G I Domkoor Kaliningrad in Holthees Zondagochtend concert in schouwburg Oude foto Weekend diensten wkh\'De Hoveniers ff gratis tuinontwerp unhoek Kinderwoorddienst Dementie en mantelzorg Doe maar deur bel of mail nu voor winteraanbieding: Toon Hermans Huis Grote Kerk Paterskerk Vincent van Gogh Instituut Wereld gebedsdag lederwijs Protestantse kerk Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen Rectoraat Veulen Rectoraat Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Rectoraat Smakt Parochie Meerlo 13 Parochie Tienray Jehova's Getuigen Rehoboth PEEL EN MAAS Donderdag 3 maart 2005 - HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse Huis- ArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda, Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag en zon dag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Apotheek Veltum dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en van 13 30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bij Apotheek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: P.P. V.D. WERF, TEL. 583478 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, W H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en M. Theu- nissen M. THEUNISSEN EN H. VAN WINDEN DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN v'oor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19 30 tot maandag 07.30 uur RITA VAN DER REIS TEL. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskun dige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19.30 uur waargenomen door: HENNY VAN EERTEN EN RITA VAN DER REIS Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tus sen 18.00 en 19 00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Stationsweg 46, 5803 AC Venray, tel. 0478-527066. E-mail: igg@wgi.nl Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en don derdag van 13.30 tot 16.30 uur. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13-30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulpvragen van de Algemene Hulpdienst en het Gehandicaptenplatform. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09 00 tot 17.00 uur: tel. 0900- 0101. www.slachtofferhulp.nl BUREAU VOOR RECHTSHULP Z.O.N. De Clockert, Bergweg 4, 5801 EG Venray. Juridisch (gratis) spreek uur op afspraak: tel. 077- 3209191. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, uitkeringsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en consumentenrecht, met name voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving. THUISZORG NOORD-LIM BURG Rayon Peel Maas, Kennedy- plein 18, 5801 VH Venray. Tel. 0478-538222. Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl Op zondag 20 maart worden ze weer bijzonder hartelijk welkom geheten in de Mariakapel in Holthees, het Koor van de Dom van Kalinin grad. Wie in december 2003 het com cert heeft meegemaakt van het koor, dat toen nog onder de naam LADO optrad, weet zich vast en zeker nog te herinneren welk een geweldig muzi kaal en vocaal spektakel dat optreden was. Ze zongen bijna de ruiten uit de ramen, zo veel kracht, maar ook zoveel zeggingskracht. De werkgroep activiteiten van de Mariakapel is dan ook zeer blij dat 'de Russen weer naar Holthees komen', want de kans om zo'n geweldig koor in een klein dorp te zien en horen zingen maak je niet vaak mee. Het koor zal net als in 2003 op dezelfde dag twee concerten ver zorgen in de kapel, het eérste concert begint om 15.30 uur, en het tweede concert om 20.00 uur. Net als vorige keer verwacht de Mariakapel een grote belangstelling voor dit concert, en om die grote stroom liefhebbers niet teleur te stellen, zijn twee con certen zeker nodig, gelet op de beperkte capaciteit. Nu bekend is dat het koor weer terugkeert, melden de belangstellenden zich al weer aan, dus wie dit concert mee wil maken, doet er verstandig aan zich snel te melden. Het Koor van de Dom van Kaliningrad is in 2004 ontstaan, als vervolg op het koor LADO, Het koor bestaat nu uit acht zangers en zange ressen, en de meesten van hen waren ook actief in het koor LADO. Net als LADO staat ook dit koor onder leiding van de mezzo-sopraan Elena Krama- renko. De acht leden van het koor zijn stuk voor stuk uitgelezen artie sten die zich in de veeleisende wereld van de zang in Rusland weten te onderscheiden. De toemee van maart 2005 is al de vierde buitenlandse toer- nee van het koor, dat in 2004 optrad in Nederland, Duitsland (o.a. in de Dom van Keulen) en in Denemarken. De recensies zijn telkens zeer lovend. Alom worden de buitengewoon knap pe en subtiele stembeheersing en de dynamiek van het koor geprezen. Elena Kramarenko en haar koor weten de toehoorders te fascineren en te raken. Het programma dat het koor brengt tijdens dit concert bestaat voor de pauze uit liturgische liederen uit de liturgie van de Rus- sisch-Orthodoxe kerk, en na de pauze uit Russische volksliederen. Dat het koor weer de liturgische gezangen kan brengen, is te danken aan het einde van de atheïstische communis tische dictatuur. Tot het eind van de jaren '80 was het onmogelijk deze muziek te zingen. Nu is in heel Rus land er een duidelijke opleving te zien van kerkelijk Russisch-Orthodox leven. Het Koor van de Dom van Kali ningrad is uitstekend in staat om tij dens de concerten de mystieke sfeer op te roepen van een kerk in Rusland. Adembenemend! De entree voor dit concert bedraagt 10,00 per persoon, kinde ren tot en met 12 jaar betalen de helft. Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de bekende voorverkoop adressen in Holthees: fam. Ermers, Kapelstraat 3, tel. 0478-636480, en bij de fa. Wijenberg, Gildestraat 6, tel. 0478-636390. Kaarten kunnen ook gereserveerd worden via de website van de kapel: www.mariakapel.nl. Zondag 6 maart om 11.00 uur is er in de Petrus Banden kerk een kinder woorddienst van de Werkgroep Kinderwoorddienst. Het thema is Kijk met de ogen van je hart!Iedereen is van harte welkom. De afdeling Noord-Limburg van Alzheimer Nederland houdt op dins dag 12 april in de Maaspoort in Venlo een informatiemiddag over dementie en mantelzorg. Nederland telt onge veer 250.000 mensen met dementie. De belangrijkste en meest bekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Bij mensen met dementie gaat het functioneren van de herse nen langzaam maar zeker achteruit. Zij worden in hun dagelijkse leven steeds afhankelijker van anderen. Tweederde van de mensen met dementie woont thuis. Het zorgen voor een dementerende is meestal een zware taak voor de mantelzor- gers: partners, kinderen, buren en vrienden. De bijeenkomst in de schouwburg begint om 13 30 uur. Sluitingsdatum voor de aanmelding is 20 maart. Voor informatie en/of aan melding kunt U van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met E. Halferkamps tel. (077)3825699 of bij geen gehoor L. Nieukerke, tel. (077)3981238. Aan melden kan ook per e-mail: Iise@nieu- kerke.com De ReumapatientenVereniging Venray e.o. houdt op dinsdag 22 maart een gezellige cabaretavond in de Schouwburg Venray onder de naam Doe Maar Deur. In deze voor stelling, aanvang 20.00 uur, hebben de theatermakers getracht om'een humoristische en gevoelige kijk te geven op het wel en wee van reuma- patienten. Zij zijn daar goed in geslaagd. Er wordt luid gelachen, maar ook hier en daar een traantje weggepinkt. U kunt nu reeds kaarten reserveren voor de voorstellingwant vol is vol. Als U in een rolstoel ziLen beslist niet op een theaterstoel plaats kunt nemen reserveer dan nu. Er zijn slechts zes rolstoelplaatsen in de schouwburg aanwezig. De kaarten kosten 10,00 euro p.p. U kunt ze bestellen door het bedrag over te maken op Rabobank 1400.24.727 of Postgiro 27 25 87 onder vermelding van het aantal gewenste kaarten voor cabaret Doe Maar Deur. De kaarten kunt u afhalen in de schouwburg op de avond van 22 maart vanaf 19.00 uur of ook in de Kemphaan op dins dagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Op zondag 6 maart zal er een gemeenschappelijk concert gehou den worden door Confetti en Ca Va. Dit concert vindt plaats in de schouw burg in Venray en zal om 11:00 uur beginnen. Confetti is een groep enthousiaste zangers en muzikanten die een geva rieerd stukje muziek presenteren. De muziek bestaat uit voornamelijk Engelstalige muziek uit de jaren 60 tot 90. Hierbij zingt Confetti zowel onder begeleiding van een combo als ook a capella. Met name de variatie in het repertoire maak een optreden van Confetti voor een zeer breed publiek toegankelijk. Omdat we een zeer breed publiek willen bereiken is het voor ons ook belangrijk dat we voor een ieder wat bieden. Dit punt geeft ook meteen aan dat muziek niet alleen luisteren is maar dat kijken ook een belangrijke rol in neemt. Confetti weet daar dan ook op een zeer goede wijze invulling aan te geven door van ieder optreden een feest te maken zowel voor het oor als ook het oog. Naast het verzorgen van eigen concerten heeft Confetti drie keer deelgenomen aan Night of the Proms in Venray, diverse jaren acte de présence gegeven op de Kerst-in in de schouwburg, gastoptredens ver zorgd in Horst, Nederweert, Baarle- Nassau en Den Bosch. Orkest Ca Va is op 30 oktober 1995 in Venray opgericht en viert eind dit jaar haar 10-jarig jubileum. Op 8 november 1998 presenteerde zich het orkest voor het eerst aan het Ven- rayse publiek en later tijdens enkele optredens van Venray Muzikaal Totaal. Het orkest bestaat momenteel uit een 24-tal personen, zowel man nen als vrouwen. Het orkest staat al sinds het begin van de oprichting onder deskundige leiding van de heer Wil Jacobs met een repertoire, dat varieert van Big Band en Dixieland muziek tot Tsjechische, Duitse, Nederlandse, Oostenrijkse en Engelse nummers. Naast het musiceren speelt gezelligheid een belangrijke rol bin nen het orkest. Tijdens de wekelijkse repetitieavond wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het repertoire en het voorbereiden van optredens. Orkest Ca Va trad onder andere op in diverse vakantieparken en verzor gingstehuizen en bij tal van festivitei ten. Ook trad het orkest op in Duits land en Oostenrijk en dit jaar werd het orkest wederom uitgenodigd om gedurende een weekend in mei een festival in de Duitse plaats Neuwied op te luisteren. Zie voorwaarden op www.gunhoek.nl Oirlo- Venray tel. 0478-571800 PEEL EN MAAS niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur In het Toon Hermans Huis aan de Nieuwstraat in Venlo wordt op 21 maart vanaf 19.00 uur een lezing gehouden door mevrouw Niemer, internist-oncoloog en mammateam- verpleegkundige mevrouw Lacroix. De lezing draagt als titel, Mammacar cinoom en zijn nieuwe ontwikkelin gen, en is bestemd voor mensen met kanker en hun naasten. Aanmelden kan telefonisch tot een week voor aanvang van de lezing via tel. (077)3211433- Zaterdag 5 maart vanaf 19.15 uur plechtige heilige mis, opgeluisterd door koor Contrast en Gregoriaans koor. Voor overleden echtpaar Frans en Maria de Vocht-Ardts; Chris en Martha Rongen en Claudia Maas, jaard. HuubThissen; overleden echt paar Johan en Marie Jonkers-Claes- sens, overleden ouders en fam.; Har- rie en Gerrit Rongen en overl. Fam. Jaard. Huub Thissen; Gerrit Peeters en Johanna Claessens; Frans Wijnho ven en Rob Nijbroek. Zondag 6 maart vierde zondag van de 40-dagentijd zondag Laetare 9.30 uur plechtige Latijnse hoog mis; opgeluisterd door het Zonne lied. Voor overleden fam. Mies en Frans Stappers-Pouw'els; jaard. Overl. Echtp. Hendriks-Cortenbach; jaard. Jos Philipsen. 11.00 uur plechtige heilige mis; gezinsmis kinderwoord dienst. Voor Mia Janssen (coll); overl. Ouders Verhaegh-Voesten; ouders Tacken-Maes; jaard. Gerda Lenssen- Dircks, overl. Ouders Dircks-Hou- wen, overl. Ouders Lenssen-Jeuken en schoonbroer Joos en Piet; jaard. Betteke Kremer-Duijnstee; ouders Janssen-Wijnhoven, zoon Antoon en dochter Nora en schoonzoon Pierre. Maandag 7 maart: 9.00 uur heilige mis voor Kees Schueler, overl. Ouders Sikes-Pouwels Dinsdag 8 maart: Heilige mis, 9-00 uur, uit dankbaarheid t.g.v. een ver jaardag; Jeu Wilmsen, Sjef Giesberts, dochter Emmy en kleindochter Auke; voor Wim van Soest. Woensdag 9 maart: 9.00 uur heili ge mis t.e.v. St. Jozef Donderdag 10 maart: 9 00 uur Spe ciale intentie tot de heilige Rita Vrijdag 11 maart: 9-00 uur heilige mis voor alle zieken en eenzamen uit onze parochie Dienbeurten: Zaterdag 19.15 uur: Cas, Job, Yan- nick, Wouter, Marloes en Carlijn Zondag 9-30 uur; Jacqueline, Wil- bert, Laurens, Judith, Laura Zondag 11.00 uur; Marjoleine, Niek, Danny, Milou, Martine en Floor Lectoren: zaterdag 19.15 uur, N. Kuijpers. Zondag 9.30 uur J. Thiesen 11.00 uur; M. Goumans. Zaterdag 5 maart 16.30 uur spreek uur parochiepriester; 17.00 uur biechtgelegenheid; 18.00 uur H.Mis (koor: Crescendo), kinderwoord dienst; Harrie Claessens en overleden familie, Nicolaas Fransiscus Ulder, Door en Bert Sanders en zoon Martin Zondag 6 maart 8.30 uur vroegmis uit dankbaarheid t.g.v. 80e verjaardag Sraar en Door Janssen-Klaassens, 10.30 uur hoogmis (koor van de Grote Kerk), Bep van 't Hoen-van Osch (v. fam. Van Osch), Bert Vlem- mings uit dankbaarheid t.g.v. 80e ver jaardag; 12.00 uur doopsel, Okke Roth Maandag 7 maart 18.30 uur H.Mis Truus Naus-Verheijen, Maria van den Bosch-Nicolaï en overleden familie Dinsdag 8 maart 10.00 uur tot 12.00 uur: openstelling kerk; 18.30 uur H. Mis To Lenssen-Geurts en overleden echtgenoot, ouders Ver- hoeven-Gossens en zoon Willie, fam. Manders-Hupen en zoon Beft: Woensdag 9 maart 18.30 uur H. Mis, Sjaak van Rhee Donderdag 10 maatt 18.30 uur H. Mis voor onze parochie Venray-Zuid Vrijdag 11 maart 17.30 uur aanbid ding van het allerheiligste; 18.30 uur H. Mis Frits Dupont en kleinkind Bente. Dinsdag 8 maart 10.30 uur Litur gieviering Heuvel voorganger W. den Hartog Woensdag 9 maart 11.00 uur Litur gieviering Vincentiuskapel voorgan ger B. Faas Zaterdag 12 maart 18.30 uur Litur gieviering Servatiuskapel voorganger W. den Hartog lector: G. Olislagers Zondag 13 maart 10.00 uur Litur gieviering Annakapel voorganger W. den Hartog, lector: C.Peters 11.15 Vrijdag 4 maart zal de jaarlijkse wereldgebedsdag worden gehouden in de kapel in Groeningen. Het thema van deze dienst is Laat je licht schij nen en is samengesteld door vrouwen uit Polen. Een uit Polen afkomstige vrouw zal enkele liedjes ten gehore brengen. Zij zal worden begeleid door Anjo Welles op accordeon. U bent van harte welkom in deze dienst die om 19.00 uur begint. lederwijs Noord Limburg timmert flink aan de weg en mag zich sinds kort een stichting noemen. Een belangrijke stap tot de realisering van de iederwijsschool in de regio Horst. Op 10 maart is er in de Winkel 3vrou- wen, Sint Jansstraat 3 in Meterik een informatieavond, Voor meer informa tie kunt u kijken op www.iederwijs- noordlimburg.nl. De avond begint om 20.00 uur. PEEL EN MAAS een abonnement waard uur Liturgieviering Vincentiuskapel voorganger W. den Hartog Stilteruimte: Maandag 7 maart 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zandvliet Donderdag 10 maart 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P. Zand vliet. Zondag 6 maart om 10.00 uur dienst in Het Zonnelied. Voorganger is Ds. R. Wijkhuizen uit Maasbracht. Voor de allerkleinsten is er kinderop vang. Er zal kindernevendienst gehouden worden. Het thema zal zijn Ogen gaan open, Zondag 6 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd (halfvasten) 9-30 uur heilige mis (Harmony) Antoon Janssen, voor priesterroepingen en voor de slachtoffers van de zeebe ving. Misdienaars: Jack Goumans, Serena Luijkx. Zondag 6 maart 10.30 uur doopsel Lynn van der Wijst, 11.00 uur doop sel Joeri Pelzer. Dinsdag 8 maart: 9.00 uur heilige mis fam.Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie en voor de gees telijke belangen van de parochie. Donderdag 10 maart: 9.00 uur hei lige mis overl. fam.Raedts-Verhees, fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie en voor de vrede. Zaterdag 19-00 Gez. H.Mis (Marjo lein en Ankie en Karin) Lia Evers, St. Pieter-Jan Driessen en Johanna Duijc- kers, overleden ouders Versteegen- Lenssen (jaardienst), overleden ouders Smits-Teuws, Hay Versleijen (jaardienst), Sef Kunen (verjaardag), overleden ouders Tielen-Verstappen en dochter Nellij, overleden ouders Hesen-Heijligers en overleden kinde ren. Zondag 10.00 Hoogmis (Heren koor), Maria Geurts namens buurt Gertrudisstraat Woensdag 9.00 H Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes Vrijdag 9.00 H. Mis voor de parochie. Zaterdag 19.00 Gez. H. Mis (Dameskoor), overleden familie Cla- essens-Verstappen, overleden ouders Classens-Volleberg Collectanten: zaterdag P. van Dijck; zondag G. Peters Misdienaars: zaterdag 19.00 K. Nelissen, Laura Nelissen; zondag 10.00 S. Gommans G.Kusters. Zaterdag 5. maart, de dienst van 19.00 uur komt te vervallen Zondag 6 maart 13-30 uur feestelij ke heropening van de gerestaureèrde parochiekerk. Woensdag 9 maart 18.00 uur h. mis Bond voor Ouderen aansluitend jaarvergadering. Intentie: overleden leden Bond voor Ouderen". Na deze dienst onthulling plaquet te door deken H Smeets. Hierna gezellig samenzijn in De Wis met genodigden en u allen om dit te vie ren. Misdienaars: zondag 6 maart om 13 30 uur: Lisanne-Chantal-Inge-Kar- lijn; woensdag 9 maart om 18.00 uur: Chris-Yvon. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. nr. 581575. Zaterdag 5 maart 18.00 uur gezins mis met als thema Een nieuwe lente, een nieuw begin; voorstellen van de communicanten; Antoon van Osch en Gertruda v Osch-Kusters; Henri- cus Claessens-Gussen en overl fam; Martinus Vennekens en Jacoba Ven- nekens-v Rens; Wim Janssen en Nella Janssen-Litjens; overl fam Peeters- Beetz. Misdienaars Sandra, Sara en Liz. Zondag 6 maart 10.30 uur heilige mis voor: v.w. verjaardag Jan Reintjes Gussenstraat, Piet Keysers en Marie Keysers-Hendrix; Handrie Koenen en Hendrika Koenen-Janssen; Jrd Jozef Litjens en Petronella Litjens-Nabuurs; Gerard Litjens; Joos Direks; 6 wkd Jac Kusters en Lies Kusters-Koenen; Leo Loonen en Petronella Loonen-van Mil; Frank Vogelzangs en overl fam Vogelzangs-Hendriks; Jrd Jan Reintjes Bershof Misdienaars Geert, Rens en Luuk; lector Marian Litjens Woensdag 9 maart 19.00 uur heili ge mis voor het welzijn van de parochie Misdienaars Sten H en Iris Zaterdag 5 maart 19.30 uur heilige mis voor gezinsviering; Gest. Jgt. Kin deren Willems. Jgt. H. Vollenberg en echtgenote en voor priesterroepin gen. Misdienaars Katie, Ilze, Wouter, Niek, Yvon. Het thema van de gezinsviering is Een nieuwe lente, een nieuw begin. Tijdens deze viering stellen de com municanten zich voor. Zondag 6 maart 4e zondag vd vas ten 09.15 uur gezinsviering met als thema Een nieuwe lente, een nieuw begin; Engelbertus Poels en Gertruda Voesten Misdienaars Ruud M., Youri; lector Diny Drabbels. Zaterdag 5 maart 19.00 uur (Melo dy) Wiet van der Hoff (verj.); Pastoor Spreeuwenberg en overl. fam. Spreeuwenberg-Verlinden; 6 wkd. Leny Willemse-Slangen; jrd. Petronel la van Well-Thoonen en echtg. Zondag 6 maart 9.15 uur (Vivace) jrd. Willem Spreeuwenberg en echtg. Maria Vervoort; jrd. Wim In 't Hulst en Tjeu. Dinsdag 8 maart 19.00 uur Johan Vogels en overl. fam.; ouders Ver- geldt-Smeets; overl. fam. van Soest- Claassen; fam. Linders-Pouwels en kinderen; voor een bijzondere inten tie. Misdienaars: zaterdag 19-00 uur Jelle en Mike; zondag 9-15 uur Niels en Kevin; dinsdag 19.00 uuur Erwin en Stef. Zondag 6 maart 10.45 uur voor de parochie. Woensdag 9 maart 19.00 uur Gerrit Pluk en Hay Hermans; Anny van Hoof- Gielen. Zondag 6 maart 10.45 uur fam. Vogelsangs-Gerrits, Harry Arts Maandag 7 maart 9-00 uur voor de parochie. Donderdag 10 maart 19.00 uur Samen op weg naar Pasen. Zondag: misdienaars Mare, Teun, Harm en Jessie, lezer Cor. Zaterdag 5 maart 13.00 uur eucha ristieviering bij gelegenheid van het 50 jarig huwelijks jubileum van de familie Weijs; 19-00 uur eucharistieviering met volkszang. Lectrice Truus Goumans. Zondag 6 maart 4e Zondag van de Vasten (Laetare) 08.30 uur eucharis tieviering met volkszang voor de fami lie Ebus; 10.00 uur eucharistieviering met medewerking van het gemengd koor voor overleden familie kops-Gerritzen. RenÈ Mevrouw Mien Gomman; Gerrit Jonkers en petekind 15-00 uur Gebedsdienst met ui ling en zegen. Lectrice Olga van der Meer, beurt: Tim Seijkens en Robin vanl Woensdag 9 maart Achtste va negen woensdagen voor het Hi feest van St, Jozef. In de St. Ji genadekapel ter ere van St. Jo 09 30 uur H. Mis voor Mie Bong2( Kersten. De weldoeners van i kapel. Vandaag bidden ze spet voor Ingrid Groenen-Maas en Gi Jonkers, 15.00 uur eucharistievie voor de bedevaart uit Well, Donderdag 10 maart 14.30 gezongen eucharistieviering voo KBO Overloon en Vierlingsbeek.. Spreekuur pastoor R. Verhq elke woensdag van 17.45 tot 1 uur in de pastorie, Hoofdstraat j Meerlo, tel. 0478-691217. Misi] ties opgeven bij Arnold Jacol 0478-692526, b.g.g. Annie Peelen 0478-691457 Zondag 4e zondag van de vi 9.00 H. Mis voor: Leida Janssen; OP ten; Nel Joosten-Urselmann. Mi naars: Donné de Ruyter; Domiii de Ruyter; Koen in 't Zandt. Lei May Verbeek. Opluistering: groep Kerk Donderdag 9.00 H. Mis Vrijdag 19.00 H. Mis en toedie vormsel door bisschop mgr. Wiertz. Misdienaars: Luc van veldt, Jacob van de Kerkhof, Mooren. iai -IR isisua •bj ZOVl (ALL Ope do. Zaterdag 5 maart 18.00 uur mis; intentie: Mies van Lin, jaard overleden ouders Thijssen-Stroul Woensdag 9 maart 19.00 uur ge mis; intentie ter ere van Lieve Vrouw en voor alle levem overledenen van deparochie Zaterdag 5 maart 18.00 uur ra naars Lizet en Tessa, collectat Nabben.Iector W. Jacobs. Jehova's Getuigen houden ai Henri Dunantstraat 11 in Venr zaterdagavond vanaf 18.00 uuri zondagmorgen vanaf 10.00 uu bijbeltoespraak voor belangst den. Diensten: zondag 6 maart oml en 14.30 uur. Ds. J.H van Daale kerk. 's Morgens is er kinderoppa Dienst Biddag Gewas en art woensdag 9 maart om 19-00 evangelist J. A.J. Bals. Za PEEL EN MA/ niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.001 Mag ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Niesen, en mijn voornaam is Driek. Voor de meeste mensen kom ik bekender voor als "Niesen Driek". De welbekende Venrayse fotograaf en kunstschilder Sjang van Bergen maakte des tijds deze fraaie foto, mooi strijklicht door het raam, een kunstzinnige foto, zoals van Bergen dat in zijn tijd zag en op de gevoelige (glas)plaat vastlegde. Driek woonde destijds aan de Leunseweg bij de uitspanning en beugel "Den Alden Bariëre" waar ook deze foto is gemaakt. Momenteel is op dit gevestigd installatiebureau H, de Bruyn. De fraaie en goed bewaarde fotol omstreeks 1919. Driek was een verwoed jager en de enkel en dubbell jachtgeweren van hem zelf en zijn jachtvrienden werden door hem in uil tende conditie gehouden (zie foto!) Met zijn vaste vriendenkring trok! regelmatig op uit en als de jachtbuit goed was, dan werd er een stevige b op gedronken. Jan van der Putten

Peel en Maas | 2005 | | pagina 26