motorcrosser Edwin Logtens Nordic Walking en spinning in Meerlo EK Duathlon belooft spektakel te worden Weekend diensten spïo Brons voor Rallypack Powerman invalidensport centraal Niets! Vijf derde prijzen Tong II FR/ Oude foto PEEL EN MAAS Donderdag 7 april 2005 - PaffiLEN HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse Huis- ArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER TeE 077-3575757 ONGEVALLEN TeL 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda, Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag en zon dag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d. tel. 584877. Apotheek Veltum dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en van 13-30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bij Apotheek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: S. BILLET tel. 581458 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, W H de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink. G. Gelling en M. Theu- nissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19-30 tot maandag 07.30 uur RITA VAN DER REIS TEL. 06-22922151 WEEKDEENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskun dige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19-30 uur waargenomen door: LONNEKE SPAN en RITA VAN DER REIS TeL 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tus sen 18.00 en 19 00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Stationsweg 46, 5803 AC Venray, tel. 0478-527066. E-mail: igg@wgi.nl Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09 00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en don derdag van 13.30 tot 16.30 uur. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY TeL 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulpvragen van de Algemene Hulpdienst en het Gehandicaptenplatform OUDERENAD VISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900- 0101. www.slachtofferhulp.nl BUREAU VOOR RECHTSHULP Z.O.N. De Clockert, Bergweg 4, 5801 EG Venray. Juridisch (gratis) spreek uur op afspraak: tel. 077- 3209191. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, uitkeringsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en consumentenrecht, met name voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving. THUISZORG NOORD-LIM BURG Rayon Peel Maas, Kennedy- plein 18, 5801 VH Venray. Tel. 0478-538222. Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl Rallypack 2005 zal weer plaatsvin den in OJC Niks in Horst. Rattlepack is de welbekende strijd voor een ope ningsplaats op het jaarlijkse Nikspack- festival. Een aantal bands zal met elkaar de strijd aangaan. De winnaar van Rallypack 2005 is verzekerd van een podiumplaats op het Nikspack- festival en studiotijd in de Loco-studio in Horst. Dus wil jij met je band meer gehoord worden en daarna misschien de studio in? Geef je dan snel op door een demo op te sturen naar OJC Niks (voor info check: www.ojcniks.nl). PEEL EN MAAS een abonnement waard wedstrijdzwemmen Uitslagen van de Speedo wedstrijd in Panningen: 25m vrije slag: Sarah Bos 0.22.25; 50m vrije slag: Claire Schluter 0.41.10 lste pi. Nina Smits 0.41.53 2e pl. Katja Vullings 0.55 92. Christian v. Iersel 0.44.98. Twan Harkx 0.51.53; 100 m vrije slag: Cyril Landstra 1.17.83 3e pl. Lori Leenen 1.24.12. Freddy Harkx 1.24.88. Lisa Peeters 1.38.43. Famke Jansen 1.40.16. Kim Aldenzee 1.42.99. DionDreesens 1 04 31 lste pl. Hans Westerkamp 1.22.35. Alex Bos 1.24.00 1 ste pl. Richard Schluter 1.28.91 2e pl. Geoff Ebskamp Dis VRA, 100m schoolslag: Minke Janssen 1.34.69 lste pl Lisa Peeters 1.49.43 Vera Hendriks 1.49.64. Famke Jansen 1.59.08. Kim Aldenzee 1.58.46. Stan Gorree 1.35.35 lste pl. Alex Bos 1.37.84 lste pl. Richard Schluter 2.02.13 Dis SK.; 25m vlinderslag: Sarah Bos 0.27.58 lste pl. Katja Vul lings 0.32.98 Dis VC Christian v. Ier sel 0.25.97 2e pl. Twan Harkx 0.25.49 Dis VC; 50m vlinderslag: Nina Smits 0.5127 lste pl. Claire Schluter 0.59.18 Dis VC. Stan Gorree 0.48.58 lste pl. Minke Janssen 0.36.89 lste pl. Vera Hendriks 0.48.46: 100m wis selslag: Lisa Peeters 1.42.76. Famke Jansen 1.46.84 Kim ALdenzee 1.56.43. Alex Bos 1.31.75 lste pl. Richard Schluter 1.43.27 Dis VC/VT); 200m wisselslag: Freddy Harkx 3-21.16. Cyril Landstra 3-24.53. Lori Leenen 3-2519 Dion Dreesens 2.41.81 lste pl. Geoff Ebskamp 2.54.67 2e pl Hans Westerkamp 3.31 90.; 100m rugslag: Cyril Landstra 1.27.91 lste pl. Freddy Harkx 1.31.84. Lori Leenen 1.38.84. Dion Dreesens 1.18.35 lste pl. Geoff Ebs kamp I.25.25. 3e pl. Hans Wester kamp 1.38.41. Uitslagen van de Limiet wedstrijd in Horst: 50m rugslag: Job v. Duijnho- ven 0.33-65; 100m rugslag: Renske Nielen 1.19.04. Jelmer v Dijk 1.0972. Jelle Crooymans 1.27.37; 200m rugslag: Renee Harkx 3 04.80 50m vrije slag Renee Harkx 0.33-32; 100m vrije slag: Alec Ebskamp 1.0963; 100m schoolslag: Jelle Crooymans 1.40.68; 200m vlinder slag: Renee Harkx 3-07.57. Alec Ebs kamp 3-06 25; 200m wisselslag: Job v. Duijnhoven 2.29.90: 200m vrije slag: Job v. Duijnhoven 2.10.44. Uitslagen van de limietwedstrijd in Amersfoort: Kasper v Dijk 100m rug- slag 1.21.32; 200m wisselslag 2.47.86.Kimberly Teunissen: 50m schoolslag 0.41.55. 200m schoolslag 3.21.16. 50m vlinderslag 0.35 86. Tijdens het Powermanweekend in Venray staan niet alleen de internatio nale toppers en de basisschoollleer- lingen centraal. Ook is er ruim aan dacht voor de invalidensport Op zaterdag 23 april klinkt om 18.00 uur het startschot voor een tijd rit van 15 km wielrennen voor men sen met een lichamelijke en verstan delijke beperking. Sportmensen uit de hele wereld zullen hierbij aanwe zig zijn Maar het meest tot de verbeelding spreekt wellicht de World Cup Cycling, teven NK, voor mensen met een beperking. Een primeur. Deze wedstrijd is een 15 Ion 6 ronden) tijdrit. Het fietsen gebeurt tijdens deze wedstrijd met handbikes, nor male fietsen en tandems. Voor men sen met een verstandelijk beperking is de afstand 7,5 km (3 ronden). Het kampioenschap voor mensen met een beperking wordt in samenwer king met de Invaliden Sport en Belan genvereniging Venray e.o. georgani seerd. NLW Groep uit Venray is hiervan de hoofdsponsor. Na het succes van 2004 nemen ook dit jaar weer veel amateurwiel renners deel aan het avondcriterium. Sponsors en bekende personen uit het hele land fietsen samen voor het goede doel dat door de Stichting Powerman Holland en het Proteam Limburg is gekozen. Natuurlijk vin den ook de jaarlijkse internationale jeugdwedstrijd en het internationale jeugdkamp weer in Venray plaats. Jeugdploegen uit heel Europa nemen hieraan deel, inclusief een Limburgse en Gelderse ploeg. Voor meer informatie: Website. www.powerman.nl, e-mail: info@powerman.nl Afgelopen weekend waren er motorcrosswedstrijden in Oosterhout en Zeeland. De jeugdrijders openden het weekend door zaterdags aan te treden in Oosterhout, waar MC de Dreef uit Dongen een prachtige baan had neer gelegd. Een zesde plaats in de daguitslag bij de 85 kleine wielen B kwam op naam te staan van Danny Brügemann die ook de manches beide keren op een zesde stek wist af te sluiten. Bij de 125 jeugd was er pech voor Emile Cox in de eerste manche, hij ging vanuit het midden veld van start om toch nog door een sterke manche te rijden een negende stek voor zijn rekening te nemen. In de tweede manche wist hij een plekje goed te maken wat hem deed belan den op een vierde stek om in het dag klassement een vijfde plaats voor zich veilig te stellen. Vader Andre Cox wist beide keren als vijfde te worden afgevlagd wat hem ook een vijfde plaats opleverde na het rijden van de twee manches. Bij de wedstrijd van zondags in Oosterhout eindigde Marc Josephs op een achttiende stek In de eerste man che moest hij enkele plaatsen inleve ren en eiste de elfde stek op en in de tweede manche ging hij vanaf een tweede stek van start, maar kwam ten val en moest de strijd hervatten als allerlaatste. In de laatste minuten moest hij toch de strijd staken. De andere wedstrijd werd verre- Edxvin Logtens reed een bijzonder sterke wedstrijd den in Zeeland. Bij de Inters 500 reed Maarten van der Aa een zeer constan te strijd en in zowel de eerste als de tweede manche wist af te sluiten op een achtste stek. Hij stelde hiermee een negende plek veilig in het dag klassement Een 23e stek bij de Inters 125 werd veilig gesteld door Rob van Benthum die beide keren enkele plaatsen wist op te klimmen om uit eindelijk als 21e te worde afgevlagd. Bij de 250 senioren reed Edwin Log tens een zeer sterke wedstrijd en eiste de derde beker op door de man ches op een vijfde plaats af te sluiten. Sjoerd Bongers wist in de eerste man che verschillende plaatsen goed te maken en werd als tiende afgevlagd. In de tweede manche werd hij negen de wat hem in het klassement een elfde plaats opleverde. Bij de 250 juni oren passeerde Patrick de Bruijn beide iceren als 25e te finishen en ook in de daguitslag de 25e man werd. Door het grote aanbod van rijders moesten de 125 junioren series, een herkansing en een finale-manche rij den die Dennis Kuenen op een 21e stek wist af te sluiten en was de 37e stek voor Roy Nilesen weggelegd. Komend weckend zijn de jeugd wedstrijden in Overloon en Arnhem en is er zondags op circuit de Duiven- bosch een nationale wedstrijd Mensen die fit willen blijven en aan hun conditie willen werken, kunnen al jaren terecht bij Jan Rongen. De fitness- en spinning- instructeur uit Hegelsom heeft ruime ervaring met deze twee trainingsmethoden. Hij start bin nenkort met Nordic Walking en spinning in en bij (sport)zalen- complex 't Brugeind in Meerlo. "In 't Brugeind wordt een nieuwe ruimte ingericht voor spinning, voor Nordic Walking wordt het zalencentrum het start- en eind punt", vertelt Jan Rongen. Nordic Walking is een effectieve manier van wandelen met behulp van stokken, waarbij door de verhoogde activiteit van de armen en romp vrij wel alle spieren van het lichaam wor- 15 Kilometer lopen, 60 kilometer fietsen en tot slot nog eens 7500 meter lopen. Deze afstanden moeten de deelnemers aan het Europees kam pioenschap duathlon op zondag 24 april moeten afleggen. Het evene ment, ook wel Powerman en Power- woman 2005 genoemd, vindt plaats in het noord-Limburgse Venray en belooft een waar spektakelstuk te worden. De Spanjaard Sergio Rodriguez Vicente maakte vorig jaar een einde aan een jarenlange Belgische supre matie in Venray. Hij bleef Koen Maris op de finish 35 seconden voor. Maris' landgenoot Benny Vansteelant had daarvoor vijf edities op rij gewonnen. Hij ontbreekt ditmaal, Vansteelant bereidt zich voor op het WK korte afstand dat eind mei in Geel wordt gehouden. Bij de vrouwen ging de overwin ning in 2004 naar de Duitse Tina Wal ter die ruim één minuut voorsprong had op de Drentse Sione Jongstra die daarmee onder het toeziend oog van de duizenden toeschouwers de natio nale titel behaalde. Bij de mannen was Paul Verkleij met zijn elfde plaats in het internationaal sterke deelne mersveld de snelste Nederlander. Ook dit jaar staan verschillende Europese- en wereldtoppers van de duathlon aan de start op de Grote Markt in het centrum van Venray.. De wedstrijd voor de vrouwen begint om 11.45 uur, die voor de mannen om 12.05 uur. Nico Huybrechts behoort tot de uitgesproken favorieten. De Belg bezet op de wereldranglijst van de Powerman de tweede plaats. Ook de Duitser Norbert Huber, vijfde op de world ranking, heeft zich ingeschre ven voor de EK Powerman lange afstand. Diens landgenoot Dirk Stroth- mann, die vorig jaar lange tijd leek te gaan winnen maar uiteindelijk als vijf de binnen kwam, zal op zondag 24 april ongetwijfeld belust zijn op revanche. Wat gebeurt er als U niet adverteert PEEL EN MAAS den getraind. Als gevolg van deze ver hoogde spieractiviteit ligt het energie verbruik 46 procent hoger in vergelij king met het wandelen zonder stokken. Tevens is gebleken dat ook de hartfrequentie tien slagen per minuut hoger ligt. Uiteraard spelen techniek en wandelsnelheid een grote rol bij het daadwerkelijk beha len van deze resultaten. Nordic Wal king is in Finland ontstaan, vanuit de langlaufsport. Tijdens de zomermaan den maakten de Finse crosscountrys- kiërs gebruik van deze trainingsme thode. Sindsdien is Nordic Walking in Scandinavië zeer populair, net als in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. Maar ook Nederland begint steeds meer warm te lopen voor het 'langlaufen zonder latten', zoals Nor- die Walking ook wel wordt genoemd. Nordic Walking is een sport die, mits goed uitgevoerd, alleen maar voorde len heeft. De deelnemers krijgen niet alleen een betere conditie, maar ook een betere houding en coördinatie, verminderde spanning in schouder en nekgebied en Nordic Walking ont last ook de knieën en heupen. Ook voor mensen met lichamelijke beper kingen biedt Nordic Walking alle mogelijkheden om verantwoord te blijven sporten. Voor meer informatie over Nordic Walking kunt u terecht op de website www.nordicwalking- noordlimburg.nl, waarvan Jan Ron gen één van de instructeurs is. Nordic Walking vindt plaats op zaterdag- en maandagmorgen en begint om 10.00 uur bij 't Brugeind in Meerlo. Aanmel den en meer informatie: Jan Rongen, telefoon: 077-3986782. SPINNING Spinning, fietsen op het ritme van opzwepende muziek, bevordert de fysieke gesteldheid van het lichaam van de deelnemers, maakt het hart sterker en rustiger, de longinhoud groter, de bloedomloop regelmatiger en zorgt voor minder verzuring en minder aanhechtingspijnen. Tevens is spinning een ideale trainingsmethode om af te vallen. Het fietsprogramma is al geruime tijd enorm populair in tal van landen. De cursussen spinning starten op 1 juni, als de ruimte in 't Brugeind ver bouwd is. Een les duurt 45 tot 60 minuten en voor alle spin uren is voor af inschrijven verplicht. Verplicht is ook een hartslagmeter (aanwezig in de zaal). Belangstellenden kunnen het maandelijkse spinningrooster terug vinden op het informatiebord in 't Brugeind. Voor meer informatie, Jan Rongen, telefoon: 077-3986782 Grote Kerk Deken H. Smeets, Eindstraat 6, telefoon 550740; kapelaan I. Cras- bom, Dr. Poelsstraat 4, telefoon 550790. Zaterdag 9 april 19-15 uur mis, jaardienst Frans de Vocht en echtge note, familie Creemers-Manssen en zoon Piet, Hendrik van Veen, jaar- dienst Hans Swüste, jaardienst Toon Jacobs, An en Jan Coppus-Oldenho- ven. Zondag 10 april 9-30 uur Latijnse hoogmis, Betteke Kremer-Duijnstee, Theodorus Cremers en Helena Poels, overleden familie Pouwels-Maessen, overleden echtpaar H. Gerrits-Her- mans en overleden ouders, Nelly van den Berg-Munninghof, Wim Philip- sen. 11.00 uur mis, jaardienst overle den ouders Maurice Recerveur-Jans- sen, Wim en Dora van Haren-Zegers. Maandag 11 april 9 00 uur mis voor een speciale intentie. Dinsdag 12 april mis 9.00 uur voor Tonie Marwinski-Wilmsen. Woensdag 13 april 9-00 uur mis voor zieken en eenzamen uit de parochie. Donderdag 14 april 9.00 uur mis voor Theodorus Pouwels en Jo Pou- wels. Vrijdag 15 april 0.00 uur mis voor Nel en Wim Janssen-Broers, jaar dienst overleden ouders Theodorus Rutten-Peeters. Dienbeurten; Zaterdag 19.15 uur, Cas, Job, Mare, Wouter, Erwin en Merel. Zondag 9.30 uur, Martijn, Wil- bert, Judith, Elianne en Naomi. Zon dag 11.00 uur, Marjoleine, Laura, Marloes, Carlijn, Gabriëlle en Floor Lectoren: Zaterdag 19.15 uur, G. de Groot, zondag 9 30, J. Truijen, 11.00 uur L. Truijen. Paterskerk Zaterdag 9 april 16.00 uur doopsel Timo van Egmond; 16.30 uur spreek uur parochiepriester, 17.00 uur biechtgelegenheid; 18.00 uur heilige mis (koor: Crescendo) kinderwoord dienst, jaardienst voor Miep Drab- bels-Tacken, Anton van de Weiden en overleden familie (coll), Nicolaas Franciscus Ulder, Trees Jans-Beken vanwege trouwdag (coll) Zondag 10 april 8.30 uur vroegmis voor parochie Venray-Zuid; 10.30 uur heilige communieviering basis scholen De Foekepot, de Bongerd, Coninxhof, de Keg, de Hommel; Mar garet Voermans-Kruysen en overle den familie (jrg.), ter intentie van Frans Jans-Beken en overleden fami lie (coll), Anna Hoeymakers-Claessen Maandag 11 april 18.30 uur heilige mis voor roepingen tot het priester schap Dinsdag 12 april 10.00 uur tot 12.00 uur openstelling kerk; 18.30 uur heilige mis Leo Verkoeijen, Ger- rit Martens en overleden familie Woensdag 13 april 18 30 uur heili ge mis voor alle slachtoffers van zin loos geweld Donderdag 14 april 18.30 uur heili ge mis ouders Vlemmings-Vermeulen Vrijdag 15 april 17.30 uur aanbid ding van het allerheiligste; 18.30 uur heilige mis uit dankbaarheid. Parochie Oostrum Zondag 10 april 9-30 uur heilige mis (Gemengd Koor) Jeu Arts, Mia Clephas-Jenneskens, Wiel Tacken, Lena Valckx-Peters, overleden ouders Camps-Driessen, Wim en Leida Hel- dens-Cremers; misdienaars Lisanne Meulendijks en Serena Luijkx Dinsdag 12 april 9.00 uur heilige mis familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie; voor priester roepingen Donderdag 14 april 9.00 uur heili ge mis familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie; voor de vrede en voor de zieken. Dinsdag 19 april jaarlijkse parochievergadering om 20.00 uur in d'n Oesterham. Parochie Oirlo Zaterdag 9 april 19.00 muur gez. Heilige mis (Dameskoor) Grad Claes- sens (Jrd), Frank Voermans, Wiel van de Pasch en overleden familie, over leden ouders NelissenGerards(Jrd), overleden ouders te Plate-Maassen, Thei Classens(Jrd), Marinus Lins- kens(Verjaardag) Zondag 10 april 10.00 uur hoog mis (Dames-en Herenkoor), St.Teng Custers en Elizabeth Custers-Litjens, uit dankbaarheid(R), Piet Martens(Jrd), overleden ouders van Rijswijck-Baltussen en htm kinderen, Mathieu en Dora, overleden ouders Bouwmans-Linsen Woensdag 13 april 9.00 uur heilige mis Pastoor Dohmen. Vrijdag 15 april 9.00 uur heilige mis voor de parochie. Zaterdag 16 april 19.00 uur gez. heilige mis (Kinderkoor), voorstel ling communicanten, St.Sef Dircks en Anna Dircks-Houwen, Mien Nellen- Peeters(Jrd), overleden ouders Pee- ters-Hermans. Tijden het 26e Internationale Par- doel taekwondo toernooi, dat afgelo pen weekend in Oss werd gehouden, behaalde taekwondovereniging Tong II uit Venray maar liefst vijf derde prij zen. Er kon worden deelgenomen door junioren en senioren C-klasse wit tot en met geel-groene band en B- klasse groen tot en met blauw-rode band in negen gewichtklassen. Voor drie taekwondoka's van Tong II was dit hun eerste ervaring met het wed- strijdtaekwondo sparring. Hierdoor werd in de eerste ronde de tegenstan der vaak wat te voorzichtig benaderd en werden kansen op een eerste plaats onnodig weggegeven. De span ning was dan ook duidelijk van hun gezichten af te lezen in deze eerste ronde die over twee maal twee minu ten met herkansing werden gespeeld. Na de eerste ronden zag men het zelf vertrouwen toenemen en werden alle partijen voor een derde plaats gewon nen. Ondanks dat het voor Kimball Huwae uitkomend in de klasse jun.C- 59kg Abdel Mighiss jun. C-68kg en Jeremy Janssen jun. C-78kg hun eer ste wedstrijd was werd er goed spel getoond met snelle aanvals- en coun- teractie's waarbij regelmatig ook sco re's op het hoofd werden gemaakt maar ook tactische opdrachten van de coaches goed werden opgevolgd. Bas Driessen uitkomend in de klasse jun. B-68kg en Camiel Smits jun. B- 59kg behaalden ook beiden een derde plaats waardoor het totaal aan tal derde prijzen op vijf kwam. Uitste kend gedaan door deze aankomende wedstrijdtaekwondoka's waarbij ook voor de trainers en coaches nog eens duidelijk werd dat de jeugdopleiding van Taekwondo vereniging Tong II zijn vruchten afwerpt. Het volgende toernooi dat op het programma staat is het internationale toernooi om de Flora-Pokal in Hamburg op 21 mei. Voor de felbegeerde zwarte band heeft Tong-il maar liefst negen taek wondoka's aangemeld. Deze eerste dan examens worden op 14 mei in Sporthal De Stigt in Uden afgenomen De examen onderdelen bestaan uit schijngevechten, stapsparing, zelfver dediging, vrij sparring breektesten en theorie. Heeft u interesse in Taek wondo kom dan eens vrijblijvend kij ken of meedoen. Trainingstijden en locaties zie www.tong-il.nl PEEL EN MAAS een abonnement waard Collectanten zaterdag L. Nelissen; zondag A. Pouwels; misdienaars zaterdag 19.00 uur A. Drabbels, S. Peters; zondag 10.00 uur K.L en L. Nelissen. Parochie Castenray Zaterdag 09 april om 19.00 uur: Bert Philipsen, jaardienst Antoon Geurts en Maria Zanders, Gerardus Cremers en Maria Versteegen, Jan Thielen, zeswekendienst Jan Vollen- berg, jaardienst Har Friesen, jaar dienst Lei Heidens en tevens voor een 80 jarige. Misdienaars zaterdag 19.00 uur Mark, Chantal, Karlijn. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. nr. 581575. Parochie Leunen Zaterdag 9 april 18.00 uur heilige mis voor: jrd Gerrit Janssen en over leden familie Heldens-vd Sterren; jrd Teng v Vegchel en Drika v Vegchel- Hoeymakers; jrd Cor Fleurkens; misdienaars Rens en Sten J.; lector Els Wijnhoven Zondag 10 april 10.30 uur heilige mis voor: Piet Keysers en Marie Key- sers-Hendrix; overleden ouders en kinderen Baltussen-Loonen; Harrie Smits en overleden familie; misdie naars Nathalie, Sara en Jaimy; lector Goen Reintjes Woensdag 13 april 19-00 uur heili ge mis voor de parochie; misdienaars Luuk en Cane. Gedoopt Edith Heidens Over- broekseweg 4 De vastenactie heeft 1040,17 euro opgebracht. Overleden Mia Theunis-Weys. Op zaterdag 2 april hebben ze haar na een plechtige uitvaart te ruste gelegd op het parochiekerkhof. Rectoraat Veulen Zaterdag 9 april 19.00 uur heilige mis voor: kinderwoorddienst alleen voor communicanten; voor Zuster Ruberta Linders en overleden familie Linders van Opbergen; voor Marlie Weijs. In deze viering zal deken H. Smeets aan de kinderen van groep 7 en 8 het heilige vormsel toedienen. Misdienaars Loes, Katy, Nikki, Ivan, Susan, lector Mia Geurts. De vastenactie heeft 685,51 euro opgebracht. Rectoraat Heide Zondag 10 april 9 15 uur heilige mis Johan Loonen, Dina Drabbels-van Meijeljaargetijde Jan Spee, jaargetij de overleden ouders Nellen-Rutten en overleden familieleden; misdie naars Lotte, Ruud M. en Youri; lector Diny Drabbels. Parochie Ysselsteyn Zaterdag 9 april 19.00 uur (Ars Musica) (Kinderwoorddienst gr. 4) Harry en Maria Jenniskens-Arts; To Janssen-Thielen; overleden familie Philipsen-Cremers; Tien en Marie Hendriks-Fleurkens en kleinzoon Sijf Roos; jrd. Wiel Hubers Zondag 10 april 9-15 uur Maria Peters-Peters; jrd. ouders Willemse- Spreeuwenberg en schoondochter; overleden ouders Jenniskens Smits en Nico; uit dankbaarheid. Dinsdag 12 april 19.00 uur Truus Lemmen (KBO); t.e.v. H. Drie-een heid Vader Zoon en H. Geest. Misdienaars: zaterdag 19 00 uur Stef en Mike; zondag 9-15 uur Jelle en Kevin; dinsdag 19 00 uur Erwin en Mike. Parochie Merselo Zondag 10 april 10.45 uur Gerrit Baten (coll); Piet Creemers (coll); Miny Willems; Toon Poels; Piet Pub ben en Maria Loenen; Harry Arts en Bertha van Meyel; Johannes Arts en Regina Aben en dochter. Woensdag 13 april 19.00 uur Teng Arts en familie; familie Koppens-Ver linden en uit dankbaarheid; t.e.v. Moeder Tereza. Parochie Vrede Zondag 10 april 10.45 m j parochie Maandag 11 april 19.00i j Huijs-van Enckevort Zondag: voorgangers Jan fcT. Rectoraat Sma Zaterdag 9 april 13 0011 ristieviering bij gelegenheid 50- en 60-jarig kloosterjuli de eerwaarde zusters Jenne Zondag 10 april lO.OOi ristieviering met volksa Arnold Groenen (Jaardiens Cuppen. Dienbeurt BoyJj Tim Seijkens, lectrice Olg terende Meer; 15.00 uur doopvii Gavin Tetteroo, 16.00 ring van Loreen Driessen. De mei Global als 'cob bij I Marmoli naar ha ongel Woensdag 13 april in mogelijk genadekapel ter ere vat 09.30 uur heilige mis voor ove neskens, weldoeners van 4 Marmol Parochie Meerlij" Zondag 10 april 9 00 u material mis voor Jan Grob; Jeu Jam Jacob Angenendt en Petroa nendt-Reijnen; Hendrik va E< Johanna Stappers. Ifi Lemmei Donné de Ruyter, Dornimq ter; Koen in 't Zandt Li 'n Poels. Opluistering: Goarko van de week: Wiel Gedoopt worden om: 14.0C Cox, De Patrijs 5 en omi Lynn Wismans, Burgveldw l Donderdag 14 april 900 Parochie Tienr Zaterdag 9 april 18.00 mis, intentie Z.E.H. Past< en familie, Grad van de M11 overleden ouders, Petra Berlo; jaardienst Johanna Verbeek en Funs Gielens Woensdag 13 april 19.0! ge mis intentie ter ere van! Vrouw, voor alle levende a nen van de parochie Zaterdag 18.00 uur c Sandra, collectant Sr. Reijit W. Jacobs. Protestantse k Zondag 10 april om dienst in Het Zonnelied. V is Drs. W. Weersma uit Vt de dienst zal de Maaltijd gevierd worden. Het I Together zal haar medewc nen aan de dienst. Enjo heeft een uitgebreid, mot toire en in samenwerkii Werkgroep Liturgie hebb aantal liederen met zorg a die ze voor aanvang, tijd; afloop van de dienst zulk*»**»* Voor de allerkleinsten is et j ^el vang. Er zal kindemevendki. den worden. Het thema I TOCntC Een vai installat vakmen n tafel vol toetjes. Op don april zal de gebedskring worden om 19.00 uur in lied. Oecumenischeboe basisgroep De Oecumenische Basiq ray e.o. heeft op zondag woorddienst met als thent dering. De viering vindt p! kapel van het Schuttersveld 2 Venray en begint om 11 bent van harte welkom. Jehova's Getui Zaterdag 9 april om 181 zondag 10 april om lO.OOi bijbeltoespraken aan Dunantstraat 11 in Vei gang is gratis. Rehoboth Diensten Zondag lOapd om 10.00 uur en 14.31 C.Evers, Putten. Jan van der Putten 1909 tot 1926. Vóór die tijd reden en rijtuigen (koetsen) van de bi Zwaan en De Gouden Leeuw. Aan de voorkant waren ze herkenba* embleem van een wit geverfde zwaan en een goudkleurige Leeuw,' reizigers meteen al konden beslissen in welk hotel ze wilden logere" Het station van Venray, in de volksmond de "Statie" genoemd. Men ging toen ook niet met de trein, maar met het "Spoor" De paardentram liep van De twee niet genoemde personen op de foto van verleden week a Thuyls en zuster Gon Peeters.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 30