125) ^spetters Waals weigert legalisering recreatiewoningen Venray is flink wat bomen rijker.... QUICK\ MÊÊ I B mi =4:11 V Gimbrère ./ft KOOPZONDAG DeMKB ZONDAG 20 MAART GEOPEND ZONDAG nu «ail Levende kruisweg En verder: D 5 automatiseerder uintratuin NEDERLAND PASEN 2005 3"m. CENTRUM-VENRAY ZONDAG 20 MAART Veritas KORTE TRENCHCOATS 149,95 Ontwerp uw eigen badkamer! ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! iginaj Honderdzesentwintigste jaargang - week 11 - donderdag 17 maart 2005 en-maas Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11-13 Kunst Cultuur 18 Sport 23-28 Gemeentelijke mededelingen 19-20 Kerkelijke diensten 30 5 uur 20 maart geopend van 12.00 tot 17.00 uur 3 uur seftijdei groot in jonge mode voor hem en haar ïrkerd waafi otechi 4 Grotestraat^3_5801_BE_Venra^_0478^586386_ Vaste bewoners op pare de Witte Vennen moeten in 2006 weg De gemeente Venray is niet van plan het permanent bewo nen van vakantiehuizen te legaliseren. Ook hoeven de vaste bewoners van pare De Witte Vennen niet te rekenen op een 'generaal pardon'. Vanaf 1 januari 2006 is het afgelopen met het gedogen van permanente bewoning van recreatiehuizen. Burgemeester Waals liet er dins dag in de commissie Stedelijke Ontwikkeling geen onduidelijk heid over bestaan. Een tiental bewoners van De Witte Vennen zat op de publieke tribune. Kees van de Molengraft voerde namens hen het woord. Hij verweet de gemeente wanbeleid. Er zouden toezeggingen zijn gedaan, de bewoners zijn gewoon ingeschre ven in het bevolkingsregister en ze zijn schriftelijk welkom gehe ten door de gemeente. Waals maakte korte metten met de argumenten. Volgens de burge meester kan er geen enkel recht ontleend worden aan een inschrij ving in de GBA (gemeentelijke basisadministratie). "Dat is geen toets of iemand legaal of illegaal hier is. Als iemand zes weken in de gemeente verblijft dan wordt ie ingeschreven. Ook een Pool die in een kippenhok woont. Daar is geen criterium voor. En hij krijgt ook dezelfde brief van 'vriendelij ke welkom in de gemeente'." Waals bestrijdt dat er sprake zou zijn van wanbeleid. "Want handha ving heeft een andere prioriteit gehad." Minister Dekker (VROM) eist nu van alle gemeenten dat ze een dui delijk standpunt innemen. Ze houdt wel de mogelijkheid open voor een persoonsgebonden beschikking. Dit betekent een ont heffing voor de huidige vaste ver blijvers. De beschikking vervalt bij verhuizing of overlijden. De huidi ge bewoners hopen dat ze hier voor in aanmerking komen. Ook de meeste politieke partijen zijn hier een voorstander van. Maar Waals peinst er niet over. Met ingang van 2006 gaat hij ambtena ren inzetten om de illegale situatie op De Witte Vennen aan te pak ken en te handhaven. Alhoewel het jarenlang gedoogd is. De bur gemeester ontkent dat er valse verwachtingen zijn gewekt. "U bent zelf verantwoordelijk voor de woning die u koopt. U dient te informeren naar de bestemming van het pand. Dat is een verplich ting van de koper. De gemeente heeft geen enkele toezegging gedaan." Het college vindt dat er in Venray toch al weinig recreatie verblijven zijn. Pare De Witte Vennen wil uitbreiden, maar de gemeente wil voorkomen dat de vakantiehuizen in handen vallen van vaste bewoners. Ze moeten beschikbaar blijven voor de toeris ten die deze regio bezoeken. Vooral met het oog op de komst van de Floriade in 2012. Waals vindt ook dat De Witte Vennen niet gebouwd is voor permanente bewoning. Ook zouden er span ningen ontstaan tussen vaste bewoners en recreanten. "De Witte Vennen mag uitbreiden maar alléén voor recreatie en niets anders. Als we woonbestemming toestaan dan betekent dit ook een gigantische vermogenswinst voor de eigenaren. Daar willen we niet aan meewerken." De politieke fracties dachten er wat genuanceerder over. Alhoewel ze tegen legalisering zijn, vinden de partijen wel dat er persoonsgebonden beschikkingen moeten worden afgegeven. "Voor schrijnende gevallen of wanneer er toezeggingen zijn gedaan", vond John Michels (CDA). De PvdA en WD wilden weten welke verwachtingen er zijn gewekt. "Er ontstond een sfeer van 'dat het wel zal meevallen'", dacht Bert Linskens (PvdA). Gerrit Verkoeijen (Samenwerking) vindt een persoonsgebonden beschik king 'de beste oplossing voor dit probleem'. Verkoeijen meent dat er wél verwachtingen zijn gewekt. Want de recreatiewoningen zijn ruimer gebouwd dan is toege staan. Victorine Derks (Lokaal Aktief) wees erop dat permanente bewoning altijd oogluikend is toe gestaan. "Daarmee is de indruk gewekt dat het niet zo'n vaart zou lopen. Een persoonsgebonden beschikking is daarom niet onre delijk." Waals wil evenwel niets weten van zo'n beschikking. "Want dan gaan we precedenten scheppen." kandoetere Dnentt eertijd al is Dikke buiken kt is mode. Al veel te lang als iet mij vraagt. Het is mode om n deel van je buik te laten zien. hans als je een vrouw bent. fis vrouwenmode om een tje aan te trekken dat net iets lang in de Dreft (of Omo wer) heeft gelegen waardoor se flink is gekrompen, zodat essen l truitje boven de navel ocess tioudt waar je zou verwachten t deze tot over de broek zou Hen. Als gevolg van deze mode, kijk in de lente en zomer tegen de ns vaamenig vrouw aan. Nu is geveer 0,1% van de vrouvyen- :volking gezegend met een looi strak buikje en de andere ,9% is dat zeker niet. Op het tste gezicht geen probleem, aar van deze 99,9% vrouwen igt een te groot deel de 'buik- Men-zien-mode'. Gevolg, overal wn me heen dikke hangbuiken, ezige navels en diepe vetrib- :ls. En daar heb ik de buik vol Het zonnetje scheen woensdag )g maar net, of ik zag haar weer pen. Pontificaal door de •otestraat in Venray. Zij. Haar. ngeveer een jaartje of 25. sschatte overgewicht: plusmi- iis 30 kilo, waarvan het meeste :h manifesteerde tussen navel schaamstreek. Het truitje is aar duidelijk te klein. De navel gepierced maar dat zie je bijna et doordat het omringende vet piercing bijna heeft ingeslikt, zag haar lopen en verslikte me jna in mijn koffie. fét IS het eutel- i met graag eens Nu wordt gezegd dat vrouwen e zwanger zijn mooi zijn. Daar oet wel bij gezegd worden dat leen mannen van de zwangere ouwen dat zeggen, en vermoe- 'lijk alleen omdat ze dat van de bangere vrouwen moeten zeg- !n. 'Vind je me nog aantrekke- k met mijn dikke buik?' 'Heel 'g schat je, heel erg aantrekke- jk!' En je geeft er nog een soort mi kusje op. Tja, wat moet je als an? Zij gaat jouw zoon of doch r baren. Kun je moeilijk stampij ian maken over haar dikke nik. Dat komt wel weer als ze worpen heeft... Een dikke buik, daar is niks mis Maar hou zulke dingen wel Oor jezelf en val daar de wereld mee lastig. En in het bijzon- er mij niet, want voor je het reet schrijf ik er een verhaal ver. Wees blij dat ik de camera iet bij me had. Mijn vrouw heeft de mooiste nik van de hele wereld, niet te Ik, niet te mager, precies goed! (Die laatste zin.... je snapt wel raarom). Duizenden kinderen waren woensdag in heel Nederland met schep en bomen in de weer. In het kader van Nationale Boomfeestdag werden ook in de NIEUWSTE sportschoenen collectie De laagste prijs' Nike Air Max QQ95 classic sr v.a.€vv, SPORT-INN VENRAY Henseniusplein 5c WIJ KEUREN ALTIJD GOED VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE /TS- Officieel Scrviceckaler GEZELLEN BAAN 8 5813 F.A YSSKI.STKYN TEL: 0478-541945 KAN; 0478-541876 R-Uinll: VAKCARACïEïtfGOMMANSENDEWlTM. Inlanrtsilc: WWW.GOMMANSENUKW11 „NI, gemeente Venray op tal van plaat sen nieuwe bomen geplant. Onder meer door de leerlingen van basisschool St. Jozef uit Holthees-Smakt, die samen met wethouder Driessen langs de Maasheseweg veertig nieuwe bomen plantten. Maar ook de Jaegerhofweg in Veulen werd dankzij de inzet van ruim honderd leerlingen uit Heide, Veulen en Ysselsteyn verfraaid met flink wat nieuwe bomen, 's Morgens wer den in het gebied van de Oostrumsche beek 1500 bomen en struiken geplant en daarmee is de koek nog niet op. In de komen de dagen worden op verschillen de plaatsen in de gemeente VLECHTMIDDAG COMMUNICANTJES Bel voor een afspraak! 30 maart en 6 april VENRAY Grote Markt 21. tel. (0478) 516708 §-»KSj bedrijfsautomatisering bv Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Venray nog eens 416 bomen extra geplant, bijvoorbeeld 133 langs de Horsterweg tussen Castenray en Leunen en langs de Spurkt, in de buurt van de brug onder de A73, krijgen tientallen forse eiken een nieuwe stek. De Oostrumsche beek is inmid dels weer zodanig ingericht dat zij weer kan meanderen. Lees verder op p. 3 VAN 11 UUR-17 UUR Zie voor info/activiteiten: www.intratuin.nl het groene warenhuis Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 20 maart open van 11.00 tot 17.00 uur "De nieuwe voorjaa i'3 e ol lo cLlo is binnen!" Op al onze Topmerken Louis de Poortere - Excellent Design Mundial - Steam - Perfect Eartli Vision - Verenigde Lambreghts Fabrieken - Comfort - Forbo Krommenie - Brink Campman Heuga - Luxaflex Living Colors by Jan des Bouvrie TAPIJTCEIVTRUIVl VENRAY Julianasingel 7 Ook de komende paasdagen ben! u van harte welkom! In een vrolijk paasdecor met een zonnige lentesfeer bieden wij voor elk wat wijs: serveren wij heerlijke gere v-mal een uitgebreid warm en toud taifoen sU»tm al met^ecn J Volwassenen P Een heerlijke PAASBRUNCH op le en 2e Paasdag vanaf 11.00 uur V le Paasdag voor €18,95 p.p. y 2e Paasdag voor €17,95 p.p. kinderen 1 en 2 jr. gratis 3 t/m 5 jr. 7,50 6 t/m 12 jr. 9,50 len wij u op beide paasdagen onze PRIJSVRIENDEUJKE MENUKAART, raurant beide Paasdagen open vanaf 12 uur. HOTEL ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a, Venray (0478) 511466 |j£ Sjg Zaterdag 9 april DINERSHOW 49,95 p.p. ind. consumpucs Hi INTERNET-VERZEKEREN? SNEL, GEMAKKELIJK EN VOORDELIG!! Zoals: auto-, ziektekosten-, inboedel-, rechtsbijstand verzekeringen www.polisviainternet.nl HYPOTHEEK PENSIOEN SPECIALIST VERZEKERINGEN JOOP BOER maak vandaag nog een afspraak teiefoon 04 75 5 55 3 8 8 keizers veld 47b 5803 AM Veniay DIVERSE MODEKLEUREN AANKOOP VAN EEN MANTEL OF JACK EEN LUXE GIMBRÈRE PARAPLU CADEAU. KOOPZONDAG 20 MAART 11.00- 17.00 UUR WILHELMINAPLEIN 15 HORST 15 t/m 26 maart 2005 In onze showroom kunt u de nieuwste collecties tegels, sanitair en stoomcabines bewonderen. Tijdens deze dagen ontwerpen wij vrijblijvend, samen met u, uw nieuwe badkameT in 3-D en-in kleur.'. Vergeet niet de maten van de ruimte mee te nemenl Tip: gelieve een telefonische afspraak te maken 1. grote belangstelling. totaalbouw bouw tegels sanitaiT Kloosterstraat 18 5844 AN Stevensbeek tel. (0485) 381742 www btstotaalbouw.nl CAR-CITY VEIURAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl WEBSDESIGN Maatwerk op Internet .nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl 'iiillliVMUll

Peel en Maas | 2005 | | pagina 1