Kunst Cultuui Cabaret en ballet Oewieë met avondvullend Crescendo in schouwburg Lenteconcert in Leunen programma Rockweekend Festival Geslaagd voorjaarsconcert St. Cecilia Museum de Peelstreek gaat weer open Lentetour Los Tontos Geslaagde cd-presentatie Lucky Aces In volmaakte stilte Ruysdael Kwartet in Theehuis De Locht Volksmuziek Pasen in Zoo Pare PEEL EN MAAS Donderdag 24 maart 2005 - «'«a* Schouwburg Venray van alle markten thuis Op vrijdag 25 maart 20.00 uur verzorgt het Ruysdael Kwartet het vierde concert in de reeks van vijf strijkkwartet concerten in het Theehuis te Venray. Aanvang: 20.00 uur. Het kwartet bestaat uit Joris van Rijn en Jacobien Roze- mond (viool), Gijs Kramers (altviool) en Winnyfred Belt man (cello). Dit concert maakt deel uit van de activiteiten van de Stichting Strijkkwartetten Nederland, een landelijk ini tiatief dat in april 2002 werd gelanceerd. Onder het motto 'de beste strijkkwartetten op de mooiste locaties' geven Neerlands beste professionele strijkkwartetten concerten in het Theehuis, een locatie die om zijn prachtige ambiance en uitstekende akoes tiek voor dit landelijke netwerk is uitverkoren. Sfeer en kwaliteit van de avonden staan bij deze kwartetserie centraal, een ont moeting tussen publiek en musici ook na het concert is dan ook uit drukkelijk de bedoeling van de serie. De AVRO radio heeft als een van de grote omroeporganisaties het exclusieve uitzendrecht ver worven van deze landelijke reeks concerten. Enkele concerten die in den lande hebben plaatsgevon den, zijn inmiddels op Radio 4 uit gezonden. Het Ruysdael Kwartet is meer voudig prijswinnaar bij verschil lende concoursen en behoort tot de meestbelovende jonge strijk kwartetten in Europa. Individueel en gezamenlijk bezochten de leden van het kwartet beroemde meesters en scholen - Hagen Kwartet, Quattuor Mosaïques, Amadeus Kwartet, Juilliard School of Music etc. etc.). Op het pro gramma staat van Bela Bartok strijkkwartet nr 3 gevolgd door een nieuw Nederlands werk, nl. het derde kwartet van Jacob ter Veldhuis onder de titel There must be some way out of here. Na de pauze spelt het kwartet het zeer romantisch emotionele Der Tod und das Madchen van Franz Schubert. Losse kaarten voor dit concert kosten 17 euro en zijn te koop/reserveren bij het Theehuis (0478 - 513690) of bij Concertor ganisatie Fred H. Renirie (0478 - 582472) en indien voorradig vanaf 19.30 uur aan de zaal. Ver dere informatie over programma's is beschikbaar op eerder genoem de telefoonnummers of op www.strijkkwartetten.nl Op tweede paasdag, maandag 28 maart, houdt Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen- Heide voor de tweede keer haar Lenteconcert. Tijdens dit con cert treden op de drumband en het harmonieorkest van St. Cat harina. De drumband, onder leiding van dirigent Wil van Horck, voert naast de marsen Mixed Up en Go With a Swing twee concertwerken uit van componist Leon Camp. Het eerste werk, Jurassica, vertelt in vijf delen het leven van de dinosauriërs, zo'n 175 miljoen jaar geleden. Zo komen de evolutie en het leven van de dinosauriërs zelf voorbij, en worden met name de Brontos aurus, de Raptor en de vliegende Pteranodon in muziek vertaald. Het tweede concertwerk, Woun ded Knee, vertelt het verhaal van de Sioux-indianen en hun conflic ten met het Amerikaanse leger rond 1880. Het eerste deel van dit tweedelig werk is de zogenaamde Ritual Ghost Dance, een rituele dans van de Sioux die ervoor zou moeten zorgen dat de blanken zou den verdwijnen en het land weer aan de oorspronkelijke bewoners zou behoren. Het tweede deel ver beeld de opstand bij Wounded Knee Creek en heeft de naam Bat tle At Wounded Knee. Na het oorlogsgeweld van het Wilde Westen brengt het harmo nieorkest, onder leiding van diri gent Geert Jacobs, vijf geheel ande re stukken ten gehore. Naast twee marsen, waarvan één samen met de drumband, spelen de muzikan ten drie stukken met ieder hun eigen karakter. Na het korte werk Alpina Fanfare wordt het stuk Hob- bits gespeeld, gebaseerd op de The Lord of the Rings-boeken van Tol kien. Dit werk, twaalf jaar geschre ven voordat de films in de biosco pen draaiden, laat de bezoekers kennismaken met de Hobbits, een goedaardig'en vriendelijk kabouter volk, Hun goede humeur en ont spannen levensstijl komen uitste kend terug in dit werk, maar ook de dreiging die hun bestaan bedreigd komt even om de hoek kijken. Het laatste grote werk is getiteld Remember Nine-Eleven. Dit stuk is gebaseerd op het nummer Overco me van de band Live, en gaat net als dat nummer over de aanslagen van 11 september 2001. Na de twee inslagen in het WTC komen de paniek en onrust naar voren, wat uiteindelijk eindigt in een onrustige afsluiting van het werk. Dit stuk is speciaal voor de harmo nie geschreven voor het afgelopen concours in oktober, en wordt hier voor de laatste maal uitgevoerd. Voor de muziekliefhebber zijn er 28 maart dus tal van verschillende thema's te beluisteren, Het concert begint om 11,30 uur in gemeen schapshuis de Brink in Leunen en de entree is gratis. De Venray se theatergroep Oewieë brengt op vrijdag 1 april haar avondvullend programma op de planken van de schouw burg. Het programma staat in het teken van, hoe kan het ook anders, humor. "Mensen een avond amuseren en vooral regel matig laten lachen, dat is wat we willen", vertelt Ralf, de gitarist van het gezelschap. "Het zal een avond worden zoals men van ons gewend is", vult opperhumorist Willy aan, "sketches, typetjes, zang en zelfs dans." Het program ma zal in een sneltreinvaart aan het publiek voorbijtrekken. Ook visueel komt het publiek niets tekort, er zijn zelfs complete film- scènes opgenomen voor deze show. Bovendien zal er na de voor stelling een enorme afterparty losbarsten in de foyer van de schouwburg. Zo zal op 1 en 2 april de zaal platgespeeld worden door de Belgische formatie Tony en de Hangmatten. Een knotsgek ke band met een geheel eigen repertoire. Tijdens het optreden zal het publiek vast en zeker niet stil kunnen zitten. De band begint rond 21.30 uur. Zondag middag speelt na afloop de regio nale band Los Tontos. Deze band zal er voor zorgen dat ook zondag de voetjes van de vloer gaan. Los Tontos begint omstreeks 16.00 uur te spelen. Iedereen is wel kom op de afterparty, ook al heb je geen kaartjes voor de theater voorstelling. De entree is gratis. Bezoekers van de voorstelling moeten hun entreekaarten goed bewaren. Na iedere voorstelling zal er een spectaculaire stoel/rij- nummer-bingo plaatsvinden waarmee diverse prijzen te win nen zijn. De voorstellingen van 1 en 2 april zijn helemaal uitver kocht. Voor de voorstelling op zondagmiddag 3 april, aanvang 14.30 uur, zijn nog een beperkt aantal kaarten te koop. Voor meer informatie kunt u natuurlijk even kijken op www.oewiee.nl. Het Rockweekend Festival is een jaarlijks terugkerend festival voor de gehele regio en de verre omstreken. Rockweekend Festival vindt plaats in America, altijd het eerste weekend na Pasen. Eind jaren '70 werd het festival voor het eerst georganiseerd. Toenter tijd speelden bands als de Dijk, Herman Brood, Accept. In 1984 viel het doek voor Rockweekend. In 1998 kwam het idee om Roc kweekend weer uit de kast te trek ken. En jawel hoor, nu vindt editie zeven alweer plaats. Afgelopen jaren stonden Kane, Within Temp tation, Green Lizard, Heideroosjes, Peter Pan Speedrock, Di-rect, en de Golden Earring al op het festi val. Alle enkele jaren wil het Roc kweekend Festival ook de kleinere onbekendere bands een kans geven om te spelen. Onder de noemer Rock Heroes kunnen bands zich aanmelden waaruit een achttal band geselecteerd wordt. De verwachting voor het alsmaar groeiende Rockweekend Festival in America is groot. De organisatie verwacht zo'n 3000 bezoekers per dag. Er is een jaar lang hard gewerkt om een nog grotere en afwisselende programmering op het affiche te krijgen. En dat is meer dan gelukt. De organisatie meldt 'een droom wordt werke lijkheid'. Status Quo stond al enke le jaren op het verlanglijstje. Dit jaar komen de Engelse rockers ein delijk naar America. En niet alleen de Engelse rockband is van inter nationale allure. De Ierse rock band Therapy? en de Amerikaanse band Dog Eat Dog komen naar het festival. Deze internationale bands worden nog eens aangevuld met grote bands van eigen bodem; Krezip, Heideroosjes, the Sheer en de AC/DC tribute band Action in DC. In een tweede tent spelen bands, onder de noemer Rock Heroes, die zijn geselecteerd uit zo'n 200 inschrijvingen. Het pro gramma op 1 april begint om 19.00 uur en op 2 april om 14.30 uur. De voorverkoop is reeds in volle gang. Kaarten zijn verkrijg baar in de regiovoorverkoop op een vijftiental plaatsen en landelijk via de Ticketservice. Alle voorver koop informatie is te vinden op de site. Vooral op de kaarten voor het unieke concert van Status Quo is een grote run. Kaarten kosten voor vrijdag 1 april 35,- en voor 2 april 25,-. Er zijn geen combi- kaarten verkrijgbaar en alle prijzen zijn exclusief eventuele service kosten. Wil je meer te weten komen over het Rockweekend Festival: check dan de site www.rockweekend.nl Dirigent Roel Verheggen, muzi kanten en bestuur van fanfare St. Cecilia in Maashees kunnen terug kijken op een zeer geslaagd voor jaarsconcert. Zaterdagavond werd het concert geopend met een mars. Na het mooie nummer Decennium waren de blokfluiters aan de beurt. Zij zetten hun beste beentje voor bij de Blokfluitrock en bliezen dat het een lust was. Tijdens het concert kreeg de fan fare van Rabo Peelrand een nieu we hoorn aangeboden. De voor zitter van Rabo Peelrand, Huub van Mill, was voor de uitreiking Zaterdag 26 maart verzorgt de populaire Tsjechische kapel Tüfa- ranka op uitnodiging van Freunde Echo een optreden in de sporthal in Overloon. Wilt u nog kaarten in de voorverkoop kopen (a 10 euro), dan kan dat tot vrijdagavond 25 maart. Het concert begint zater dag om 19.00 uur. Kaarten kosten aan de kassa 12 euro. Op eerste paasdag kunnen de bezoekers genieten van een optreden van Alpin Sound. Dit orkest heeft een veelzijdig repertoire met mooie ballades, schlagers, classics en natuurlijk volksmuziek uit Oosten rijk. Nummers van de Klostertaler, Paldauer, Flippers en Zillertaler Schürzenjager staan op het pro gramma. Aanvang matinee 13-30 uur, entree 12.50 euro, inclusief een gratis kopje koffie en een over heerlijke Apfelstrudl. Kaarten voor beide dagen zijn verkrijgbaar bij Musikstube Edelweiss Overloon, Plusmarkt Verbeeten Overloon, Ton Keizers Veldweg 1Telefoni sche reserveringen; 0478-642399, 0478-639040, 0478641516. van het instrument speciaal naar Maashees gekomen. Namens de gemeente Boxmeer waren burge meester K. van Soest en zijn echt genote aanwezig. Waren de muzi kanten voor de pauze goed op dreef, na de pauze begon het echte spektakel met nummers als Color of the wind, Les Miserables, Ironie, de Zee, Live and let die, Flashdance/What a feeling en ten slotte Think. Mindy Broeren-Mar- tosoedjono en Simone Siegers, die de zang voor hun rekening namen, zongen de sterren van de hemel. Na een daverend applaus werd er nog een toegift gegeven met het nummer de Zee. De gehe le presentatie was in handen van Marieke Kersten de Ruijter. Pasen in Zoo Pare Overloon! Op eerste en tweede paasdag is er van alles te beleven. Zo kunnen kinde ren een echte 'ei-oloog' worden door mee te doen aan de speur tocht Eitje, hebben bezoekers een onverwachte ontmoeting met de paashaas, beleven de dieren een spannend paasavontuur in de pop penkastvoorstelling en kunnen kinderen zich laten schminken als een paasei, paashaas, kip of ander dier. In het kindertheater wordt voor jong en oud de Magie Zoo Show gepresenteerd. Tijdens de tocht door het park kunnen bezoe kers ineens oog in oog staan met een echte paashaas. De paashaas huppelt vrolijk door het park en wil graag met kinderen op de foto. Vorige week is Zoo Pare Over loon verblijd met de geboorte van een kameel. tegenwoordig lijkt te worden mee gesleurd. Zijn nieuwe programma Ondersteboven gaat vooral over voorspelbaarheid. Wat dat betreft had dit programma ook Binnenste buiten of Achterstevoren kunnen heten... Toch zijn de verhalen en liedjes van de vaak sneue types in Ondersteboven allerminst voor spelbaar. Kortom, Ondersteboven is een programmavol typetjes en humo ristische liedjes, variërend van blues en opera tot hier en daar een verdwaald luisterliedje. GISELLE Het St. Petersburg Ballet in samenwerking met het Staats Opera- en Ballettheater Voronezh is op woensdag 6 april in Venray te gast. Aanvang 19.00 uur. Het ballet Giselle op muziek van Adolphe Adam is gebaseerd op een magisch sprookje. In de prachtige dans wordt het verhaal verteld van het onschuldige en verlegen boeren meisje Giselle dat zich het hof laat maken door een boerenzoon, niet wetende dat dit hertog Albrecht is. De jaloerse jachtopziener Hilarion verraadt Albrecht en de gevolgen zijn dramatisch. Gelukkig overwint uiteindelijk de echte liefde. De uit voering van het ballet Giselle stelt de allerhoogste technische en artis tieke eisen aan de vertolkster van de titelrol. De voorstelling is dan ook het paradepaardje van vele bal lerina's geworden, mede doordat het ballet dankzij alle hartstocht en tragiek uiterst populair is bij het publiek. De choreografie van het romantische ballet Giselle is afkom stig van Jules Perrot en de vele her zieningen van de legendarische Marius Petipa en Lev Ivanov. De muziek is van Adolphe Adam die met dit ballet zijn grootste succes behaalde. Voor informatie over deze en andere theatervoorstellingen kijk ook op de site www.schouwburg- venraynl Museum de Peelstreek zet zijn deuren weer open voor bezoekers die eens rustig 'grootmoeders tijd' willen (her)beleven. Allerlei machi nes, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen die een halve eeuw geleden in en om de boerderij tussen 1900 en I960 gebruikt werden, liggen in het museum op een over zichtelijke manier uitgestald. Bezoekers kunnen in het muse um zien hoe hun voorouders leef den en werkten in een tijd dat er nog geen tractoren waren en geen mestinjectoren of maïskneu- zers over de akkers reden. De werkzaamheden werden met de hand gedaan. Tijd en de inzet van menskracht speelden nog géén rol van betekenis. Er was géén televisie, telefoon en vaak ook géén elektriciteit. En het fornuis werd nog met hout of kolen gestookt. In het museum hangt een sfeer van begin 1900 en het leven en werken in de eerste helft van de vorige eeuw wordt er duidelijk naar voren gebracht. Voor een familiedag, buurt - of personeelsfeest is dit museum uitermate geschikt omdat het open is wanneer u dat wilt. Ook voor kleinere gezelschappen staan de deskundige gidsen klaar. Voor meer informatie: telefoon 0478-541765/542083 of 06- 53132288. Tijdens de paasdagen staat er een kuikenbroedmachine op stelde steld in De Locht waar juist op dat moment kuikentjes uit hei straal komen. Op tweede paasdag mogen kinderen eieren rapen en i; een demonstratie eieren versieren. Op de bovenverdieping isf nieuwe wisselexpositie ingericht over vogelverschrikkers. Opl; achterterrein mogeri kinderen met zelf meegebrachte spullen li1 eigen vogelverschrikker aankleden. Het museum is geopend f\0 dinsdag, donderdag en zondag van 14.00-17.00 i (www.delocht.nl) Iha Cabaret met Bert Schuiling in Ondersteboven is in de schouw burg te zien op woensdag 30 maart. Aanvang 20.00 uur. In de tijd van jagen en jachten is Bert Schuiling een rustpunt je. Zijn theaterprogramma's zijn wars van de snelheid, waarin iedereen Toneelvereniging Crescendo uit Ysselsteyn brengt op maandag 28 maart, tweede paasdag, de kome die Wie zal dat betalen? van Carl Slotboom op de planken van Schouwburg Venray. de voorstel ling begint om 20.00 uur. De Grote Markt in kersttijd, We horen de schapen van de levende kerst stal blaten en het carillon kerstlied jes spelen. Annemiek en haar vriendin Suus leiden hotel Het Zwaantje. De zaak draait echter niet zo goed: er is geen geld om het lekkende dak te repareren en de gasten moeten daarom noodge dwongen eten in de lounge. Ook Karei Bosman heeft geldzorgen. Zijn huis staat in brand en samen met zijn vader Johannes en zijn zusje Gijsje zoekt hij, midden in de nacht, onderdak in deze herberg. De tot over zijn oren verliefde hotelgast Frans, vraagt aan ze met hem wil gaan de kunstijsbaan. Of gezellig funshoppen? immers koopzondag. Karei i een advertentie in weekblad en Maas gezet waarin een Al kaanse notaris hem oproept te melden in verband met omvangrijke erfenis. Deze ai tentie hoeft hij alleen maar tel lezen aan de overige hotelgj en vanaf dat moment kan hij luizenleventje gaan regie is in handen van de Ven zangeres en actrice Josje Oude ven, die met deze productie regiedebuut maakt bij Cresct Kaarten voor de te verkrijgen bij: Snack kers Ysselsteyn tel. 545025,1 Koonings tel. 545105 kassa van de schouwburg. Op paaszaterdag 26 maart gaat de Los Tontos Lentetour van start. In café 't Podium in Venray bren gen de vijf dertigers uit Venray en omstreken hun muzikale jeugd herinneringen weer ten gehore. Het repertoire van Los Tontos bestaat voornamelijk uit muziek uit de jaren 80, maar af en toe worden er ook uitstapjes gemaakt naar de jaren 90 of 70. Daarnaast beperken ze zich niet tol muziekstijl, maar mixen zes pop, punk en ska door heen. Los Tontos speelt w De op nog op zondag 3 april in del van de schouwburg na afloof de voorstelling van Oewiee vrijdag 29 april in het Allen hoorei café in Oostrum. Meer inforn is eer over de band is te vinden beek http://www.lostontos.com/. ^er|<( Bedri de De vente Boekrecensie in Peel en Maas Wanneer een naakt jongensli chaam verminkt op een gra'fzerk wordt aangetroffen, herkent de Londense politie hierin al gauw het werk van een seriemoorde naar. Dit is zijn vierde slachtoffer, maar voor het eerst een met een blanke huidskleur. New Scotland Yard geeft de gevoelige zaak in handen van inspecteur Thomas Lynley en bri gadier Barbara Havers. Maar door een afschuwelijke tragedie binnen hun gelederen raken ze het spoor bijster. En dat terwijl de psychopa- tische moordenaar zich door niets of niemand laat tegenhouden. Van dezelfde auteur verschenen eerder onder meer Totdat de dood ons scheidt, Afrekening in bloed, Klassemoord en Zand over Elena. Net als in alle voorgaande boeken van Elizabeth George vraagt ook deze alle aandacht van de lezer. Het is een intrigerende, com plexe, maar zeer boeiende psy chologische thriller geworden. Van Elizabeth George verschijnen regelmatig nieuwe psyclwa sche thrillers. De literaire thriller In volii stilte, een uitgave van Bruna vers, is te koop in boekhand den Munckhof in Venray. - 22.95 euro. Schouwburg Venray staat na de paasdagen in het teken van cabaret en ballet. Met de slag werkgroep Percossa, cabaretier Bert Schuiling en het St. Peters burg Ballet weet de Venrayse schouwburg weer een prima en vooral gevarieerd programma op de planken te brengen. Afgelopen zaterdag vond in de Kiosk in Venray de cd-presenta tie plaats van de band Lucky Aces. De avond werd een groot succes, mede dankzij de grote belangstelling van de fans. De Venrayse band Lucky Aces (opgericht in 1996) brengt aan stekelijke muziek uit de jaren 70 en 80, maar ook oldies uit de jaren 60 en meer recentere hits komen aan bod. Lucky Aces bestaat uit Dorrie Bierings (zang), Coy Koopal (zang), Richard Huwaë (zang en drums), Otto van Dijk (zang en gitaar), Coen Pel (keyboards), Jan Rein- tjes (sologitaar) en Frie van den Munckhof (bas). Lucky Aces pre senteerde tijdens deze avond zijn geheel live opgenomen cd. Op deze cd staan elf nummers uit het totale repertoire en heeft de passende titel Just a few. Meer info over Lucky Aces op de web site www.luckyaces.nl

Peel en Maas | 2005 | | pagina 18