Tweede jeugdwielerronde van Ysselsteyn Brons voor Ons Genoegen op NK Vier G-judoka's kampioen Tennisseizoen weer geopend Van Daal en Brands winnen titanenstrijd Iridge in Venray e.o. Het Alvertje Mudhunters Atletiek Venray KHBV Diana t Poels tevreden over Hel Mergelland TV Venray Uurloop Peelrunners PDV De Zwaluw De Maasvogels Suizende Vleugels PDV Ysselsteyn Hengelsport De Roerdomp Dorpen competitie TV Ysselsteyn ■$%is ties y.elmone ^aginaPEEL EN MAAS iïm, 1 [Logistic Op zondag 10 april organiseert lichting Wielercomité Ysselsteyn Je tweede jeugdwielerronde van Kselsteyn. Deelname is mogelijk Kir jongens en meisjes in de eftijd van 8 t/m 14 jaar en die in |et bezit zijn van een KNWU centie. De start van de eerste categorie ugd zal zijn om 11.00 uur, het einde indeze jeugdwielerdag zal ongeveer in ongeveer 16.30 uur. Als plaatselij- je favorieten in de diverse wedstrij den zullen deelnemen, Britt Teunis- Mike Teunissen en Willem tailings. Britt en Mike Teunissen en Willem Koonings zullen zondag deelnetnen aan het NK De deelnemers in de diverse leef tijdscategorieën komen van alle windstreken uit Nederland, er zijn deelnemers uit Maastricht uit Amsterdam, maar ook uit Drachten. Het parcours van deze wedstrijden is: start en finish bij de Boerenbond, daarna Heidse Peelweg, Ringweg, Timmermannsweg en Peter Janssen- weg. Dit parcours zal afgesloten zijn van ongeveer 10.00 tot 16.30 uur. Het programma van deze dag zal zijn: 11.00 uur categorie 1, jongens 8 jaar/meisjes 9 jaar; 11.25 uur catego rie 2, jongens 9 jaar/meisjes 10 jaar; 11.55 uur categorie 3, jongens 10 jaar/meisjes 11 jaar. (Britt Teunissen); 12.25 uur categorie 4, jongens 11 jaar/meisjes 12 jaar; pauze van 13-00 uur tot 13.30 uur; 13.30 uur categorie 5, jongens 12 jaar/meisjes 13 jaar. (Willem Koonings en Mike Teunis sen); 14.20 uur categorie 6, jongens 13 jaar/meisjes 14 jaar en 15.10 uur categorie 7, jongens 14 jaar/meisjes 15 jaar. deel Zwei m.) D 4e Nim s 6.40 Ze speelden zoals gebruikelijk in wee lijnen. In de gele lijn hebben .44 mdrie paren danig huisgehouden. Met ïin. 2e BC'2002' Rookvrij NRBC [2.5%, 61.5%, 61.5% scoorden respec- Ittievelijk Frans Mertens/Nelly Tax, Mia of eo Koopraan/Annie Clermonts en Toon a.-5ki den Brok/Toos Spreeuwenberg. Toos n. 3ei en Toon. In de rode lijn was de score 4e 1 :en beetje gelijkmatiger. Riek Bou- 10kn en/Thea vd Berg waren met 60.4% n. 21 erste. Zij werden gevolgd door Bep TwaMnrtens/Gardie ppel Ff Schelbergen met 59%. De derde 12.36 «plaats was voor Linie van de Heu- -el/AIie ter Schegget met 50%. Common Sense Bridgeclub Common Sense uit Ven ray speelde de laatste wedstrijd van haar competitie. In geel werden Jean ne Korsmit en Jaq Huys eerste met 60-83 procent. Tweede werden Anne- lies Rooyakkers en Martin Verheyen plelfcet 60.42 procent en Bets Bistervels ontde:n Mei Lagarde werden derde met 7.50 procent. In rood was met 63.54 iveenftocent de eerste plaats voor Sara ster 1 lordijk en Ilse Tummers, tweede :n yeai rerden Zus van Meyel en Wil Pas met d de 6.77 procent. Derde werden Nelly wege ichrooten en Hugo van der Windt Si mJnet 55.21 procent. Volgende week werke vordt bekend gemaakt welke paren e halo 2311 promoveren of degraderen. WouJlMnia starten de clubkampioen- allednjschappen van het seizoen 2004-2005. Met 6 voof)e Kemphaan Bridgesoos De Kemphaan heeft ïlangs een bridgewedstrijd in drie ijnen gehouden. In oranje speelden e waalf paren in de elfde competitie. Op de eerste plaats eindigden Jan en lis Selders met 68.33 procent. Nellie lexkens en Trees van de Beele wer den tweede met 63.67 procent en de lerde plaats met 61.25 procent was foor Toine en Jan Tiggeloven. In rood was de eerste plaats weggelegd voor er ho !e'egenheidspaar Nel Gorree en Jean- komei le Korsmit met 64.42 procent. De el late ^eede plaats was voor Diny Steegs ijkmali 3 Huub Linders met een score van ib Sclir 55.00 procent en derde werden Thei vijf mis 'trr'ts en Peit van Ooi met 53-67 pro- ■g prol ^ent; Ook in groen werd er goed 4-2. Vi ^bridged. Nellie en Toon van hooj ^egchel behaalden een score van naar liefst 71.88 procent. Op de weede plaats met 56.77 procent tonden Tonny van de Heuvel en t Wijnhoven en op de derde waren Jos Linders en Antoon 'olieberg met 55-75 procent ook toven hun niveau uitgestegen. BC Harten Drie De derde zitting van de vierde onde om het clubkampioenschap is P^lfspeeld. Wel moet de kanttekening ir. Als' tbij vermeld worden dat in de rode had gc ijn een verandering in de uitslag nog ven)nogelijk is omdat er een draaihand in Nu wc 'oorkwam. De hoogste zaalscore is jehaald door de heren v.d. Beele en "ggeloven met 65.97%. Het echtpaar Bn Son heeft ook duidelijk laten zien, let hun eerste plaats, dat zij weer in 15 gele lijn willen komen. De uitslag: Geel 1de heren v.d. Wiggeloven 65.97% 2. Dhr. Arts- f-Schoonbeek 55.90% 3. Mw. Arts- FV hr Kooien 55.56%; Rood: 1. echt- aar van Son 62.50% 2. dames ouden J^en-van Well 57.50% 2. echtpaar ®ers 57.50% 3. dames Buyssen-Spek- 0rst 52.92%. Volgende week de vier- 3) fil zitting van de vierde ronde om het r) peta ""'kampioenschap. roisfod (lavertje Vier pj Er is gestart met de clubkampioen- gappen. De uitslagen zijn als volgt: Waocc 1 Hr Faas/Linders - 63.54 2. RalckeJL'VlHam/Korsmit 59-03 3. Mevr. e8hens/Hr. Steeghs - 57.29 Voor de tweede competitezitting van ronde 3 werd in de gele lijn met een mooie score een prachtige uitslag gemaakt door Paul Corver Jo Sijbers met 60,83%. Tweede werden Joan Hinssen en Jan Stiphout met 56,67%. Derde werden Jacqueline van der Slik en Jan van der Slik met 55%. In de rode lijn scoorden Geertje van den Brink Marga Steemers met 59,58% het beste. Tweede werden Maria Lenkens en Harrie Lenkens met 58,33% en derde Marijke Meijer en Mia Verschuyten met 57,08%. In de groene lijn behaalden de eer ste drie paren samen 130%. Voor de anderen bleef niet veel meer over. Eerste werden Karin Gooren en Trees van Ham met 65,42%, tweede Riet Muermans em Jos Linders met 62,50% en derde Jopie Emmen en Jan Emmen met 62,08%. De blauwe lijn werd gedomineerd Riet Blok en Betsie van de Sluis met 58,25%, tweede werden Ria Drabbels en Ria van Mil met 55,42 en derde Bella Huisman en Jan Wester met 54,67%. Overloonse Bridgeclub De uitslagen in de gele lijn: 1Bert Vloet met Frida Kalkman 70.83 2. Mien Hegger met Liesbet Schaap 63.02 3- Thea Waterreus met Nellie Basten 57.29 en in de rode lijn: 1. Johanna Manders met Riet Willems 57.81 2. Harry Willems met Jack Spreeuwenberg 56.77 3- Mathieu Crooijmans met Teun Willems 53.13 Bridgeclub Venray Voordat ze vanavond starten met de laatste competitieronde met moge lijkheid tot promotie en kans op degradatie speelden ze vorige week allemaal weer dezelfde spellen. De uitslag: in geel 1. Ds. Keizers- Mar tens, 2. Mw. Peetjens- Hr. V. Jaars veld, 3- Hr. V. Lieshout- Manders; in rood 1. Mw. Bloemen- Hr. Simons, 2. Mw. Camps- Hr. Jeurissen, 3- Hr. Jans sen- Willems; in groen-1 .-Ds: Schroot- en- d. Weert, 2. Ds. Huisman- d. Klerk en 3. Mw. Limpens- Hr. Hulsmans. De dames Boekholt en Frankefort over schreden de eerste meesterpunten- grens en mochten het speldje voor clubmeester in ontvangst nemen. 4Gir« *au' D* v.d Heuvel/Kok 60.67 1 Hr. Bruyns/Dusee - 60.07 3. "°r- V Kempen/Hr. Kok 0 57.99 Afgelopen zondag was de start van het nieuwe wedstrijdseizoen met de eerste wedstrijd van de vijfdorpense- rie op het Wanssums Ven. Aan deze wedstrijdenreeks wordt deelgeno men door de verenigingen de Roer domp Venray, het Bliekske Horst, de Snutters Well en het Alvertje Oos trum. Er deden 41 deelnemers mee en bovendien waren er elf teams van drie vissers ingeschreven. De vang sten waren erg tegenvallend, vooral in de nieuwe vijver. De uitslag: 1. John Wismans Horst 4360 gram 2. Harrie Theeuwen Oostrum 540 gram 3. Piet Lintermans Horst 2080 gram 4. Peter Gerrats Oostrum 40 gram 5. Gerrit van de Werf Horst 1510 gram 9. Jos Hermans Oostrum 650 gram 13. Henk Cox Oostrum 430 gram. Zondag 10 april is de tweede vijf- dorpenwedstrijd op de Ballonzuil in Venray. Opgave voor deze wedstrijd is mogelijk tot uiterlijk donderdag 20.00 uur bij Pieter Kunen tel. 077- -3662920. De jeugdviscursus start op woens dag 13 april om 15.00 uur in café Back in Time in Oostrum. De trainin gen van het jeugdteam beginnen op donderdag 14 april om 18.00 uur in de jeugdvijver van het Wanssums Ven. Nu er ook op dinsdag een training is kan de aandacht verdeeld worden tussen zondag en dinsdag. Op dins dag is de training meer gericht op techniek en interval, maar het kan er pittig aan toe gaan. Voor komende zondag is er weer een training in de planning opgenomen. Sinds deze week wordt er ook weer op dinsdag getraind, hierdoor kunnen ze de benen sterk maken voor allerlei span nende activiteiten. Meer hierover lees je ook op de site. De kalender vind je op WWW.mudhunters.nl Lijkt je dit ook wel iets kom dan een keer mee doen. Iedereen is welkom. Alles wat je nodig hebt is een stel benen die je op een mountainbike 30 kilometer door het bos brengen. Ook een helm is gewenst maar die is ook nog te lenen. Ja kunt vier weken meedoen zonder verdere verplichting. Planning: Zondag 10 april vertrek 9.00 uur voor een training richting Well 40 tot 50 km. Zondag 17 april vertrek 9.00 uur voor een training langs de defensie kanalen. Vertrek is altijd vanaf sportcentrum de Sprank. De eerste wedstrijd van het baan- seizoen 2005 is succesvol verlopen voor de jeugd van AV Venray-Regio. Tijdens* de quattro-ontmoeting in Deurne behaalden Suzan Stevens en Don Keijzers een eerste plaats in de meerkamp. De jongens C wonnen overtuigend de 4 x 100 m estafette in 49,-6 seconden. Een zilveren medaille behaaldenEvi van Berlo (meisjes pupillen B, Bob Keijzers (jongens pupillen A) en Birgit Witvliet meis jes junioren D) Tessa van Pinxteren (meisjes pupillen A) en Mariska Reen (meisjes C) werden derde. De sterk bezette Parelloop kende zijn zwaarste tegenstander in de plot se temperatuurstijging die veel atle ten deed denken aan al dan niet uit stappen. Behalve Kenianen deden de meeste lopers het beduidend rustiger aan dan in de editie 2004. Paul Cop- pus pakte de draad weer op en werd vijfde in de klasse M50 in de tijd van 41.06 min over de 10 km. Op vrijdag 15 april wordt de voor jaarsvergadering gehouden. Aanvang is om 20.00 uur. Voorafgaand aan deze vergadering worden een ruil beurs en een informatiebijeenkomst (19 30 uur) voor de atleten en ouders gehouden over komend baanseizoen. In de vergadering komen o.a. aan de orde de uitreiking van de prestatie- en aanmoedingsprijzen en de jaarlijks uitreiking van de waarderingsbeker. Ook staat op het programma de jaar rekening 2004. Iedere zaterdag is de papiercontai ner van AV Venray - Regio, geplaatst aan de Weg in den Berg/kruising Vel- tumse Kleffen, geopend van 09-00- 13-00 uur. Agenda: Zondag 17 april Venray Scholieren Atletiekdag Zaterdag 23 april Venray le compe titie c/d junioren Zondag 24 april Etten Leur le com petitie meisjes A Zondag 24 april Weert le competi tie pupillen. De beslissingswedstrijd om het kampioenschap in de derde klasse die gehouden werd in Oirlo tussen Diana 3 en OVU Grashoek werd duidelijk gewonnen door Diana 3- Het kam pioensteam bestaat uit M. v. Berlo, L. de Groot, J. de Groot, F. Vermeulen, P. v. Ooi en H. Willemse. Programma: zaterdag 9 april Ven ray cup, zondag 10 april finale NHB beker. Donderdag 7 april 2005 - Pagina 27 De Blitterswijckse wielrenner Nor- bert Poels kijkt met voldoening terug op zijn zaterdag verreden Hel van het Mergelland. Een 180 kilometer lange klassieker dwars door het heu velachtige mergelland en de even eens heuvelachtige Belgische Voers treek. Van de ruim 150 deelnemers haalden net vijftig renners de meet in Eijsden. Daaruit blijkt al dat het een zware wedstrijd is geweest. Poels kon goed mee al moest hij op de steile Gulperbèrg alle zeilen bij zetten. Winnaar werd uiteindelijk de 27-jarige prof Nico Sijmens uit Leu ven (België), Poels eindigde in de boezem van een klein peloton als 37e. "Ik ben blij dat ik deze zware webstrijd heb kunnen uitrijden. Ik kon de hele wedstrijd vrij goed mee maar was op het einde wel doodop", verklaarde de sportman uit Blitters- wijek. Bij de paascross in Afferden heb ben Anne Reintjes en Imke v/d Munckhof respectievelijk een zilve ren en bronzen plak gewonnen. Mai- kel Wismans viel net buiten de prij zen. Hij werd hier vijfde. Trainingen: dinsdag zwemmen jeugd en senioren 19-15-20.15 uur Zwembad De Sprank Venray; donder dag jeugd lopen 18.15-19 uur Atletiek baan Venray, senioren lopen 19-20.45 uur Atletiekbaan Venray; zaterdag jeugd lopen 11-12.15 uur bos vanaf parkeerplaats bij de Sprank, senioren lopen 15-17 uur, training rondom de Kasteelse Bossen, vertrek vanaf Peter Scheres (Gastendonkstraat 19, Horst); zondag jeugd en senioren zwemmen 9-10 uur Zwembad de Sprank, Ven ray, seniorenfietsen (racefiets) vanaf 10.15 uur, vertrek vanaf zwembad de Sprank. Programma: 9 april Zwemloop Eindhoven: 17 april Duathlon Weert. Atletiekvereniging LGD in Deurne houdt op zondag 10 april voor de 15e maal haar traditionele uurloop. Omdat er veel trimmers zijn die nog niet zo ver zijn dat ze een vol uur kun nen hardlopen, heeft de organisatie het onderdeel de halve uurloop of te wel 30 minuten lopen in het pro gramma opgenomen. De uurloop en de halve uurloop wordt gehouden op het parcours van de Dreefloop en is geheel verkeersvrij en geasfalteerd. Start en finish zijn op atletiekbaan De Djump bij de St. Jozefparoche aan de Vloeieindseweg. De lopen zijn een mooie gelegenheid om de conditie te testen. Van de partij zijn de plaatselij ke favorieten John Philipsen, Hans van de Mortel en Werner Gentle. Bij de vrouwen zijn de favorieten onder meer Anja van der Heijen en Ute Kuling.. De lopen starten om 11.00 uur. Inschrijven kan op de wedstrijd dag bij het secretariaat op het sport park vanaf 10.00 uur. De prijsuitrei king is vanaf 12.45 uur in de kantine van het sportpark. Trainingen: dinsdag baantraining 19 00 uur Kastiëlse Baan; donderdag duurloop 18.30 uur parkeerplaats Schadijker Bossen Meterik en zater dag bostraining 16.00 uur, parkeer plaats Schadijker Bossen. De zilveren aflevering van de IJze ren Man Vólksloop trok weer het vaste groepje Peelrunners naar het land van Weert. 1,2 km: Luuk Segers 08:34 3,57 km Gertie Hermkens 23:26 Nicolle Pouwels 23:26 10,5 km: Jacqueline Pouwels 57:17 Theo Pou wels 57:17 14 km: Linda Litjens 1.15:34 Mieke van Enckevort 1.24:39 Wilma Jeurissen 1.24:39 17,5 km: Arno Jeurissen 1.24:40 Wedstrijduitslagen doorgeven via rpvdgoor@plex.nl of 077-4678240. Uitslag wedvlucht Rhisnes van PDV De Zwaluw Venray 35 Deelnemers, 749 duiven. 1, 8, 9, 25 Chr. Gerrits 2, 3, 13 C. van Vught 4 M. Basten 5, 6, 20, 24 H. Ver meulen 7 L. Snijders 10, 23 Voesten en dochter 11 N. van Hoof 12, 16 J. Voesten 14J.Henckens 15 P. Smits 17 J. Sijbers 18, 19, 21 P. Loonen 22. H. Philipsen Uitslag wedvlucht Rhines van De Maasvogels Wanssum Vijftien deelnemers, 356 duiven 1,10, 23 G. Francken 2, 21J. Verhoe ven 3 L. Verhoeven 4, 15, 20, 25 G. Janssen 5, 6, 7, 9J. Kuijpers 8,11, 12, 14, 17 R. Roosen 13. 16, 22 F. Textor 18,19 G. Peters 24 H. Francken Uitslag wedvlucht Rhisnes van Suizende Vleugels Vierlingsbeek Elf deelnemers, 268 duiven 1, 15,20 W. Jilisen 2, 4, 5,6, 12, 13 M. van Boekei 3, 8, 9, 16, 24 Reyn- ders-Cuypers 7, 11, 14, 17, 18, 19, 23 W. Bouten 10, 21, 22 Th. Kleeven 25 Peter Waals Uitslag wedvlucht Rhines van PDV Ysselsteyn Ysselsteyn Elf deelnemers, 339 duiven 1, 2, 5, 18, 19, 20, 21 Potten Lae- nen 3. 11, 12, 13, 25 G. Cox 4, 6, 7, 10, 14, 22, 23, 24 G. Linders 8 Th. Theunissen 9, 15, 16, 17 G. Maessen ir Een van de schutters van het Venrayse Diana geconcentreerd aan het werk Het eerste handboogteam van Ons Genoegen Ysselsteyn wist het Neder lands kampioenschap voor recurve- teams op de eigen banen af te sluiten met een bronzen medaille. Het team, waarin Jos en Ton Hellegers, Rick Phi lipsen en Dave v.d. Coelen schoten, bereikte als vierde de kwartfinale. Daarin waren ze te sterk voor het team van Diana uit Venray, 242 tegen 225 punten. In de halve finale moesten zij hun meerdere erkennen in de ploeg van Rozenjacht-Baarschot, 254 tegen 251 punten. Door een hogere score dan VZOS uit Santpoort was de derde plek toch hun deel. Willem 3 uit Boe kei werd kampioen door Baarschot in de finale te verslaan, 260-259 punten. Het compoundteam van Ons Genoe gen werd in Milheeze in de kwartfina le uitgeschakeld en werd zesde. Zaterdag wordt weer geschoten om de Venray Cup. Er wordt op twee plaatsen geschoten, in Leunen om 17.00 uur en in Oirlo om 17-30 uur. De prijsuitreiking is na afloop in Oirlo. Afgelopen zaterdag is Sportinsti tuut Verhagen uit Venray met vijftien G-judoka's naar Beverwijk afgereisd voor een internationaal toernooi. Daar deden ruim 300 judoka's mee uit verschillende landen. Dit is op dit moment het grootste G-judotoemooi van Nederland. In Beverwijk waren verschillende bekende sporters aan wezig om de judoka's te stimuleren. Zo was Yvonne van Gennip de gehele dag aanwezig en de prijzen werden uitgereikt door wereldkampioene judo Jessica Gall en zilveren medaille winnares op de Olympische Spelen, Edith Bosch. Verhagen had maar liefst vier kampioenen. Rob de Bakker die 's morgens al tegen zijn vader en trai ner zei 'ik heb het gevoel dat ik ga winnen', maakte zijn voorgevoel ook waar. Hans Wouters heeft hard moe ten werken na een knieblessure. Hij is nu toch weer goed op dreef en werd ook eerste. Ook Jum Bardoel en Remy de Graaf wonnen de gouden medaille. Een mooie tweede plaats was er voor Stephan Francken. Patrick v/d Beuken, Jasper Holtac- kers, Tjeerd Nelissen en Kay Loenen werden derde. Een vierde plaats was er voor Kick-Bos, Stef Nabben, Bart Nabben, Luc Peeters en Marco Cus- ters. Afgelopen vrijdag is het prachtige tennispark van TC Venray weer geo pend. De negen gravelbanen liggen er prima bij en alle voorbereidingen zijn getroffen voor een mooi buitensei zoen. Afgelopen weekend zijn de openingstoêrnooien gehouden voor zowel jeugd als volwassenen. Er waren zo'n 100 deelnemers die onder een stralende hemel de eerste krach ten hebben gemeten. Zowel de jeugd- als de recreatiecommissie had dit weer enthousiast georganiseerd. De externe competitie zal beginnen op dinsdag 9 april, woensdag 10 april, zaterdag 12 april of zondag 13 april. Als u wilt genieten van een leuke par tij tennis, is dit de kans om te komen kijken en uw clubgenoten aan te moedigen. Er zijn nog trainingsavon den voor de deelnemers aan de exter ne competitie, namelijk op 8 en 15 april. Eén van de jaarlijks terugkeren de happeningen is de interne compe titie, startend op 19 april. Net als voorgaande jaren zijn er weer veel inschrijvingen. Voor het vijfde jaar zal er weer een mix-league worden geor ganiseerd. Deze zal deze week al beginnen. Zoals alle jaren zal het racketwisselen weer op elke donder dag worden gehouden 's morgens van 09 00 tot 11.00 en 's avonds vanaf 18.15 uur. Alle leden zijn hierbij wel kom en kunnen onderling een balletje slaan. Tennisclub Venray bestaat uit ruim 700 leden. Er is nog (beperkt) ruimte voor nieuwe leden. Wilt u meer informatie over deze enthou siaste club gelegen, dan kunt u con tact opnemen met de ledenadminis tratie (tel. 584876). Verdere uitgebreide- informatie kunt u vinden op de internetsite www.tcvenray.nl. Op de website kunt u ook het inschrijfformulier downloaden. Uiter aard is het altijd mogelijk om een kijk je te komen nemen op het park aan de Kempweg. Op zondag 10 april tweede vijfdor pen in Venray op de visvijver vissen van 08.00 tot IJ.30 uur. Op zaterdag 11 juni is de voorselectie voor het Nederlands kampioenschap klassieke hengel voor de korpsen en individu ele in het Lateraal kanaal tussen Linne en Buggenum. Op zaterdag 9 juli is de voorselectie voor het Nederlands kampioenschap vrije hengel, die wedtrijd wordt ook gehouden in het Lateraal kanaal tus sen Linne en Buggenum. Voor beide wedstrijden opgeven bij de secretaris voor 1 mei. Men kan voor verdere informatie kontact opnemen met de wedstrijdcommissie,(voor de beide selectie wedstrijd telt opgeven bij de secretaris per telefoon 0478-582994 of e-mail info@hsvderoerdomp.nl opgeven voor alle andere wedstrijden bij de wedstrijdcommissie, voor de vijfdorpen wedstrijden kan men zich opgeven tot op donderdags voor de wedstrijd tot 20.00 uur bij A.de Klein tel. 0478-581066. Het laatste nieuws over de geplande wedstrijd en ook de uitslagen staan ook altijd op website www.hsvderoerdomp.nl Op de koppel wedstrijd van Sie- bengewald op de Maas was er een eerste plaats in de sector voor het koppel M.Goorts en G.Broeren en een tweede plaats in de sector voor het koppel A.van Mill en B.v/d Beu ken. Op de eerste wedstrijd van de vijfdorpen waren er goede resultaten voor R. Sanders vierde in de sector en A. de Klein een zesde plaats in de sec tor. Uitslagen Dorpencompetitie tennis ZatB LVH Bl-TVY B2 9-1 ZatB LVH B2-TC America B 8-2 ZatA Oica A-t Löbke Al 0-10 ZatA t Löbke A2-LVH A 7-3 ZatC LVH C2-TC America C 0-0 ZatC LVH Cl-TVY C 5-5 ZatA t Löbke Al-t Löbke A2 3-7 ZatB TVY B2-LVH BI 2-8 ZonC LVH C-TVY C 1(M) ZonA TV Merselo A-LVH A 8-2 Programma zaterdag 9 april ZatC LVH C2-TVY C 17.00 ZatB TVY B2-TVY BI 19.00 ZatB TVY B2-TVY BI 19 00 Programma zondag 10 april ZonB TVY B2-TV Merselo B 0900 In de C-poule van de herencompe titie tennis van tennishal De Schaaps kooi was het een titanenstrijd tussen Wim Linders en Math Arts tegen Ben van Daal en Ruud Brands, met beiden 49 wedstrijdpunten. Nadat beide teams de laatste drie matches gespeeld hadden waren ze in het bezit van 61 punten. Dus moest er worden gekeken naar het onderling resultaat. Van Daal en Brands wisten deze wedstrijden met 7-5 in hun voor deel af te sluiten, met de vermelding dat zij zelfs drie wedstrijden minder gespeeld hadden. De top drie bestond verder uit John' Huyts en Ruud Vis- scher met 48 punten. In de D-poule waren John en Fred Janssen nog de enige bedreiging voor Robin Boele en Paul Verheijen, met een verschil van twaalf punten. De Janssen's wisten de laatste wedstrijddag met 8-4 positief af te sluiten. Dit was dus niet genoeg Afgelopen weekend hebben 69 tennissers op het Piet Litjens Toer nooi om de wisselbeker en de ver schillende prijzen gestreden. De win naars van de Piet Litjens wisselbekers zijn: Ueny Tonnaer en Peter-Paul Koonings. De poulewinnaars zijn: Frans v. Soest, Jeroen Konings, Jeu de Wit, Gonny v. Dijk, Gerard Spreeu wenberg, Toos Arts, Twan de Wit, Diny Pouwels, Jan Litjens, Mariëlle v. Meijel, Theo Jenneskens, Robbert v. Osch, Peter-Paul Koonings, Herman Janssen, Jelle v. Hees, Bert Claessens, Elly Claessens, Lieny Tonnaer, Maria Loenen en Kalle Voigt Het volgende toernooi is het intro- ducétoernooi op 1 mei 2005 en mid dels de inschrijfkaarten in de kantine of via de site www.ysselsteyn.com/ tvy kun je hiervoor inschrijven. Voor vragen kun je contact opnemen met Kristel Gielen 0478-546291 De indeling van de piramide hangt bij de baan en staat op de site. De eer ste periode is van 4 april t/m 3 juni. Maandag 2 mei (in de meivakantie) wordt voor de junioren het Ientetoer- nooi gehouden in Ysselsteyn en Ame rica. Je tennist dan tegen kinderen uit andere dorpen van je eigen leeftijd en/of sterkte. Je kunt je opgeven bij Paul (Timmermannsweg 19) of Lian- ne (Moerslag 7). om Boele en Verheijen van de troon te stoten. Daarmee haalden de Jans sen's de derde plaats. Tweede wer den met 57 punten Hans Wijnhoven en Ruud Madou. In de A-poule van de bedrijvencompetitie was de strijd om de eerste en laatste plaats in volle hevigheid losgebarsten. Het verschil tussen de nummer een en twee met nog een wedstrijddag te gaan was twaalf punten. De eerste twee wed strijden werden met 10-7 en 13-4 in het voordeel van Juwelier Henry Camps beslecht. Met het minimaal verschil in wedstrijd punten ging men beide partijen in. Hier waren de rol len omgekeerd en wist Jeuken Elekrto Techniek met 11-8 en 14-3 de acht wedstrijdpunten in de wacht te sle pen. Hierdoor wisten zij wederom de eerste plaats veilig te stellen. De derde plaats was voor dierenartsen- praktijk Ysselsteyn met 55 punten. In de A-poule was een dameskoppel nog nooit zo blij met een gelijkspel als uit slag, omdat dit de minimale vereiste was om poulewinnaar te worden. Gré van de Waarden en Rini van Sundert eindigden samen met Monique Jans sen en Wilhelmien van Dijk met 71 punten als eerste. Karin Kipshoven en Miep Philipsen werden derde met 55 punten. In de B-poule stonden Irm- gard van Hegelsom en Suzan Cremers op een eenzame hoogte. Met 84 pun ten was de beste plaats op het ere- schavot dan ook voor hen weggelegd. Zij stonden maar liefst 32 punten los van de nummer twee Rieky Creemers en Tiny van Rens. Met 50 punten wer den Annelies van de Wegen en Jean Peeters derde. Geraldine Luyten en Joke Peeters werden op de hielen gezeten door Tiny Schelbergen en Hetty Linders in de C-poule. Maar hun onderling resultaat met 7-5 in het voordeel van Luyten en Peeters was genoeg om de winnaars te zijn met 68 punten in totaal. Schelbergen en Lin ders behaalden 62 punten. De derde plaats was weggelegd voor Riek Hei dens en Gonny van Dijck met even eens 62 punten. In de D-poule is het al jaren een 'Ysselsteyns onderonsje'. Dat wil niet zeggen dat er ni :t gestre den werd voor elk punt. In de vier spelreeksen lieten Carolien Koonings en Elly Claessens weinig punten lig gen. Met een totaal van 64 punten wisten zij dan ook de eerste plaats veilig te stellen. De tweede plaats was voor Truus van Vegchel en Carla Bouwman met 53 punten. Derde wer den Truus Philipsen en Mieke Peeters met 47 ounten.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 27