Drumschool Marcel Siebers een groot succes teun weeshuis in Sri Lanka! Vijftigers halen herinneringen op 3 1" Ie t r u m| fenray in cijfers 2004 Kapelaan Van Dijck verlaat Leunen [v L E R N| E IM Aspergesymposium in Venray Voorverkoop Jera On Air '05 gestart Lonsdaler opgepakt SCHOUWBURG VENRAY i OOK VOOR 6 EN 9 MM TAPIOVLOEREN 3ina8®L EN MAAS Donderdag 14 april 2005 - Pagina 9 forig jaar september startte nsicus/drummer Marcel :bers (32) uit Horst in nray een eigen drumschool, n dag in de week. De rest ■elite hij elders. Maar de langstelling was zo groot I hij in november het aantal mren zodanig moest uitbrei- en nu vijf dagen per week j-time drumles geeft. ■Drummen is momenteel zeer ipulair bij de jeugd. Maar ook ouderen", vertelt Siebers. De ite cursist is zeven jaar, de dste 74. Met de start van een drumschool ging een grote 'nsvan de Horstenaar in vervul- j>. Al op jonge leeftijd had hij akde behoefte om overal op te en te slaan. Het keukenge- jmoest het vaak ontgelden en ok moeders wastrommel die otseling verdwenen leek te zijn. n de jonge Marcel rustig te hou- tn kreeg hij een kinderdrumstel 511-jarige leeftijd kreeg hij zijn rste 'echte' drumstel en volgde j lessen bij muziekhal in Venray. a tien jaar drumles in Venray ng hij een stap verder en volgde improvisatie- en muzieklessen de bekende jazzdrummers in Engels (Amsterdam) en [bert van Gruijthuijzen (Oss). ij bekwaamde zich in het drum- ik en volgde drumcünics bij »te drummers. Hij speelde live in tal van bands. d trad hij op het ivrijdingsfestival in Wageningen in voorprogramma's van Rowwen Hèze en met de band BPM kreeg hij meerdere malen airplay bij Radio 4 en positieve recensies tijdens Radio 4-North Sea Jazzfestival Den Haag. Als freelance drumleraar gaf Siebers jaren les in 't Gasthoes in Horst en bij een muziekwinkel in Venray. Met een aantal jaren erva ring op zak werd het tijd voor de grote stap. Vorig jaar september ging zijn droom in vervulling en startte hij in het pand De Opmaat aan de Oostsingel (bij de Volksuniversiteit) in Venray een eigen drumschool. Vanwaar zijn succes? Marcel Siebers: "Ik geef drumlessen op maat. Ik probeer mijn leerlingen zich zo te laten ontwikkelen, dat ze hun eigen verhaal en emotie kunnen vertel len op het drumstel. En dat leer lingen het 'gevoel' te pakken te krijgen van het creëren en plezier hebben in (samen)musiceren." De drumlessen worden indivi dueel gegeven, zodat de leerling de volledige aandacht krijgt en zich in zijn eigen tempo kan ont wikkelen. Siebers staat erom bekend dat hij de lessen op een speelse wijze geeft die aansluit bij de belevingswereld van de leer ling. Komend weekend heeft hij voor de eerste keer open dag op zaterdag 16 april van 16.00 tot 19.00 uur. Rond 17.00 uur is er een demonstratie van drumleer lingen van de drumschool en om 18.00 uur is een drumclinic van de bekende drummer Lars Beuving. Hij speelde o.a.bij de succes volle bands Terra Nova en V-male, bekend van radio en tv. fenraynaar zet hulpactie op touw voor arme kinderen De autoriteiten van Sri anka hebben tot dusver 750 liljoen dollar ontvangen van ïtionale overheden en grote ilporganisaties voor de ederopbouw van het eiland a de zeebeving van 26 decem- Het zwaarst getroffen and was kort na de ramp in taal 2 miljard dollar toege- 1. Ondanks de achterblij- ende betalingen stelt het linisterie van Financiën in n onlangs verschenen ver- aring dat het plan voor de :deropbouw redelijk op :hema ligt. Het erkent even- rel dat ruim drie maanden na Ie tsunami nog tienduizenden ermanente huizen gebouwd oeten worden om de naar hatting half miljoen ont remden weer een dak boven un hoofd te geven. Volgens )gave van de overheid zijn er dusver 12.000 tijdelijke uizen gebouwd van de zeker 1.000 die er nodig zijn. enduizenden mensen leven in tenten. Anton Thurayappah, die direct de zeebeving met steun van de enrayse deken Smeets een grote ulpactie voor de getroffen men- :n in het noordelijk - en armste eel - van Sri Lanka in Venray «tartte, beaamt dat in en rond- tn de hoofdstad Colombo in het uiden van het land de opbouw- erkzaamheden in volle gang n Hij is net terug van zijn reis »ar het door de zeebeving zo raar getroffen gebied en kan 'aar moeilijk onder woorden Kengen hoe erg de situatie in Sri anka is. Niet alleen de materiële chade is groot, ook emotioneel zitten veel fnensen volledig aan de grond. Niet zo raar ook, vindt de in het volledig van de aardbo dem verdwenen dorp Mullaitivu geboren Thurayappah. "Veel men sen zijn al hun familieleden verlo ren. In het noorden zijn in 25 dor pen 45.000 mensen omgekomen, onder wie 3000 mensen uit mijn dorp. Duizenden kinderen zijn wees, vrouwen moeten het voor taan zonder hun man doen, en andersom. En de vissers durven de zee niet meer op, In het zuiden is de opbouw van het land inmid dels goed op gang gekomen, maar in het noorden niet. Daar zie je alleen hulporganisaties als het Rode Kruis en Charitas aan het werk. In het noorden wonen de Tamils, die jarenlang onder een burgeroorlog hebben geleden en ook nu nog achtergesteld worden door de regering. Het is mpeilijk om het gebied te bereiken. Ik ben drie dagen onderweg geweest met mijn hulpspullen uit Venray. Eén dag met het vliegtuig en twee met de auto." De al enige jaren in Venray woonachtige en bij zorginstelling de Wendel werkzame Thurayappah stapte onlangs met zestig kilo medicijnen, kleding en voedsel in het vliegtuig naar zijn geboorteland. Drie weken ver bleef hij bij zijn familie, hielp hij daar waar hij kon en praatte hij met de mensen. De reis heeft diepe indruk op hem gemaakt. Hij laat foto' s en een videoreportage van zijn reis zien. De huizen in zijn geboorteplaats zijn weg, de kerk is zwaar getroffen, net als de plaatselijke school. "Maar het erg ste zijn de kinderen. Duizenden jongens en meisjes zitten nu zon der ouders in tentenkampen. Dat is verschrikkelijk om te zien." GOED DOEL Ook Anton heeft een familielid verloren. Zijn schoonzus kwam om bij de ramp. "Maar de rest van mijn familie leeft gelukkig nog. Mijn vader en moeder wonen gelukkig niet in een opvangkamp, zij hebben onderdak gevonden bij familie landinwaarts." Hij laat een foto van zijn moeder zien. En nog een foto, waarop pastoor Robinson tussen enkele kinderen staat. "De pastoor heeft een wees huis voor wezen opgezet. Inmiddels verblijven bij hem ruim twintig kinderen. In een hutje. Toen ik dat zag, heb ik meteen speelgoed voor de kinderen gekocht. Ja, ik vind dat ik wat voor deze kinderen moet doen, ze hebben niks meer! Met hulp van de mensen in Venray hoop ik pas toor Robinson en de kinderen te kunnen helpen. Ze hebben onze hulp hard nodig." Deken Smeets, die het gesprek bijwoont, kan zich voorstellen dat het Venrayse missiecomité het goede doel van Anton Thurayappah omarmt. "Het is in mijn ogen een belangrijk eerste project voor het missiecomité. Deze kinderen verdienen onze steun. Of beter gezegd: alle getroffenen in het gebied. Ook op de lange termijn mogen we ze niet vergeten. Want dat de opbouw van het land lang gaat duren, is wel duidelijk. Een goede nazorg is heel belangrijk. Ik hoop dat veel mensen deze actie zullen steunen." Dat hoopt Anton Thurayappah ook. "Ik zal er samen met de parochiepastoor voor zorgen dat het geld bij de kinderen terecht komt." Voor meer informatie, Anton Thurayappah, telefoon: 0478- 589276 of per e-mail: antonsu- ki@home.nl. Het college van B en W van 'enray heeft een vernieuwd aarboek vastgesteld. Zowel ia opzet als indeling is het larboek veranderd, tesentatie van de cijfers op 'ijk en dorpsniveau geeft i4cht in de samenstelling en pbouw van de bevolking anuit de gemeentelijke basis- 'dministratie (GBA) per 1 anuari 2004. Het inwoneraantal wordt op ^schillende manieren gepre steerd naar leeftijd, etniciteit, ^samenstelling, per wijk of JjJP- Tevens geeft het jaarboek ?ers over woningen, werk en pomen, verkiezingen, cultuur 1 ^creatie en milieu in de Sieente Venray. De gemeente l0udt zich bezig met onderzoek j® statistiek. Uitgangspunt is sta tische informatie verstrekken, Scht op de vraag. Opvallend is fringe bevolkingsgroei van Personen in 2003. De oorzaak 0^Oral het feit dat er zich in 7 minder mensen gevestigd hebben dan er vertrokken zijn uit de gemeente Venray. Het CBS aantal wijkt met een aantal van 7 inwoners af van het bevolkings aantal uit de GBA. Dit komt door verschil in definiëring of opname moment. De woningvoorraad is in 2003 met 130 woningen toe genomen waarvan 28 in de kerk dorpen. De bevolkingsprognose van 2010 is in dit jaarboek naar beneden bijgesteld naar aanlei ding van de recent bijgestelde woningbouwplanning. De gemeente Venray wil dit jaar boek in de toekomst aanvullen en uitbreiden. Het streven is om medio 2005 het jaarboek Venray in cijfers 2005 gereed te hebben met daarin de actuele info 2004 en bevolkingsaantal per 1-1- 2005. Het jaarboek dient als informatiebron van de meest gevraagde cijfers. Het jaarboek Venray in cijfers 2004 is beschik baar via de website www.ven- ray.nl. Het jaarboek 2004 kan op verzoek en tegen betaling van 10,- (inclusief portokosten) wor den toegezonden. Het XIth International Asparagus Symposium (IAS) vindt van 16 tot en met 19 juni plaats in hotel Asteria in Venray. Burgemeester Waals ontvangt de deelnemers op 15 juni op het gemeentehuis om hen te verwelkomen als gast in de gemeente Venray. Daarmee opent hij tevens het symposium. Eenmaal in de vier jaar wordt het International Asparagus Symposium (IAS) georganiseerd. In 2001 vond dit evenement plaats in Japan. In 2005 wordt het evenement voor de elfde keer georganiseerd, in Nederland deze keer, onder aus piciën van de International Society for Horticultural Science (ISHS) in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. Het IAS2005 vindt plaats van 16 tot en met 19 juni 2005 in hotel Asteria in Venray. Er zijn zo'n 150 deelnemers uit de hele wereld aangemeld voor dit aspergesymposium. Het evenement richt zich op kennisuitwisseling en -over dracht tussen en door onderzoe kers verbonden aan ondernemin gen uit het midden- en kleinbedrijf en zij die verbonden zijn aan universiteiten. De orga nisatie is in handen van AspergeRijk 2005. Door de orga nisatie van diverse activiteiten en evenementen stimuleert AspergeRijk de Nederlandse asperge én de asperge-regio. Burgemeester Waals heeft zitting genomen in het comité van aan beveling van AspergeRijk 2005. De Regio Venlo NV onder streept het belang van IAS2005 voor de regio promotie door hieraan een flinke financiële impuls te geven. Het symposium biedt kansen om de regio Noord- Limburg zowel nationaal als internationaal te promoten. Daarnaast draagt het bij aan ver sterking van de concurrentie positie van het bedrijfsleven (MKB) Grote reünie in 't Brugeind in Meerlo In zaal 't Brugeind in Meerlo wordt zaterdagavond een grote reünie gehouden. De afgelopen weken hebben veel vijftigers in de regio hun her inneringen al opgehaald over de jaren zestig en zeventig, toen ze elke zondagavond in zaal 't Brugeind gingen dan sen. En zaterdagavond zal er ongetwijfeld veel gedanst, maar nog veel meer gepraat worden over de vervlogen tij den. Om bij het begin te beginnen. In 1955 kochten Jeu Janssen (Jeu van de Pluisberg) en Mia Kessels (van de bakker) de toenmalige zaal Speyken in de Meerlose buurtschap. Twee jaar werd de zaal vervolgens gerund door de verenigingen en in 1958 startten Jeu en Mia hun eigen bedrijf. Ze gaven hun zaal de haam zaal 't Brugeind. Mia Janssen, beter bekend als Mie van de zaal, weet zich nog als de dag van vandaag te herinneren hoe ze zijn begonnen. "We kregen de klapstoelen en het buffet van de brouwer", zegt de thans 75-jarige maar nog vitale Mia Janssen uit Meerlo. Jeu en Mia deden vrijwel alles zelf: schilde ren, verbouwen en noem maar op. Veel mensen uit Meerlo en de regio hielden in 't Brugeind hun huwelijksfeest. Naast de zaal exploiteerde het echtpaar ook een champignonkwekerij. Naarmate het succes van de zaal groter werd, werd de champig nonkwekerij kleiner. Met andere worden: de ruimtes van de cham pignonkwekerij kwamen stilaan bij de vloeroppervlakte van de zaal. Onder andere het bekende Brabants Zaaltje en een speciale gezellige romantische bar. In het begin was het eens in de maand dansen op de zondagavond, maar dat veranderde al snel in twee wekelijkse dansavonden. Tot het succes zo groot werd en de men sen van heinde en verre kwamen. Jeu en Mia hielden voortaan elke week dansavonden. Toen de zaal daarvoor werd verbouwd en er nieuw meubilair kwam kreeg jon gerencentrum Merlin de oude stoelen, weet Mia zich nog te her inneren. Met de Meerlose soos had het echtpaar sowieso goede contacten. Om wat inkomsten te krijgen voor het jongerencentrum verzorgde de Meerlose jeugd de garderobe van dancing 't Brugeind. PARTNERS Wekelijks kwamen honderden dansliefhebbers naar Meerlo om te dansen en om een partner te ontmoeten. Iedereen heeft zijn Oude doos: Het personeel van toen: v.l.n.r. Eed Coenders, Will Gielen-Truijen, Gradje Truijen, Hay Coumans en Wiel Coenders. eigen verhaal. Zoals een van de meisjes van toen, die op 13 november 1966 in haar dagboek schreef: "Nelly belde mij en vroeg of ik meeging naar Brugeind in Meerlo: ze had me al vaker verteld dat het daar zo gezellig was. Maria en Anny gingen al om half zes plaats bewaren maar toen was alles al bezet. We zijn voor het orkest gaan zitten. Opeens kwam een jongen mij halen. Jac, zo heet hij. We dansten 1, 2, 3 keer. Hij vroeg of ik mee naar de bar ging iets drinken. Daar was het echt keigezellig". Een week later was deze dag boekschrijfster weer in Meerlo en meisjes. Weer een week later was Jac met fanfare Eendracht Meerlo op concours geweest. Meerlo had de eerste prijs gewonnen en alle muzikanten droegen een witte anjer. "Ik kreeg zijn witte anjer, lief hé? Wij hebben een heerlijke wandeling gemaakt over het Elshout, de stuw, de beek, heel romantisch", aldus de gelukkige dagboekschrijfster op 27 novem ber 1966. Zij laat Peel en Maas nog wel weten dat het met Jac niets is geworden. Maar, net als al die anderen, denkt ze nog met plezier terug aan de tijd dat De Flyers, de melodie Boys en het Mia Janssen-Kessels die samen met haar man Jeu zaal 't Brugeind naam en faam heeft gegeven. Foto: Marijn Poels dansten zij weer met Jac op muziek van De Flyers. "Jac had zijn haren laten knippen, knap koppie!", schrijft ze op 20 novem ber 1966 in haar dagboek. En ver der: "We hebben elkaar zoveel te vertellen... en ik denk, ik ben VERLIEFD". En zo verging het in die tijd honderden jongens en Radi Ensemble wekelijks de dans muziek verzorgden. RADI ENSEMBLE Mia Janssen weet ook nog te melden hoe ze aan het destijds beroemde orkest het Radi Ensemble kwam. Er kwam in die tijd een groepje meisjes uit Hegelsom dansen in Meerlo. Een van hen, José Driessen, had in het Midden-Limburgse Haelen het Radi Ensemble gehoord en was van het gezelschap erg onder de indruk. Ze attendeerde Jeu en Mia daarop en die namen onmiddellijk contact op met het orkest. Het resultaat was dat het Radi Ensemble vanaf dat moment elke maand op de Meerlose bühne stond. Door de enorme toeloop kwam ook het ook wel eens voor dat sommige groepen jongens ruzie kregen. Een keer liep dat zo uit de hand dat burgemeester René Dittrich van Meerlo de zaal in kwam en vanaf het podium de dansliefhebbers toesprak. Het moest afgelopen zijn met de vechtpartijen, anders was het ook afgelopen met het dansen in Meerlo. Dankzij de strakke hand van Jeu Janssen en zijn tactisch ingrijpen bleef het rustig en voor al gezellig in 't Brugeind Meerlo. En wie herinnert zich niet meer dat Mia Janssen tegen iedere klant 'directeur' zei. Het personeel van Brugeind stond bekend als vlot en plezierig. De Coendersen, Truijens en al die andere families die er wekelijks het bier en de limonade aan de man en vrouw brachten. Will Gielen-Truijen uit Wanssum stuurde Peel en Maas een paar prachtige zwart-wit foto's van het Brugeind- perso neel. De destijds in Horst woon achtige Will kwam met haar vader Grad Truijen, die meestal achter de tap stond, in de zaal helpen. De kelner uit die jaren, Wiel Coenders uit Meerlo, heeft ook alleen maar goede herinneringen aan de dansperiode in 't Brugeind. "Het was erg gezellig en wij kon den er toen een mooie cent bij verdienen. Het was soms zo druk dat we twee, drie dienbladen bier op elkaar rondbrachten", aldus Coenders. In 1973 stopten Jeu en Mia met hun dancing en gingen ze wonen en genieten in een bungalow op de Meerlose heide. Jeu Janssen is vijf jaar geleden overleden. De vitale Mia woont nog altijd in haar geboortedorp en heeft de laatste tijd veel herinneringen opgehaald aan de tijd dat ze samen met Jeu 't Brugeind runden. Ze is zaterdag avond een van de eregasten van de reünie. De reünie is, zo vinden de organisatoren, ook een beetje een massaal dankjewel aan het kasteleinsechtpaar Jeu en Mia Janssen, voor alles wat Jeu en Mia destijds voor de jeugd hebben gedaan. De Brugeindreünie is zaterdag avond en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom, al dan niet met tastbare herinneringen. Kapelaan Van Dijck neemt begin juli afscheid van de parochies Leunen, Veulen en Heide. Van Dijck (35) is door bisschop Wiertz benoemd tot pastoor van Bom-Holtum. De uit Melderslo afkomstige priester werd in september 1999 diaken in Venray. In augustus 2001 volgde hij pastoor Ewals in Leunen op en hij kreeg het cluster Leunen, Veulen en Heide onder zijn hoede. Zijn promotie naar Born- Holtum, waaronder ook de parochies Grevenbicht, Obbicht en Buchten vallen, komt vrij. onverwachts. Volgens Van Dijck wordt normaal na vijf jaar een kapelaan bevorderd tot pastoor. Half maart kreeg hij een tele foontje van het bisdom. Hij moest op gesprek komen bij de vicaris- generaal. Toen wist de kapelaan al hoe laat het was. "Alleen wist ik nog niet wat mijn nieuwe bestem ming zou worden. Dat werd mij pas tijdens het gesprek verteld", aldus Van Dijck die niet gesollici teerd heeft naar een nieuwe func tie. "Nee, want zo werkt het niet. Net als Jezus zijn leerlingen heeft uitgezonden zo krijgen ook wij een zending. Dat is ook een belof te die je hebt gedaan. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn dan mag je weigeren." Hij zegt een 'tweeledig gevoel' bij zijn nieuwe benoeming te heb ben die dit weekeinde in de Venrayse kerken is bekend gemaakt. "Ik ga hier met pijn in het hart weg. Maar aan de andere kant wacht ook een nieuwe uitdaging. Het is eigenlijk een logische ver volgstap." Het kerkbestuur is in overleg met het bisdom over zijn opvolging. Alhoewel het priester aanbod niet groot is, rekent Van Dijck erop dat een opvolger gevonden wordt. "Die moet er inderdaad komen want anders valt er wel een erg groot gat. Ik ver moed dat na een kleine overbrug gingsperiode mijn opvolger na de zomervakantie zal beginnen." Ysselsteyn; De voorverkoop van het festival Jera On Air in Ysselsteyn is onlangs gestart. De tickets zijn te koop voor 14,- in Ysselsteyn bij de Jera '70, Tankstation Total, Cafetaria Forest en cafetaria Snackers. Verder heeft Jera On Air ook nog de volgende voorverkoopadressen buiten Ysselsteyn: Plus in Venray, Hans van Bree in Venray en tankstation Texaco de Aide Smidse in Leunen. Ook zijn er online tickets te bestellen voor degene die niet in de buurt van een voorverkoopadres wonen. Jera On Air is een gezellig festival voor jong en oud dat wordt georganiseerd door vrijwilligers van OJC Jera'70 in Ysselsteyn. Het evenement vindt plaats op vrijdag 6 mei de dag na Hemelvaartsdag op het veld van de Boerenbond. Dit is omgetoverd tot een heus festivalterrein met een grote festivaltent die plaats biedt aan 2000 bezoekers. De programme ring ziet er als volgt uit: Murder by Millions, Lemonseven, Undeclinable, Beatbusters, Peter Pan Speedrock, Beef en met als afsluiter DJ's Fatboy Slim. Een mooi en gevarieerd programma dus met een feestelijke afsluiter. Meer info over het festival op www.jera70.nl/onair KURK* LAMINAAT* HOUT* GRIND •KUNSTSTOF www.hetvloerencentrum.nl Tegelseweg 10 Venlo tel. 077-3541839 De politie heeft woensdagmid dag op de Raadhuisstraat in Venray een 19-jarige Venraynaar opgepakt omdat hij een jack droeg met daarop een hakenkruis. Hij werd aangehouden wegens opruiing, zo maakte de politie donderdag bekend. De man uit Venray heeft zich volgens de poli tie opruiend en discriminerend gedragen in het televisieprogram ma NOVA. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt. De politie houdt sinds de vechtpartij tussen Turken en Lonsdale-jongeren extra toezicht. Daarbij viel de man op, hij werd in de kraag gevat. Hij kreeg tevens twee bekeuringen voor alcoholgebruik in het openbaar en het feit dat hij zich niet kon legitimeren. Hij werd in de loop van de middag weer in vrijheid gesteld. Een 24- jarige man uit Venray, die ook op de Raadhuisstraat stond met een blik bier, kreeg een bekeuring voor alcoholgebruik in het open baar. XTC-pillen De politie heeft zondagmiddag rond 17.00 uur een 34-jarige man uit Venray gearresteerd voor de opiumwet. Tijdens een algemene controle op de Kruidenlaan zag de politie vijftien xtc-pillen in het dashboardkastje van de betreffen de auto liggen. Deze pillen zijn in beslag genomen. De 34-jarige Venraynaar is overgebracht naar het politiebureau. De zaak is door middel van snelrecht afgedaan. Informatie voorstellingen en bestellen van theaterkaarten www.schouwburgvenray.nl

Peel en Maas | 2005 | | pagina 9