125) berdent Basisscholen Vredepeel en Heide in gevarenzone Een verborgen verlangen, Coenen Venray gaat dicht HA' 35% UITVERKOOP 50 Kindercollectie nu afgeprijsd! Gimbrére DeMKB andoetere LEVI'S En verder: KADOTIP! Brunch/Diner Cheque 1 ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! automatiseerder ZONDAG 12 JUNI VIERDAAGSE TTjintratuin Verbouwing of nieuwbouw? Honderdzesentwintigste jaargang - week 23 - donderdag 9 juni 2005 EN-MAAS t/fk ische EDDING Vredepeel bestaat 50 jaar Het resi t/m 22 Maandag 13.00-1 Dinsdag) Zaterdag Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Geen garantie behoud van dorpsscholen Het schoolbestuur SPOV doet 'zijn uiterste best' de negen basisscholen in de Venrayse kerkdorpen overeind te hou den. "Want een dorp zonder school is een gehucht zei Jan Brouwer maandag in het dorpsradenoverleg. Een garan tie kon de SPOV-bestuurder evenwel niet geven. Want Heide en vooral Vredepeel ver keren in de gevarenzone. Beide scholen zijn onder de opheffingsgrens van 66 leerlin gen gezakt. "We vragen ieder jaar voor beide scholen dispensatie aan bij het ministerie", vertelde Brouwer. "Dit is slechts een formaliteit. Het wordt telkens verleend. Omdat ze onder één schoolbestuur vallen." Het SPOV telt circa vierduizend leerlingen verdeeld over twintig basisscholen in de gemeente Venray. "Dit betekent gemiddeld tweehonderd kinderen per school. En dat aantal telt." Het wordt anders als de wettelij ke minimumgrens van 23 leerlin gen in zicht komt. 'De Hei' in Heide telt momenteel 50 kinderen en op Regina Pacis in Vredepeel zitten 35 leerlingen. "Als een school beneden de grens van 23 leerlingen zakt, dan is er geen wet telijke basis meer", verklaarde Brouwer. Prognoses wijzen uit dat Vredepeel over vijf tot tien jaar de kritische grens van het bestaansmi nimum héél dicht nadert. Voor Heide loopt het niet zo'n vaart omdat de school een kleine vijftig leerlingen zal blijven tellen. Het SPOV was bij het dorpsradenover leg te gast omdat er al langere tijd onrust is in de dorpen. Onderwijswethouder Emonts kon die onrust niet wegnemen. Brouwer herinnerde eraan dat niet een wethouder maar het SPOV beslist over het voortbestaan. "Ons streven is dat ieder dorp zijn eigen school behoudt. Dit is van wezen lijk en vitaal belang. Het is vaak de ontmoetingsplaats in het dorp. Een dorp zonder school is een gehucht", aldus de SPOV'er. Met uitzondering van Smakt heeft ieder kerkdorp zijn eigen school. De kinderen van Smakt gaan van oudsher naar school in het buurdorp Holthees. De leerlingenpopulatie in de Venrayse dorpen vertoont een sterk dalende lijn. Momenteel tel len de negen basisscholen samen 1350 leerlingen. Volgens de ver wachting zal dit aantal in 2014 gezakt zijn naar 1053 leerlingen. Een daling van bijna 25 procent. Brouwer lichtte toe dat in deze prognose geen rekening is gehou den met de bouwplannen in de dorpen. Maar dit zal de aantallen niet in grote mate beïnvloeden, denkt hij. De kwaliteit en de betaalbaar heid van het onderwijs staan voor op. En met de kwaliteit van de dorpsscholen zit het wel goed, bevestigt Brouwer. "Een recent rapport van de inspectie toont aan dat er uitstekend onderwijs wordt gegeven in de dorpen. Die rappor ten liegen er niet om." Sieb Nijssen, voorzitter van het dorpsradenoverleg, haalde de uit spraken van het college aan dat na sluiting van de school in Heide de kinderen qua afstand gemakkelijk in Venray naar school kunnen. "Waarom kan dit niet andersom Dat er kinderen uit Venray naar Heide komen", vroeg Nijssen zich af, "Dit is een heikel punt", reageerde de schoolbestuurder. 'Want in Nederland is er een vrije schoolkeuze. Dat ligt grondwette lijk vast." Volgens Brouwer zitten de dorpsscholen ook niet te wach ten op een grote instroom vanuit Venray. "Want de dorpsscholen zijn juist zo sterk omdat de jeugd uit de eigen plaats er zit." Het streven is door samenwer king schaalvoordelen te behalen. Zo worden de scholen van Merselo en Vredepeel, evenals die van Heide en Veulen, geleid door één directeur. Het SPOV vindt dit een goede ontwikkeling. Wellicht dat in de toekomst ook Oirlo en Castenray een gezamenlijke direc tie krijgen. Het schoolbestuur is er namelijk géén voorstander van dat schooldirecteuren tevens parttime voor de klas staan. "Want een directeur moet de gehele week beschikbaar zijn voor zijn school. Het is ook heel moeilijk directeu ren voor kleine scholen te vinden. Landelijk zijn er vier- tot vijfhon derd tekort." Parel Vredepeel [Vjedepeel. een gehucht dat at uit bijna 250 inwoners, H de grens van het Brabantse en land. Een vlekje op de nog net tot de ïte Venray behorend, voorzieningen, gelegen drukke Ripseweg. Zo op :rste oog is Vredepeel toch dorp waar je graag zou wil tonen. Of toch wel? Want al j jaar is Vredepeel een hech- ïmeenschap. Oké, de basis- )1 heeft het moeilijk en de te jaren is er een verschui- van landbouw naar andere lensbronnen waar te aen, maar het verenigingsle- rijk. Het is toch bijna niet )r te stellen dat er in een laatsje van 250 inwoners ruimte voor onder meer een toneel- lub, carnavalsvereniging, jeugd- oos, dansgroep, zangkoor, rund- eestudiegroep en een afdeling ïm an ZijActief? Je zou bijna zeggen j I Slat alle inwoners lid moeten zijn 1 an vier verenigingen tegelijk om iet dorp leefbaar te houden. Het lorp is vooral bekend van de isteyn roegere vliegbasis De Peel. Nu de Groep Geleide Wapens, een an de grootste werkgevers in de eente Venray, gevestigd op eluchtmachtbasis. Een werkge ler die meer personeel heeft dan HOI ïtetdorp rijk is. De school bestaat log steeds, de kerk is het middel- t van het dorp, er is een kleu- erschool, De Kleine Loef is een emeenschapshuis op maat en Ie boeren boeren door. Net zoals ijftig jaar geleden, toen Sicco edrijl lansholt, de toenmalige minister 53218 an Landbouw, naar Vredepeel eisde om het dorp te 'openen', at Vredepeel niet te lijden heeft "Jer een Calimero-gevoel ('ikke ie klein en zij benne groot'), ïipt ook vandaag weer. Want 1 m het vijftigjarig jubileum luis- I Ier bij te zetten, brengt op ver zoek van de dorpsraad en de gemeente Venray minister eerman een bezoek aan Vredepeel, Hij zal het eerste «flecterende huisnummerbord e »auw!) onthullen bij het emeenschapshuis en daarna laat tedepeel aan CDA-Cees zien vrijd een dorp groot in kan fcjn Want Vredepeel is een kern W pit. In Vredepeel weten ze al wen van aanpakken. Het is een «echte gemeenschap, waar men- *n nog voor elkaar opkomen en et g3 «handen nog volop uit de mou- ren gestoken worden. Het aan- ■'inwoners is 247,110 vrouwen en 137 mannen, maar zij garan den dat Vredepeel nog meer 3V «schiedenis zal schrijven. Klein Paar fijn.... Venray mag trots zijn Ne parel Vredepeel! Hannes :hniek IEN /oorke nnis' /Vordi Wensen. We hebben ze allemaal. Grote en kleine. Ook de cliënten van Zorggroep Noord-Limburg hebben zo hun wensen en verlangens als het gaat om de zorg- en dienst verlening. In samenwerking met Gilde Opleidingen heeft de Zorggroep Noord-Limburg daarom woensdag in Venray het vervolg gegeven aan het project Verborgen Verlangens. Enkele weken geleden kregen de cliënten van het Groene Kruis Zorg aan Huis een blau we fles. Ze konden op een blad papier hun wens of verlangen kenbaar maken en die (ano niem of niet) in de fles stoppen. Woensdag werden de flessen weer opgehaald. Bij zorg centrum Het Schuttersveld in Venray werd symbolisch de eerste fles van het echtpaar Van Houdt in ontvangst genomen door wethouder Mathieu Emonts. Nu maar afwachten welke wensen in vervulling gaan Coenen Venray, de winkel in Venray voor lederwaren, huishoudelijke en luxe artike len sluit zijn deuren op 1 sep tember. Directeur Mathieu Coenen heeft dat woensdag avond aan zijn personeelsle den medegedeeld. Van de 36 personeelsleden krijgt onge veer tweederde een baan bij Intertoys. Deze winkelketen zal het nieuwere gedeelte van de winkel van Coenen geheel overnemen. Het oude winkel gedeelte wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwe win kelruimte en zes appartemen ten. De vestiging in Horst wordt eveneens door Intertoys overgenomen. "Het is triest maar waar", licht Coenen het besluit toe. De winkel wordt gesloten vanwege de eco nomische malaise en het feit dat Coenen geen opvolgers heeft. "Coenen is van oudsher een tradi tionele bedieningszaak. De markt wordt momenteel overspoeld met zelfbedieningszaken. Dat in com binatie met de mindere economie heeft het ons heel moeilijk gemaakt. Het is dan ook begrijpe lijk dat mensen niet in de rij staan om een zaak zoals Coenen over te nemen." Volgens Mathieu Coenen hebben meer gelijksoortige zaken met deze ontwikkeling te maken. De inmiddels 68-jarige Coenen is al enkele jaren bezig met de toe komst van zijn bedrijf. "Je hebt 36 mensen in dienst en daar ben je verantwoordelijk voor, ook als je wilt stoppen." Lees verder op p. 3 Haarverlenging in weekblad de Party! Nummer 21 en 22 VENRAY Grote Martt 21tel. (0478) 516708 baat tb WU KEUREN ALTIJD GOED •VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S ■VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Q~ 1 Officieel subdealer SSangYong gf.zf.llenftaan 8 5813 f.a ysselstf.yn tel.: 0478-541945 fax: 0478-541876 K-mail: lNFO@GOMM ansendewjtm. Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWIT.nl WOONVOORDEEL WOONVOORDEEL WOONVOORDEEL WOONVOORDEEL WOONvnnpncci WOONVOORDEEL WOONVOORDEEL WOONVOORDEEL WOONVOORDEEL WOONVOORDEEL WOONVOORDEEL WOONVOORDEEL WOONVOORDEEL TAPIJTCENTRUM dlil VENRAY Julianasingel 7 Nieuws uit Meerlo-Wanssum 10-11 Kunst Cultuur 16 Sport 21-24 Gemeentelijke mededelingen 17-18 Kerkelijke diensten 26 Laat je vrienden of familie bij ons eens culinair verwennen Hotel Asteria Venray Maasheseweg 80a venray INuchtihsen en reserveringen: TEL. 0478-511466 software up-date gratis binnen de garantie nokia defect? wij repari no*^ TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel. (0478) 55 04 10 kg www.rongenvof.nl TEGELZETTERS BE DRIJF RONGEN KORTINGEN TOT H WILHELMINAPLEIN 15 HORST CAR-CITY VENRAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl "DAT VERDIENT EEN BLOEMETJE" BLOEMEN VERKOOP V.A. 13 UUR KENNEDYPLEIN SCHOUWBURGPLEIN Zie voor info/activiteiten: www.intratuin.nl HET GROENE WARENHUIS Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 Een nieuwe woning? Een kleine aanbouw, de verbouwing van uw badkamer of een dakkapel? Als u kiest voor vakmanschap, kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid kom dan eens langs met uw bouw plannen voor een scherpe prijs- calculatie. Van de BTS vakmensen kunt u echt op aan. Alles in één hand! BTS Totaalbouw is BouwNed erkend n BouwGarant aannemer. 5 totaalbouw bouw tegels sanitair Kloosterstraat 18 5844 AN Stevensbeek tel (0485) 381742 www.btstotaalbouw.nl WEBSDESIGN [C Ciatwerkoplnternet.nl

Peel en Maas | 2005 | | pagina 1