorle al dat de klus bijna geklaard was. "Ze kun nen niets op het gemeentehuis", liet hij fijntjes weten. En inderdaad het bestemmings plan met alle documenten en kaarten is te vinden op de website van de raadsfractie.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 1