Inalfa Metal geheel ontmanteld Vera 40 jaar jong Wendy en Maud bundelen de krachten Jubilarissen FNr Maasdorpen 1 Honden centra bij Intratuin KBO-speld vooi Wim Claessens Mannenkoor blijft verjongen orthodontist! jmm i}\ Cursus ontspanning en meditatie Ot en Sien postzegels Veltumse Dagen Dementie en mantelzorg Goud van Oud Op 1 april is het 25 jaar geleden dat Ben Alders in een bijgebouwtje achter zijn woning aan de Patersstraat begon met de vervaardiging van binnenjaloezieën. Onder de naam Jaloezieënfabriek Venray vervaardigde hij een product dat kwalitatief kon wedijveren met het bekende Luxaflexmerk. Het Venrayse product was alleen goedkoper en kon sneller geleverd wor den. Door het blijven voeren van goede producten groeide het bedrijf snel en moest er na twee keer in het dorp te hebben aange bouwd, een geheel nieuw bedrijf gebouwd worden. Inmiddels staat er op industrieterrein De Hulst een modern bedrijf dat op het gebied van rolluiken en alle soor ten zonweringen nog steeds dezelfde ideeën heeft over kwali teit en service. Vera is enerzijds een productie- en montagebedrijf van rolluiken voor particulieren en voor colle- ga-zonweringbedrijven. Daarnaast worden alle soorten binnen- en buitenzonweringen geprodu ceerd. Door de jarenlange erva ring is men bij Vera gegarandeerd van een goed advies. Vera heeft bovendien een eigen montage- dienst met goed opgeleidde en ervaren vakmensen. Vera heeft dan ook een goede naam als het om kwaliteit gaat. j'Door onze eigen productie kun nen wij zelf bepalen welke onder delen gebruikt worden voor de samenstelling van de rolluiken en zonweringen. Hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd", vertelt directeur Ton Alders. Daarnaast speelt Vera ook in op marktontwikkelingen. Rolluiken deden in eerste instantie hun intrede in verband met warmte- isolatie en verduistering. "Maar ook inbraakpreventie is bij dit product een rol gaan spelen", zegt Ton Alders. "Daarnaast zijn we begin negentiger jaren gestart met de productie van transparante rol luiken voor winkels. Ook hierbij speelde inbraakpreventie een belangrijke rol." Naast rolluiken heeft Vera natuurlijk een zeer uitgebreid scala aan zowel binnen- als bui tenzonweringen, zoals bijvoor beeld de traditionele jaloezieën en rolgordijnen voor binnen en voor buiten de zonneschermen, sereens en buitenjaloezieën. De buitenzonweringen zijn met name door de terrasknikarm- schermen steeds meer een sfeer product geworden waarmee, ook door de uitgebreide kleurkeuze, het terras aangekleed kan wor den. Uiteraard is ook bij de keuze van uw terrasscherm de kwaliteit mede bepalend voor de levens duur. De besturingen worden tegenwoordig steeds meer elek tronisch met eventueel afstands bediening. Daarnaast is het al mogelijk om de schermen uit te voeren met ingebouwde licht- spotjes. Om u te beschermen tegen vliegen en muggen is er bij Vera volop keus uit diverse hor- systemen, zowel voor ramen als voor deuren. In verband met het 40-jarig jubi leum houdt Vera open dagen. Op 2 en 3 april kunt u een blik achter de schermen werpen en kennis nemen van de wijze waarop Vera al veertig jaar lang zonweringen en rolluiken produceert. In de showroom vindt u een uitgebreid assortiment van buiten- en bin- nenzonweringen, rolluiken, gara geafsluitingen en horren. Vera is op 2 en 3 april open van 11.00 tot 17.00 uur. En u kunt tijdens deze dagen natuurlijk profiteren van de jubileumactie. Ouderenhulp mocht in de voor bije periode diverse donaties uit reiken in de gemeente. Zo werd aan de Katholieke Bond voor Ouderen in Leunen een bijdrage van 993,- gegeven voor het vervangen van de koersbalmat en aanschaf van stoelen. De Stichting Gemeenschapshuis Oostrum kreeg een bijdrage van 3000,- voor de aanschaf van geluidsin stallatie en armstoelen ten bate van minder vitale ouderen. Voor de inrichting van een gemeen schappelijke ruimte ontving de Stichting de Hoge Beek 9000,-. Dit jaar zijn er weer Zomerzegels, een traditie van TPG Post en het Nationaal Fonds Ouderenhulp. De opbrengst van de bijslag op deze speciale postze gels komt ten goede aan diverse projecten voor ouderen gericht op armoede- en eenzaamheidsbe- strijding en het verbeteren van veiligheid en zorg. Dit jaar sieren Ot en Sien de zomerzegels, het kinderduo dat 100 jaar geleden uit de tekenpen vloeide van Cornelis Jetses. De zomerzegels zijn vanaf dinsdag 5 april verkrijgbaar bij vrijwilligers van het Nationaal Fonds Ouderenhulp, postkanto ren, Collect Club en via de site www.zomerzegels.nl. Wie deze Ot en Sien-setjes of andere artike len wil kopen bij vrijwilligers van het Nationaal Fonds Ouderenhulp, kan dit doen bij Albert Heijn in Venray, Superplus in Landweert, Cl000 in Veltum en bij Intratuin. De Venrayse afde ling van het Nationaal Fonds e-mail: redactie: redactie@vandenmunckhof.nl advertentie-afdeling: advertentie@vandenmunckhof.nl PEEL EN MAAS Patersstraat 16 Venray 0478-514468 U kunt zich nog aanmelden als patiënt PEEL EN MAAS Belangstellenden kunnen zich op woensdag 13 april laten inschrijven voor de cursus ont spanning en meditatie. De cursus bestaat uit tien avonden, telkens van 19-45 tot 21.45 uur en wordt gegeven in De Gouden Leeuw in Venray of (afhankelijk van het aantal deelnemers) bij de cursus- leiding aan de Koningskaars 24. Tijdens de cursus wordt gewerkt met losmaakoefeningen, ademha lingsoefeningen, meditatieve bewegingsoefeningen en mantra's afkomstig uit westerse (biorelea- se) en Tibetaanse (yoga en medi tatie) scholen. De oefeningen helen lichaam en geest en bren gen hun energieën samen zodat ze kalm en soepel kunnen functio neren. Het accent in de cursus ligt op stilte en meditatie. Het doel van de oefeningen is het ontwik kelen van gewaar zijn door mid del van ontspanning. Men leert gevoelens, tijd, ruimte en aan dacht te geven. De oefeningen brengen een innerlijke massage op gang. Lichaam, adem en geest ontspannen zich en de energie kan weer vrij stromen. Me;n voelt zich ontspannen en energiek tegelijk. Wanneer er meer ont spanning is, ontstaan meer ruimte en helderheid om de geest tot rust te brengen. Nu kan men observeren hoe gedachtenpatro- nen, emoties en houdingen de ervaring kleuren. De mogelijkheid ontstaat om ze los te laten, gevoe liger te worden voor de eerste tekenen van opwinding. Nieuwe keuzemogelijkheden ontstaan en geleidelijk komt er meer plaats voor vreugde en lichtheid in het dagelijkse leven. De groep is een mix van beginnende en al langer oefenende deelnemers. Wanneer men nieuw is, is het oefenen meer gericht op ontspannen en nieuwsgierig worden naar wat er precies gebeurd. Men ontwikkelt vertrouwen in het lichaam en in de natuurlijkheid. Wanneer de cursist langer oefent, raakt hij die pere lagen van energie en gevoe lens aan. Hij leert luisteren naar de subtiele boodschappen van het lichaam, zodat hij de blokka des kan ontdekken en loslaten. Benodigdheden bij de cursus zijn gemakkelijk zitten kleren en een deken. Voor aanmelding en inlichtingen kan men contact opnemen met Jan Houwen via tel. (0478)587364 of kijk op dorje.nl Wijkvereniging Veltum organiseert dit jaar voor de tiende keer in successie het wijkfeest Veltumse Dagen en wel in het weekend van 9 en 10 juli. Het programma kent een vergelijkbare opzet als vorig jaar en biedt derhalve weer volop spektakel voor jong en oud op en voor de feesttent tussen de Pettenmakerstraat en Hoedemakerstraat. De zes kamp vormt daarbij de rode draad, te beginnen op zaterdagmiddag 9 juli voor de tieners van 13-15 jaar, op zaterdagavond voor de volwasse nen (buurt- en vriendenteams) en op zondagmiddag voor de basis- schooljeugd (7-9 jaar en 10-12 jaar). Degenen die hieraan willen mee doen en nog geen inschrijfformulier hebben, kunnen dit verkrijgen bij Martin Wijnhoven of Ron Clevers, tel. 511193 resp. 510426. Aanmelding dient te geschieden voor 1 juni. Belangrijkste criteria voor deelname aan deze zeskampen zijn een minimale teamgrootte van zeven personen, waarvan mininmaal twee dames/meisjes, en mini maal de helft woonachtig in Veltum. Andere programma-onderdelen zijn de Veltumse feestavond op 9 juli (m.m.v. Puppies Huisorkest), de rommelmarkt op zondagmiddag en ter afsluiting een playbackshow, waarvoor kinderen tot en met 13 jaar zich alvast kunnen aanmelden bij Gerda van Lierop, tel. 510869 of Door Vullings, tel. 510611. Met een grote kraan werden dinsdag de laatste vijf hydrau lische persen van Inalfa Metal Products uit het pand aan de Maasheseweg getakeld en op transport gezet naar België en Slowakije. Daarmee komt na bijna veertig jaar een einde aan de metaalverwerking van Inalfa in Venray. PEEL EN MAAS een abonnement waard De afdeling Noord-Limburg van Alzheimer Nederland houdt op dinsdag 12 april in de Maaspoort in Venlo een informatiemiddag over dementie en mantelzorg. Het thema van deze middag is Mantelzorg ook onze zorg. Het programma begint om 13 30 uur. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, maar u dient zich vooraf aan te melden. Voor informatie en/of aanmelding kunt U contact opne men met E. Halferkamps, telefoon (077)3825699 of L. Nieukerke, telefoon (077)3981238. Aanmelden kan ook per e-mail: lise@nieukerke .com Tweederde van de mensen met dementie woont thuis en de zorg voor een dementerende is meestal een zware taak voor de mantelzor- gers: partners, kinderen, buren en vrienden. De afdeling Noord- Limburg organiseert deze middag om de mantelzorger voor te lich ten en te steunen. Aan de hand van een drietal korte eenakters worden de problemen van de mantelzorger en het mogelijke verloop van het ziekteproces belicht. Daarnaast wordt de pro blematiek uitgediept aan de hand van interviews en presentaties. Ook is er gelegenheid tot reacties vanuit het publiek en kunnen er vragen gesteld worden aan een deskundig forum, dat is samenge steld uit vertegenwoordigers van diverse hulpverlenende instanties. De artiesten die dit jaar op het festival Goud van Oud in de Mèrthal in Horst optreden zijn The Classics, Neet Oét Lottum, Grad Damen en Freddy Breek en Willy aus Kevelaer. De band The Classics, met leadzanger Harry Broers en drummer Bèr Knapen, is nog steeds een begrip in Zuid- Nederland. De formatie zal met haar eigen hits van weleer, alsme de met liedjes van The Who en The Cats, zorgen voor een spette rende start van Goud van Oud. De Venlose band Neet oét Lottum brengt alleen songs in de Limburgse taal en tal van hits. De Nederlandstalige zanger van het levenslied Grad Damen stond de afgelopen drie jaar met meer dan tien singles hoog in de hitlijsten. Freddy Breek, een van Duitslands' grootste showsterren, geniet nog steeds een enorme populariteit. Met zijn tophits zal hij de Mêrthal moeiteloos in extase brengen. De uitsmijter van de avond is Willy aus Kevelaer. Een kaartje kost 15 euro. Voorverkoopadressen Horst: Café De Beurs, Café De Sport, Grandcafé Coenders en Mikroshop.Venray: Café het Podium, Kruisstraat 2b. Info: Mikroshop, tel. 077-3970050 (alleen gedurende winkelope ningstijden) of www.goudvan- oudhorst.nl Eetcafé De Graaf in een nieuw jasje In eetcafé De Graaf in Venray worden deze dagen na een ver bouwing de laatste puntjes op de i gezet. Vanaf komende zaterdag is de horecagelegenheid weer open nadat het interieur in de afgelopen week een ingrijpende verandering heeft ondergaan. Maandag 4 april is het 'partytime', want eetcafé De Graaf heeft dan twee feestjes te vieren. De her opening van het vernieuwde eet café en het feit dat De Graaf voor taan door twee dames wordt gerund: Wendy Dakkus en Maud Min. Wendy startte zes jaar gele den met het eetcafé aan de Stationsweg 1, in Maud vond zij een partner die met haar de sprong in de diepe wilde wagen. Wendy en Maud zijn twee drukbe zette dames met beiden een klein dochtertje. "Dat vergt toch een hoop tijd en regelwerk", erkent Wendy, die blij is dat ze in Maud een partner heeft gevonden. Eentje die het klappen van de zweep kent, want als dochter van Rien Min van café 't Upke in Venray kreeg zij het werken in de horeca met de paplepel ingego ten. Beide dames bundelen nu de krachten. Zij overwogen eerst om op een geheel nieuwe locatie iets op te gaan starten. "Maar waarom een naam en locatie overboord gooien die in de afgelopen jaren een naam in Venray heeft opge bouwd", stelt Wendy Dakkus terecht vast. Met een nieuw gezicht in de persoon van Maud Min zou De Graaf ook een nieuwe look moeten krijgen. Min: "Je wilt toch dat je in de gelegenheid iets van jezelf terugvindt. Daarom hebben we besloten om De Graaf in een geheel nieuw jasje te ste ken." De vaste klant van het Venrayse eetcafé zal in eerste instantie dan ook even opkijken. De lichte tinten hebben plaatsge maakt voor rood als hoofdkleur, terwijl de bijpassende zwarte gor dijnen De Graaf een sfeervol karakter geven. "Er moest een nieuwe, frisse wind gaan waaien. Daarbij is ook de kaart voortaan nog uitgebreider met voor iedere portemonnee wel iets", klinkt het in koor. Maandag 4 april is iedereen vanaf 19.00 uur welkom om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met het vernieuwde eetcafé en de beide eigenaressen. De keuken van De Graaf is voortaan open van woensdag tot en met zondag van 16.00 tot 22.00 uur. Op maandag en dinsdag is het eetcafé gesloten. Ruim anderhalf jaar geleden werd bekend dat Inalfa Metal Products zijn activiteiten in Venray zou beëindigen. Daarmee kwam een eind aan de productie van gordijnenrails, gashaarden, 'auto-onderdelen en andere metaalbewerkingen. De produc tie werd overgeheveld naar het zestig kilometer verderop gelegen Hamont in België. Een deel van de apparatuur werd bovendien over gedragen aan de Inalfa-fabriek in Slowakije. Toen de ongeveer 350 mede werkers in 2003 deze onheilstij ding te horen kregen, was de teleurstelling groot. "Maar we kunnen nu anderhalf jaar later wel iedereen recht in de ogen kijken", laat Erik Peters van Inalfa weten. "Natuurlijk hebben we het niet iedereen naar zijn of haar wens kunnen maken. Maar het manage ment heeft wel naar eer en gewe ten geprobeerd om alles zo goed mogelijk te regelen." De cijfers spreken boekdelen. Van de 350 medewerkers werden honderd tijdelijke contracten niet verlengd. Voor 48 mensen werd collectief ontslag aangevraagd. De overige medewerkers kwamen terecht bij de fabriek in Hamont (50), bij Realpro in Wanssum (23) of werden ondergebracht bij Inalfa Roof Systems Group ruim 50). "Daarnaast vonden 25 men sen op eigen kracht een nieuwe baan en maakten 27 mensen van de gelegenheid gebruik om ver vroegd uit te tVeden", aldus Peters. Volgens hem zijn van de 48 mensen waarvoor collectief ontslag is aangevraagd, er inmid dels 30 weer aan het werk. "Bijzonder in deze operatie is de samenwerking tussen ons en andere partijen. Op initiatief van de gemeente Venray werd een projectgroep samengesteld om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Een uitgangs punt dat niet alleen door ons, maar ook door de vakbonden werd ondersteund. In die groep zaten naast gemeente en Inalfa ook de provincie, het CWI Venray, de NLW-Groep, het UWV en een reïntegratiebedrijf. De gemeente was er alles aan gelegen om zo vroeg mogelijk met onze mensen in contact te komen om te voorkomen dat ze uiteindelijk in een kaartenbak terecht zouden komen. Ik denk dat we daar als werkgroep ook in geslaagd zijn." Volgens Peters was de (finan ciële) bijdrage van de provincie zeer belangrijk. Zo is het bedrijf Realpro in Wanssum de voormali ge verspaningsafdeling van Inalfa Metal en kon dit bedrijf met steun van de provincie opgestart wor den. "Realpro is een bedrijf met een enorme groeipotentie", aldus Peters. De inspanningen van het management van Inalfa Metal Products werden ook door het personeel op prijs gesteld. "Ondanks het feit dat mensen wis ten dat er binnen deze organisatie geen toekomst meer voor hen was, bleven ze zich inzetten om de productie tot op het laatst draaiende te houden. Ondanks de vervelende situatie was er een laag ziekteverzuim. Die houding van ons personeel verdient een groot compliment", stelt Peters. Toch deed het hem, en direc teur Van Bussel die de gehele reorganisatie begeleidde, pijn toen bijna twee weken geleden de stekker in Venray er definitief uit werd getrokken. "Dan besef je dat er definitief een einde is geko men aan het bedrijf waar je je ruim twintig jaar voor hebt inge zet", vertelt Erik Peters. Directeur Van Bussel gaat op 1 mei a.s. met pensioen. En Erik Peters? Ook zijn verdere carrière ligt niet bij Inalfa. Maar Peters maakt zich over zijn toekomst geen zorgen. Experts op het gebied van zonwering en rolluiken Donderdag 31 maart 2005 - Pagin FNV-Bouw Afdeling Maasdorpen zette onlangs de jubi larissen van de afdeling in het zon netje. Op de foto, van links naar rechts: 60 jarig jubileum Dhr. W.H. Teeuwen en echtgenote uit Wanssum.; 40 jarig jubileum Dhr.H. Janssen en echtge Oostrum; 12,5 jarig jub Dhr. M.J. Janssen en echt uit Wanssum; Niet op de maar wel jubilaris; 50 jaar; Verberkt uit Blitterswijck; Dhr. M.J.H. Gooren Broekhuizenvorst; 25 T.H.J. Denissen uit Op zaterdag 2 april spelen hon derden Nederlandse honden een rol in de nieuwste commercial van een bekend hondenmerk. Fabrikant Pedigree geeft iedereen die zijn hond meeneemt naar Intratuin in Venray, de mogelijk heid om zijn of haar hond door een professionele cameraman te laten filmen. De opnamen wor den direct in de Pedigree-com mercial verwerkt en meegegeven aan de baas. De opnamen bij Intratuin een onderdeel van een were! de reclamecampagne waarin den de hoofdrol spelen op eigen natuurlijke wijze, alleen kunt u bij Intratuin dit terecht voor prachtige opnj i van uw hond ook is er een j kundige aanwezig die de fu! van de hond checkt en alle vi Ti beantwoordt. De activiteitenmaj den plaats tussen 10.00 enl (1.2 uur bij Intratuin Venray. insj naai Wim Claessens is na een lange staat van dienst afgetreden als voorzitter van de KBO, afdeling Ysselsteyn/Vredepeel. Claessens is vijftien jaar lid van het bestuur geweest, waarvan tien jaar als voorzitter. Vice-voorzitter Johan Lemmens sprak tijdens de onlangs gehou den jaarvergadering zijn waarde ring uit voor het vele werk dan Claessens voor Ysselsteyn en de regio heeft verzet, zoals onder meer het realiseren van het monu ment van oorlogsslachtoffers en het project Wozoco. Ook was hij van 1991 tot 2003 lid van de Centrale van Ouderverenigii en de Seniorenraad Venray. beide was hij jarenlang vice' zitter. Daarnaast had hij bestuursfuncties en was hij ii en nieren belangenbehartigei dank voor de bewezen diei werd hem tijdens de jaarver) ring de zilveren KBO-speld c daan door de voorzitter vi KBO-Limburg, de heer Thic Charles de Vilder, voorzittei de Seniorenraad, benoemde tot ere-voorzitter van de afdeling Ysselsteyn/Vredq Cleassens wordt opgevolgd Jan van Gassel. Het Venray's Mannenkoor blijft verjongen en groeien. Onlangs zijn opnieuw drie nieuwe leden geïnstalleerd. Marcel Toonen, René van Tiel en Albert Slieker zijn na het volgen van de laatste gratis koorscholing van het VMK dermate enthousiast geworden voor de koorzang dat ze besloten hebben lid te worden van het Venray's Mannenkoor. Op de foto krijgen zij de reglementen en het bij het uniform horende draagin- signe uitgereikt van voorzitter Theo Janssen. Als een van de wei nige koren slaagt het Venray's Mannenkoor er steeds weer in nieuwe en jonge leden trekken. Dit wordt mede vl zaakt door de gratis koors die het koor aanbiedt aan een die geïnteresseerd is ini zang. De drie voorafgaan*' scholingen hebben circa nieuwe leden opgeleverd: iedereen die kennis wil 'L, met koorzang en samen start er eind oktober we nieuwe koorscholing. Mensen die hierin seerd zijn en meer kunnen contact opnemen Ronald Mulders op mer 0478 512438.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 8