erden Gemeente heeft nieuwe huisstijl Poeder in postsorteercentrum blijkt onschadelijk te zijn 2500 euro voor Gerdie Muijsers Gimbière CU IM DeMKB Ondernemers in de prijzen 15 r Richard nieuwe prins Piëlhaas En verder: COMMUMIEKLEDIIMG ENS EN MEIDEN Gemeente Venray ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Opbrengst jubileumkrant voor Gerdie Muijsers KOOPJESZONDAG J DS automatiseerder 2004 A.s. Zondag 16 januari geopend van 12.00 tot 17.00 uur mi-»* Herraets Meubelen Horst Honderdzesentwintigste jaargang - week 2 - donderdag 13 januari 2005 PEEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9-11 Kunst Cultuur 13f Sport 15 Gemeentelijke mededelingen 25 Kerkelijke diensten 26 Meer communiceren via Peel en Maas De gemeente Venray heeft een nieuwe huisstijl. Woensdag presenteerde bur gemeester Jos Waals de nieu we huisstijl en het logo aan de medewerkers van de gemeen te tijdens de nieuwjaarsbijeen komst. De nieuwe huisstijl is volgens de burgemeester eigentijds en straalt uit waar de gemeente Venray voor staat. De huisstijl geeft volgens de burgemeester een duidelijk beeld van de organisatie die de gemeen te Venray is: open, onderscheide nd, op zoek naar dialoog en ondernemend. Maar daarnaast ook passend in de samenleving die Venray is. De huisstijl is opgebouwd uit de woorden 'Gemeente Venray' en een Asterix-teken. Het woord 'Gemeente' is kleiner dan Venray. "De gemeente is een onderdeel van de gemeenschap waaraan ze dienstbaar is", aldus Waals. Het Asterix-teken is een samensmel ting van de letter V van Venray en het plusteken. "Het plusteken symboliseert de dialoog die de gemeente Venray wil aangaan met haar burgers, maar ook het ver- binden en samenbrengen van mensen, organisaties en gemeen te. Vroeger stond het groene karakter van de gemeente recht tegenover het industriële en ste delijke karakter. In de toekomst is er meer evenwicht tussen die aspecten van Venray." De huisstijl bestaat uit de kleu ren groen, rood en grijs. Groen en rood worden in de gedrukte uitin gen van de gemeente de hoofd kleuren. Grijs wordt toegevoegd in multimediale toepassingen. Verder zijn in de nieuwe huisstijl foto's zeer belangrijk. "De open kern in het Asterix-teken zal in diverse toepassingen met foto's worden ingevuld. De foto's bren gen dynamiek in de huisstijl. Bovendien hebben ze extra aan trekkingskracht waardoor de lezer wordt uitgenodigd de infor matie tot zich te nemen" aldus Waals. De foto's worden gemaakt door de Venrayse fotografe Mijntje Wismans en komen ook in de nieuwe publiekshal te hangen. Bovendien worden de foto's om de paar jaar geactualiseerd wor den. Met de ontwikkeling en implementatie van de huisstijl is ongeveer 200.000 euro gemoeid. De huisstijl zal om budgettaire redenen dit jaar geleidelijk inge voerd worden. De gemeente wil starten met de nieuwe gemeente pagina in Peel en Maas. De besprekingen hierover met de uit gever zijn nagenoeg afgerond. De intentie van de gemeente is om, vanaf 24 februari, wekelijks met twee pagina's in deze krant met haar burgers te gaan communice ren. Dit als vervanging van het eigen blad Burgers bij de tijd, waarmee de gemeente Venray eind vorig jaar is gestopt. "In Peel en Maas komen naast de verplich te bekendmakingen vooral nieuwsfeiten en achtergrondver halen", aldus Waals. "We moeten de burger laten weten waar het om gaat als er iets in de raadsver gadering wordt behandeld. Het publiceren van een raadsagenda alleen is niet meer voldoende Opvallend is het verdwijnen van het bijtje uit het gemeentelijk logo. Volgens de burgemeester is dit bijtje niet meer van deze tijd. Bovendien blijft het bijtje nog altijd bewaard in het wapen van de gemeente Venray, dat ongewij zigd blijft. Trots presenteerde burgemeester Waals deze week de nieuwe buisstijl van de gemeente Venray, waar in bet bijtje heeft plaatsgemaakt voor een open Asterix-teken. 2005 'rinsenproclamatie alaaf! de prinsenproclamatic aan mieuwing toe? Dat is de vraag ik me zaterdag stelde. En niet en ik, want na afloop van de nme bijeenkomst in de houwburg werd aan de tap i/tig gediscussieerd over de iinimale) kwaliteit van de prin- nproclamatie 2005 iMet als itepunt het optreden van vier ilmondse komedianten die het E ndurfden om met veel air en n stralend koppie ('oh, wat n wij toch goed!') éen liedje 'er de perikelen rondom Mabel isse Smit en Maxima te zingen, in liedje dat ze vorig jaar al op t zo n afgrijselijke manier op planken brachten. Want ja, ik ld het kwartet (helaas) eerder zien. Verder vind ik het jammer dat proclamatie zo in het teken aat van het aftreden van de »de prins. Niks ten nadele van ins Willy, maar het hoogtepunt n de prinsenproclamatie moet ch het uitkomen van de nieu- e prins zijn? En waar Willy inutenlang werd geëerd, daar even de minuten voor prins chard beperkt. In een ver verle- kwam de prins uit tijdens de terdagvoorstelling van Circus ök. Mök kende toen echter nog aar twee uitvoeringen. Na de tbreiding van het aantal voor- ellingen, kozen de organisato- n voor een aparte avond voor ït uitroepen van de nieuwe rins. Een prima idee, maar het iögramma bevat inmiddels zo eel futiliteiten dat het de laatste ren zelden een spetterende rond wordt. De kwaliteit van de rinsenproclamatie staat of valt )g altijd met de kwaliteit van de uofdact, en die was (sorry vrij willigers) zaterdagavond niet bij- er hoog. Kan het ook anders? Ik enk het wel. Laat de 'oude' rins eerder los, laat hem tijdens Hazepaeper opnemen in de ld Prinse Kompeneej. Daarmee omt de proclamatie geheel in et teken te staan van de nieuwe rins en ontstaat alle ruimte voor en swingend, carnavalesk pro- ramma. Dat ingevuld kan wor- en door Venrayse artiesten, want op 'buitenlandse' zakken- ullers zit niemand in de zaal te 'achtën. Of ze moeten echt oed zijn, zodat zelfs een zuur- mim zoals ik in een deuk lig van et lachen. Ik kijk al uit naar de rinsenproclamatie van volgend ^|als ik dan tenminste nog ;r- komen.... Hannes Het witte poeder dat zondag avond werd gevonden in een postsorteercentrum in Oostrum, is niet schadelijk. Dat blijkt uit onderzoek door een laboratorium in Lelystad, aldus de politie Limburg-Noord. Er werd na de vondst in een partij post groot alarm geslagen. De hulpdiensten begonnen met de procedure die gebruikelijk is wanneer een mogelijke giftige stof wordt aan getroffen. De twee medewerkers die het poeder vonden, meldden dat rond 19 00 uur. De brandweer moest hen later ontsmetten, even als twee politiemensen en een medewerker van de brandweer die ter plekke gingen. Wit poeder kan duiden op het giftige antrax dat miltvuur veroorzaakt. De poli tie heeft maandag onderzoek gedaan naar de herkomst van het poeder dat zondagavond in het postsorteercentrum werd aange troffen. De politie is op zoek gegaan naar de brievenbus waar de post vandaan kwam. Deze brie venbus is gevonden in Broekhuizenvorst in de Kerkstraat. Uitgaande van de informatie van het postbedrijf is de laatste lichting op vrijdagavond omstreeks 17.00 uur geweest. Daarna moet het poeder door een of meerdere personen in de bus zijn gedaan. De politie verzoekt omwonenden van de Kerkstraat in Broekhuizenvorst en toevallige passanten die iets gezien kunnen hebben, zich met haar in verbin ding te stellen. Het gaat daarbij concreet om de periode tussen vrijdagmiddag 17.00 uur en zon dagmiddag 17.00 uur. De politie denkt dat met name in de avondu ren de kans groot is geweest om het poeder in die brievenbus te deponeren. De politie basiseen heid Venray is bereikbaar via 0900 - 8844. (ff VOOR FII LEUKE KOOPJES 11 NATUURLIJK a.1 NAAR.. Raat is TEGELS SAM 1 AIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl Theater op bezoek in asteria Venray Asteria Venray Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray Inl. en reseveringen: Tel. 0478-511466 De organisatie van de Loek Nelissenprijs heeft 2500 euro beschikbaar gesteld voor zus ter Gerdie Muijsers in Sri Lanka. Zuster Muijsers is als moeder-overste van de Orde van moeder Teresa al jaren op dit door de zeebeving getrof fen eiland actief met de opvang van met name arme (wees)kinderen. Ook zorgt zij voor de opvang van oudere mensen. Momenteel is zij druk bezig met de opvang van de duizenden daklozen in dat land. Victor Weijs, voorzitter van de organisatie, maakte de donatie donderdagavond tijdens de onder nemersavond bekend en deed vervolgens een oproep aan de aanwezige ondernemers om even eens een bijdrage te leveren aan het werk van Gerdie Muijsers. Wie eveneens het werk van Gerdie Muijsers wil steunen en het leed van de bewoners van Sri Lanka wil helpen verzachten, kan een bijdrage overmaken op reke ningnummer 1471535959 t.n.v. Gerdie Muijsers Peel en Maas bestaat dit jaar 125 jaar. In dat kader worden door Van den Munckhof bv tal van activiteiten georganiseerd. Een van die activiteiten is het uitbrengen van een jubileumkrant op zondag 27 maart 2005, de dag dat het precies 125 jaar geleden is dat Peel en Maas als De Venraysche Courant voor het eerst verscheen. In die krant komen onder meer tal van wetenswaardigheden die betrek king hebben op de geschiedenis van Peel en Maas en Venray aan de orde. De directie van Van den Munckhof bv heeft besloten om de opbrengst van de jubileumkrant te schenken aan de Venrayse zuster Gerdie Muijsers in Sri Lanka. Hiermee wil uw nieuwsblad het goede werk van Gerdie Muijsers steunen en de slachtoffers van de zeebeving in dit land helpen. Overigens stond in onze jubileumpuzzel van vorige week een klein foutje. Bij vraag 9 stond niet het goede antwoord. Deze vraag komt hiermee te vervallen. U kunt nog inzenden tot 20 januari. Chrysler Jeep Dodge VERKOOPNIEI WE- FN GKBKl'lk IE Al IO S VAKKUNDIG OMIKKHOU» EN KKPARAilË Officieel Servicedealer GEZELLENBAAN S 5813 EA YSSEWTEYN TELS 0478-541945 FAX: 0478-541876 K-nuill: VAKGARAGE,tfGOMMANSK,\ï)F\VIT.NI. IntrrnrtsHr: WWW.COMMANSK.NDKWIT.ftt. bij v.d. Ven Schoenmode in Horst LAATSTE OPRUIMINGSRONDE OENMODE Hoofdstraat 14. Horst 077-3970197 Venray De Bleek 13-15 Vi PRIJS I KOOPZONDAG 16 JANUARI 1 WILHELMINAPLEIN 15 HORST c y- bedrijfsautomatisering bv Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl GENOMINEERD VOOR DE LOEK NELISSENPRIJS k DIVERSE SHOWROOMAANBIEDINGEN met kortingen van 30% tot 60% Ons Huis Jacob Merlostraat 23 - Horst Tel.: 077-398 14 56 LandSigt Venraysewcg 10 - Horst Tel.: 077-398 84 39

Peel en Maas | 2005 | | pagina 1