Gouden Leeuw goed voor 1)250.000 euro parkeergeld Verdachten wilden 'een daad stellen' Theatervoorstelling op De Keg Themadag Trouwen in stijl Trias naam appartementen Politie polst klanten Je vindt het in Venray Weer-U-Zon viert feest Groeikansen voor basisscholen landi Themacafé Relaxweken Straatnamen Sterren kijkdagen Trade-Mark Potgrondactie Euterpe TAXATIES Freunde Echo opent paasweekend FNV Bouw Kwartet André Expositie Nelly Geurts Paging PEEL EN MAAS Donderdag 17 maart 2005 - Pagina 9 n^^lrppcdpcs malren ïti Hp nort-ppmrpn nn Hp nlpinpn Hpf nark'pprfprrpin aan dp np opmiddpldp nnhrpnoit Parkeerders maken venray steeds vaker gebruik van de drie grote betaalde par keerterreinen. De laatste jaren vindt er een verschuiving plaats van het straat- naar het pleinparkeren. Dit komt voor al door de goedkopere tarie ven op de pleinen. De totaalopbrengst van het betaald parkeren bedroeg vorig jaar 1.071.243 euro. Dit is een stij ging van 6,1 procent ten opzichte van 2003. De toename werd voor al veroorzaakt door de hogere tarieven en een lichte stijging van 20tó' de parkeeruren op de pleinen. De drie grote parkeerterreinen waren samen goed voor 58 pro cent (621.321 euro) van de opbrengst. Koploper is het ter rein in De Gouden Leeuw dat een omzet van bijna 250.000 euro realiseerde. Deze parkeerplaats moet eind dit jaar verdwijnen voordat de bouw van de parkeer kelder begint. De gemeente wil het terrein iets verder van het winkelcentrum af 'verplaatsen' richting de Langeweg maar daar voor moeten eerste Praxis en Leenbakker verkassen. Het parkeerterrein aan de Raadhuisstraat, tussen gemeente huis en Grote Kerk, genereerde 187.000 euro inkomsten en het terrein in Blekersveld (Edah) was goed voor 185.000 euro parkeer geld. De straatparkeerlocaties dicht bij of in het centrum (bibliotheek, 't Liene, Mgr. Goumansplein, Patersstraat en Merseloseweg) scoorden veel beter dan de iets verder gelegen straten als Leunseweg, Stationsweg en Dr. Poelsstraat waar de opbrengst slechts zo'n 5.000 euro was. De gemiddelde opbrengst per parkeerplaats daalde van 1.163 euro in 2003 naar 1.130 euro in 2004. Dit is een trend die al enke le jaren doorzet. De pieken zijn op zaterdagen en de koopavonden. Bijna 90 pro cent van de automobilisten par keert maximaal één uur terwijl 30 procent korter dan een half uur parkeert. De Raadhuisstraat kent meer langparkeerders dan de Gouden Leeuw en Blekerveld waar twee supermarkten (Albert Heijn en Edah) in de nabijheid zijn. irst De openbare Jena-planschool De Keg is onlangs gestart men het project; Theatershow op de Keg. Het thema is geopend met een dansshow. Ook is er een bezoek van een theaterbeer en een Indiase dansvoorstelling. De onderbouw gaat op theaterbe zoek naar de schouwburg. Elke stamgroep heeft een theaterop dracht gekregen, die ze op vrijdag ;5 maart uitvoeren. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. De voorstelling wordt gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel, namelijk de stichting Helpende Handen. Marij en Bart Veldpaus uit Venray zijn actief betrokken bij dit project. Zij hebben verteld over hun werk en de kinderen dia's laten zien. Ook bezoeken zij regelmatig het project ian de zuidoostkust van India en kunnen ze later dan ook vertellen wat er Jmet het ingezamelde geld is gedaan. Theatershow op de Keg wordt gehouden op vrijdag 25 r maart van 12.00 tot 14.15 uur. In elke stamgroep kan men dan een theatervoorstelling bekijken. Kaartjes zijn in de voorverkoop op vrijdag 18 en dinsdag 22 maart van 8.15 tot 8.45 te koop. 50 •582721 -Rechtbank laat twee jongeren vrij en doet op 23 maart uitspraak Met één vuist in de lucht, |Y|2 schreeuwend 'Venray, van avond'. Zo kondigde de 20- jarige Peter G. uit Tienray op 10 november verleden jaar zijn poging tot de brandstich- ting op de moskee in de Venrayse wijk het Brukske aan. Niemand in zijn vrien- ~P 1 dengroep reageerde er in eer- 3 en ste instantie op. G. bleek iray. immers al anderhalf jaar aan j(jg te kondigen dat hij een mos- kee in brand wilde steken. Maar die avond in november was het hem menens. De molotovcocktails waren al voorbereid. Bovendien had G. een dag eerder zijn vriend Stefan van T. een sms-bericht gestuurd dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet: 'de terreur tegen de geitenneu- kers moet beginnen'. j Die terreur kwam een dag later. G. was zo boos over de moord op ■Theo van Gogh, op 2 november, en de arrestatie van een aantal (noslimterroristen in het Laakkwartier in Den Haag op 10 november, dat hij nu eindelijk zijn plannen ten uitvoer wilde bren gen. Onder invloed van veel drugs en alcohol besloten G. en Van T. om de moskee in Venray in brand te steken. Ze wilden een daad stellen en de moslims in Venray flink laten schrikken. De moskee in Venray werd bewust uitge zocht, omdat in die wijk veel bui tenlanders wonen. "Dan konden ze het allemaal mooi zien", waren G. en van T. van mening. Dat zich in het gebedshuis die nacht gelo vigen bevonden, was het tweetal niet bekend. Van T, verklaarde voor de rechtbank dat hij geen racist is. Maar dat laat zich moeilijk rijmen met zijn aversie tegen buitenlan ders, het feit dat hij zijn vrienden vaker begroet met de Hitlergroet en dat er in zijn huis een uitnodi ging van de Vereniging Nederland Arisch Broederschap werd aange troffen. Ook vond de politie een formulier voor deelname aan de Rudolf Hess mars in Duitsland. "En die formulieren worden niet huis-aan-huis verspreid", hield de officier van justitie de verdachte voor. "Je moet je moeite doen om aan die formulieren te komen." Van T. zei te handelen uit woede en zorg over het feit dat de buitenlanders de macht dreigden over te nemen in Nederland. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de 24-jarige Van T. De zaak tegen de hoofdver dachte, de 20-jarige G., is aange houden tot 22 maart omdat zijn advocaat niet het volledige dos sier had ontvangen. BRANDBOMMEN De politie hield in de nacht van 10 op 11 november verleden jaar bij de moskee in Venray G. en Van T. aan. In hun auto werden vier molotovcocktails aangetrof fen. Deze brandbommen waren volgens het Nederlands Forensisch Instituut zo samenge steld, dat ze een grote brand zou den kunnen veroorzaken. De poli tie was getipt over een op handen zijnde brandstichting bij de mos kee en kende de nummerplaat en het type auto van de verdachten. G. bleek al anderhalf jaar met plannen rond te lopen om een moskee in brand te steken. Hij had al eerder getest met zelfver vaardigde molotovcocktails. De kennis haalde hij uit boeken en van het internet. De rechtbank in Roermond heeft vrijdag twee verdachten van de poging tot brandstichting op een moskee in Venray vrijgelaten. De 20-jarige Dusty van H. uit Horst en zijn even oude plaatsge- note Mandy M. werden weliswaar veroordeeld voor het helpen met de voorbereidingen van de brand stichting, maar hun celstraf is gelijk aan de tijd dat ze in voorar rest zitten. Het tweetal zat sinds november vast. Zij hebben in het huis van M. geholpen met de voorbereidingen van de brand stichting. De vier verdachten zijn zogehe ten 'Lonsdalers', een groep jonge ren in Noord-Limburg en Oost- Brabant met extreemrechtse opvattingen. De rechtbank doet op 23 maart uitspraak in de zaak tegen G. en van T. kruin* AlcastB terwesl f ES Leur 'ostbusl ACVtnJf"6 '8)5311 De' '8) 53II vw.alcas Middels een themadag Trouwen in stijl opent de Kasteelboerderij in Horst op zon dag 20 maart om 14.00 uur haar deuren voor trouwlustigen. In samenwerking met een tiental regionale bedrijven zullen de ""^zoekers getrakteerd worden op een belevenis. Dat De Kasteelboerderij meer is dan een lieke (trouwlocatie zal op spec- ,Jtaculaire manier worden getoond. Wat dacht u bijvoorbeeld van vuurspuwers tijdens de fotoses sie, of een ludieke ontvangst van de bruiloftsgasten door een van de acteurs. Of uw bruiloft in han den geven van een Weddingplanner? Bij de aanwezi ge standhouders worden demon straties gegeven en krijgt men alle info over foto's, kaarten, sieraden bloemen etc. Jolina bruidsmode uit Oostrum zal samen met heren modezaak Jansen Jansen uit Boxmeer een wervelende kleding- show presenteren. Verder zal duo Attitude en duo Selveré garant staan voor sfeervolle live muziek. Trouwen in stijl is toegankelijk vanaf 14.00 uur en zal tot 17.00 uur duren. Info: 077 398 4561. Op donderdag 24 maart is er opnieuw een Themacafé. De formule Jlijkt te werken, want op de eerste bijeenkomst zijn zestig belangstel enden af gekomen. Het Themacafé is een café waar mensen met een ichtverstandelijke beperking bij elkaar komen om samen te praten over allerlei onderwerpen. Deze keer is het thema vrije tijd. Wat doe je zoal in je vrije tijd? Wat vind je lastig en hoe los je dat op? Er zijn korte toneelstukjes om het thema iri te leiden. Er is iemand die veel weet "~n de vrijetijdsmogelijkheden in deze regio. Bij de voorbereidingen ii steeds ook enkele mensen met een lichtverstandelijke beperking trokken. De bijeenkomst is in het Grand Café de Maagdenberg, igdenbergplein 11 in Venlo. De avond begint om 20.00 uur en iri tot 21.30 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Marion Colbers o MEE Noord en Midden Limburg, tel. 077 3961515. Trias is de naam voor het nieu we appartementencomplex aan de Vlierstraat in Venray. Trias betekent drie-eenheid en verwijst hiermee naar de drie woontorens aan de Vlierstraat, die met elkaar een eenheid vormen. Ook de bijzondere locatie vormt een drie-eenheid. Namelijk kerk, verpleeghuis Beukenrode en dit nieuwe wooncomplex. Er kwamen veel inzendingen binnen op de prijsvraag voor een naam. Uiteindelijk waren er twee win naars: de heer Lammertink en de heer Keltjens. Zij ontvingen een cadeaubon. De ruime apparte menten zijn door hun unieke lig ging ideaal voor 55-plussers of anderen die graag zorg dichtbij huis willen. De drie woontorens beschikken over extra voorzienin gen en zijn zelfs door een service gang verbonden met verpleeghuis Beukenrode. Op dit moment zijn nog enkele appartementen met een en twee slaapkamers beschik baar. De huurprijzen van de wonin gen die nog vrij zijn, variëren van 600,- tot 700,- per maand exclusief servicekosten. Voor deze woningen is geen huursubsi die mogelijk. Het is mogelijk een parkeerplaats in de parkeerkelder te huren of op het buitenterrein. Ook is het mogelijk om een appartement gedeeltelijk te kopen, waardoor de te betalen huur lager is. Bent u geïnteresseerd in dit exclusieve nieuwbouwcomplex? Neemt u dan contact op met de afdeling Woondiensten van Wonen Venray, telefoonnummer (0478) 55 46 00 In Arcen worden relaxweken voor ME-ers gehouden. Dit is gebaseerd op natuurgeneeskundi ge methodes: rust, dieet, massa ges en baden in het Thermaalbad Arcen. De organisatie is nu echter op zoek naar mensen die hieraan willen meewerken. Het gaat hier met name om het verzorgen van de maaltijden en een eventuele accommodatie hiervoor. Alle ideeën en suggesties zijn welkom. Info bij Yolanda v.d. Voorn 0478- 632557 ofyo.voom@home.nl. Eindstraat 12, tel. 581553 Het Venray college van B en W heeft een aantal nieuwe straatna men vastgesteld in de uitbrei dingsplannen Aan den Heuvel en de Hulst II. Dit zijn De Voorde (de Hulst II) en De Schans, Duinhof, Dijkhof, Donkweg, Buizerdlaan en Torenvalk (a/d Heuvel). De al gebruikte namen voor de parkeer terreinnamen Raadhuisplein en Sint Jozefklooster zijn officieel bekrachtigd. In Nederland wordt in het weekeinde van 18 tot en met 20 maart voor de 29e maal de jaarlijk se landelijke Sterrenkijkdagen gehouden. Op een 70-tal plaatsen door het hele land is het publiek deze dagen van harte welkom. De meeste sterrenwachten, een aan tal KNVWS-afdelingen en andere amateurs zetten deze dagen hun deuren open om belangstellenden op informele wijze te laten ken nisnemen met sterrenkunde. Ook in Venray kan men op vrijdag 18 en zondag 20 maart bij helder weer gratis de maan en de plane ten door een telescoop bewonde ren. Op vrijdag staan de telesco pen van 18.30 tot 22.00 uur opgesteld op het Raayland College aan de Leunseweg in Venray. Het college is deze avond bereikbaar via de voetgangers brug. Op zondag staan de telesco pen vanaf 19.00 uur opgesteld bij Jac Verbeek aan Megelsum 25 in Meerlo. Zaterdag 19 maart omstreeks 22.00 uur barst het feest weer los in café 't Podium. De uit Horst en omgeving afkomstige band Trade- Mark heeft in het verleden veel vuldig bewezen dat een feestje bouwen wel aan hen toever trouwd is. Trade-Mark kent zijn oorsprong in het feit dat vijf vrij gezelle jongens uit Horst en omgeving ter ore kwam dat het spelen in een band veel vrouwen opleverde. Zo gebeurde het dat in 1987 de band Trade Mark het levenslicht zag. Bij een optreden is het publiek verzekerd van een dampende, vonkende rock roll show die men zich lang zal heu gen. Meer informatie over optre dens in 't Podium is te vinden op www.podiumvenray.nl onder de kop agenda. VERS BOERDERIJVLEES! Porkland Handel BV Slachtplaats Vleesgroothandel Kijk op onze website: www.porkland.nl 5 Kg Karbonade 3,50 p/kg 5 Kg Schnitzels 3,50 p/kg 5 Kg Verse worst 3,50 p/kg 5 Kg Gehakt 3,50 p/kg 5 Kg Varkenslappen 3,50 p/kg 5 Kg Speklappen 3,50 p/kg 5 Kg Poulet 3,50 p/kg Totaal pakket 122,50 Tel. 077-3983564 U proeft het verschil De lente is alweer in aantocht, en voor veel mensen is dat aanlei ding om de tuin weer eens goed onderhanden te nemen en in te richten voor het naderende zomerseizoen. Hoog tijd dus voor de grote potgrondactie van Venray's Koninklijke Harmonie Euterpe. De komende twee zater dagen 19 en 26 maart hebben de muzikanten een verkoopstand ingericht op het terrein van tuin centrum Intratuin aan de Langstraat. Daar worden zakken potgrond verkocht; de opbrengst is onder andere bestemd voor de aanschaf van nieuwe uniformjas sen voor het korps. De tuinaarde is van prima kwaliteit en verpakt in zakken van 40 liter. De prijs bedraagt 3,50 euro per zak, en als aanbieding geldt: 3 zakken voor 10 euro. Heeft u ook de lentekrie bels? Kom dan zaterdag naar Euterpe bij Intratuin. U slaat dan twee vliegen in één klap: uw tuin is weer in topconditie en de har monie is u zeer erkentelijk voor uw ondersteuning. PEEL EN MAAS een abonnement waard Een aantal basisscholen in Venray gaat een maximum aantal leerlin gen hanteren dat past binnen hun schoolgebouw. Dat betekent dat er minder leerlingen geplaatst gaan worden op onder meer de basisscho len Petrus Banden en De Hommel. Dat blijkt uit de visienota 2015 van Stichting Primair Onderwijs Venray waarmee de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad akkoord is gegaan. Er is ook nieuwe informa tie gekomen over de verjonging van de wijk Zuid en de diverse nieuw- bouwplannen in en net buiten de wijk. Daardoor komen er meer leer lingen te wonen in de wijk en kan basisschool De Bongerd als zelfstandige school blijven voortbestaan. Voor de scholen in het Brukske en de basisscholen De Flierefluit en De Foekepot zal nader onderzoek plaatsvinden om daar een goede oplossing voor te vinden. In dit onderzoek zullen ook ouders in de wijk Brukske worden betrok ken. "Het inspraaktraject is goed verlopen, mede doordat veel mensen constructief hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Het heeft ertoe geleid dat de nota verbeterd is en er een goed resultaat ligt. Er zijn al projectgroepen opgericht voor het onderwijs in het Brukske en voor de school in de Brabander om plannen te gaan uitwerken. Ouders kunnen hun kinderen dan ook gewoon op 24 maart aanmel den op alle scholen, dus ook op De Bongerd, De Foekepot en De Flierefluit", aldus algemeen directeur Raaijmakers van SPOV. De Politie Limburg-Noord is gestart met een klanttevreden- heidsonderzoek. De komende drie maanden krijgen elke week tachtig mensen die aangifte heb ben gedaan bij de politie een ver zoek om mee te werken aan een enquête. Ze krijgen een vragen lijst voorgelegd die ze bevraagt of ze tevreden zijn over de wijze waarop ze geholpen zijn door de politie. Uit de laatste politiemoni tor bevolking van 2004 bleek, dat minder burgers (58%) tevreden waren over het laatste contact dat ze met de politie in Noord- en Midden-Limburg hadden dan het jaar daarvoor (72%). Een nadere analyse wees uit dat vooral de tevredenheid over het politiecon tact bij meldingen en aangiftes sterk gedaald is ten opzichte van 2003- Het is echter niet duidelijk waar dat precies aan ligt. Het klanttevredenheidsonderzoek is een manier om daar achter te komen. Het klanttevredenheids onderzoek is een instrument dat door vijf regio's in Nederland voor het eerst wordt ingezet. Naast het korps Limburg-Noord, zijn dat de korpsen van Groningen, Drenthe, Friesland en Haaglanden. De verwachting is dat de eerste rapportage in mei 2005 beschikbaar is. De politie trekt een steekproef uit groot deel van de aangiften. Deze mensen krijgen een brief met toegangsco de en wachtwoord waarmee ze via www.politielimburgnoord.nl kunnen inloggen en een vragen lijst kunnen invullen. Wanneer burgers liever schriftelijk willen participeren, kunnen zij een schriftelijke vragenlijst aanvragen. Vanaf 1 maart 2005 heeft het centrum van Venray een nieu we naam: fraay. Fraay is nieuw en toch vertrouwd. Fraay is wonen, werken, uitgaan, win kelen en nog veel meer. Met de keuze voor één geza menlijke campagne streeft initia tiefnemer Centrummanagement Venray naar herkenbaarheid, con sistentie en - op termijn - een groeiend aantal bezoekers. De campagne moet ervoor zorgen dat fraay snel bij inwoners van Venray en omstreken bekend wordt en dat zij op korte termijn hernieuwd kennismaken met het veelzijdige aanbod. De campagne is straks te zien in de kranten, huis-aan-huis bladen en op straat. Door posters in onder andere bushokjes en bor den langs de weg worden bewo ners van Venray en omstreken attent gemaakt op fraay. Met als titel Je vindt het in Venray' en ondersteund door sprekende beel den van blije mensen in een her kenbare omgeving, wil het Centrummanagement het cen trum van hun gemeente op een positieve, enthousiaste manier neerzetten. De participanten van het Centrummanagement zijn de Stichting Venray Centraal, Gemeente Venray, de Kamer van Koophandel Limburg-Noord, Stichting Wonen Venray en Lozo afdeling Venray, ondersteund door met name de Rabobank. Het doel van het Centrum management is het verbeteren van het leef- en woonklimaat van het centrum. Bovendien stelt het Centrummanagement zich tot doel meer mensen naar het cen trum te trekken. De ontwikkeling van fraay en de campagne moet bijdragen aan het realiseren van deze doelen. In samenwerking met communicatie-adviesbureau Maek, werkten zij de afgelopen maanden aan deze - voor Venray spraakmakende - campagne. Na de introductie zal het merk fraay stap voor stap verder ingevuld worden. Te denken valt hierbij aan geza menlijke advertenties en gezamen lijke evenementen en acties. Weer-U-Zon aluminium/kunst stof systemen viert dit jaar haar 25-jarige jubileum en dat wordt gevierd. Weer-U-Zon is daarom op zaterdag 19 en zondag 20 maart geopend. Daar kan men van profiteren omdat Weer-U-Zon het hele jaar door vele modellen extra gunstig heeft geprijsd. Tijdens de open dagen kan men vrijblijvend een kijkje komen nemen in de showroom aan de Linnenstraat 10 in Horst. Bij Weer-U-Zon kan men terecht voor alle wensen op het gebied van aluminium/kunststof systemen voor nieuwbouw en renovatie. Of het nu gaat om ramen, deuren, serres, veranda's of zonwering, Weer-U-Zon heeft de kennis, de vakmensen en de middelen in huis om maatwerk te leveren. Zo kunnen rolluiken en zonwering voorzien worden van draadloos bedieningsgemak of tijdklokken en zon- en windme ters, De kunststof kozijnen van Weer-U-Zon voldoen volledig aan de Europese normen voor inbraakwerendheid en daarmee ook aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dat betekent niet alleen dat het hang- en sluitwerk en het kozijn zelf van topkwaliteit zijn, maar natuurlijk ook de vak kundige montage ervan. Kwaliteit en vakmanschap staan bij Weer-U- Zon hoog in het vaandel. De kunststof kozijnen van Weer-U- Zon hebben een lange levensduur en vergen weinig onderhoud. Daarnaast bieden kunststof kozij nen, zeker in combinatie met hoog rendement (HR++) glas, een uitstekende isolatie, waardoor een flinke besparing op de ener giekosten wordt gerealiseerd. De kozijnen zijn geproduceerd onder KOMO certificering en voorzien van een TUV keurmerk. Voor Weer-U-Zon is een garantie van tien jaar op productie en montage dan ook heel gewoon. Weer-U- Zon heeft alles in eigen huis, van advies/ontwerp tot de uiteindelij ke montage. Dat betekent gunstig geprijsde producten en service en een aflevering zoals men wenst. Wil men kwaliteit, deskundig advies, een strakke planning en betrouwbare service? Dan zit men bij Weer-U-Zon aan het goede adres. Meer informatie is verkrijgbaar via weer-u-zon.nl SNELLE SERVICE PROFESSIONELE VERWERKING DE VOORDELIGSTE TARIEVEN Tel. 0478-512772 Fa* 0478-512768 Op zaterdag 26 maart speelt Freunde Echo in het voorpro gramma van het orkest Tüfaranka. Het programma in de Raayhal begint om 19 00 uur. Freunde Echo vierde in 2004 haar 35-jarig bestaan. Het is de kapel gelukt om te overleven in een woud van muziekverenigingen, blaaskapel len en dweilorkesten en daarbij haar eigen identiteit niet te verlie zen. De bezetting is klein te noe men maar daardoor uitermate geschikt om de typische Tsjechische volksmuziek te maken. Met twee klarinetten, een trompet, twee flügelhorns, twee j baritons, drie hoorns, een trom- j bone, een bas, drums en een zangduo is er een goede basis om de traditionele Tsjechische volks- muziek uit te voeren. Voor de muzikanten is paaszaterdag een van de hoogtepunten van het jaar met een volle sporthal en met een topkapel als hoofdact. Het pro gramma voor paaszaterdag is in voorbereiding. Drie maanden lang heeft Freunde Echo haar 'eigen muziek' even opzij gezet om zich toe te leggen op de dorpsactivitei ten met carnavals- en kerstmu- ziek. Maar dit hoort ook bij het gezicht van Freunde Echo. Nu kan er weer volop gerepeteerd wor den aan een Tsjechische sound die voor een groot deel het karak ter bepaald van de kapel. Bijna alle muzikanten maken deel uit van de Fanfare Vriendenkring. Ook dat is tegenwoordig vrij j uniek te noemen. Freunde Echo i en Fanfare Vriendenkring werken zo al 35 jaar goed samen, in I onderling overleg worden repeti- t ties en optredens gepland. f Kaarten voor het concert zijn te koop bij Musikstube Edelweiss of Plusmarkt Verbeeten in Overloon. Telefonische reserveringen via: L 0478 641516 of 0478 642399. Op eerste paasdag, 27 maart, staat er i een matinee der volksmusik op het programma. Vanaf 13-30 uur kan men genieten van de j Oostenrijkse klanken met een flin ke dosis apres ski. Het orkest Alpin Sound zorgt voor feestelijke stemmingsmuziek waar men niet bij stil kan blijven zitten. De opzwepende en soms alpenrock-achtige klanken zorgen voor een heel aparte sfeer. Entreekaarten kosten 12.50 zijn bij bovenstaande bedrijven te koop. Informatie via telefoon 0478 639040 of 0478 642399. In wijkgebouw 't Schöpke aan de Veltumse Kleffen 62b in Veltum houdt FNV Bouw Venray op dinsdag 22 maart vanaf 20.00 j uur haar jaarvergadering. Na de vergadering is er nog de huldiging van de jubilarissen door districts bestuurder Hans Weijers. Op zondag 20 maart verzorgt om 15.30 uur klarinettiste Nicole van Bruggen met haar kwartet een concert in het Theehuis van het Odapark in Venray. Het Kwartet André bestaat uit de klari- j nettiste Nicole van Bruggen- Harris, violiste Sophie Gent, alt violist Simon Murphy en celliste Mimé Yamahiro. Hebben Haydn en Mozart het strijkkwartet tot een van de meest populaire vor men van kamermuziek in de Klassieke periode gemaakt, de combinatie van een houtblazer (hobo of klarinet) met strijkers was in die tijd een minstens zo geliefde, wellicht zelfs populair der instrumentatie. Ook Mozart was een van de componisten die zich daaraan wijdde. Op het pro grammablad staan namen van componisten uit Bohemen die op het einde van de 18e en begin 19e eeuw even bekend waren als Mozart: Gyrowetz, Pichl, Wanhal, Krommer. Nicole van Bruggen en Sophie Gent spelen o.l.v. Jaap ter Linden in de Mozart Akademie, Sophie Gent is ook verbonden aan La Petite Bande o.l.v. Sigiswald Kuijken, Simon Murphy j speelt bij het orkest van de Achttiende Eeuw o.l.v. Frans Brüggen en in The Amsterdam Quartet en Mimé Yamahiro speelt bij het bij ieder bekende Tafelmusik (Toronto) o.l.v. Jeanne Lamon en het Tokyo Baroque Orchestra in Japan. Het kwartet speelde op prestigieuze podia als het Holland Festival Oude Muziek in Utrecht, het Barcelona Festival Oude Muziek en het Festival van Vlaanderen waar het kwartet een belangrijke prijs kreeg. Voor reserveringen en meer informatie belt u concertorganisa tie Fred H. Renirie 0478 582472. Kunstenares Nelly Geurts uit Venray exposeert haar werken in partycentrum De Witte Hoeve in Venray Meer over het werk van Nelly Geurts is ook te zien op www.galeriegeurts.biz

Peel en Maas | 2005 | | pagina 9