Gepassioneerde kunst in eenheid Maskerade in Venray Suzi's Huishoudelijke dienst voor particulieren in de regio u&Ji Reïncarneren; hoe gaat dat eigenlijk? Ingezonden Paasdagen bij Berly-Fleur Veertig jaar telefonische hulpverlening Open dag zorgcentrum Lezing over schutterijen KORTING Jachthondentraining in Overloon dP Niets! Jongen bekent schennispleging Borden gestolen Diefstal mislukt NIEUWE FYSIOTHERAPIE IN VENRAY PEEL EN MAAS Donderdag 17 februari 2005 - Pagina Katrien van Pelt uit Venray exposeert in gemeentehuis Bergen Twee kunsttalenten expose ren in het gemeentehuis van Bergen. John Bors uit Milsbeek en Katrien van Pelt uit Venray. Tijdens de exposi tie voor amateurkunstenaars, 'Kunsttalent Noord-Limburg 2004' in De Bakkerij in Bergen, won John de tweede prijs in de categorie ruimtelijk werk en werd Katrien genomi neerd in de categorie tweedi mensionaal. Beide kunste naars vormen tot 1 april een gepassioneerde eenheid in de overzichtelijke hal van het gemeentehuis. John Bors, geboren in 1952 in Tegelen, heeft gedurende een korte periode gewerkt als eta leur/decorateur. Na diverse func ties binnen de gezondheidszorg en ervaringen met verschillende doelgroepen is hij werkzaam als orthopedagoog in een trainings centrum voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Enkele jaren geleden (1998) is John met beeldhouwen in steen gestart en volgde hij een korte introductie cursus in het werken met brons volgens de verloren wasmethode. Dit leidde tot een driejarige oplei ding tot beeldhouwer in de Werkplaats in Nijmegen. Het werk van John Bors laat zich het best kenmerken door gevoelens die op een expressieve wijze vorm krijgen. Alles wat mensen bezighoudt en hoe men sen in het leven staan komt terug in zijn creaties. Zo is de beelden groep 'ontwaken' een indrukwek kende groep, waarbij in vier sta dia het proces van terugkrabbelen uit een moeilijke levensperiode wordt uitgedrukt. Ruwe, volle vormen met de krachtige uitstra ling van brons in de oerkleur, tegelijk met de kwetsbaarheid en intimiteit van de figuren trekt de aandacht. Daarnaast zijn portret ten te zien en meerdere kleine werken. Het gemeenthuis van Bergen heeft de primeur om zijn nieuwe creatiegroep 'alive' te exposeren. Deze toont, door de passie van de kunstenaar, levens vreugde en de kracht om te over leven (something inside so strong). Drie ranke figuren met grote handen in een bijna dansen de houding. De beelden doen een beroep of) de eigen verbeelding van de toeschouwer. Katrien van Pelt werd in 1946 geboren in Tilburg in een muzi kaal gezin. Zij wilde aanvankelijk verder gaan in de muziek, maar koos toch voor een opleiding aan de Kunstacademie in Den Bosch. In het begin van de jaren zeventig vestigde zij zich met haar man in het Franse departement le Lot, waar hun twee kinderen werden geboren en waar zij tussen de bedrijven door haar dwarsfluitdi ploma haalde en les gaf op diverse muziekscholen. Het spannende kleurige leven in Frankrijk keerde zij na 27 jaar de rug toe om zich weer in Nederland te vestigen, waar zij eindelijk het schilderen weer oppakte op de KunstWerkPlaats in Venray en inspeelde op de waardevolle adviezen van Luis Penin. De opgespaarde emoties en waargenomen structuren die zij in Frankrijk in zich opsloeg, bepalen de onderwerpen van haar werk, dat zich van abstract naar meer figuratief ontwikkelde in een geheel eigen(zinnige) stijl. Belijning, kleur en plaatsing van het onderwerp op het doek zijn daarbij essentieel. Hierbij gaat zij zoekend en tastend te werk, lagen opbrengend en weghalend met paletmes of potlood, In het gemeenthuis een overzicht van haar werk 'Weer in Nederland'. Kunsttalent Noord-Limburg is een initiatief van De Bakkerij uit Bergen ter ondersteuning van de amateurkunst in deze regio. Openingstijden gemeentehuis: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, maandag van 16.00 tot 19.00 uur. Daarnaast ook tijdens raadsvergaderingen, commissievergaderingen. Bodypaint en facepaint centraal in schouwburg De Maskerade is een grootse bodypaint- en facepaintmani- festatie. Uniek in zijn soort, want nog nooit eerder zijn in Nederland zoveel kunstenaars uit dit vakgebied bij elkaar gekomen op één locatie als op 27 maart in Venray. De kun stenaars zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Engeland en Frankrijk. Veertig bodypain- ters en een twintigtal face- painters strijden in hun eigen categorie om de award Maskerade 2005. De organisatie van de Maskerade is in handen van body- paintteam Verstappen. Dit team is zelf zeer succesvol binnen de bodypaintwereld. Diverse prijzen hebben de leden al in de wacht gesleept, zoals onder meer het EK Bodypainten en ook het Belgische open kampioenschap bodypain ten. Bert Verstappen, die deel uit maakt van het team Verstappen, is al meer dan veertien jaar in Venlo en omgeving een begrip op het gebied van carnavalsgrime. Deze Maskerade wordt volledig ondersteund door de World Bodypaint Federatie (W.B.F.), die jaarlijks j de wereldkampioen schappen bodypainten organi seert. De manifestatie vindt plaats in de schouwburg in Venray. In een wedstrijd presenteren 's werelds beste bodypainters zich aan het publiek. Het publiek kan de bodypainters, tijdens het bewerken van de modellen, bekij ken. Daarna zullen de bodypain ters hun creaties presenteren op het grote theaterpodium. De modellen hebben vaak een korte maar spectaculaire show ingestu deerd en willen die graag met volle overgave aan het aanwezige publiek laten zien. Een impone rende schoonheid van kleuren, pracht en praal zal de revue passe ren. Een geweldig schouwspel. De Maskerade is er trots op de top-3 van de laatst gehouden wereldkampioenschappen te kun nen presenteren. Met dank aan de organisatie van het WK in het Oostenrijkse Seeboden is het gelukt om de wereldtop naar Venray te halen. Facepainters uit geheel Europa presenteren zich eveneens in een wedstrijdvorm aan het grote publiek. Allereerst zijn de face painters in de kleedkamers druk doende hun werken te voltooien, waarna zij zich aan het publiek op het grote podium zullen tonen. De Maskerade is momenteel aan het onderhandelen om facepain ters uit Amerika en Engeland over te halen om naar Venray te komen. Enkele van hen zijn wereldberoemd in het wereldje van facepainten en zij hebben zelfs al hun kunsten mogen tonen in enkele Hollywood- producties. Naast de bodypaint- en face- paintwedstrijd zijn in de schouw burg ook vijf 'living statues' actief om het publiek te vermaken. Bovendien zijn er stands waar demonstraties gegeven worden van special hairdesign, nail design en facepainting. In de grote theaterzaal is een videoscherm opgesteld. Hierop zullen zowel de facepaints als de bodypaints gepresenteerd worden. Daarnaast zullen er op de dag voor de Maskerade enkele spon soractiviteiten plaatsvinden in en rondom Venray. De Maskerade verwacht circa 1200 toeschou- De naam Suzi's Huishoudelijke dienst Beek en Donk zegt u wellicht weinig. Toch vervult de jonge organi satie een belangrijke maat schappelijke functie in de regio Zuidoost-Brabant. Tussen de 100 en de 150 parti culieren, van senioren tot jeug dige tweeverdieners, doen wekelijks een beroep op de diensten van het Beek en Donkse 'witte poets'-bedrijf. De 'witte poets' is een jong begrip. Zeven jaar geleden besloot toenmalig minister van sociale zaken Ad Melkert om schoonma ken bij particulieren een wettelijk kader te geven. Poetsen was een vak, vond de minister, en moest daarom uit het zwarte circuit getrokken worden. Schoonmaakbedrijven kregen sub sidie om langdurig werklozen als witte werksters in dienst te •nemen. Mariet Bussemakers uit Beek en Donk volgde de opstart van het wittewerksters-project met grote interesse. Als kleine zelfstandige opereerde ze sinds 1996 op de particuliere schoon- maakmarkt. Samen met een vriendin poetste ze bij mensen thuis. In eerste instantie kwam zij niet in aanmerking voor een witte- vnelets Eindstraat 12, tel. 581553 werksters-subsidie. Maar het bedrijfje groeide snel. Er was vol doende werk en de jonge onder neming maakte naam via mond- op-mondreclame. Binnen een mum van tijd kon aan alle criteria van Melkert voldaan worden. Anno 2003 is Suzi's Huishoudelijke dienst een ervaren speler in de regio Helmond- Eindhoven. Sameji met dochter Suzi van Oorschot bouwt Mariet verder aan een succesformule. Vanuit de hoofdvestiging in Beek en Donk worden circa twintig huishoudelijke krachten aange stuurd. Deze verrichten op ver zoek schoonmaakwerkzaamheden bij particulieren in Eindhoven, Geldrop, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Son en Breugel en Waalre. Sinds kort kan ook de regio Venray/Horst aan de Maas op de service van SHB rekenen. Suzi's Huishoudelijke dienst is een dynamisch bedrijf met een sociaal gezicht. De onderneming geeft werklozen, die een halfjaar of lan ger thuis zitten, een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. Met steun van de overheid kunnen zij als betaal bare krachten bij particulieren aan de slag. Suzi's Huishoudelijke dienst voorziet in een maatschap pelijke behoefte: "Enerzijds hel pen wij mensen aan een baan en anderzijds helpen wij mensen aan huishoudelijke hulp." SHB biedt verschillende moge lijkheden voor. de klant. Zij kun nen iedere week komen schoon maken, maar ook eens in de vier weken. Ook kan men zich beper ken in de werkzaamheden door bijvoorbeeld alleen de badkamer en de keuken te laten schoonma ken. De wens van de klant staat hierin voorop. Als u op zoek ben naar betaalbaarheid, legaliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit in schoonmaakwerk dan bent u bij Suzi's Huishoudelijke dienst aan het juis te adres. Bel nu met 0492-344925 en u wordt binnen een week teruggebeld om een afspraak te maken voor intakegesprek. Op donderdag 24 februari vindt in de bibliotheek Vierlingsbeek een lezing plaats over reïncarnatie. De lezing maakt onderdeel uit van het regionale lezingenpro gramma van BiblioPlus. Het idee dat een mens kan reïn carneren is voor velen onaan vaardbaar of lachwekkend en voor sommigen vanzelfsprekend. Een grote groep zweeft daar tus senin en neigt op het gevoel naar de ene of de andere kant. Uitwisseling, laat staan aanpassing van meningen is moeilijk door gebrek aan elementaire kennis over de inhoud van het begrip reïncarnatie. Dit gebrek is vooral het gevolg van de afwijzende hou ding die in onze westerse cultuur tegenover wedergeboorte bestaat. Daardoor weet eigenlijk bijna niemand er iets van, hoewel er toch veel informatie over is. Die inzichten kwamen eeuwen lang vooral uit andere culturen, maar in de laatste eeuw heeft ook onze cultuur veel kennis voortge bracht. Gerrit Zunneberg vertelt in deze lezing over reïncarnatie. Dingen die we in onze vorige levens gedaan hebben liggen vast en bepalen het heden. De inleider probeert hierover helderheid te scheppen. De heer Zunneberg geeft cursussen over reïncarnatie en over andere esoterische onder werpen. De lezing maakt onderdeel uit van het regionale programma informatieve en literaire lezingen van BiblioPlus. BiblioPlus bestaat uit de bibliotheken in de gemeen ten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill, Mook en Sint Anthonis. Kaarten voor deze lezing kunt u reserveren in de bibliotheek Vierlingsbeek, Vrijthof 16, tele foon 0478 631675 of in een van de andere vestigingen van BiblioPlus. De lezing begint om 20.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 2,50 euro. Wat gebeurt er als U niet adverteert PEEL EN MAAS PRUIMINGSFINALE WINTERCOLLECTIE Uitg^'raM'sBnds^aiasIm 1 In de rubriek Ingezonden krijgt U als lezer de kans om uw mening te ventileren over actuele nieuwszaken. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren of in te korten. De lengte van de brie ven wordt beperkt tot maximaal 200 woorden. Brieven zonder naam en adres worden niet geplaatst. Sunday bloody Sunday Ik heb weer genoten van de vastelaovend. Een prachtige Mök, LVK, hoogmis en niet te vergeten ons trio Richard, Geert en Nico. Piëlhaas bedankt! Maar dit jaar was er nog iets speciaals aan de hand. Ik heb een plekje gevonden waar het "echt" is. Een plekje waar op 30 m2 non-stop de juiste klanken klinken. De klanken van vastelaovend. Voorheen werd ik regelmatig geconfronteerd met andere topartiesten. Bob Marley, Bruce Springsteen, Fransje Bauer, Trad Mark en Queen kwamen regelmatig voorbijgevlogen. Dat is geen vastelaovend! Vastelaovend is volgens mij ook drie dagen lang de artiesten van eigen bodem in de schijnwerpers zetten. Daarna komen de spotlights wel weer. Ik heb verschillende mensen aange sproken over de verkeerde muziekkeuze. Maar opmerkingen zoals "In Limburg hebben we te weinig muziek om deze dagen muzikaal te vullen" of "Dit is wat de mensen willen" kunnen er bij niet in. Waarom zijn verschillende gelegenheden bij het horen van "Sunday Bloody Sunday" op maan dag dan leeg? De opmerking "Jongen als je het niet leuk vindt zoek je toch wat anders?" heb ik mij ter harte genomen. Ik heb mijn plekje gevonden.... Marktstraat 2.... Mijn complimenten, zo is vastelaovend bedoeld. Pepijn Lemmen Politie Venray bedankt Als voorzitter van jeugdcarna valsvereniging de Hazekeutel wil ik de politie basiseenheid Venray- centrum bedanken voor haar opvallende aanwezigheid tijdens het carnaval van dit jaar. Het zichtbaar te voet aanwezig zijn in het centrum, het binnenlopen van de jeugdtent en contact maken met de Venrayse jeugd heeft er zeker toe bijgedragen dat de Venrayse jeugd op een ont spannen manier carnaval heeft kunnen vieren. Daar waar escalaties dreigden, werden ze door aanwezige agen ten direct in de kiem gesmoord en konden vechtpartijtjes worden voorkomen. Dit' in nauwe samenwerking met de gecertificeerde toezicht houders van de jeugdtent, inge huurd door de exploitant van de jeugdtent, Paul Hulsman Ook van ouders hebben ik gehoord dat zij zeer te spreken waren over de aanwezigheid van surveillerende agenten en toe zichthouders. Namens bestuur Hazekeutel, Jan Broeren Bij Berly-Fleur in Overloon vinden van donderdag 24 februari t/m zondag 27 febru ari weer de jaarlijkse paas- en voorjaarsdagen plaats. Dit jaar is het thema 'Volop inspire rende ideeën tijdens de sfeer- dagen bij Berly-Fleur'. Ook dit jaar zijn de medewer kers van Berly-Fleur er weer in geslaagd om in de winkel een sfeer te creëren die vooral kleur rijk is. Frisse kleuren in combina tie met strakke elementen. Zoals u van Berly-Fleur gewend bent, speelt de natuur een grote rol in de gemaakte creaties.Tijdens deze speciale dagen worden in de win kel vele demonstraties gegeven, onder meer van het 'eiervrouwtje van Bunde' (bekend van het tv- programma Man bijt Hond). Zij zal enkele dagen laten zien wat men met eieren zoal kan doen, vooral met fymoklei. In 2005 bestaat de telefoni sche hulpverlening in Limburg 40'jaar. De Stichting Telefonische Hulpverlening Limburg start de jubileumvie ring met een symposium dat op 24 februari gehouden wordt in het Gouvernement in Maastricht. De eerste SOS Telefonische Hulpdienst ging in 1965 van start in Heerlen. Een jaar later werd een soortgelijke dienst opgericht in Venlo en Maastricht volgde in 1970. In 1995 fuseerden deze diensten in de Stichting Telehulpverlening Limburg. De vestiging werd bij Heerlen gevoegd. In de loop der jaren is er het nodige veranderd binnen de SOS Telefonische Hulpdiensten. In de eerste jaren van het bestaan kwa men er ongeveer 3000 hulpvra gen per jaar binnen. Nu zijn dat er jaarlijks meer dan 17.000. De aard van de hulpvragen is veranderd. In 1965 kwamen er veel vragen over financiële en praktische pro blemen. Ongehuwde moeders, homofilie, verlovings- en geloofs- problemen werden in die tijd expliciet als belangrijkste thema's genoemd. Geweld en agressie, omgangsregeling, seksueel mis bruik, depressie en angsten zijn thema's die in 1965 nog niet aan de orde waren, maar die in 2005 wel vaak aangekaart worden door de telefoon. Ook de activiteiten van de stichting zijn in de loop der jaren uitgebreid. Sinds 1980 bestaat de Kindertelefoon Limburg, die gericht is op jonge ren van 8 tot 18 jaar. En vanaf 2000 bestaat de afde ling SOShulp, die hulp verleent via internet. De drie afdelingen van Telehulpverlening Limburg, SOS Telefonische Hulpdienst, Kindertelefoon en SOShulp Limburg, beantwoorden nu samen ongeveer 65.000 hulpvra gen per jaar. Als het werk wordt nog steeds uitgevoerd door een groep van 120 geselecteerde en getrainde vrijwilligers, onder steund en begeleid door enkele beroepskrachten. Telehulpverlening Limburg organiseert gedurende veertig weken verschillende activiteiten in het kader van jubileumviering. De aftrap vindt plaats op donder dag 24 februari a.s. Dan wordt in het Maastrichtse Gouvernement een symposium gehouden over het thema Verbinding. Sprekers zijn prof. Dr. Hilarion Petzold, lei der van de Europese academie voor Psychosociale gezondheid in Düsseldorf en Jan Bierhoff, direc teur van het Europeers Centrum voor Digitale Communicatie in Heerlen. De politie heeft donderdag een 18-jarige jongen uit Vredepeel aangehouden op het bureau in Boxmeer. De jongen heeft een twintigtal schennisplegingen in de regio Boxmeer bekend. Door getuigen was de donkere auto van de jongen half januari gezien op de Maasstraat in Sambeek. De bestuurder, de nu aangehouden jongen, gedroeg zich toen ver dacht. De politie had eerder diver se aangiftes van schennispleging binnengekregen waarbij even eens gesproken werd over een donkere auto. De politie nodigde de jongen uit op het bureau waar hij een twintigtal schennisplegin gen in de afgelopen twee jaar in Boxmeer, Stevensbeek, Beugen en Sambeek bekende. De politie onderzoekt de zaak. Onder een nieuwe naam en gestoken in een heel nieuw jasje, opent zorgcentrum La Providence in Grubbenvorst op zaterdag 26 en zondag 27 februari van 13.30 uur tot 17.00 uur zijn deuren. Alle eventuele toekomstige bewoners en overige geïnteresseerden die een kijkje willen komen nemen in het nieuwe gebouw aan de Ursulinenweide 5 in Grubbenvorst, zijn van harte wel kom. Op dit moment bestaan de trotse bewoners alleen nog uit de in de ook in Venray welbekende zusters van de Orde der Ursulinen. Het ligt echter in de bedoeling dat al in de loop van dit jaar, 2005, het zorgcentrum zijn deuren openstelt voor bewoners, met indicatie voor een verzor gingshuis, 'van buiten af. In okto ber wrd de dagverzorging geo pend, dat ook onder het zorgcentrum valt, met een aantal van acht tot twaalf bezoekers. Vanaf 1 april 2006 komt er een revalidatieafdeling van 24 bedden bij, in de vorm van een zorghotel, voor revalidatieorthopedie en chi- rurgiepatiënten, die na behande ling in het ziekenhuis nog een revalidatie- en herstelperiode nodig hebben tot een periode vai j maximaal drie maanden, na ont J slag uit het ziekenhuis. Het betref j een revalidatieafdeling diij momenteel binnen VieCuri vai I start is gegaan en die, wanneer d< I tweede fase nieuwbouw geree( j is, wordt overgedragen aan L; Providence. Binnen de huidigi: bouw van La Providence is eei psychogeriatrische afdeling aan I wezig met een capaciteit voor 2. bewoners. Ook voor deze afde 1 ling en haar bewoners geldt da 1j zij vanaf 1 april 2006, met veiIj pleeghuisindicatie, woonachtig i zullen zijn in de tweede fase vai de te realiseren nieuwbouw Gelegenheid voor huisvesting vai nieuwe bewoners van buitenaf. met indicatie, is hier nu al moge lijk. Een verandering van he j kloosterverzorgingshuis naar eeijl modern zorgcentrum, kan uitet 11 aard niet beperkt blijven to ij] slechts een verandering van huis j vesting alleen. Management ei j medewerkers hebben de beleids j11 koers drastisch verlegd naar eeij' flexibele organisatie, die haai bewoners centraal plaatst binnei1 een vraag- en klantgerichte werk i wijze. De nieuwe voorzitter van carnavalsvereniging De Hedsbuülen in Heide heeft vorige week bij de politie aan gifte gedaan van diefstal van drie uithangborden van de vereniging. Peter Smets was net uitgeroepen tot nieuwe voorzitter van De Hedsbuülen, hij volgde Martien Derikx, toen de drie borden werden ontvreemd. Carnavalszondagmorgen keek de nieuwe voorzitter uit het raam van zijn woning en zag hij meteen dat het uithangbord van de Hedsbuülen verdwenen was. In de loop van de dag kreeg hij een telefoontje van een lid van de cat navalsvereniging met de medede ling dat op de Heidseweg, hoel Lemmenweg, ook een bord wej was. En even later werd Pete Smets weer gebeld met de mede 11 deling dat op de Ysselsteynseweg I bij fruitbedrijf Drabbels, ook eei j bord gestolen verdwenen was! Om de overige borden te redden besloot de voorzitter om ze samen met wat andere carnavals leden- met spoed op te halen. D< borden zijn door een schilderes it1 de loop der jaren handmatij j geschilderd. Voor de Hedsbuülei j te Heide is dit een grote schade i post. De politie onderzoekt een poging tot diefstal met geweld die donderdagmiddag rond 14.15 uur plaatsvond op de Prins Hendrikstraat. Een 68-jarige inwoonster van Venray liep met haar boodschappentas op de Prins Hendrikstraat toen een onbekende jongen met kracht aan haar boodschappentas trok. De vrouw liet echter niet los en de jongen rende weg richting Prins Bernhardstraat. Direct daarna kwam er een tweede jongen die ook probeerde om de boodschap pentas te pakken. Ook hem lukte het niet om de tas te stelen en hij rende eveneens de Prins Bernhardstraat in. Het 68-jarige slachtoffer kon haar evenwicht echter niet meer houden en viel voorover op de grond. Meteen nadat het slachtoffer viel, kwan er een derde belager aan die eei poging waagde. Ook hem lukti het niet de tas te pakken en ooi hij rende weg in dezelfde richtinj als zijn twee voorgangers. Alle drie de jongens benader den de vrouw van achteren Bekend is dat de eerste jongei ongeveer 1.75 lang was, de twee de jongen ongeveer 1.70 lang ei de derde jongen tussen de 1.70 ei 1.75 lang. De derde jongen hat een donkere pet op, één van d< jongens droeg een grijs jack ei! een van hen droeg witte sport schoenen. De politie heeft d< 1 zaak in onderzoek en vraagt getui gen te bellen naar de politie ii Venray via telefoonnummer 0900 8844 (lokaal tarief). o.a. medisch fitness bel voor info en afspraak Ton Gevers 06-420 92 171 Kempweg 70 Venray Het bestuur van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. houdt op maandag 21 februari 2005 in zaal Het Trefpunt in verpleeg huis Beukenrode, Beukenlaan 1 in Venray een lezing. Aanvang 19.30 uur. De lezing wordt verzorgd door J. Krijnen en heeft als onder werp 'Schutterijen in het alge meen en de Venrayse schutte rij in het bijzonder'. J. Krijnen geeft aan de hand van dia's en voorwerpen die hij mee brengt een beeld geven van hei schutterijwezen, met onder meei aandacht voor de historie en de uniformering van schutterijen. J. Krijnen is erevoorzitter er keizer van de Venrayse schuttert Het Zandakker Gilde Sint Jan Sinds zondag 23 januari is hij lie van de Edele Eedbroederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. De lezing is ook voor belangstellende niet leden gratis toegankelijk. In maart wordt in Overloon begonnen met een cursus voor jachthonden. Jachthonden zijn bij veel menden populair omdat ze graag samenwerken met mensen en meestal erg vriendelijk, actief en intelligent zijn. Jachthonden hebben veel beweging nodig. De training wordt echt niet alleen gevolgd door jagers die een goed afgerich te hond willen hebben, maar ook door mensen die een jachthond als huishond hebben. Een hond waarmee dus niet gejaagd wordt, maar die wel met hun hond bezig willen zijn. En meer over hun hond willen weten of willen mee doen aan jachthondproeven en wedstrijden om zo een diploma te halen. Van juli tot eind oktobei j worden er tal van jachthondproe ven gehouden. Tijdens de cursus wordt de algemene gehoorzaamheid behan deld: zitten, volgen aan de lijn, afliggen, het komen en aanleren van commando's met de stem, fluit en gebaren. Naast de gehoor- zaamheidsoefeningen wordt ook aandacht geschonken aan appor1 teren, wordt kennisgemaakt met diverse soorten wild. waterwerk, etc. Voor informatie over deze cur- sus: W. Hendriks. Peelkaanaalweg 3, 5843 AS Westerbeek, tel 0485- 384414

Peel en Maas | 2005 | | pagina 7