eer loos Meerlo viert kermis Ministerie steunt Wereldfestival SOS i Ondanks verkeershinder zijn alle winkels en bedrijven normaal bereikbaar VIKING peters textiel Slagerij v.tl. Pasch peters woninginrichtin Het CRAZY DINNER is vernieuwd. Thema feesten: Elektro Kusters Uneto-Vni het juiste adres Voor al uw vleeswaren^™; Frans Kusters Exclusief in de vakliandel Uw VIKING vakhandelaar geeft u graag advies Kermis Meerlo gesloten op ma. 8 en di. 9 VIKING vakhc OPENINGSTIJDEN: De nieuwe heeft heel lubbert niet. Krimpt niet Verkleurt niet. Knelt niet Irriteert niet Hoofdstraat 62, 5864 BH Meerlo (0478) 69 12 78 "Bakkerij Sijbers" Meerlo Swolgen Tevens zijn wij gespecialiseerd in Limburgse Vlaaien, met als specialiteit; Tante Jet Vlaai. Bezoek onze vernieuwde koffiehoek voor een heerlijk kopje koffie met gebak pf een vers belegd broodje. BOEKHOUD- EN ADVIESKANTOOR WAGEMANS V.O.F. VOOR HET VERZORGEN VAN: administraties landbouw, midden- en kleinbedrijf en particulieren samenstellen jaarrekeningen belastingaangiften fiscale adviezen loonadministraties bedrijfsomzettingen pensioenadviezen DE COCQ VAN HAEFTENSTRAAT 13, 5864 BA MEERLO, TEL.: 0478-692197. MEERLO Voor feesten en partijen Ander menu - andere puzzel - maar evengoed lachen, gieren en smullen, met mogelijkheid tot karaoke 22.75 p.p. Alle-in arrangement 37.50 p.p. 28 mei Sixties en Seventies 25 juni Country Western 24 sept. Caribische avond 22 okt. Sixties en Seventies 26 nov. Fright Night 10 dec. Tiroler Kerst Elke donderdagavond Kienen, aanvang 19.30 uur. Thema avonden gelieve te reserveren. Vraag vrijblijvend onze folder tel. 0478 69 12 83 e-mail: info@brugeind.nl www.brugeind.nl Twan, Gertie Kleeven en medewerkers Muziek, buikschuiven, fancyfair gewonnen worden. De organisa tie is in handen van de Vrienden van de Fanfare. BUIKSCHUIVEN Verder begint om 14.00 uur het buikschuiven, een activiteit die op touw is gezet door Soos Merlin in samenwerking met 't Brugeind, en kunnen de bezoe kers genieten van optredens van joekskapel Beter as niks. Aansluitend aan deze activiteiten verzorgt discotheek Rainbow vanaf 18.00 uur de muziek in de tent. Een dag later, op vrijdag 6 mei, staat de formatie April Fools op de planken in de feesttent. Aanvang: 20.30 uur. En op zater dag 7 mei brengt de band met de veelbelovende naam Pluis en de struikrovers een bezoek aan ker- misvierend Meerlo. Aanvang: 20.30 uur. Zondag 8 mei staat in het teken van een viertal optre dens van de bands Disconnected (rockcover), Mrs Daniels (top-40- cover), The Rollators (rock-'n- roll) en China white (rockcover). Aanvang: 15.00 uur. Maandag 9 mei staat de feest tent van 't Brugeind vanaf 15.30 uur in het teken van het traditio nele matinee, met medewerking van orkest Balans. The Rollators, rock-'n roll ten beste. De kermis in Meerlo wordt ook dit jaar weer groots opge zet. Tal van activiteiten voor jong en oud worden - naast alle attracties die in de kern van hart dorp te bewonderen en te bezoeken zijn - van don derdag 5 tot en met maandag 9 mei in de feesttent op de parkeerplaats bij sport- en feestzalencomplex 't Brugeind op touw gezet. De festiviteiten beginnen op Hemelvaartsdag om 12.00 uur met een vrolijk en licht Lenteconcert van Fanfare Eendracht Meerlo. Hemelvaartsdag in Meerlo staat in het teken van de slogan 'Met en voor Meerlo'. Want niet alleen kunnen de bezoekers genieten van een concert van de plaatselij ke fanfare, ook is er een fancyfair met spellen voor jong en oud. De jongste jeugd kan zich uitleven op een springkussen en mee doen aan een visspel. Maar ook kunnen de bezoe kers tot 15.00 uur onder meer grabbelen, blikgooien, muismep- pen, doelschieten en spijker slaan. En met het rad van fortuin kunnen vele mooie prijzen Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking steunt het Wereldfestival Meerlo-Wanssum dat de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum zondag 26 juni houdt. De NCDO, een door de minister ingestelde Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, heeft namelijk toegezegd drieduizend euro beschik baar te stellen voor de orga nisatie van dit grootste multi culturele evenement in Noord-Limburg. Daarmee geeft de NCDO aan dat het Meerlo-Wanssumse wereldfestival voldoet aan de voorwaarden om ook veel aan dacht te schenken aan educatie en voorlichting op het gebied van ontwikkelingssamenwer king. Het multiculturele festival, dat zijn gelijkenis in Limburg niet heeft, staat bol van informa tie, educatie, spectaculaire shows en acts, demonstraties, workshops, markt en veel wereldmuziek en dans waaronder een demon stratie tango-dansen. De organi satie spreekt over het sympa thiek verpakken van de boodschap. Tijdens het steeds groter wordende festival in Meerlo-Wanssum wordt naast informatie over Chili en het te steunen kindertehuis Hogar Esperaza in het stadje Chilian (Chili) via exposities ook ruime aandacht geschonken aan de positie van de vrouw in de Derde Wereld, straatkinderen in Moskou, Zuid-Afrika en Brazilië en de landbouwsituatie in de wereld. Bovendien is er een expositie over het opzetten van boerencoöperaties door Rabobank Foundation en SOS op het Indonesische eiland Sulawesi. Bovendien staat Amnesty Peel&Maas er met een bijzondere stand en een campag ne gericht tegen misbruik van Het orkest Balans vrolijkt het matinee op maandag 9 mei op. wapens. Die actie heet Control Arms hetgeen betekent: breng wapens onder controle. In deze stand wordt van elke bezoeker/deelnemer een foto gemaakt die wereldwijd via de website van Amnesty wordt ver spreid. Overigens heeft Rabobank Venray, Meerlo- Wanssum in een eerder stadium al besloten om sponsor te zijn van Wereldfestival Meerlo- Wanssum. Daarmee wordt de samenwerking tussen de Rabobank en SOS meerlo- Wanssum van het verleden geprolongeerd. Het festival voor de hele familie is zondag 26 juni van 11.00 tot 18.00 uur. Novilon. De vloer die aiies heef Beatrixstraat 3A, 5864 AG Meerlo Tel. (0478) Installatiebedrijf - Vakwinkel en Postagentschap Moederdag aanbieding Inventum B65 broodbakmachine van €89.99 nu 6 Openingstijden winkel en postagentschap Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur; 13.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.30-16.00 uur. Karcher Allesreinigei (water en droog) nu 7 Hoofdstraat 39 Meerlo 5864 BC Tel. 0478-691473 Sterk staaltje techniek voor uw tuin Hoofdstraat 11 Meerlo 0478-691803 www.slagerijvandepasch.nl Kusters Dorpbroekstraat 1 tuinapparatuur en toebehoren 5864 CP Meerlo Tel. (0478) 69 80 80 fietsen gereedschap ijzerwaren Maandag gesloten. Dinsdag: 9.00-12.00 uur, 's middags gesloten. Woensdag t/m vrijdag: 1-12.00 uur, 13.30-17.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur het wei raakte ir naar en eerste l werk d: overwe sober c schilt e terk: e: figur ji: ikele l iseerci it dit muit f 'anssu rordt e la de Vi Iptui :n, h ttuurl: irha le de Uw erkende dealer: Dorpbroekstraat 1 Meerlo - 0478-698080 PEEL EN MAAS Woensdag 4 mei 2005 - Pagina ;EL Ei

Peel en Maas | 2005 | | pagina 10