Petra van Dijck wint springen in klasse ZZ Bernie van Lierop nieuwe voorzitter schutterij Clubkampioenschappen ^Sportinstituut Verhagen iridgedubs Sjoelers succesvol Kathelijne Maessen kampioen TAXATIES BEZORGEN? ^pr Peelrunners DC D'n Oldtimer Het Alvertje Dressuurdinic DC De Pielhaas AV Venray- Regio St. Jan Merselo Nobel Oostrum Familiedag Mudhunters Niets! t NRBC Overloonse Bridgeclub Common Sense TV Ysselsteyn BC2002 Rookvrij IBC Doublet 0 30 BC Harten fAI brie iridgedub /en ray klavertje Vier KC Venray e.o. Set Up Afgelopen maandag tijdens de alge mene jaarvergadering is Bernie van Lierop (29) gekozen tot de nieuwe voorzitter van Schutterij 't Zandakker Gilde Sintjan uit Venray. Bernie van Lierop volgde vorig jaar al Harry van Dorrestein als interim-voorzitter op. Bernie van Lierop is een bekende binnen de schutters- en gildenwereld. In 1981, op 6-jarige leeftijd, werd hij lid van de Venrayse schutterij als bordjesdrager van de vereniging. Bin nen deze functie behaalde hij vele prijzen met als absolute topprestatie een eerste prijs op het Oud Limburgs Schuttersfeest in 1991 in Brunssum. In zijn inmiddels 24-jarige loopbaan binnen de Venrayse schutterij vervul de hij vele functies binnen de vereni ging, zoals bordjesdrager, sappeur, vaandeldrager en werd hij maar liefst Wil jij PEEL EN MAAS of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF Neem dan contact op met Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray driemaal koning, waaronder dus in dit jaar. Ook in de bestuurswereld spreekt hij zijn woordje al lang mee. In 1998 werd hij met een volledige meerderheid van stemmen gekozen tot secretaris van de overkoepelende schuttersbond Juliana, een functie die hij nog steeds vervult, al is deze momenteel gecombineerd met het penningmeesterschap. Daarnaast is hij voorzitter van de Schutterscombi- natie Noord-Limburg en van de websi te-redactie van de grote Oud Limburg se Schuttersfederatie, binnen deze laatste functie stond hij veelvuldig in contact met de pas geleden overleden Frans Wolters. Tenslotte maakt hij deel uit van het redactieteam van het Limburgs Schutterstijdschrift, een tijdschrift dat viermaal per jaar wordt verspreid in de provincie Limburg. Buiten de schutterswereld is Bernie van Lierop nog actief binnen de grootste plaatselijke politieke partij, Samenwerking Venray (als fractiese cretaris en commissielid middelen). Vanaf 1988 maakt hij de jaarversla gen van de Venrayse schutterij en in 2001 trad Bernie van Lierop toe tot het bestuur van de Venrayse schutte rij, alwaar hij de functie van vice-voor- zitter vervulde tot en met februari van het vorig jaar, toen volgde hij de toen malige voorzitter op als interim-voor zitter tot aan de jaarvergadering. In het afgelopen jaar heeft hij getracht om aan te tonen dat hij de Venrayse schutterij voort kan gaan in de moei lijke tijd, waarin het nou verkeerd. De toenemende milieumaatregelen rond om de schietwedstrijden gaan ook niet aan het Venrayse leven voorbij en dat zal ook het punt zijn, wat gere geld moet worden in de komende tijd. De Venrayse schutterij staat immers voor de opgave om in 2008 wederom een groots bondsschutters- feest te gaan organiseren in Venray. na 2! PEEL EN MAAS Maar liefst 155 judoka's deden dit jaar mee aan de clubkampioenschap pen van Sportinstituut Verhagen in Venray. Door Rudi Verhagen werd de judoka van het jaar bekendgemaakt: Jordy van Duuren. Door zijn inzet in de lessen en altijd het plezier aan de les deelnemen heeft hij deze titel Er werden vijf judoka's in het zon netje gezet omdat ze afgelopen jaar een goede prestatie hebben geleverd: Jessie Wismans (derde op open NK), Maarten Wintels (kampioen Open Schotland), Rob Martens en Remy de Graaf (Nederlands kampioen) en Patrick v.d. Beuken (tweede op EK). 'De pechprijs tijdens de titelstrijd ging naar Canne van de Sterren. De volgen de judoka's vielen in de prijzen. Eer ste plaatsen waren er voor Rob de Bakker, Rob Martens, Bart Nabben, Anton de Groot, Ger Gruntjens, Daan Leenen, Ayla de Groot, Renzo Rozo, Mel Klabbers, Dirk Lenders, Remy de Graaf, Dirk v/d Kerkhof, Pauline Man- ders, Luc Busser, Jesper Jacobs, Sjoerd Veerhuis, Lars Hanen, Renske willems, Martijn Janssen, Erik Rasing, Dani Logtens, Laura Veerhuis, Kay van Lier, Jesse Swensen, Robin Raafs, Sammie Striekwold, Oscar Fransman en Thomas Giesbers. Tweede werden Pim Rateland, Avinash Lala, Kick Bos, Stefan Francken, Tefan Claessen, Mee rei van Veen, Ciske Janssen, Coen v/d Heuvel, Lars Volleberg, Bas Pingen, Michael Lahay, Denise van Eek, Stan Duijkers, Nan Kallen, Mithel Ralph, Tim Jacobs, Anita Rasing, Ijme Raafs, Kevin Broeren, Elmer Middendorp, Sharon Bulder, Bram Elfrink, Lars de Haas, Rob Jacobs, Luuk Alards en Ray mond Philipse. Derde plaatsen gingen tenslotte naar Rens Goosens, Kay Loe- nen, Stef Nabben, Luc Peeters, Gio vanni Louter, Dianne Besselaar, David Klaasse, Ferdinand Langen, Cane v/d Sterren, Jim v Woensel, Patrick v/d Sterren, Masja Volders, Sven Straat man, Aron Franssen, Kay Swakhoven, Nino Jacobs, Lars Hendriks, Jochem AJbers, Elias Franssen, Dewi Roso, Jordi van Duuren, Ayke Wiegman, Anne de la Rambelje, Guus v/d Blom, Brian Hendriks en Jesper Vrouwevel- der. Hierin moest ze foutloos rijden om nog kans te maken en dit deed ze dan ook. Daarna was het nog een span nende strijd om te zien wat de drie hoger geplaatste ruiters zouden doen. Zij kwamen er alle drie niet foutloos doorheen en hiermee was Petra kam- Trainingen: Dinsdag: baantraining, 19:00 uur, Kastiëlse Baan. Indien a.g.v. winterse omstandig heden de sintelbaan niet gebruikt kan wördén, v/ördt'dè training vërplaatót naar het industrieterrein. Verzamel plaats: ACE Wikkeltechniek, Nijver heidsstraat 2. Donderdag: duurloop. Starttijd: 18:30 uur. Afstand: 10 of 18 km. Startplaats 17/2: Twan Arts, Venrayse- weg 92 Horst. Startplaats 24/2: Sraar Smits, Merwyckstr 8 Sevenum. Zaterdag: bostraining, 15:30 uur, parkeerplaats Schadijker Bossen, Meterik. Ledenvergadering op maandag 14 maart. Wedstrijdkalender: 26/2 Waldniel Halve Marathon 13/3 Süchteln Kurt Weichert Cross Uitslagen: Tijdens de Limburgse veldloopkam pioenschappen in Herkenbosch wist Rinie Ebisch in een tijd van 25:57 over 5,2 km beslag te leggen op de derde plaats in de categorie V45. In de klasse M50 behaalde Paul Coppus zilver in 37:14 over 9,5 km. Wim Ebisch eindigde in dezelfde categorie als vierde in 37:51. Wedstrijduitslagen doorgeven via rpvdgoor@plex.nl of 077-4678240. De Koekebakkers wonnen de thuiswedstrijd tegen De Eigenweijze 1 uit Milheeze met 7-3, mede dankzij een knappe 161 finish van Richard Arts. Het team van De Wegwerpers kon het thuis tegen De Bulletjes 5 uit Deume weer niet bolwerken: 4-6. Het TAG-Team speelde thuis De Cilinder 1 uit Gemert helemaal weg en won dikverdiend met 7-3- Het 5e Ranking Toernooi, met 49 persoenen goed bezocht, is gewon nen door Björn Cleven. Hij versloeg in een mooie finale Frank Visser nipt met 5-3. De derde plaats was voor Nico Thissen die Dennis Smits ver sloeg. De verliezersronde werd gewonnen door Jeffrey Kieft. Hij won in de finale van Peter Hendriks met 3- 2. De hoogste finish was voor Roy Troisfontaine met 115 en de beste dame was deze keer Evelien van Hout.. PEEL EN MAAS een abonnement waard Tijdens de jaarvergadering van de commissie wedstrijdsport werd beslo ten een 50-pluscompetitie op te zet ten. Deze competitie bestaat uit tien wedstrijden, waarvan de beste zes resultaten meetellen voor het eind klassement van deze serie. Verder zijn er elke wedstrijddag dagprijzen te winnen. Het inschrijfgeld bedraagt vijf euro voor de serie plus twee euro per wedstrijd voor de dagprijzen. Kinderen die mee willen doen aan onze jeugdviscursus, kunnen zich hiervoor aanmelden. Kijk voor meer informatie op de website. Op dinsdag 1 maart is de algemene ledenvergadering van het Alvertje in cafézaal Back in Time in Oostrum en begint om 20.00 uur. pioen in de zwaarste klasse ZZ sprin gen. In de klasse M was ze ook nog succesvol. Na twee manches werd dit ook een spannende barrage. Hierin werd ze reservekampioen met Paco en behaalde ze een vijfde plaats met Jump Dolivo Z. Op vrijdag 25 februari vindt er een dressuurdinic plaats georganiseerd door LR en PC St. Jan uit Merselo. De clinic wordt verzorgd door Bert-Jan Janssen. Bert-Jan Janssen leidt met succes paarden op tot het hoogste niveau. In ongeveer vier tot vijf jaar kreeg hij het voor elkaar om enkele paarden op een gezonde manier tot Grand Prix niveau te scholen. Deze paarden lopen met succes op Amerikaanse bodem en regelmatig is Bert-Jan nog daar om ze verder te begeleiden. De clinic is met mede werking van twee van zijn leerlingen op lichte tour niveau. De dressuurdi nic begint om 19-30 uur in manege Hermkushof, Weverslo 4 in Merselo. De entree bedraagt inclusief twee euro. Iedereen is van harte welkom. In café De Pielhaas wordt zaterdag 26 februari levensmiddelendarten houden. Aan dit toernooi kan ieder een deelnemen. Inschrijven kan men tot 20.15 uur of via tel. 582187. Het toernooi begint uiterlijk om 20.30 uur. Uitslagen competitie: Old Stars-'t Hoogeind 2-8 The Boy's Girl-DC Den Dokter 6-4 The Smokey's-De Boeltjes 7-3 The Killer Bees-Oranje Bar 8 4-6 The Rabbits-Music Darts 8-2 De Pielhaas-Try-Out 2 6-4 WDOB- Docus 5-5 Buil Eyes-Halfweg 2-8 Half om Half-de Happy Vogelpikkers 5-5. Uitslagen dartwedstrijd: winnaars- ronde 1. Peter van de Berg 2. Chris Geulen 3- Stef Wainman 4. Chris Sycock 5- Gerard de Bruijn 6. Jos Hee- sen 7. Lou Janssen 8. Daniel Daniels; verliezersronde 1Patrik Plum 2. Rob van Dooren 3- Jolanda Koenen 4. Danny Korsten 5. John Collett 6. Jolanda Gisberts 7. Thorsten Gooren 8. Bianca van de Voort. Er werd 180 gegooid door Roland van de Voort en de hoogste finish was voor Chris Geu len met 120 punten. De trainingen zijn als volgt: Pupillen Maandag zaal De Weert (geb 1993 en 1994) 18.00-19.15 urn- Woensdag zaal De Weert (1995- 1998) 18.00-19.00 uur. Zaterdag (bos vanaf De Sprank) 11.00-12.15 uur. C/D-junioren in overleg trainers Maandag zaal De Weert (jun D) 18.00- 1915 uur. Maandag baan jun C 19.00- 20.30 uur. Donderdag (looptraining Carolus) 18.15-1930 uur (technisch/Jasper) 19.00-20.30 uur AB junioren senioren. Dinsdag 19.00-20.30 uur. Donderdag 19.00- 20.30 uur. Zondagochtend in overleg trainer NSG-atleten Donderdag zaal Raay- land 18.00-19 00 uur Lopersgroep alle niveaus dinsdag 19.00 uur baantraining, donderdag (start atletiekbaan) 19-00 uur baan, bos of wegtraining De baantrainingen worden op de kunststofatletiekbaan gehouden (sportpark De Wieën). Telefoon tijdens trainingen: 58 55 22. Informatie bij de trainers óf tel. 588217 zie ook www.av-venray.nl Ledenadministratie tel. 582842 Agenda: 27 februari Roggel Nederlandse kampioenschappen veldlopen 6 maart Alphen 20 km. Donderdag 24 februari 2005 - Pagina 23 Rik Willems behaalde met zijn paard Original op een springconcours in Roggel een schitterende tweede prijs. Chantal Oudshoorh kwam met Lingo aan start op een dressuurwed- strijd voor pony's in Zeeland. Ook zij behaalde een mooie tweede prijs. Dit weekend zijn er de Limburgse regio kampioenschappen springen voor de paarden in Beek geweest. In de klas se B-springen startte Peggy van Lank- veld met Ray of light, zij haalde een twaalfde plaats met baragerijden. Veme Janssen met Little Mistery ein digde net achter haar op een dertien de plaats. Juliët Willems is afgelopen zondag met haar pony op wedstrijd geweest in Malden. Hier heeft zij niet één, maar twee prachtige prestaties neer gezet. Zij wist in twee dressuurproe- ven beide keren een eerste prijs te behalen met 156 en 164 punten. Op zondag 27 februari wordt er door de jeugdruiterbegeleiding van de Kring Noord-Limburg een familie dag gehouden voor kinderen tot en met 13 jaar. De dag wordt gehouden in manege Wieënshof in Hegelsom en duurt van 10.00 tot 16.00 uur De kin deren doen allerlei spellen die te maken hebben het Wilde Westen en mogen als cowboy of indiaan naar de dag komen. Ook de spellen staan in het teken van het Wilde Westen. Thuis hebben de kinderen al affiches gemaakt die in de manege te bewon deren zijn. Familie, vrienden en ken nissen mogen komen kijken en de kinderen aanmoedigen. Nog een paar weken en het winter seizoen zit er weer op en dan zijn er veel minder tochten in de regio meer te verrijden. De Mudhunters blijven dan wat meer in de buurt of gaan op zoek naar vaste routes die er her en der zijn. Ook bezoeken ze relatief onbekende gebieden en laten zich gidsen door lokale gidsen. Lijkt je dit ook wel iets kom dan een keer mee doen. Iedereen is welkom. Alles wat je nodig hebt is een stel benen die je op een mountainbike 30 kilometer door het bos brengen. Ook een helm is gewenst maar die is ook nog te lenen. Ga naar www.mudhunters.nl en mail als je interesse hebt. Planning: Zondag 27 februari vertrek 8.00 uur per auto voor een tocht in Eerde, 30 of 45 km. Zondag 6 maart vertrek 8.00 uur per auto voor een tocht in Mill, 40, 60,80,100 km. Wat gebeurt er als U niet adverteert PEEL EN MAAS De zittinguitslag was als volgt. In de gele lijn bleven Paul Corver/Jo Sij- bers iedereen voor. Met 61,4% waren zij ook Tilly en Jan van der Heijden, die 57,8% scoorden, de baas. De derde plek was voor Diny en Teun Heetkamp. In de rode lijn werd de eindsprint gewonnen door Mia Koop- man/Annie Visser (56,5%) met banddikte voorsprong voor Leon Bollen/Rob Keijzer (54,7%) en Antoinette Coppus/Riet Wil- lems(54,7%). Hilde Kooien en Joke Peeters werden eerste in de rode lijn met 60,8%. Nettie en Pierre Sonne- mans werden met 59,6% tweede en Herma Darmstadt en Adri de Klerk eisten de derde plaats voor zich op met 58,8%. In de blauwe lijn wisten Wies Appels en Riek Bouten goed te scoren, zij behaalden 55,83%. Riet Muermans en Jos Linders werden tweede met 51,8% en Thea van de Berg werd met Siem Leyen derde met 51,4%. De uitslagen van de tweede compe titieavond in de derde ronde is in de gele lijn: 1 Toon den Brok met Jack Huis 59 08 2 Wiel en Miny Verhoe ven 58.67 3 Nelly Basten met Lies bet Schaap 57.08 In de rode lijn zijn de eerste drie als volgt: 1 Aike van Glabbeek met Marijke van den Boom 56.25 2 Maria Vloet met Riet Dobbe 54.69 3 Wim van den Hoek met Nellie Jeuken 53-13%. Uitslagen: Geel 1. Jeanne Korsmit-Jac. Huijs 64,50 2. Jo Linders-Jo Kok 59,50 3. Annet Paris-Mieke Stappers 57,81 Rood 1. Nel Gorree-Leny Worst 66,15 2,Mien en Jac. Spreeuwen- berg 58,33 3- Diny Steegs-Huub Lin ders 50,02 In de maanden april en mei vindt de jeugddorpencompetitie plaats. De wedstrijden worden gespeeld op woendag van 14.30 tot 16.00 uur of op vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur. Aanmelden bij Gerda van Lipzig, tele foon 541552. Voor aanvang van het seizoen is er op 14 maart een informatieavond om 19.00 uur in de kantine. Lid of geen lid, jeugd van 6 jaar tot 17 jaar is wel kom. Tennisschool Maascourt zal uit leg geven over de tennislessen. Alle nieuwe jeugdleden die zich die avond aanmelden krijgen gratis een setje tennisballen. vrijdag K-sSWSSjb&I In de gele lijn wisten Math en Toos keulards weer eens iedereen de loef laf te steken, met 53,5 De tweede plaats was voor Toos Spreeuwenberg en Annie Boekholt, met 52,8%. De ■derde plaats was voor het gelegen- Iheidspaar Loes Engel en Aik Glab- ■beek, met een keurige 52,1%. In de Irode lijn liepen Bep Martens en Gar- Idie Schelbergen ver voor het peloton luit met maar liefst 68,3%. De tweede Iplaats was voor Joke en Henk van IHeumen met 56,3%, toch ook niet J slecht en de derde plaats voor Anne- Imie Vossen en Toon Stiphout met [55,8%. De promotie- en degradatieplaat- !sen komen in zicht nu de voorlaatste [avond van het tweede blok is afgelo- :n Het rommelt nogal in de kop van {eel. Thea Biessels en Els Hendriks ../erden eerste, Frans Hendriks en 1 en ShHenk Peninx tweede en derde Ans veld. ivan Hooft en Trudy Jeurissen. Er :en defeomen nog zeker zes paren in aan- ner. Imerking om het volgende blok in gd dofrood te moeten spelen, zij zullen op r vier<de laatste avond goed moeten scoren lom niet te degraderen, nog e(l ma; in rood zullen Mientje Wester en laten aftja Liebrand niet dezelfde fout maken uit Lejis in het eerste blok door op de laat- e belaste avond ver onder het niveau te spe- tijen ontliepen ze toen een zekere pro- op ónotie naar geel. De winnaars werden an Kleeven met Nellie Bexkens, bijna 64%. Tweede Jan en Tilly van der f ïeyden en derde Clazien Baak en jitoinette Schaeffers. In groen staan Greet Koningsteyn g.fn Rieneke de Weert er goed voor pok door hun derde plaats op de speelavond. Ad en Janny Hijl lieten ]ieze keer verstek gaan maar behou- iniaTi-te" hun tweede plaats. Eerste wer- 13.15 u^en Anny Selder en Rieny Monnen 15 io i)tnet 60.42% en tweede Jet van Waay- 18.00 uenbur8 en Tiny Verbeek, aaart: 19-30 d 8 De uitslag van de vorige week levens de voorlaatste zitting van de [derde ronde, bracht in de rode lijn toch wel enige verschuiving te weeg. 'De hoogste zaalscore werd behaald (door de heren Fiers-Steeghs met *5.13%. De uitslag: Geel: 1. de heren Fiers-Steeghs met 65.13% 2. de heren Jakobs-Penninx [friet 56.10% 3- Mw. Delsing-dhr. Man fes met 55.06% Rood: 1. de dames van Haren-Scha- feffers met 64.17% 2. de dames Darm- stadt-Wikkers met 62.92% 3. Mw. flaak-dhr. Merkx met 56.25%. Volgen- week vrij bridgen. ebruari I Op de eerste competitieavond van het vierde blok waren er met name in he groene lijn een paar verrassende resultaten. Op de eerste plaats eindig den Ds. Custers-Wolfs, en Ds Houben- Linders werden fraai tweede. Ds. Schrooten-de Weert werden derde in deze lijn. I In de rode groep was er een eerste plaats voor Mw. Baak- Hr. Merkx die U op de eerste avond een ruime voor drong namen op de achtervolgers. Mw. Cunnen-Hr. Jeurisssen en mw. )Kerste-Hr. v.d. Heuvel completeerden Je top drie. Ook in de gele lijn een antal namen in de top drie die we daar niet zo vaak aantreffen. Dat naakt het spel zo verrassend en zo Roeiend. 1. Ep. Willemsen, 2. Ds. uekholt- Kuiper. 3- Ds. Arts- Verstap- "n. Vanavond de tweede competitie- )nd lijke sta) t Jeuckjj Daar blf iey VoDf Lotnj Klavertje Vier speelde haar derde te hetvfompetitiewedstrijd van de tweede 3-2 tesjonde, zodat er nu de helft op zit. Uit- dit fljlagen: in de gele groep werd door vMaria Cuppen en Leny Jenniskens Vlak v«fO. 14 gescoord, zij waren dus dui- eCn eersten' tweede plaats nwas voor Francien Haegens en Jeu twedteeghs met 58.33 Plaats drie was geval. Ifoor Tonny van Ham' en Jeanne Kors- oventotjit, zij scoorden 57.29 In de groe- gerote groep was de eerste plaats voor Claessens en Henriette Poels met en mw6.67 de tweede voor Tonny Claes- f doelpjfens en Wim Hermans, zij scoorden m de eUM.19 en de derde voor Jo Linders eel vaflft Adele v. Leuken met 61.46 KC Venray en omstreken start zon dag 27 en maandag 28 februari en donderdag 3 maart weer met gehoor zaamheidscursussen voor hond en baas op het terrein De Versen aan de Sinnesstraat in Oirlo. Er worden diver se soorten cürsussen gegeven dus voor ieder wat wils. Het cursusaan bod bestaat uit socialisatie(babypup- pie), basis 1 en 2, elementaire gehoor zaamheid en de cursussen voor de landelijke examens gedrag en gehoor zaamheid voor beginners, I, II en III, gehoorzame hond, uithoudingsver mogen en verkeerszekere hond (de laatste twee bij voldoende deelname). Ook zijn er cursussen behendigheid en flyball voor beginners en gevorder den. Aanmelden voor deze voorjaars cursus kan telefonisch, maar ook 27 februari tussen 08.30 en 11.00 uur en 28 februari en 3 maart tussen 19.00 en 20.00 uur op het terrein. Voor nieuwe baas-hondcombinaties bestaat er eventueel een mogelijkheid om op een later tijdstip in te stromen. Voor vragen of nadere informatie over de vereniging kan men bellen, telefoon 077-3071128/3072621 of kijk op website www.kcvenray.nl Uitslagen dames: Set Up-Flamingo's'56 2 3-1 Jeugd: SV Aspargos-Set Up MCI 0-2 VC Athos'70 2-Set Up MC2 2-1 Civitas-Set Up MC2 2-0 Heren recreanten: Set Up 2-Avoc 1-3 Set Up 3-Setpoint 2-2 Dames recreanten: Set Up-de Tijd 3-1 Set Up 2-Revoc/VCB 4 44) Programma zaterdag 26 februari: Heren: AV Flash/KI. Vink-Set Up 19.00 uur Dames: Pex/HHC-Set Up 17.00 uur Rooyse VK-Set Up 3 16.15 uur Rooyse VK 3-Set Up 5 14.30 uur Programma zondag 27 februari: Jeugd: VC Linne-Set Up MB 10.00 uur Heren: Summa Peelpush-Set Up 10.15 uur VC Velden 2-Set Up 2 10.00 uur Summa Peelpush 3-Set Up 3 10.15 uur VC Athos 3-Set Up 4 09-30 uur Dames maandag 28 februari Tupos-Set Up 19.00 uur 4 maart Rooyse VK 2-Set Up 2 20.30 Amazone Petra van Dijck heeft tij dens de regiokampioenschappen springen in Beek het kampioenschap in de wacht gesleept in de hoogste klasse ZZ. Het kampioenschap werd verreden over drie dagen. Het begon op vrijdagavond met een klassiek barrage. Hier werd Petra eerste. Zater dag was een snel en wendbaar par cours. Na deze twee onderdelen stond ze vierde met 3.44 strafpunt. De wedstrijd was nog geheel open voor het kampioenschap. De zondag begon met een klassiek parcours. Tijdens een koppelkampioenschap afgelopen zaterdag in Kaatsheuvel waren Twee koppels van Sjoelclub Venray succesvol. In de klasse E waren het Truus Schoeber en Paul Bouten die op de eerste plaats eindig den met een gemiddelde van 88.6. In de klasse D waren het Harrie Rongen en Ben Rongen die ook op de eerste plek terecht kwamen met een gemid delde van 96.7. Afgelopen zaterdag is Kathelijne Maessen (22) uit Venray met haar paard Santos (Concorde x Ramiro) in Beek Limburgs kampioen geworden in de klasse L springen. Het L-sprin- gen werd verreden in een klassiek parcours met barrage. Tachtig gese lecteerde starters streden om het kampioenschap. Hiervan bleven er 25 foutloos. Kathelijne reed een foutloze ronde in een snelle tijd van 35.58 sec. Daarna kwamen er nog zestien com binaties aan start. Niemand slaagde er echter meer in deze tijd te verbete ren, zodat Kathelijne de nieuwe indoorkampioen 2004 2005 is geworden. SERVICE

Peel en Maas | 2005 | | pagina 23