Sportnieuws -infc Bridgedrive levert 900 euro op Winnaars tennis competities De Schaapskooi Opening nieuw menwedstrijd seizoen Motorcrosser Sjoerd Heijnen derde Jaarlijkse schoolatletiekdag Bridge in Venray e.o. AV Venray- Regio Suzan Stevens eerste op LK Peelrunners TV Venray Snelschaak toernooi in Maashees Het Alvertje HSV De Roerdomp Zwemmers tweede Spio BC2002rookvrij De Kemphaan Bridgeclub Venray Common Sense BC Harten Drie Klavertje Vier NRBC Overloonse Bridgeclub Mudhunters Computerclub TV Ysselsteyn Doe maar deur ZijActief MTC2004you D De Springplank Omroep Venray KW 't Zandakkei Gilde Sint Ja 0478 Gamer Den Hoende PEEL EN MAAS Donderdag 17 maart 2005 - Paginal Op zaterdag 19 maart, worden van 12.00 tot 13-30 uur trainingswedstrij den voor de pupillen en d-junioren gehouden. Dit gaat vooraf aan de spellenmiddag. De training van 11.00 tot 12.15 uur wordt verschoven. Ook op donderdag 24 maart, vanaf 18.30 uur, worden die wedstrijden gehou den maar dan voor de pupillen, c en d junioren. Afgelopen dinsdag is AV Venray- Regio weer met een nieuwe begin- nersgroep gestart. Deze groep is bestemd voor personen boven 18 jaar, die hun conditie willen verbete ren of conditie willen opdoen door middel van hardlopen. Aanmelden: in clubgebouw AV Venray-Regio Sport- laan 1 of info@av-venray.nl De trainingen zijn als volgt: Pupillen: maandag zaal De Weert (geb 1993 en 1994) 18.00-19.15 uur, woensdag zaal De Weert (1995-1998) 18.00-19-00 uur zaterdag 11.00-12 15 uur. C/D-junioren in overleg trainers: maandag zaal De Weert (jun D) 18.00- 19.15 uur, maandag baan jun C 19-00- 20.30 uur, donderdag (looptraining Carolus) 18.15-19 30 uur (technisch/Jasper) 19.00-20.30 uur AB junioren en senioren: dinsdag 19 00-20.30 uur, donderdag 19 00- 20.30 uur, zondagochtend in overleg trainer NSG-atleten donderdag zaal Raay- land 18.00-19.00 uur Lopersgroep/ alle niveaus dinsdag 19-00 uur baantraining, donderdag (start atletiekbaan) 19 00 uur baan, bos of wegtraining. De baantrainin- gen worden op de kunststofatletiek baan gehouden Iedere zaterdag is de papiercontai ner aan de Weg in den Berg/kruising Veltumse Kleffen geopend van 09.00- 13.00 uur. Wedstrijden/agenda: 19 maart Venray trainingswedstrijd pupillen en c/d junioren (gewijzigd) 19 maart Venray spellenmiddag voor pupillen en d-junioren 24 maart Venray trainingswedstrijd Komeet en Scopias en AV Venray- Tijdens de Limburgse indoorkam pioenschappen atletiek voor pupillen in Sittard is Suzan Stevens bij de meis jes pupillen A met overmacht Lim burgs kampioene geworden. Zes Atle ten van AV Venray-Regio namen deel aan deze kampioenschappen en diverse atleten verbeterden hun per soonlijke records. Trainingen: Dinsdag baantraining, 19-00 uur, Kas- tiëlse Baan; donderdag duurioop, starttijd 18.30 uur. Afstand: 10 of 18 km. Startplaats 17 maart Petra Moor- en, Dr. Lemmenstr 4, Meterik. Start plaats 24 maart Annemie Hendriks, Van Merwijckstraat 23, Horst; zater dag bostraining 15-30 uur, parkeer plaats Schadijker Bossen in Meterik. Wedstrijdkalender: 28 maart Weert halve marathon Uitslagen: Ron Beurskens is in het eindklasse ment van de Limbra Cross in de korte cross voor mannen geëindigd op de tweede plaats. In deze competitie over acht veld-/boslopen in Brabant en Limburg, verdeeld over de afgelo pen herfst en winter, hoefde hij enkel Guus Gilsing van HAC Helmond voor te laten gaan Wedstrijduitslagen doorgeven via rpvdgoor@plex.nl of 077-4678240. Trainingen: Dinsdag: Zwemmen: Jeugd en senio ren: 19.15-20.15 uur Zwembad De Sprank Venray. Donderdag: jeugd lopen 18.15-19 00 uur. Atletiekbaan Venray. Senioren lopen 19-20.45 uur. Atletiekbaan Venray. Zaterdag: jeugd lopen 11-12.15 uur. Bos vanaf par keerplaats bij de Sprank; Senioren lopen 15-17 uur. Training rondom de Kasteelse Bossen. Vertrek vanaf Peter Scheres (Gastendonkstraat 19, Horst). Zondag jeugd en senioren zwemmen 9-10 uur. Zwembad de Sprank, Ven ray. Senioren: fietsen (racefiets) vanaf 10.15 uur. Vertrek vanaf zwembad de Sprank. Programma: 20 maart duathlon Hilversum info: www.tvhilversum.nl Nieuws doorgeven via E-mail: twen- ray@hotmail.com of telefonisch: 077- 4674070. Informatie over TV Venray: e-mail: martiendupont@home.nl of bel: 0478- 511545. website: www.twenray.nl Ook dit jaar houdt SV 't Gretig Paard uit Maashees weer het traditio nele snel-schaaktoemooi om het open Maashese schaakkampioen schap. Ook dit keer weer op de woensdagavond voor Hemelsvaart, ditmaal op 4 mei. Het toernooi wordt dit jaar voor de vijftiende keer gespeeld en dit jaar opnieuw in café Het Hoekje in Vierlingsbeek. Het toer nooi heeft vanaf het begin een regio naal goed niveau gehad, zowel in aan tal deelneemsters/-ers alsook in kwalitatieve zin Het blijkt ook door deelnemers gewaardeerd te worden om haar gezellige sfeer en opzet. Het laatste toernooi werd gewonnen door Jan Selten uit Haps, lid van de schaak vereniging uit Vianen. Het maximum aantal deelnemers is 40. Het inschrijf geld voor deelname bedraagt 3,-, waarbij de eerste consumptie is inge sloten Aanvang van het toernooi is om 20.00 uur. Informatie en aanmel ding bij Piet Hendriks, 0478 632021, of bij Pieter de Vos, 0478 639060. Het wedstrijdrooster 2005 is klaar. Het is inmiddels op de website ver schenen en wordt verspreid onder onze wedstrijdvissers Behoort u niet tot deze groep en wilt u toch graag een wedstrijdrooster hebben, meld u dan even aan op een van onderstaan de telefoonnummers of stuur ons een e-mail. Kinderen die mee willen doen aan onze jeugdviscursus op 13 en 27 april, 18 en 21 mei en 4 september, kunnen zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 19 maart bij Pieter Kunen tel. 077-3662920. Kijk voor meer infor matie op onze website www.hethe- talvertje.nl. Op zondag 20 maart wordt het wedstrijd seizoen geopend met de eerste wedstrijd voor de lentekoning. Bijeenkomst om 7.15 uur bij de visvij ver, aanvang 08.00 uur. Op zaterdag 26 maart koppelwedstrijd op de Maas in Afferden met de vrije hengel, aan vang 10.00 uur. Op 28 maart, tweede paasdag, tweede wedstrijd lenteko ning op de visvijver, bijeenkomst 07.15 uur, aanvang 08.00. Men kan voor verdere informatie contact opnemen met de wedstrijdcommis sie, het laatste nieuws over de geplan de wedstrijd en ook de uitslagen staan ook altijd op de website ver meld www.hsvderoerdomp.nl Voor het eerst sinds lange tijd heb ben enkele zwemmers van de Inva liden Sport-en Belangen Vereniging Venray e.o. deelgenomen aan een zwemtoernooi. In het sportfondsen- bad Nijmegen-Dukenburg hebben John Jacobs, Mariet van Veghel, Antoinette Rutten en Marion Loeffen laten zien dat zij echter waterratten zijn. Het resultaat van al hun inspan ningen was een knappe tweede plaats. Bij het estafettezwemmen vie len ze helaas net buiten de prijzen. i Uitslagen van de derde wedstrijd wisselslag in de LAC competitie 200m wisselslag: Minke Janssen 2-57.51. Dion Dreesens 2.42.78. Geoff Ebskamp 2.50.33- Stan gorree 2.56.86 Alex Bos 3-13.84. 400m wisselslag: Lisa Dreesens 5.22.84. Inge Arts 5.44.83- Kimberly Teunissen 6.00 06. Renske Nielen 6.22.64. Job v Duijnhoven 5.25.47. Kasper v. Dijk 5.42.63. Jelle Crooy- mans 6.00.21. Alec Ebskamp 6.01.50 Uitslagen van de vierde wedstrijd in de verenigingscompetitie: 4x 50m wisslelsag estafette: Inge Arts, Kimberly Teunissen, Lisa Dree sens, Daphne v. Gabain 2.21.69 1ste pi. Cyril Landstra, Kelly Agterberg, Lori Leenen, Danielle d Pagter 2.43-61. 4x 100m wisselslag estafette: Inge Arts, Renske Nielen, Lisa Dreesens, Kimberly Teunissen 5 16.11 lste pl. 4x 50m vrije slag estafette: Kasper v Dijk, Dion Dreesens,Alec Ebskamp, Jel;merv. Dijk 2.01.50 lste pl. 25m schoolslag: Famke Jansen 0.23.97 2e pl. Katja Vullings 0 26.97. Maxime Rintjema 0.28-28- Thijn Ver hagen 0.28.63. Sarah Bos 0.29.19. 100m schoolslag: Lisa Dreesens 1.24.74 lste pl. Daniëlle de PAgter 1.34.98 2e pl. Tessa Quaedvlieg 1.37.61 3e pl. Minke Janssen 1.39 36 lste pl. Cyril Landstra 1.43-31- 3e pl Nina Smits 1.53-83- Claire Schluter 1.58.02. Jel- mer v Dijk 1.18.42. Stan Gorree 1-35.94 lste pl. Daan Kreijger 1.36.29. Sjors Thomassen 1.38.16. Jelle Crooymans 1.38.37. Alex Bos 1 40.41 2e pl. Hans Westerkamp 1.44.03 3e pl. Richard Schluter 2.04.81 Dis SD. 200m schoolslag: Renske Nielen 3.27.93 2e pl. Kelly Agterberg 3-38.06 3e pl Kelly Ste vens 4.15.40 Job v. Duijnhoven 2.52.47 2e pl. Rob Arts 3.12.78 3e pl. 50m vrije slag: Famke Jansen 0.42.76 2e pl. Thijn Verhagen 0.49-44. Sarah Bos 0.51.21. Maxime Rintjema 0.52.32. Katja Vul lings 0-58.50. 100m vrije slag: Minke Janssen 1 15.17 lste pl. Cyril LAndstra 1.21.04 2e pl. Lori Leenen 1.22.80 3e pl. Claire Schluter 1.43.28. Dion Dreesens 1 05 85 lste pl Geoff Ebskamp 1.07.64 2e pl. Stan Gorree 1.13.16 3e pl. Alex Bos 1.23.88. Richard Schluter 1 26.25. 200m vrije slag: Kimberly Teunissen 2.31 .83 lste pl. Tessa Quaedvlieg 2.39.63 2e pl. Daphne v. Gabain 2.47.54 3e pl. Ber- nadette Verstegen 3-20.34. Jelmer v Dijk 2.19 28 lste pl Jelle Crooymans 2.29.41 2e pl. Thijs Quaed- vlieg2.54.17. Daan Kreijger 3-03.63- 50m rugslag: Inge Arts 0.34.62 lste pl. Kimberly Teunissen 0.39-74. Bemadette Verste gen 0 45.60. Nina Smits 0.48 88. Kas per v. Dijk 0,35.01 lste pl. Alec Ebskamp 0.36.86 3e pl. Sjoerd Bouwmans 0.39.89 Thijs Quaedvlieg 0.46.03. 100m rugslag: Lisa Dreesens 1.15.57 2e pl, Maris- ka Verstegen 1.21.30. Saskia v. Dijk 1.32.32. Dion Dreesens 1.19.22. Geoff Ebskamp 1.21.91 100m wisselslag. Renske Nielen 1.19.81 Kelly Agter berg 1.25.09. Daphne v. Gabain 1.25.36. Kelly Stevens 1.45 05. Rob Arts 1.21.44. Geoff Ebskamp 1.22.14. Hans Westerkamp 1.34.02 200m wisselslag: Lisa Dreesens 2.38.58 lste pl. Inge Arts 2.42.11 2e pl. Daniëlle de Pagter 3.14.28 3e pl Lori Leenen 3 28 88. Kasper v. Dijk 2.41.87 lste pl. Alec Ebskamp 2.50.64 2e pl. Sjoerd Bouw mans 3 01 53 Sjors Thomassen 3.07.44. 100m vlinderslag: Inge Arts 1.14.72. Mariska Verste gen 1.29.55. Saskia v. Dijk 1.39-84. Job v Duijnhoven 1.09.53 Dion Dreesens 1.1509. Afgelopen donderdag een druk bezochte bridgemiddag met geani meerd spel en verrassende uitslagen. In de gele lijn werd het gelegenheids- paar Sef Raedts-Gerard de Beijer eer ste met 58,9%, onverwacht eindigden als tweede Joke en Henk van Heumen met 58,3%% en Annie Clermonts-Mia Koopman eindigden met 56,8% op de derde plaats. In de rode lijn waren de prijzen voor Riet Dobbe-Annie van Mil met maar liefst 66%, Linie en Frans vd Heuvel met 60% en Annemie Vossen-Toon Stiphout 54,9%- Op de voorlaatste avond van het vierde competitieblok werd er weer flink geboden en gescoord. Alleen in de rode lijn lijkt de beslissing al geval len voor de laatste speelavond. De dames Cunnen-Hoogeveen wisten met een eerste plaats met ruim 70% flink afstand te nemen van de anderen in hun lijn. Wanneer je bedenkt dat zij pas een paar weken geleden uit de groene lijn wisten te promoveren is dit een meer dan goede prestatie. In de gele en met name de groene lijn zijn de verschillen dermate klein dat pas na volgende week beslist wordt wie hier de winnaars na vijf avonden zullen zijn. De uitslagen van afgelo pen week: Geel 1. dames V. Hooft- Jungslager, 2 heren Bender-Corver en 3 heren V. Lieshout-Manders. In de rode lijn na het bovengenoemde paar volgden'mevrouw Bloemen-de heer Simons en mevrouw Willems-de heer Janssen. In de groene lijn tenslotte werden de ereplaatsen ingenomen door de dames Bisscheroux-Peijnen- borgh, Frankefort-Kuyer en Appels- Olislagers. Vanavond is dus de ont knoping. Bridgeclub Common Sense heeft onlangs de vijfde wedstrijd van de competitie gespeeld. De hoogste score van de avond werd behaald door Jeanne Karsmit en Har Huys met 61.67 procent, direct gevolgd door Anny en Bert van der Linden met 58.33 procent. Derde werden Arie Overbeek en Thea Peters met 55.83 procent. In de rode lijn kwamen twee paren op de eerste plaats, namelijk Thea Lamers en Ger Wiesman, alsook Zus van Meyel en mevrouw Vloet. Deze paren behaalden 56.77 procent. De derde plaats werd ingenomen door Nelly Schrooten met Hugo van de Windt met 54.17 procent. De dames Buyssen-Spekhorst zet ten hun opmars voort. Deze week weer de hoogste zaalscore met 65.83%. Nu maar te hopen dat de pauze in de clubcompetitie geen nadelige gevolgen voor hen heeft. De uitslag: Rood: 1. de dames Buyssen- Spekhorst 65.83% 2 de dames Bors- sen-van Well 61.67% 3. het echtpaar Van Son 59.58%; GeeLl. de dames van Haren-Schaeffers 56.25% 2. dë heren Fiers-Steeghs 54.17% 3- de dames Penninx-Verhoeven 53-65%. Volgende week is de traditionele paasdrive. Bridgeclub De Kemphaan heeft vorige week de achtste ladder van haar competitie gespeeld. In oranje werden Truus Buyssen en Ilse Tum- mers eerste met 67.71 procent. Twee de werden Dorrie Driessen en Frans Mertens met 55 73 procent. De derde plaats was voor Tiny en Frans Ouden hoven met 53-13 procent. In rood was de eerste plaats weggelegd voor Ali Overbeek en Thea Peters met 58.88 procent. Doortje Vermeulen en Thij Gerrits werden tweede met 58.33 procent en de derde werden Diny Steegs en Huub Linders met 51.56 procent. Jos Linders en Anton Volleberg behaalden de eerste plaats in groen met 59-90 procent. De tweede plaats was voor Francien Hae- gens en Miet Hesen met 56.77 pro cent en derde werden Leny van Mink en Anny van Mil met 54.73 procent. De uitslag van afgelopen week is als volgt: geel 1dames Buyssen-Kors- mit 59,38% 2. dames v.d.Boom- v Glabbeek 54,86% 3/4 dames Faas- Siroen en de dames Cuppen-Jenniskens 53,47% groen 1. echtpaar Kalkman 65,28% 2. dames Moree-Spekhorst 59,72% 3- dames Bistervels-v.Meyel 55,90%. Hiermee is een eind gekomen aan de tweede competitieronde. Er zullen vier paren promoveren naar de gele groep en vier degraderen naar groen. Na Pasen zijn de clubkampioenschappen. Don derdag 24 maart wordt iedereen ver zocht om 19.15 uur aanwezig te zijn voor de algemene ledenvergadering. Op de oefenavond, onder leiding van Leon Bollen, was er speciale aan dacht voor het uitspelen van troef- contracten. Er werd natuurlijk ook om de punt jes gespeeld. In de gele lijn werden Annie Boekholt en Mia Lommen eer ste met 58,9%, tweede werden Jac queline van der Slik en Jan van der Slik 56,3% en Diny Heetkamp en Teun Heetkamp 56,3%. In de tweede lijn verrasten Marga Steemers en Maike Wolfs met 61,5% en werden daarmee eerste. Maria Lenkens en Harrie Lenkens werden met 60,4% tweede en Martin Janssen en Piet Rut ten met 58,3% derde. De groene lijn werd aangevoerd door Riet Muer- mans en Jos Linders met 63%. Ria Drabbels en Ria van Mil werden met 55,2% tweede en Mia Oostveen en Jo Fleurkens derde met 53,4%. De lijst top integraal zag er als volgt uit: 1 Riet Muermans en Jos Linders A 61,16%, 2 Annie Boekholt en Mia Lommen 60,25% en 3 Marga Steemers en Maike Wolfs 60,21%. Op de voorlaatste avond in de derde ronde waren de drie bestge plaatsten in de gele lijn 1 Toon den Brok met Jack Huis 58.67% 2 Mathieu en Gerda Crooijmans 55.00% 3 Antoi- net Coppus met Maria van Boekei 54.58% en in de rode lijn 1Teun Wil- Iems met Jack Spreeuwenberg 64.58% 2 Aike van Glabbeek en Marij ke v.d, Boom 63-53% 3 Kees en Ria van Son 61.67% De derde Unicef bridgedrive in par tycentrum De Witte Hoeve heeft dit jaar 900 euro opgeleverd. In een sfeervolle zaal, die door de vrijwilli gers keurig was verzorgd, kwamen 84 personen een kaartje leggen. Het was vooral de organisatie die zorgde voor een ontspannen sfeer. Tussen het spelen door waren er pauzes voor degenen die toch een sigaretje wilden roken. De andere spelers gebruikten deze pauzes om een gezellig praatje te houden met de andere spelers aan de tafel. Door de vrijwilligers werd er gezorgd voor lekkere hapjes, die zeer op prijs werden gesteld. De prijzen die beschikbaar waren gesteld door sponsoren, werden toegekend aan die paren die met hun score het dichts bij 55%, 48% en 40% waren. De opbrengst van 900 euro gaat direct naar Unicef. Atletiekvereniging Venray-Regio houdt op zondag 17 april haar jaarlijk se schoolatletiekdag voor de leerlin gen van de basisscholen in de gemeente Venray en omliggende gemeenten. De jongens en meisjes worden ieder ingedeeld in de leef tijdsgroepen.. De onderdelen op deze atletiekdag zijn 40 of 60 meter sprint, kogelstoten of bal werpen, versprin gen en 600 meter De wedstrijden beginnen om 10.30 uur en zijn om ongeveer 15.00 uur afgelopen. Zij worden gehouden op de kunststofat letiekbaan van sportpark De Wieën. Tot 08 april kan via de school wor den ingeschreven. De aanmeldingen kunnen worden ingeleverd op de adressen Sportlaan 1 (clubgebouw) of Niessenstraat 5 in Venray. Na-inge schreven kan worden op de wed strijddag van 10.00 tot 10.30 uur in het clubgebouw van AV Venray- Regio, nabij de atletiekbaan. De kos ten bedragen 1.50 per deelnemer/ deelneemster. Het e-mailadres is: ■info@av-venray,nl Deelnemen aan deze schoolatletiekdag betekent ook een mooie kans om kennis te maken met de moeder van alle sporten. Want atletiek is méér dan alleen hard lopen. Je kunt ook ver- en hoogsprin gen, balwerpen, kogelstoten en speerwerpen De jongens en meisjes die op 17 april meedoen aan de schoolatletiekdag, ontvangen het offi ciële schoolatletiekdiploma, het JANS- diploma. Daarnaast zijn er nog extra ereprijzen en wordt ook weer de schoolbeker uitgereikt. Voor meer informatie telefoon 0478-582842 of www.av-venray.nl. Voor komend weekend staat er een mooie tocht in België op de kalender Voor de klimgeiten een mooie kans om de benen te testen. De kalender vind je op www.mudhunters.nl Planning: Zondag 20 maart vertrek 8.00 uur voor een tocht in Eupen (Belgie) 40 of 60 km Tevens thuistraining vanaf 9.00 uur Venray. Vertrek is altijd vanaf sport centrum de Sprank De Computerclub Regio Venray houdt op vrijdag 18 maart weer een bijeenkomst voor al haar leden in wijkcentrum Veltum aan de Veltumse Kleffen 62b. Ook wanneer u geen lid bent van de computerclub en met vragen of problemen zit omtrent uw pc, kunt u de clubavond bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel. 06-23873178 of kij ken op homepagina: http://crv.ison- zeclub nl In Tennishal De Schaapskooi werd onlangs de eerste serie van de heren en bedrijvencompetitie afgesloten. In de A-poule van de herencompetitie was de eerste plaats voor de derde keer weggelegd voor Frank Rijs en John Flipsen met 73 van de in totaal te behalen 84 wedstrijdpunten. De tweede plaats was voor Ruud Velthui- zen en Theo Hasselt met 56 punten. Norbert Verspay en Roy Haumann werden derde met 47 punten. Vierde werden Sander de Wildt en Mark Tan ner mer 43 punten en de vijfde plaats was voor Twan Spikman en Tom Pee- ters met 42 punten. De zesde plaats werd bezet door Peter van Enckevort en Jacques Maassen met 27 punten. John Janssen en Coert Voesten wer den zevende met 24 punten en met eveneens 24 punten werden Marcel Bax en Chris Biemans achtste. In de B-poule waren de onderlinge verschil len iets minder groot. Ger van Rijswij- ck en Coy Koopal werden eerste met 65 punten. Zij voelden de hete adem in de nek van Pim Oude Elferink en Wim van Horck, die tweede werden met 62 punten. De derde plaats was weggelegd voor Arnold Theuws en Tim Eibers met 55 punten. Vierde werden Frank Koekkelkoren en Mar tin Cuypers met 44 punten. De vijfde plaats was er voor Arnold Denissen en Andre Maessen met 37 punten. Met 28 punten werden Gerard Loef fen en Bert Logtens zesde. De zeven de plaats werd bezet door Roel Cree- mers en Ad Steenbakkers met 25 pun ten en met 20 punten werden Arno Bos en Marcel Janssen achtste. In de C-poule van de bedrijvencompetitie ging de strijd om het goud tussen café 't Upke en Atlantic Telecom, Debu tant Atlantic Telecom liet aan het begin van de competitie nogal wat wedstrijdpunten liggen. Maar na de tweede wedstrijddag deden ze het beter. Vier keer op rij behaalden ze het maximum aantal punten van 16 en op de laatste wedstrijddag bleven ze steken op 15 punten. Café 't Upke wist maar 8 punten te verzilveren, waardoor Atlantic Telecom verder uitliep. Zij werden dan ook ei 1 P' met 91 punten en café 't Upkei E' tweede met 81 punten. Derde w Ja Venray's Makelaarshuis met 72[j Z" ten. Tandartspraktijk Janssen 1 met 48 punten vierde. De w plaats was voor Bol Accountants 01 ray met 45 punten. De zesde pl LA1 was met een totaal van 44 punteniJan weggelegd voor Thielen Visspei 6 teiten. Met eveneens 44 punten Edu de zevende plaats naar VanNoij Munckhof Varkenshouderij. De»gara ste en laatste plaats was met 231530; ten voor Ruhl Haegens Mole{jej Accountants. Voor alle poulewin* p' was er een diner/cadeaubon café de Uitmarkt. r, f' Op het ruiterterrein nabij de Kas teelse Bossen in Horst vinden op 16 en 17 april de openingswedstrijden van het nieuwe menwedstrijdensei zoen plaats. De organisatie heeft inmiddels zo'n goede naam bij de rij ders opgebouwd, dat alle grote rijders weer graag van de partij zijn in Horst. Eind januari 2005 was het maximale aantal reeds bereikt, hetgeen bij de te late inschrijvingen grote teleurstellin gen opriep. Een nog groter aantal inschrijvingen is onmogelijk te reali seren omdat er niet nog vroeger gestart kan worden en daardoor de laatste rijders ver n2 17.00 uur zou den finishen Vorig jaar trokken de wedstrijden verdeeld over twee dagen maar liefst ruim 10000 toe schouwers. Tijdens de tweedaagse menwedstrijden zullen enkelspan nen, tweespannen, tandems en vier spannen aan de start verschijnen. Goed voor zo'n 93 menners, 200 paar den en een 76 tal pony's. De wed strijd bestaat uit drie onderdelen: de dressuur, de vaardigheidsproef en de marathon. Plaats van handeling is het evenemententerrein in en rondom De Kasteelse Bossen aan dé A73 tussen Venlo en Venray. De dressuurproe- ven vinden plaats op zaterdag 16 april van 8.30 uur tot 15.30 uur. Op dezelf de dag vindt ook de vaardigheids- proef plaats van 11.00 uur tot 16.00 uur. Het meest spectaculaire onder deel de marathon van circa 16 kilome ter wordt gereden op zondag 17 april vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur. Het par cours voor de marathon loopt voor het grootste deel rondom en door de Kasteelse Bossen. Alle hindernissen zijn gebouwd op het evenementen terrein van de Kasteelse Bossen. De sensationele waterbak is evenals de overige hindernissen vernieuwd en verfraaid. Het vergt werkelijk millime terwerk van de menner om paarden en rijtuig zonder strafpunten over de streep te brengen. De gemeente Horst aan de Maas is blij met een der gelijk groots evenement binnen haar gemeentegrenzen. Het is promotie van de bovenste plank. Ervaring heeft geleerd dat er op zondag meer als tienduizend bezoekers komen indien de weergoden enigszins meespelen Ook de zaterdag mag zich in een steeds groter wordende belangstel ling verheugen Het is dan ook een gezinsactiviteit puur sang met naast perfecte paardensport ook vele nevenactiviteiten. Het carrouselrijden door manage Beekshof uit Blerick. Er zijn Appaloosa paardenaanspannin- gen te bewonderen, Jan 't Jong uit America geeft een werkelijk schitte rende show met zijn Andalusiërs, Er is een groep westernrijders. Voor de kinderen zijn er de Peelkabouters Deze altijd vrolijke kabouters die nauw verbonden zijn met de Clini- Clowns verrichten weer allerlei hand en spandiensten.De Peelkabouters hebben sinds vorig jaar een schitte rend beschilderde caravan waar men zich kan laten schminken, en er is ook schatgraven. Verder zijn er enke le kermisattracties en kan men pony rijden. In de grote publiekstent kan men heerlijke gerechtjes bestellen bij champignonculinair. De gezellige muziek doet de rest. Het is een gezinsuitstapje bij uit stek waar iedereen aan zijn trekken komt Op woensdag 30 maart is het ope- ningstoernooim voor junioren. De eerste wedstrijden beginnen rond 13.30 uur voor de basisschool jeugd, en voor de oudere jeugd starten ze rond 17.00 uur. Als je niet kunt graag afmelden vóór zondag 20 maart bij Hilda (541433) of Lianne (541753). De maandagavond competitie start op maandag 4 april. De deelnemers worden op sterkte ingedeeld. Als je niet mee kunt doen of een bepaalde tijd absoluut niet kunt, geef dit dan vóór vrijdag 25 maart door aan Lianne (541753) of Hilda (541433). De senioren beginnen op 3 april het seizoen met het Piet Litjens-toer- nooi. Voor de nieuwe en beginnende leden van TVY is het poulesysteem van dit gezelligheidstoernooi de kans bij uitstek om kennis te maken met het wedstrijdtennis, De wedstrijden worden zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld zodat iedereen de kans heeft om in zijn poule de nodige pun ten te scoren. De opgave voor dit toernooi kan middels inschrijfkaart (ligt in de kantine) of op internetsite www. ysselsteyn. com/tvy. Je kunt je opgeven tot en met 28 maart 2005. Voor meef informatie: Kalle Voigt tel. 0478-545008. De ReumapatientenVereniging Venray e.o. houdt op dinsdag 22 maart een gezellige cabaretavond in de Schouwburg Venray onder de naam Doe Maar Deur. In deze voor stelling, aanvang 20.00 uur, hebben de theatermakers getracht om een humoristische en gevoeüge kijk te geven op het wel en wee van reuma- patienten. Zij zijn daar goed in geslaagd. Er wordt luid gelachen, maar ook hier en daar een traantje weggepinkt. U kunt nu reeds kaarten reserveren voor de voorstelling want vol is vol. Als U in een rolstoel zit en beslist niet op een theaterstoel plaats kunt nemen reserveer dan nu. Er zijn slechts zes rolstoelplaatsen in de schouwburg aanwezig De kaarten kosten 10,00 euro p.p. U kunt ze bestellen door het bedrag over te maken op Rabobank 1400.24 727 of Postgiro 27 25 87 onder vermelding van het aantal gewenste kaarten voor cabaret Doe Maar Deur De kaarten kunt u afhalen in de schouwburg op de avond van 22 maart vanaf 19.00 uur of ook in de Kemphaan op dins dagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. De dames van ZijActief Oostrum gaan onder leiding van Martine een paasmandje maken op donderdag 24 maart in het Ador-gebouw aan de Wit- tevrouwenstraat in Oostrum. Aanvang 20.00 uur. Opgave bij Martine Weijs vóór 21 maart, tel. 581656. Op dinsdag 26 april staat er een uit stapje naar Amsterdam op het pro gramma. Vertrek om 08,00 uur vanaf gemeenschapshuis D'n Oesterham. Opgave voor 10 april bij Ine Thielen, telefoon 589027. Het nieuwe motorseizoen is voor MTC2004you begonnen. Zij starten op 26 maart met een zeer mooie route door Limburg en Brabant. Aan sluitend is er een feestavond. Op 7 april gaan ze naar Motor Venray om daar de nodige kennis op te doen hoe je onderweg een lekke band kan repareren. Twee dagen later hebben ze een training van Freebike om de rijvaardigheid te verbeteren. Motor rijders die graag samen met andere motorrijders willen toeren, kunnen zich aanmelden bij secretaris Hans Verdonk tel. 0478 5467701. DA' Dav Leo Verl Het motorcross seizoen van de jeugdrijders van Motorsport Organisa tie Nederland werd afgelopen zater dag geopend in Nistelrode. De baan lag er prima bij Op de wedstrijddag was het guur en onaangenaam weer en af en toe kreeg men te maken met de nodige neerslag. Pech was er al meteen in de training voor Emile Cox, hij kwam ten val en moest met een kneuzing aan zijn hand de strijd al voor deze wedstrijd opgeven. Op de eerste jeugdwedstrijd van dit seizoen reed Bryan Kersten bij de 85 kleine wielen groep B en was zeker niet de slechtste. Hij wist zich goed te hand haven en eindigde in de dagoverwin ning op een achtste plaats, terwijl hij de manches op een negende en een achtste plaats wist af te sluiten Zondags was er een nationale wed strijd op het circuit Bezuidenhout in Boekei. Bij de Inters 500 kwam de veertiende plaats in de daguitslag op naam te staan van Maarten van der Aa die in de manches op een dertiende stek en een elfde plaats de streep pas seerde. Een zevende stek bij de Natio- nalen 250 kwam toe aan Josephs, in de eerste manchej voor hem de achtste stek en tweede manche eindigde hij of prachtige zesde plek. Met een plaats viel Kevin Gielens net de bekers, maar wist toch nog Kj sterke wedstrijd te rijden door m D; te leggen op een vijfde en eenxe Si plaats, terwijl Paul Eickmans tie ]yj werd in het dagklassement. Hij, j^( seerde op een negende en een tv., de stek de eindstreep. De derde Wf- bij de 125 junioren kwam in har- Ge van Sjoerd Heijnen die zeer sterk tR\ en voldoende bleek te hebben)avi een zesde en een vierde plaats ir 9 twee manches. Met een elfde et; vijftiende plek eindigde Df£a| Kuenen als vijftiende man en^ Roy Nillesen een 26e plek in hi klassement voor zich veilig te en in de manches eindigde hij 24e en een 27e plaats. Komend weekend is er zatt een jeugdwedstrijd in Zijtaart zondag een nationale wedstrijd' den zal worden. Jeugdvereniging De Springplank houdt op donderdag 17 maart van 18.30 tot 20.00 uur voor kinderen van de groepen 4 en 5 oud-Hollandse spe len. Audrey en Marjolein hebben hier voor spellen uit de oude doos gehaald. Verder wordt er deze don derdag vanaf 20.30 uur een rollebol- vergadering in Oirlo gehouden. De delegatie vertrekt om 20.10 uur. Op maandag 21 maart is ervan 18.30 tot 20.00 uur een club voor kinderen van groep 3. Tijdens de club gaan de kin deren eieren zoeken die door de paas haas in de bossen zijn verstopt. De kinderen wordt verzocht de fiets en een zaklamp mee te brengen. Op dinsdag 22 maart is er een clubavond van 18.30 tot 20.00 uur voor de jeugd van de groepen 6, 7, 8 en de school verlaters. Ook deze groep gaat eieren zoeken met de fiets Verder is er op donderdag 24 maart knutselen voor kinderen van de groepen 4 en 5. In Lokaal Centraal heeft het lokale nieuws prioriteit, daarna volgt het nieuws van buiten Venray. Lokaal Centraal elke werkdag van 17.00 tot 18.00 uur. Moments to remember is een programma met de sfeer van wel eer, muziek en nieuws uit het verle den. Tevens worden er tips gegeven om die dag recreatief te vullen, door de luisteraars op leuke evenementen van die dag te wijzen. Moments to remember zondag 08.00 - 09.00 uur Rock'n'roll all flavours met 50-er jaren specialist Ton Lemmers. In de jaren '50 verbleef hij in New York, en sindsdien is hij verknocht aan de muziek uit die tijd. In Rock'n'roll all flavours, wordt dan ook alleen maar originele muziek uit deze jaren gedraaid. Iedere plaat die u hoort is de originele versie vanaf vinyl (Ameri kaanse import). Vrijdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur. Woensdag 23 maart moederdag viering. Ze beginnen deze avond om 18.30 uur met een heilige mis. Daarna gezellig samenzijn, eventueel met partner, in de Kemphaan. De avond zal verzorgd worden door de Muur- bluumkes uit Velden. Maandag 21 maart is de algen ledenvergadering van de schutte café d'n Oldtimer, aanvang 20 00 Woensdag 23 maart is in het 1 ke de afsluitingsavond van de V! competitie 2004/2005. Diegent aan deze avond deel willen net maar nog geen lid zijn van de wi! competitie kunnen even goed dc' men tegen betaling van de Deze personen kunnen zich bij Pascal de Klein en/of Alex Lac Maandag 28 maart is het voon (JE kampioenschap van de schuttel >etr, de schuttersweide. Iedereen jq verzocjtt om 14.00 uur aanwe%rai] zijn. Op zaterdag 19 maart houdt! Gamers een strategiespel (Au Allies, Monopoly) dag van 13.01 23-00 uur op een geheime It* ergens in Venray. Potentiële dei mers kunnen contact opnemen David Bouten op 0478-587161 51009751 ofdbouten@hotmailct Jjor (Aron Het programmaoverzicht van' centrum Den Hoender aan de Ufl traat in Venray ziet er voor de kot de week als volgt uit: donderdJ! maart 14.00 uur koersbal WO Nl West, 20.00 uur vijfde kaartavofl de serie van zes; zaterdag 19 sjoeltoernooi; maandag 21 nton 20.00 uur clubavond sjoelclub larf Hoender; dinsdag 22 maart 10 00 teken- en schilderclub voor info foon 588228, 20.00 uur rept ioph muziekmakereej Blaos Urn woensdag 23 maart 10.00 t/m 1 uur volksdansen Nelly Rongen, t/m 14.00 uur volksdansen S se/Ans, 14.00 uur handwerken, t werkgroep Den Hoender, 19 0" beginnerscursus coutry dance/Ans. Nieuws uit Ven®!", en omgeving leest U in ia.c Kn PEEL EN MAA a Rei lie da\ Zij! lAï •813 •el. C Ma Ad Ma Ge •tai 12 373

Peel en Maas | 2005 | | pagina 28