Meerlo-Wanssum Internationale kunst en uziek op inksterexpositie erinnering aan e zusters Wanssum 3 zet zich in voor Villa Pardoes Lintje voor Jan Gooren €18, Service rubriek Mariamaand Gemeentehuis gesloten Subsidie Europese grondwet Een jaarabonnement kost u slechts Ik word tot wederopzegging abonnee van Peel en Maas en word zo wekelijks geïnformeerd over al het nieuws uit Venray en Meerlo-Wanssum. Naam: Adres: Postcode Woonplaats: Tevens machtig ik de administratie van Peel en Maas om een keer per jaar het abonnementsgeld Jr van mijn bank- of girorekening af te halen. b rhandtekening V J 'aginatal-EN MAAS Woensdag 4 mei 2005 - Pag lina 11 vorige week staat Over de Beek in Tien een veldkruis, ter herin- aan de Zusters van het Bloed. De zusters, jaar uit Tienray ver hebben twee Chris- aan de Tienray- Êmeenschap geschonken, corpus staat in de kerk, andere heeft een plaats langs de Molen- gekregen, met op de achtergrond het voormalige klooster. Dat het beeld er staat is te dan ken aan Wiel Nabben en Huub Gijsberts. "Het was bekend dat de zusters over mooie kruisbeel den beschikten. Zelf hou ik van religieuze beelden. Ik trok dus de stoute schoenen aan en ver zocht de zusters of het mogelijk was dat een aantal kruisbeelden een plek in Tienray kreeg. De zusters beloofden met mijn wens rekening te houden, maar lieten weten dat ook aan enkele pas toors uit de regio beelden waren toegezegd", vertelt Wiel Nab ben. De zusters kwamen hun belof te na. In de kerk van Tienray staat nu het kruis dat boven het altaar in de kapel van het kloos ter heeft gehangen. Het kruis dat nu langs Over de Beek staat, is conform de wens van de zusters geplaatst op een mooi plekje, vlak aan de oever van de Molen beek, onder een klein afdakje. Wiel en met name Huub hebben, met steun van de Stichting Krui sen en Kapellen, de plaatsing op zich genomen. Onder aan de voet van het kruis komen nog enkele rotsblokken te liggen. Het kruis vormt een blijvende herin nering aan de zusters die zo'n honderd jaar in Tienray dienst baar zijn geweest. Verloskundigenpraktijk Horst en Maasdorpen. Gemeenten Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum. Margo Vermazeren, Almut Raaijmakers. Marlon Theunissen en Marjon Truijen. U kunt in alle gevallen bellen met tel.nr 077-3981450 b.g.g. 0478-522222. Voor het maken van afspraken kunt u het beste bellen op dinsdag, woensdag morgen of donderdag. Huisartsenpraktijk Meerlo, Pastoor Janssenstraat 3, 5864 BL Meerlo, tel: 691367 Spoedgevallen: tel: 692300; tijdens de uren dat de praktijk geopend is. Artsen: P.H.A. JoostenJ.F.H. van Arensbergen, F.J.P. van Arensbergen Spreekuren: uitsluitend op afspraak Apotheek Maasdorpen: Beatrixstraat la, 5864 AG Meerlo, tel: 530080 Openingstijdens ma-vrij van 8.30- 17.30 uur, za van 10.00-12.00 urn en van 17.00 tot 18.00 uur, zo van 12.00-13 00 uur, spoedrecep- ten: Apotheek Antoniusveld, Stationsstraat 60d Venray. EHBO: Secr: Oude Heerweg 30, 5863 AE Blitterswijck, tel: 531346 Fysiotherapie: Praktijk voor fysiotherapie Meer lo-Wanssum. Constantijnstraat 7, 5864 BJ Meerlo, tel: 691726, fax: 692626, e-mail: fysiomeerlo@het- net.nl Psycholoog/ -therapeut: Mw A.G.M. van Mieghem-Smo- renburg, Legert 15, 5866 CG, Swolgen, tel: 692532, e-mail: mieghem@ worldonlinenl Spreekuur: volgens afspraak. RIAGG: RIAGG Noord-Limburg, Hogeweg 99, Postbus 242, 5900 AE Venlo, tel: 077-3550222. Geopend: ma t/m vr 8.30-1730 uur. In deze stichting zijn ondergebracht: kin- der- en jeugdzorg, volwassenen- zorg, ouderenzorg, preventie en dienstverlening. Praktijk voor psychotherapie en bewustzijn, mw D. Van Dijk, Mgr. Aertsstraat 51, 5866 BG Swolgen, tel: 077-4632297. Kruisvereniging: Het Groene Kruis Noord-Lim burg. Drie Decembersingel 48, Postbus 3165, 5902 RG Venlo. Bureau Klantenservice: bereik baar tijdens kantooruren (inclu sief ledenadministratie), tel: 077- 3209595. Rode Kruis: Nederlandse Rode Kruis, afdeling Meerlo Gebouw: Dorpbroekstraat 9a, 5864 CP Meerlo. tel: 692755. Secretaris: W. Baken, Hoofdstraat 40a, 5864 BG Meerlo. Tandartsen: S. H. Tan, De Kievit 8a, 5864 BX Meerlo, tel: 692231 Spreekuur: volgens afspraak. Hulpverlening: Kindertelefoon, tel: 0800-0432 (dagelijks bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur) SOS Telefonische Hulpdienst: 077-3548888 Buro Slachtofferhulp Noord- en Midden-Limburg, tel: 077-3548030 Buro Jeugdzorg, Noorderhof 14, 5804 BV Venray, tel: 517484 Advies- en Meldpunt Kindermis handeling, Postbus 219, 5913 ST Venlo, tel: 077-3875829. CAD Noord-Limburg, verslavings zorg, tel: 077-3548200. Ziekenvervoer: 077-3575757 Ongevallen: 112 Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling De Driehoek Meerlo- Tienray-Swolgen, Secretaris: I.B.A. Arts, Generaal Dempsy- straat 21. 5866 BM Swolgen, Tel. 0478-692028. Voor bezoekwerk: tel. 0478692364 Synthese unit Horst Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 077- 3978505, email: unithorst@synthese.nl. www.synthese.nl Ouderenadviseur voor infor matie, advies en bemiddeling. Voor tel. afspraak 077-3978500. Steunpunt voor Mantelzor- gers. Inloopbijeenkomst elke derde dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Tevens op die dag avondopenstelling van 19.30 - 21.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 077- 3978500. Spreekuur op maandag t/m vrij dag van 09.00-10.00 uur. Vrijwilligerscentrale. Ope ningstijden: ma., di. en do. van 10.00-12.30 uur. ltinlTiidens pinksterexPositie 11 O&ont de Geijsterse keramiste ekevan Uden traditioneel haar euwste werken. Zij exposeert |cente beelden waarbij deze :r duidelijk Afrikaanse invloe- [n tot de verbeelding spreken. keramiste was rond de jaar- seling enkele weken te gast 1 Zuid-Afrika en raakte daar Defender de indruk van de mensen f\ tn hun cultuur. Met respectvoor Afrikanen heeft ze typische au Uden- beelden in een Afri kaans jasje gestoken. De Geijsterse kunstenares is er 'ne eer in geslaagd om enkele inte- - collega's uit te nodigen. W.1Z0 is ze erg blij dat haar collega mend, de Spaanse kunste- 'n'9#inaar Rainer Schumacher, nog keer exposeert in Geijste- |n. Zes jaar geleden zag Van len voor het eerst in Spanje liet werk van Schumacher. Ze ite in de ban van deze kunste en nodigde hem uit voor de ite Pinksterexpositie. „Zijn :k dat hij toen exposeerde, egend zwaarmoedige :r ogende sculpturen, ver tilt enorm met het huidige ferk: erotische beelden, frivole- Zijn werk is vrolijker, cher geworden", ver- Mieke van Uden. De afgelo- jaren heeft Schumacher keren in Geijsteren geëx- Hij heeft laten weten de laatste keer is dat hij Spanje naar het Meerlo- dorp komt. Het een lichtvoetige slotexpo- rond het thema dans. [Uit België komt Mascha-Marel- Vries met haar bijzondere Van klei, brons, glas, hout en het gebruik van uurlijke kleuren ontstaan in handen universele beelden de mens tonen in al zijn schoonheid en met al zijn gebre ken. Nanne Hagendorff uit Duits land exposeert haar abstracte schilderijen, die door de warme aardse tinten een bijzondere sfeer oproepen. Kunstsmid Juul Baltussen uit Westerbeek is geen onbekende in het Maasdorp. Hij staat altijd op de grote kunstmanifestatie en is deze keer gast tijdens de Pink sterexpositie. Baltussen is een meester op het gebied van het kunstsmeden van ijzer. Van klei ne subtiele kunstwerken tot en met mammoetbeelden die een grote gelijkenis hebben met de bijzondere beelden op het Paas eiland (Chili). EVDIANENKONLNGIN Speciaal voor deze expositie maakt Mièke van Uden een kera mische indianenkoningin, geïns pireerd door het SOS-Wereldfes- tival Meerlo-Wanssum dat in het teken staat van de indianen. De opbrengst van dit beeld schen ken Mieke van Uden en haar man Chris Roose aan het kinder huis Hogar Esperanza dat SOS Meerlo-Wanssum ondersteunt. De Pinksterexpositie wordt opgeluisterd door de met diverse prijzen onderscheiden de prachtige tuin van .mieke Atelier in Geijste- wordt tijdens het pink- weekend weer de intema- tweejaarlijkse rexpositie gehouden, het hele huis wordt :toverd tot galerie. Vijf itionale kunstenaars ieren hun werken, ter- de expositie muzikaal irdt opgeluisterd door ;ele topmusici. Onder de ianten onder andere de kse kunstsmid Juul n die onlangs is gese- cteerd om in het najaar ook jn kunstwerken te mogen [poseren temidden van rternationale collega's op de restigieuze Biënnale in Flo- tnce, Italië. Jan Gooren (80) uit Swolgen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burge meester Hahn heeft deze koninklijke onderscheiding vrijdag aan de Swolgenaar uit gereikt. Jan Gooren heeft veel en langdurige vrijwilligers werk verricht. Jan Gooren is van 1953 tot 1989 actief geweest als bestuurs lid van de Rabobank in Swolgen. Van 1953 tot 1964 als lid van de raad van toezicht, van 1964 tot 1984 als bestuurslid en van 1984 tot 1989 als voorzitter van het bestuur. Bij zijn afscheid in 1989 werd hem een insigne van de Rabobank uitgereikt. Bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) is hij sinds 1991 bestuurs lid, waarvan de afgelopen zes jaar als voorzitter. De KBO besteedt zorg en aandacht aan ouderen, zieken en alleenstaanden die dat nodig hebben. Van I960 tot 1989 is Gooren bestuurslid geweest van de Limburgse Land- en Tuin bouw Bond (LLTB) en ondervoor zitter van de afdeling Swolgen. In 1989 kreeg hij de zilveren draag- speld voor zijn lange en veelzijdi ge staat van dienst. Sinds 1994 is Jan Gooren voorzitter van het Broederschap. Het Broederschap verricht ondersteunende taken t.b.v. de katholieke kerk. Swolgen telt bijna 1300 inwoners waarvan de meerderheid het katholieke geloof aanhangt. Daarbij heeft hij ook nog diverse andere maat schappelijke functies verricht (bestuurslid van de ruiterclub Meerlo, lid van de ledenraad van de.Covas). Van 1962-1966 heeft hij qnder meer de agrarische belangen ver tegenwoordigd in de gemeente raad van de voormalige gemeente Meerlo. Jan Gooren is een sterke voor stander van samenwerken. Met zijn manier van werken en omgaan met mensen stimuleert en bevordert hij het verenigings leven. Hij is een zeer sociaal dorpsfiguur die tijd en aandacht heeft voor de medemens. Met zijn inzet is hij van grote beteke nis voor de Swolgense gemeen schap. Hij verricht en verrichtte alle vrijwilligerswerkzaamheden vol ledig belangeloos, zonder enige vergoeding. De maand mei is van oudsher de Mariamaand bij uitstek. Dit feit wordt gevierd in Tienray. In Tien ray is al vanaf 1440 een Mariabede- vaartplaats. Als Troosteres der Bedrukten wil ze natuurlijk de mensen bijstaan in alle omstandig heden van het leven. Het bede vaartseizoen van Tienray begon zondag met de bedevaart van Well. Als symbool van de Mariamaand is er op donderdag 5 mei vanaf 15.00 uur een Marialof in de kerk. Tij dens dit lof wordt Maria bedankt voor alles. Het lof wordt opgeluis terd door het gemengd Koor van Tienray. Daarnaast is de kerk dage lijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur voor bedevaartgangers. In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis in Meerlo-Wan- sum op donderdag 5 en vrijdag 6 mei gesloten. Voor het doen van aangiften van geboorten en over lijden kunt u op vrijdag 6 mei tus sen 9.00 en 10.00 uur telefonisch contact opnemen met Nico Sij- berts, afdeling Bevolking, tel: 0478-502149- Het derde elftal van W Wanssum houdt dit jaar voor de vijfde keer een actie voor het goede doel tijdens de slot dag van de voetbalcompetitie Dit jaar staat deze actie in het teken van Villa Pardoes. Villa Pardoes is een vakantie verblijf in Kaatsheuvel voor kin deren met een levensbedreigen de ziekte. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes bele ven de kinderen in Villa Pardoes een week lang gratis de vakantie van hun leven. Villa Pardoes richt zich op zieke kinderen uit Nederland en Vlaanderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar oud. Voorafgaande aan deze slotdag hebben de mensen uit Wanssum een T-shirt kunnen kopen. Op dit T-shirt staan ook diverse spon sors die aan deze actie meedoen. Vorig jaar veilde het derde team een Ajax-shirt van Nigel de Jong, dit jaar vroegen de Wanssumse voetballers aan diverse eredivisie- en eerstedivisieclubs via de mail om hun actie te ondersteunen. Verschillende clubs gaven aan de oproep gehoor en zonden spon taan een clubshirt op naar Wans sum (met handtekeningen). De initiatiefnemers ontvingen onder meer een shirt van VW, PSV, Sparta en Helmond Sport. Deze shirt's worden op zondag 8 mei geveild. Tevens houden de spe lers een loterij waarmee verschil lende prijzen te winnen zijn. Deze prijzen zijn geschonken door verschillende instanties. Alle opbrengsten van de loterij en de veiling komen ten goede aan Villa Pardoes. Het Oranje Fonds heeft 10.000 euro toegekend aan Stichting Peuterspeelzalen Meerlo-Wanssum. Met deze bijdrage kan de stichting voor de peuterspeelzalen in Blit terswijck, Meerlo, Swolgen en Wanssum binnen- en buiten spelmaterialen en meubilair aanschaffen. De peuters van de gemeente Meerlo-Wanssum krijgen zo nog meer gelegen heid om zich te ontwikkelen op allerlei gebied. Het Oranje Fonds is het groot ste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het onge veer 15 miljoen euro uit aan orga nisaties en projecten in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds sociale cohesie, par ticipatie, integratie en sociale vei ligheid en vermindert het sociale uitsluiting. Ronald Van der Gies- sen, directeur:"Het Oranje Fonds wil met deze bijdrage een aanjaag functie hebben en voor de organi saties daadwerkelijk een verschil maken in de opzet en uitvoer van hun project." Stuur deze bon op naar Antwoordnummer 13, 5800 VB Venray (postzegel NIET nodig) pianist/entertainer Frank Wilson die onder meer zijn sporen heeft verdiend in het trio Skybirds. Hij begeleidt in Geijsteren zangeres Lucie de Lange, die o.m. optrad in de shows van Jos Brink. Ook het Groningse duo (zang/gitaar) Still Young treedt op en zoals altijd is de bekende pianist Hans Kalberg van de partij. Van eigen bodem is de Kunenband waarin Wim, Maartje, Stan en Anne Kunen uit Geijsteren musiceren en het publiek muzikaal amuse ren. De Pinksterexpositie is op 15 en 16 mei dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur. De entree is vrij. In Nederland wordt op 1 juni een referendum gehouden over de Europese grondwet. De Euro pese grondwet is een verdrag waarin de basisbeginselen zijn vastgelegd van de Europese samenwerking. Het vervangt niet de Nederlandse grondwet. Alle kiesgerechtigden mogen stem men of ze voor of tegen de Euro pese grondwet zijn. De uitslag van het referendum is een advies aan het parlement. Uiteindelijk heeft het parlement het laatste woord over instemming met de Europese grondwet door Neder land. Men kan een samenvatting van de Europese grondwet lezen en downloaden van de website van de Referendumcommissie (www. referendumcommissienl) Deze samenvatting wordt ook tweemaal verspreid onder alle Nederlanders. De eerste versprei ding vond plaats op 23 april, de tweede verspreiding in mei, uiter lijk veertien dagen voor het refe rendum. De Europese grondwet ligt ook als boekwerk ter inzage op het gemeentehuis, bureau Bevolking. Hierbij liggen ant woordkaarten waarop men kan aangeven of men geïnteresseerd is in een gedrukt exemplaar of een cd-rom. Wanneer men de referendumkrant niet, of niet op tijd ontvangen heeft, kan er een exemplaar afgehaald worden in het gemeentehuis.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 11