5 ED |c u Bowlen Venray HET ADRES VOOR KURKVLOEREN [v L E R E IM T R Ml Oude foto Weekend diensten ANBO Bibliotheek Venray Computerclub Den Hoender Omroep Venray Oud papier KBO Venray Fietsavond 't Zandakker De Springplank Bandelieren Venrode Koor Chrisko Confetti Euterpe Gregoriaans Koor Sub Matris Tutela Venray's Mannenkoor Intratuin Tomorrow People Het Zonnelied He PEEL EN MAAS Woensdag 4 mei 2005 - Pag] HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse Huis- ArtsenPosten: tel. 0900-8818. ^IEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda, Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag en zon dag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17,00 tot. 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Apotheek Veltum dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en van 13-30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bij Apotheek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: Hemelvaartdag: L. Verhaegen, teL 582281 Weekend: Vallen, tel. 586605 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en M. Theu- nissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur LONNEKE SPAN TeL 06-22922151 WEEKDEENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskun dige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19-30 uur waargenomen door: RITA VAN DER REIS en LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tus sen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Stationsweg 46, 5803 AC Venray, tel. 0478-527066. E-mail: igg@wgi.nl Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09-00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en don derdag van 1330 tot 16.30 uur. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY TeL 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13-30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulpvragen van de Algemene Hulpdienst en het Gehandicaptenplatform. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09-00 tot 17.00 uur: tel. 0900- 0101. www.slachtofferhulp.nl BUREAU VOOR RECHTSHULP Z.O.N. De Clockert, Bergweg 4, 5801 EG Venray. Juridisch (gratis) spreek uur op afspraak: tel. 077- 3209191. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, uitkeringsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en consumentenrecht, met name voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving. THUISZORG NOORD-LIMBURG Rayon Peel Maas, Kennedy- plein 18, 5801 VH Venray. Tel. 0478-538222. Fax: 0478-513212, www. thuiszorgnoordlimburgnl Perkplanten en kuip- planten Geënte komkommers, tomaten, enz. Groentenplanten Tuinplanten Fruitbomen Div. soorten klein fruit Potgrond Oranje band zaden Van den Beuken St. Jansstraat 43 Meterik, tel. 077-3982681 De ANBO afdeling Venray houdt in samenwerking met de Unie KBO op woensdag 17 mei; Kom, een fiets tocht door het Noord-Limburgse land, met als rustpunt Het Aardbeienland, een themapark over aardbeien. Om organisatorische redenen is het van groot belang dat men zich tijdig aan meld bij Jo Mertens via tel. (0478)583453- Dit kan tot uiterlijk dinsdag 10 mei. De afstand van de fietstocht bedraagt veertig kilomete In de bibliotheek in Venray wordt op maandag 9 mei van 19.30 tot 21.30 uur de lezing Helend werken met kleuren en mandalatekenen gehouden. De lezing wordt gegeven door Anna Maria van Gemert. Kleuren zijn de boodschappers van het licht. Het zijn energiebronnen en ze heb ben de eigenschap dat ze de mens heid op alle niveaus van leven berei ken kunnen. Dat schept de mogelijkheid om volledig te kunnen leven. Kleuren zijn voor ons te omschrijven als wegwijzers, als infor matiebronnen. Ze zijn door de men sen altijd al waargenomen; ze zijn er altijd al geweest. Nu gaat het erom de mogelijkheden te onderzoeken hoe men de kleuren in kan zetten in het dagelijkse leven. Tijdens de lezing wordt er ingegaan in op de vele aspecten en mogelijkheden die kleu ren te bieden hebben, gekoppeld aan de nieuwe tijd. Ook wordt er informa tie gegeven over de nieuwe cursussen Helend werken met kleuren en Man dalatekenen, welke in september in Venray van start gaan. Aanmelden kan mondeling aan de balie van de biblio theek of via e-mail obvenray@obven- ray.nl of via tel, (0478)581970. De Computerclub Regio Venray houdt op vrijdag 6 me weer een bij eenkomst voor al haar leden in wijk centrum Veltum aan de Veltumse Kleffen 62b, Ook wanneer u geen lid bent van de computerclub en met vragen of problemen zit omtrent uw pc, kimt u de clubavond bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel. 06-23873178 of kij ken op homepagina: http://crv.ison- zeclub.nl. Het programmaoverzicht van wijk centrum Den Hoender aan de Ursulas- traat in Venray ziet er voor de komen de week als volgt uit: op maandag 9 mei vanaf 20.00 uur is de clubavond van sjoelclub Den Hoender. Op dins dag 10 mei vanaf 10.00 uur is er de teken- en schilderclub, informatie via tel. (0478)588228 en vanaf 20.00 uur is er een repetitie van Muziekmake- reej Blaos Um Op. Volksdansen met Nelly Rongen wordt gehouden op woensdag 11 mei van 10.00 tot 11.30 uur en van 13-00 tot 14.00 uur is er volksdansen Synthese/Ans. Gehand werkt wordt er vanaf 14.00 uur met handwerkgroep Den Hoender. Vanaf 20.00 uur is er een wijkraadvergade ring. Bij Omroep Venray kan men op zaterdag 7 mei tussen 8 en 10 uur tij dens het progamma PrimTime luiste ren naar een interview met de beken de formatie Chipz met Cilla, Peter, Kevin en Rach'l. Chipz is bekend van hits als Chipz in black, Cowboy, Cap tain Hook, 1001 Arabian Nights en One two three. Programmamaker Mario Kremers praat met Chipz over de nieuwe cd en hun toekomst in het buitenland. Verder komen diverse hits van Chipz aan bod en presente ren ze ook de nieuwe zomersingle. Ook worden er tijdens de uitzending twee vrijkaarten voor de Passiespelen van Tegelen weggegeven. Naast de opgaven voor de verjaardagstaart maakt men ook kans op een mooie bos rozen voor Moederdag op zon dagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur in het programma dat men zelf samenstelt; Verzoekjes op Zondag. Tafeltennisvereniging Red Stars haalt vrijdag 6 mei tussen 18.00 en 20.00 uur oud papier op in Wijk Zuid, tussen Zuidsingel en Prins Bemhard- straat en Nassauplein, en de nieuwe flats aan de Vlierstraat. Papier voor 18.00 uur buiten zetten in dozen, zak ken of gebundeld. Openingstijden; dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tevens kan men spullen kwijt ten behoeve van een te houden rommel markt op zondag 22 mei van 10.00 uur 14.00 uur in de tafeltennishal aan de Kiosk in Venray in Wijk Bruksk- eint vanaf 12.00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jac Linders via tel. (0478)588411 of bij Peter Bouwmans via tel. (0478)589134. KBO Venray-kom houdt op donder dag 9 juni een uitstapje ter afsluiting van het seizoen. De reis gaat per bus vanaf De Kemphaan naar Zuid Lim burg. De bus vertrekt om 8.30 uur en gaat via Venlo naar Maastricht airport waar de luchthaven wordt bezichtigt. Tijdens de rondleiding wordt men op de hoogte gesteld van het reilen en zeilen op een moderne luchthaven in de tegenwoordige tijd. Daarna gaat de reis naar Vaals voor de lunch waarna men onder leiding van een gids dwars door Klein Zwitserland reist. De terugreis wordt onderbroken met een diner. Rond 21.15 uur keert de bus in Venray terug. Opgave voor vrijdag 20 mei bij mevrouw Van de Voort via tel. (0478)588691 of bij H. de Klerk via tel, (0478)585132. De kosten bedra gen 45.00 per persoon. Dames OVB en Zij-Actief houden op dinsdag 10 mei een fietsavond voor dames. De tocht bedraagt onge veer vijfentwintig kilometer. Vertrek is om 19 00 uur vanaf D'n Oesterham in Oostrum. Halverwege de route wordt er koffie gedronken. Bij slecht weer gaat de fietsavond niet door Zaterdag 7 mei deelname aan de derde schietwedstrijd van de Schut- terscombinatie Noord-Limburg bij de Schutterij Sint Lucia in Horst. Vertrek om 13-15 uur vanaf het Trumke, de wedstrijd begint om 14.00 uur. Zondag 22 mei nemen zij deel aan het eerste bondsschuttersfeest van de schuttersbond Juliana. Jeugdclub De Springplank heeft op donderdag 5 mei geen club voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Dit in verband met Hemelvaart en kamp. Op zondag 8 mei loopt het kamp ten einde. De kinderen zijn omstreeks 14.00 uur terug in het clublokaal. Club voor kinderen van groep 3 wordt gehouden op maandag 9 mei van 18.30 tot 20.00 uur. Omdat er een casinoavond gepland is, wordt iedereen in stijl verwacht. Aanslui tend is er een programmavergadering voor de leiding van de maandag- groep. Op dinsdag 10 mei is er van 18.30 tot 20.00 uur een clubavond voor de jeugd van de groepen 6, 7, 8 en de schoolverlaters. Op het pro gramma staat een kampkwis met vra gen over het afgelopen kamp. Aan sluitend is er een programmavergadering voor de lei ding van de dinsdaggroep. Verder is er op dinsdag een bestuurs- en exploi tantenvergadering vanaf 20.15 uur. Op donderdag 12 mei wordt het recordspellen deel 111 gehouden voor kinderen van de groepen 4 en 5. De afgelopen donderdag gehouden Koninginnetocht door Venray is gewonnen door Stacey, Stefanie, Michelle en Gwinny. Iedere donderdag repetitie van 18.00 tot 19.10 uur. Kinderen die graag een kijkje willen nemen kun nen vrijblijvend binnen lopen. Zit je op de basisschool en kun je lezen kom dan gezellig langs in de repetitie ruimte De vrolijke noot in de toren van de Grote Kerk. 5 mei geen repetitie 6 mei Mariagrot (18:30 uur aanwe zig bij de toren) 19 mei Cecilia-avond Voor meer informatie en afmelden bel naar Carla tel.584501 of kijk op www.mykoorvenray.tk De eerstvolgende repetitie ven Venrode wordt gehouden op woens dag 11 mei vanaf 20.00 uur in zaal Thielen in Venray. De stemvorming is van 19.00 tot 20.00 uur. Afmelden kan bij Annemie Vousten via telefoon (0478)513135. Op zondag 22 mei geeft Venrode een voorjaarsconcert in de Schouwburg van Venray. Wie meer wil weten over het popkoor van Venrode, of pok graag wü komen zin gen kan voor meer informatie de website www.venrode.nl bezoeken voor adressen en verdere bijzonder heden. Iedere maandagavond repetitie om 19.30 uur tot 21.00 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Het programma: Maandag 2 mei geen repetitie Zaterdag 7 mei 19.15 uur heilige mis Grote Kerk. Zaterdag 28 mei 18.00 uur heilige mis Paterskerk. Voor informatie en/of afmelding kun je bellen met Marly Driessen tel: 0478-588176 of Norma Ansin- ger tel: 0478-585234. Confetti is een enthousiast gemengd koor dat close-harmony zingt in zo'n beetje alle muziekgenres. Confetti zoekt nieuwe leden. Zij zijn momenteel met name op zoek naar mannenstemmen, zowel bas als tenor. Heb je interesse of wil je meer weten kijk dan op www.confetti.tk of bel Ralf Jansen: 0478-569558. Het jeugdorkest van muziekvereni ging Euterpe houdt op donderdag 5 mei vanaf 19 00 uur een bevrijdings concert in de Perdstal. Voorafgaande heeft het jeugdorkest een repetitie vanaf 15 00 uur in de Perdstal. Op zaterdag 7 mei is er vanaf 19.00 uur een barbecue in de Perdstal. De drumband van Euterpe repeteert op de maandagen 9 en 16 mei. Op don derdag 12 mei is de eerstvolgende repetitie van het harmonieorkest, afmelden via tel. (0478)589363- Het Venray's Gregoriaans Koor zingt op Moederdag zondag 8 mei vanaf 10 00 uur in uniform in Beuken rode. Ze zingen een uitvoering van votiefmis van Maria met alle Paasalle- luia's en de 8e mis. Aan- en afmelden bij secretaris J. van Loon via tel. (0478)585422. De samenspelgroep van harmonie Sub Matris Tutela repeteert op maan dag 9 mei vanaf 18.15 uur, gevolgd door het leerlingenorkest vanaf 18.45 uur en het orkest vanaf 20.00 uur. Op woensdag 11 mei repeteert het leer lingen tamboerkorps vanaf 18.30 uur en vanaf 19-30 uur is het de beurt aan het tamboerkorps. Op vrijdag 13 mei brengt Sub Matris Tutela vanaf 19-30 uur een serenade en een dag later op zaterdag 14 mei is er vanaf 18.30 uur limonade concert. Op zondag 22 mei is er de Mariaprocessie. Donderdag 5 mei: Geen repetitie ivm hemelvaart Donderdag 12 mei: 19.30 uur repe titie gehele koor Afmelden per e-mail: afmel- denvmk@venray.net Telefo- nisch:0478-513019 Oud papier: kunt u afleveren bij de VMK-container aan de Molenhofweg. Repetitielokaal: Partycentrum De Witte Hoeve Websitewww. venray. net/vmk Uitslagen huisleagues le klasse: Pinhunters - Scores 10-18 BT Hoeijmakers - VTU-Telecom 20-8 BT Jamin- Kantoor v.d. Boomen 18.5-9 5 Café de Buren-La Mousse 4-24 2e klasse: Close Encounters-The Nitwits 18.5-9 5 Altijd Raak/AVTT-Strikers/Groei- punt 19-9 Plus G. van Dijck-Red Arrows 16-12 V.v.G.I./Van Rensch-Club Up 16.5- 11.5 Trioleague: Hit Miss-Proshop RBVenray 13 5-7.5 Bokual/Mijling-Sigma's/Comel- co 9-12 Nutrivisie-De Joepies 8-13 BT AWI Isolatie-Plus G. van Dijck 12.5-8.5 Pinhunters-BT Jamin 9-12 BT Kuijten Ass.-Crash 6-15 Dubbelleague: In the Pocket-Taxi Twan Peeters 9-9 The Marks/Den Terp-EMS 12-6 Wakers 2-DOK 6.5-11.5 Strikezone-Wakers 115-3 Bedrijfsbowling. Afgelopen donderdag stond de promotie/degradatieronde op het programma. Ford van Haren handhaafde zich in de le klasse door met 19 - 9 het team van Henk Hoeijmakers te verslaan. Nummer voorlaatst van de 2e klasse, Van Rattin gen, speelt ook volgend seizoen nog inn die klasse, want Raedts Bouwbedrijf 1 moest met 23-5 buigen. Ook Geelen Beton 1 prolongeerde het verblijf in de derde klasse door het eerste van Restaurant Bowling Venray met 25 - 3 overtuigend te kloppen. Het team van Manders Automation, 2e in de vijfde klasse, speelde met succes een spannende wedstrijd tegen Kersten Europe met als uitslag 18 -10, wat promotie betekende voor Manders en degradatie voor Kersten. Geelen Beton 2 blijft in de 5e klasse via winst op Hollman Advies. Ed Koi promoveert naar de 6e klasse door winst op Keijsers/Manders en ook Restaurant Bowling Venray 2 speelt volgend seizoen een klasse hoger ten koste van O.O.Z.O. Intratuin in Venray heeft leuke suggesties voor Moederdag zondag 8 mei. Dit is namelijk hét moment om moeder eens extra te verwennen. Dat kan met een ontbijtje op bed of een bos bloemen. Maar dat kan ook met het aankleden van het terras of het balkon, zodat moeder daar kan genieten van de lentezon. Met balkon- en terrasplanten creëert men zijn eigen vakantieparadijs, gewoon thuis. Als het weer een beetje meezit, is het in mei al genieten in de voorjaars zon op het balkon of op het terras. Met was kussentjes op de grond, lage kleu rige tafeltjes en vrolijk bloeiende planten, heeft men in een mum van tijd een eigen 'buitenkamer'. Bij Intratuin is alles dat hiervoor nodig is te vinden, zoals een ruim assortiment zomèrbloeiers, maar ook vaste planten waar moeder jarenlang van kan genieten. Is men zelf niet zo goed in het uitzoeken van leuke plantencombinaties? Intratuin heeft ook fleurige hanging baskets die al gevuld zijn met verschillende soorten zomerbloeiers. Naast planten heeft Intratuin ook vrolijk gekleurde accessoires voor buiten. KURK* LAMINAAT* HOUT* GRIND" KUNSTSTOF www.hetvloerencentrum.nl Tegelseweg 10 Venlo tel. 077-3541839 Openingstijden: di. t/m vrij. 13.00-18.00 uur, do.13.00-20.00 uur, za. 9.30-16.30 uur Sint Petrus'Banden Zaterdag 7 mei, 19.15 uur mis, overleden echtpaar Frans en Maria de Vocht-Ardts, Jo Vermeulen-Verste- gen, Marietje Swinkels-Verbeek, over leden ouders van Ass-Derikxs en familie Jo Beerkens en Willy Beer- kens-van Meijel, Doctor Peels, ouders Jan en Jeanette Poels en zoon Martin, Harrie en Gerrit Rongen en overle den familie Joop Noijens-Kleemans, Johan Flinsenberg en echtgenote, Anna Linders-Donders en echtgenoot en zoon Gerrit, overleden ouders Antoinette en Wim Jakobs-Hanen, zeswekendienst Harrie Vullings, Ben Aarts en overleden familie. Zondag 8 mei, 9.30 uur mis, voor overleden familie van Loo-Pouwels, overleden echtpaar H. Gerrits-Her- mans en overleden ouders, zeswe kendienst Joanna van der Leeuw- Gabriëls; 11.00 uur mis, jaardienst Ab van Roosmalen, mis uit dankbaar heid, Jacques Martens, Henk Arts, Mart Reijners. Maandag 9 mei, 9.00 uur mis, voor Nel en Wim Janssen-Broers, voor Wim en Nelly Jansen-Manders. Dinsdag 10 mei, 9.00 uur mis, voor overleden Nella Thuijls, overleden familie Thijssen-Hendrix. Woensdag 11 mei, 9.00 uur mis, voor Nel en Wim Janssen-Broers. Donderdag 12 mei, 9.00 uur mis, ter ere van de heilige Rita. Vrijdag 12 mei, 9.00 uur mis, voor zieke en eenzame mensen uit de parochie. Dienbeurten; zaterdag 19.15 uur, Cas, Job, Wouter, Erwin, Pleunie, Martine; zondag 9-30 uur, Jacqueline, Ties, Bas, Elianne, Leroy; zondag 11.00 uur, Marjoleine, Mare, Yannick, Jo-Ann, Gabriëlle. Lectoren zaterdag 19.15 uur, M. Goumans; zondag 9.30 uur W. Bister- veis; 11.00 uur J, Truijen. Paterskerk Zaterdag 7 mei 16.30 uur: Spreek uur parochiepriester. 17.00 uur: Biechtgelegenheid. 18.00 uur: H, Mis Iedere donderdag repetitie van 19.30 tot 21:00 uur. Jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom een nootje mee te komen zingen. Loop gerust eens binnen en kom naar de repetitieruimte De vrolijke noot in de toren van de Grote Kerk. 5 mei geen repetitie 6 mei zingen bij Mariagrot 18:30 urn bij de toren 19 mei cecilia-avond Voor meer informatie en aanmel den bel Hannie Ghielen, tel. 587142. Kun je niet dan afmelden bij Carla tel, 584501 of kijk op www.mykoorvenray.tk Gemengd koor Het Zonnelied repe teert 's maandags vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk in Venray. Op Moederdag zondag 8 mei en zon dag 22 mei zingt Het Zonnelied vanaf 10.30 uur in de Paterskerk. Verder zingt het koor op zondag 29 mei vanaf 10.00 uur in Overloon. Bij ver hindering dient men zich af te mel den bij Iny Kuypers via tel, (0478)585226. Belangstelleden zijn welkom op de repetitieavonden voor een kennismaking met het koor. Voor meer informatie of aanmelding kan men contact opnemen met José Bak- kum via tel. (0478)582767 of met Toos van den Heuvel via tel. (0478)583884. met Crescendo en kinderwoord dienst voor Annie en Wim van Mil; Nicolaas Franciscus Ulder; Overl. ouders Smits Swinkels en overl. fam. Zondag 8 mei 8.30 uur: Vroegmis voor: parochie Venray-Zuid; 10.30 uur: Hoogmis met het Zonnelied voor Pierre Gommans; Wim Cree- mers (jrg.). 12.00 uur: Doopsel Anne Kerstjens (Stationsweg). Maandag 9 mei 18.10 uur: Rozen hoedje; 18.30 uur: H. Mis voor Piet van den Bekerom en echtgenote Doortje-Mooren (verj.) en overl. fam. v/d Bekerom-Mooren. Dinsdag 10 mei 18.10 uur: Rozen hoedje; 18.30 uur: H. Mis voor Ouders Derickx Jacobs en Karei, jaar getijde Harry Clephas. Woensdag 11 mei 18.10 uur: Rozenhoedje; 18.30 uur: H. Mis voor overl. ouders Jacob Strijbosch en Dina Maessen. Donderdag 12 mei 18.10 uur: Rozenhoedje; 18.30 uur: H. Mis voor Ouders Derickx Jacobs en Karei. Vrijdag 13 mei 17.30 uur: Aanbid ding van het Allerheiligste; 18.30 uur: H. Mis voor Ouders Janssen-Vermeu- len en zoon Martien. Vincent van Gogh Donderdag 5 mei 10.00 uur litur gieviering Annakapel, voorganger W. den Hartog, lector P. Wittenbols; 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger B. Faas. Zaterdag 7 mei 18.30 uur liturgie viering Servatiuskapel, voorganger W. den Hartog, lector zuster.Jacinta. Zondag 8 mei 10.00 uur liturgievie ring Annakapel, voorganger; W. den Hartog, lector C. Peters; 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger B. Faas, Parochie Oostrum Zondag 8 mei 9-30 uur mis, jaar- dienst Mie Staaks-Hermans, Mia Clep- has-Jenneskens, Piet Janssen (vanwege de trouw dag) en overleden familie Janssen, overleden familie Siebers-Camps en Nijssen; misdienaars Serena Luijkx en Hilde Verhoeven. Dinsdag 10 mei 9 00 uur mis, fami lie Vennekens-Verschuren en weder zijdse familie, voor priesterroepin gen, voor de zieken. Donderdag 12 mei 9 00 uur mis, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie, Annemie Derks, voor de vrede. Vrijdag 13 mei 15.00 uur huwe lijksmis bruidspaar Thielen-Vollen- berg. De Mariaprocessie van Oos trum wordt gehouden op 22 mei vanaf 10.30 uur. Parochie Oirlo Donderdag 5 mei hoogfeest van Hemelvaart, Jac Soons, Vrijdag 6 mei 9.00 mis voor pries terroepingen, Miel Janssen. Zaterdag 7 mei 19.00 gezinsmis, Grad Claessens, Frans Maas, Leon Swinkels, St.Wim en To Vogelzangs- Jeurissen. Zondag 8 mei 10.00 mis, Jan Jans sen, overleden familie Schoeber- Simons. Woensdag 11 mei 9 00 mis voor de parochie. Collectanten donderdag G. Peters; zaterdag P. van Dijck; zondag A. Pou- wels. Misdienaars donderdag A. Drab- bels en N. Janssen; zaterdag G.Kus- ters en L. Nelissen; zondag K. en L. Nelissen. Parochie Castenray Zaterdag 7 mei 19.00 uur: Jan Thie len en overleden Fam. Thielen-Tacken, overleden ouders Janssen Emonts en kinderen. Misdienaars zaterdag: Fons, Nick en Karlijn. Kapelaan van Dijck is bereik baar onder tel. nr. 581575. Parochie Leunen Zaterdag 7 mei 18.00 uur mis, Lourd- escomitÈ, Piet de Louw en Beth de Louw-Thijssen en Albert Loonen, Antoon Peeters en Johanna Raymakers, Marie Voermans-van Gerven, Tiny Jacobs en overleden familie Jacobs van de Bekerom, Dien Reintjes-Cleven, Dien van den Berg-Vermeulen, Cor Cremers. Misdienaars Sten J. en Pim, Lector Tiny Janssen. Zondag 8 mei 10.30 uur mis, Piet Keysers en Marie Keysers-Hendrix, Piet Croymans en overleden familie Croy- mans-Michels, overleden ouders Kus- ters-Koenen, Thij Houben, Grad Man ders, Mia Theunis-Weijs, jaardienst Gerrit Jenniskens en Hendrinajennis- kens-Voermans, jaardienst Jan van Meyel en echtgenote en dochter Jo, jaardienst Jan van Meyel. Misdienaars Patrick, Sara en Rens. Lector Jeanny Jenniskens Woensdag 11 mei 19 00 uur mis, Jan van Meyel, Antoon Meyers en echtge note, Mientje Claessens-Voermans, uit dankbaarheid voor genezing klein zoon. Misdienaars Sten H, en Aram. Rectoraat Veulen Zaterdag 7 mei 14.00 uur mis, jubi leumviering 50-jarig huwelijk van Piet en Fien Takken-Nabuurs. Misdienaars Katie, Amke, Liza. 19.30 uur geen H.Mis, Overleden Gerrit van Kempen op 78-jarige leeftijd in Veulen. Na een plechtige uitvaart dienst is er op 27 april afscheid van hem genomen. Rectoraat Heide Zondag 8 mei 9.15 uur mis, Dina Drabbels-van Meijel, jaargetijde overle den ouders Peter-Paul Janssen en Wil- helmia Janssen. Misdienaars Sef M. en Rienen Sef J Lector Coby Pouwels. echtg. en overl. kinderen; Po Huberta en Margaretha Emont fam. Eijssen-Voncken, Rectoraat Vredei Zondag 8 mei 9-30 uur Jani sens (moederdag) Maandag 9 mei 19.00 uur sen. Zondag: misdienaars Mi Koen en Sophie; lezer Maria. Parochie Meerlo Zondag 8 mei 9.00 H. Misi MT' Grob; Ida Tijssen-van Ijzend» ai Custers; Mariet Broers-Rong QiL' Broers en Miet Broers-Hoogen fam. Broers-Verdijk; Herman jrd To Jenniskens; jrd Jan 1 Peters; Willem Smits en Cailm Water; Arnold Janssen en Anm sen. Misdienaars: Noud Gi Dominique de Ruyter; Jacob! Kerkhof. Lector: Nelly j Opluistering: fanfare Eendradi doopsel van Dave VerlindeoJ traat 18..Dienstdoende k van Donderdag 12 mei 900 RIJ Parochie Ti en rail Zaterdag 7 mei 18.00 uufl intentie: overleden familie Be Willems, Van Dijk; jaardiensti familie Selten-Rutten Woensdag 11 mei 19.00i» mis intentie: Piet Bos vanweg dag; tevens voor Jo Smits Smits-Hendriks; intentie To Onze Lieve Vrouw en vooruit en overledenen van de parodi Donderdag 12 mei l4.30t vaart Maria Legioen Misdienaars zaterdag lil Dylan, collectant G. Kersten,! Jacobs. Protestantse ke|_ In de Protestantse Kerk Hm lied aan Kiosk in Venray wodl dag 8 mei vanaf 10,00 uunj gehouden in Het Zonnelied! ger is dominee Pilon uit Sul de dienst wordt de Maalt» Heer gevierd. Voor de alleijï er kinderopvang en er wow dernevendienst gehouden.1?) van de dienst is er koffie, Parochie Ysselsteyn Bijbelgemeentel Zaterdag 7 mei 19.00 uur (volks zang) Maria Peters; jrd. Ouders Geurts- Peeters (P.Tulpstr.) en Annemie Geurts-Bakker; overl. fam.Bovee-Cuy- pers; Jac, Mien enjosje Swinkels; Marie Claessens-Maessen; Riek Raaymakers- Meulendijks (verj); overl. ouders Coe- nen-Spreeuwenberg en Jan en Piet; Mia Spreeuwenberg-Koppens; Mathias van Asten en Petronella Pouwels; Truus Willems-Lemmen (moederdag). Dinsdag 10 mei 19 00 uur Pastoor Spreeuwenberg en overl. fam. Spreeu- wenberg-Verlinden; Johan Vogels en overl. fam.; Leny Willemse Slangen; Grad van Dijck (verj) en Mat. Misdienaars zaterdag 19-00 uur Niels en Stef; dinsdag 19.00 u Kevin en Mike. Parochie Merselo Zaterdag 7 mei 16.00 uur uit dank baarheid bij 50-jarig huwelijk Pubben- van Kempen; 17.30 uur Toon Poels; Nicolaas van Tilburg en echtg.; Jacobus van Osch en Simonetha van Vegchel; Jacobus van den Heuvel, overl. ouders en kinderen; Grad Bongers. Woensdag 11 mei 19.00 uur Anny van Hoof-Gielen; Peter Mathijs Gielen, De Bijbelgemeente Venn iedere zondag om 10 uur een de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray. gezongen uit de bundel Op Tijdens de dienst is er ook voor de kinderen en er is zondagsschool. Vanuit de meente wordt de Alpha cuts niseerd en het is mogelijk te maken van een huiskring. I van de Bijbelgemeente is R1 Secretariaat: C. Kranendonk/ tel 35, 5803 HN Venray, li 510337. ckranendonk@ 12move.nl Rectoraat Smakt Zondag 8 mei 10.00 uur eis viering met volkszang voor! neskens, jaardienst Wim Immi beurt Tim Seijkens. Lectrto Goumans14.00 uur doopvid Hermans. Woensdag 11 mei 9.30 uuri St. Jozef genadekapel er erf Jozef, familie Paagman De wd van deze kapel. Vanaf de toren van de St. Petrsu Bandenkerk werd deze overzichtsfoto geno men. Dat was in de dertiger jaren. Vooraan zien we het kloostercomplex van de Zusters Ursulinen, nu het gemeentehuis van Venray. Rechts het aan de Maasheseweg gelegen schoolgebouw (Ursulaschool) voor meisjes achter de bekende kinder bewaarschool, eveneens van de Zusters W Iets verderop ligt de Gasstraat met nog goed zichtbaar de gemeentelijk briek. Daarachter het St. Annagesticht met de vier villa's, bewoond® geneesheren verbonden aan het genoemde gesticht. Links zien we het to van de St. Annakapel en daarvoor het hoofd of administratiegebouw.j* de foto, de Heuvelstraat, die ook de laatste jaren de nodige veranu® heeft ondergaan. De wat oudere mensen Venrayse mensen zullen nog nodige oude plekjes op deze foto herkennen. Jan van der Putten Inter E-m,

Peel en Maas | 2005 | | pagina 26