125 jaar Peel en Maas Museum 't Freulekeshuus 25 februari t/m 28 mei 2005 'enrays Vroede Vaderen vergaderd»»* 1 Venrays Vroede Vaderen vergaderden 'n l»eJ ^"S ¥an NEGENP geheel Noord-Liml ERD AG 17 NOVEMBER 1888 'icnrtten n: Tenraysche Courant -»*9 \g ni der Zon. Rland 4.13 •E regel» >a1 siKi Niaud der Haan. É.K. Zaterdag N.JI. lü° Zaterdag L.K. 17 Zaterdag V.M. 25 Zondag jnnementsprijs por kwartaal. r YbnraY 'co per post PW poat •Uevo tn,rezond6n I rf-, V® ttou V^i.. f Vxni^— ÖlXlStT^ eIUs^2£ ta**» VX"'~ »ndet«o .T^iaï *o« .^oJO°%aJ^XrtO **£?j} - NEGEN EN ZEVENTH PEEL EN MAAS tSSJSJS^^SSS'WSk WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN 1 11 11 1 -1 nieuwjaarsrede I gen met nleo— BUKGEM EEST <rr> 1 95* - Ï5~ ioeo Vat negen op 'VING *,Nr mm ta AlflJMi 1««, WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN 11 -1 \m Fr. JANSSEN wüde weten of hier ook de nieuwe regel wordt brouSde' iï!**"1™""10"* oepaaiot ui ue jBHisie raaasvergaaerj.nK worden, da«T het OUde eon de burgemeester met het gaat worden >rlezen van een nieuwjaarsrede uraan wij het vui«—J nwrio- - jaar Eratc.rt.i5? ^«Weltik.. /S?n!'>*ea fc„*Ln« <W. m^.Uer- J_De VoORzm"'1 9 -—o vonden. «jcjï V( i-wose p( P» VOOR ,,'t Freulekeshuus Geschied- en Oudheidkundig Museum Venray open: woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Groepen op afspraak. Eindstraat 8. 5801 CR Venray Telefoon 0478-583880 e-mail: info@museumvenay.nl PEEL EN MAAS Donderdag 24 februari 2005 - Pagina 2< PE1

Peel en Maas | 2005 | | pagina 24