3PRUIMING! De Flierefluit strijdt tegen vooroordelen Kerstactie Raayland: 4000 euro «140 J&EHêL Koopzondag OPRUIMING 0 'Vochtig tegen gl zout adheid ssssiP MMFIM kees arts f fo- DeMKB i Boxmeer ciintratuin BROEKEN DUUR? BIJ ONS NIET! De Nachtwacht verhuisd Sportgala 2003 En verder: loetere 'ongen dé specialist ;voor tegels, sanitair en tegelwerken! J DS automatiseerder Peel en Maas tijdens de feestdagen Tijdens onze tapijtshow... RUIL NU JE OUDE SPIJKERBROEK IN Honderdvierentwintigste jaargang - week 51 - donderdag 18 december 2003 EL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 13 Sport 19-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 december open 12.00-17.00 uur kAnHi;m:nn[lnriri'inri|ift!AnNKm opmfming'opniimingffppruim totestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Eten december is bij uitstek l van lekker eten en De marsepein en taai- g niet tussen de kiezen 'enen of we kunnen ons d gaan doen aan kerstkrans- istollen, kalkoenen en e lekkernijen. de Vcnrayse restaurants t hun beste beentje voor. e advertentie "smaakt" nog :der dan de andere, r velen is het uit-eten ech- jet weggelegd, zeker in deze lyan bezuinigen. Zeker ook voor de ambtenaren van de leente Venray. it jaar werden zij gcconfron- d met een forse verhoging de prijzen in de gemeente- inc. Verhogingen als gevolg bezuinigingen. Verhogingen dat in al die voorgaande jaren brijzen in de kantine waren uleerd zonder personeels- )lg. ongeveer 25 procent ambtenaren keerden de ie de rug toe. Reden voor lege om een tweede prijs- )ging, met ingang van 1 '^iiari a s. voorlopig uit re stel- 17j cn te onderzoeken of de kan- li nog wel toekomst heeft. 15J Iet verbaast mij dat de 1- teentelijke kantine prijzen teert zonder de personeels la ten daarin op te nemen. De 7 leente Venray heeft zelf altijd voortouw genomen als het 5. l om de tarieven van leges. 3. moeten al jaren kostendek- 9. d zijn. In de eigen kantine 9 1 dus een ander beleid te zijn oerd. Dat maakt de gemeente j dit punt alles behalve geloof- iidig. Jammer. I lat het onderzoek zal opleve- 1, is niet duidelijk. Wel zal de 2. leente Venray in haar kantine fr moeten stappen op markt- 9' iforme prijzen, zodat men ook plaatselijke horeca en brood je verkopers recht in de ogen 9,11blijven kijken, SS Christ 16.1 SSANG YONG 4 WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO RKOOI' MEI WL- EN GEURl'IKTE Al TO'S 8.1 KKI'NDU; ONDERHOUD EN REPARATIE IAKNBAAN X 5X1J EA VSSEISTEYN 2#:»47X.5T1945 FAX: II47X-541X76 Cl'.AKACKftUOMM.ANSENDE\V11.NI WWW.GO M M AN S F. NDRVM1 -N L CAR-CITY VENRAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Waarom geen brede school in Brukske? "Teleurgesteld", zo reageert schooldirecteur Gé Peeters van de Flierefluit. Vorige week meldde deze krant dat de gemeente gaat onderzoeken of er in nieuwbouwwijk Brabander een brede school kan komen. "Dat heeft me uitermate gestoord. Waarom kan zo'n brede school niet in Brukske komen? Dat zou een enorme stap vooruit beteke nen voor de wijk en het biedt de school nieuwe kansen." In gesprekken met de gemeen te is de brede school al eens ter sprake gekomen. Maar de link met de wijk Brabander is nooit gelegd, zegt Peeters. "Ik werd dan ook volkomen verrast door het nieuws. Waarom is er geen con tact met onze school opgenomen? Dat er in Brabander een nieuwe school gebouwd moet worden mag niet de reden zijn. Dat is wel een erg beperkte gedachte. Het gaat om de visie en daarvoor hoef je niet eerst een nieuw gebouw te hebben. Het lijkt erop dat de gemeente goede sier wil maken met Brabander. Het Brukske telt blijkbaar niet mee." De gedachte achter een brede school is dat meerdere organisa ties - zoals een wijkcentrum, peu terspeelzaal of jeugdzorg - een plek krijgen in het schoolgebouw. Met als doel dat deze functies elkaar versterken waardoor de ontwikkelingskansen van het kind vergroot worden. Gé Peeters vertelt dat de Flierefluit graag wil doorgroeien naar een brede school. Daarvoor zijn al enkele stappen gezet. Zo is er een verlengde schooldag waar door leerlingen na drie uur nog extra lessen kunnen volgen. Er is een peuterspeelzaal die aan de school verbonden is. De school arts houdt iedere maand spreek uur op de Flierefluit. De school werkt mee aan het huiskamerpro ject in het wijkcentrum van Brukske. "Het zou daarom ideaal zijn als er hier een brede school komt. Dat zou ook de wijk Brukske promoten. De gemeente moet ook naar andere wijken en scholen kijken." De openbare school de Flierefluit, opgericht in 1975, kampt met een teruglopend leer lingenaantal. De school ligt, naast de katholieke school de Foekepot, middenin de wijk Brukske. De Flierefluit telt nu nog een kleine 200 leerlingen. Dat waren er ooit 240. Negentig pro cent van de kinderen is allocht oon. De teruggang van de laatste jaren wordt vooral veroorzaakt door de afname van het aantal asielzoekers in Brukske. Daarnaast zijn er Ook ouders die kun kinde ren naar de islamitische school in Helmond sturen. Voorheen waren dat vooral Somalische kinderen. Onlangs hebben twee Marokkaanse gezinnen - samen vijf leerlingen - deze stap aange kondigd. Toen Gé Peeters als beginnend leerkracht in 1985 op de Flierefluit begon was het nog geen echte zwarte school. Dat is in de loop der jaren zo gegroeid. De Flierefluit voldoet evenwel niet aan de criteria voor het lande lijk predikaat 'onderwijskansenbe- leid'. Qua samenstelling van de leerlingenpopulatie voldoet de school er ruimschoots aan. "Maar onze prestaties zijn te goed", zegt Peeters die het laatste inspectie rapport er bijpakt. Vooral op de onderdelen 'leerresultaten' en 'kwaliteit van lesgeven' scoort de Flierefluit hoog. De schooldirecteur moet afre kenen met de minder goede naam die de Flierefluit heeft. "We zijn inderdaad een zwarte school. Qua cijfers klopt dat. Maar het is wel frustrerend dat dan vaak direct de link met een 'slechte' school wordt gelegd. Er wordt niet naar de inhoud van het onderwijs gekeken. Want onze prestaties bewijzen juist het tegenoverge stelde. Gelukkig hebben we bin nen het onderwijsveld wel een goede naam en krijgen we veel waardering." Begin jaren negentig is de omslag voor de Flierefluit geko men. Veel autochtone ouders haalden hun kinderen van school omdat ze vonden dat de Flierefluit te 'zwart' werd. "We leveren nog steeds leerlingen af voor het hoogste niveau. Maar het is wel zo dat we relatief lager scoren omdat we allochtone kinderen hebben uit sociaal-zwakkere gezinnen. We krijgen daarvoor 'ook extra middelen." De school telt elf groepen maar de klassen zijn klein, gemiddeld achttien leerlingen. Steeds meer autochtone ouders uit Brukske sturen hun kinderen naar scholen buiten de wijk. Zoals de Hommel, de Bongerd of Petrus Bandenschool. Peeters betreurt deze ontwikkeling. Hij vermoedt dat de populariteit van deze scho len vooral door de mond-op-mond reclame komt. De Flierefluit heeft het als zwarte school extra moei lijk en moet vechten tegen de vooroordelen. 'We zitten in de verdrukking. En daar hebben we zo weinig invloed op. Ik heb daar over ook contacten met zwarte scholen in andere steden. Zij zit ten met hetzelfde probleem. Het is heel moeilijk op te lossen." Peeters zou het enorm toejui chen als een groepje Nederlandse ouders uit Brukske zou besluiten om kinderen naar de Flierefluit te laten gaan. "Ik zou dolgraag in groep 1 eens met vijf autochtone kinderen willen beginnen. Die dan hier hun hele schoolloopbaan volgen. Dat zou een doorbraak zijn. En het is voor ouders toch ook prettig dat hun kinderen in de wijk waar ze wonen naar school gaan." De schooldirecteur toont zich strijdvaardig. Al beseft hij dat het moeilijk is om tegen een negatief imago te vechten. "De Flierefluit presteert goed en we willen voor uit. Daarom vind ik die brede school ook zo belangrijk. Dat biedt, ons en de wijk zoveel nieu we kansen." De kerstactie van het Raayland College in Venray is opnieuw een TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. 301 "Vi Keizersveld 22 Venray Tel: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN gigantisch succes geworden. De leerlingen van de Venrayse school brachten met diverse acties het fraaie bedrag van maar liefst 4000 euro bij elkaar. Het geld is bestemd voor de stichting Udavum Karangal (Helpende Handen) in India. De opbrengst van de kerstactie is bestemd voor de bouw van een dagverblijf voor PROFICIAT! ^B/UT 76 stervende, hulpbehoevende men sen. De opbrengst van de kerstac tie van het Raayland College werd nog eens met 2000 euro ver hoogd door de stichting Wilde Ganzen. In totaal gaat dus 6000 euro naar het project in India. Op de foto krijgt de heer Van Dee van Helpende Handen de cheque van 4000 euro uit handen van leerlin ge Ilona van Bree. bedrijfsautomatisering hv 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Peel en Maas zal tijdens de feestdagen normaal uitkomen Normaal maar met dien verstan de dat de verspreiding op woens dag (24 en 31 december) in plaats van donderdag plaatsvindt. Dit heeft wel gevolgen voor het aanleveren van berichten en advertenties. Sport- en vereni- gingsnieuws alsmede overige mededelingen dienen op de maandagen 22 en 29 december voor 10.00 uur in ons bezit te zijn. Advertentiemateriaal kan worden aangeleverd op diezelfde maandagen tot 18.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie of advertentie afdeling. -pet» .eisttitaktfKCB BK, jT:- I ELr 080 I i éi/ i - TAPIJTCENTRUM KERST EN OUD NIEUW Op beide Kerkdagen lekker ™5e"ecl henrlijke ltDea™^«,:"4^re5d' - 'N lONS RESTAURANT n —«fat op kHfe dagen normaal geopend is kun! UkiVzen II nit de speciale Kerst-a-la-carle-kaart reserveer tijdig! KINDEREN OPGELET» P en 2e Kerstdag t.jdens de Kcrsidinch grimeurs HOTEL ASTERIA VENRAY Maashcseweg80aVenray «IkOtH Ruim 100 speciaalzaken .a en altijd GRATIS parkeren W-t Winkels open van 12.00 tot 17.00 uur f"* extra koopavond 22 23 Pee. ZONDAG 21 DECEMBER GEOPEND VAN 11 UUR - 17 UUR Optreden Dizzy Dance Koopavond op vrijdag HET GROENE WARENHUIS Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD winkel fltö $mm Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 W J ZONDAG 21 Dec. GEOPEND van 12.00 tot 17.00 uur Extra koopavonden ma. 22 en di. 23 Dec. Bleek 82 Venray BOXMEER 0478 512306 VENRAY mannenmode, jeans and casual wear for men casual wear for men Vanaf dit winterseizoen wordt de gladheid op de Venrayse wegen op een ande re manier bestreden. Er wordt voortaan 'vochtig' zout gestrooid. Verkeerswethouder Driessen (CDA) heeft hoge verwachtingen van de nieuwe methode. "Het kleeft beter, heeft een beter dooiend effect en er hoeft minder gestrooid te worden. Dat is een dubbele winst", stelde Driessen maandag in de commis sie Stedelijk Beheer. Commissielid Gerda van Stelten (CDA) had vra gen gesteld over de evaluatie van de gladheidsbestrijding die nu is uitgesteld tot het voorjaar van 2004. Dat is gedaan om de resulta ten van de nieuwe strooimethode in de evaluatie meenemen. Op verzoek van Van Stelten wordt de weg naar het medisch centrum in Antoniusveld voortaan meegenomen in de strooiroute. Er waren afgelopen winter meerdere verzoeken om meer wegen in het schema op te nemen. Driessen vertelde dat in principe alleen de hoofdwegen aan de beurt komen. "Daar horen de woonwijken dus niet bij. Maar bij calamiteiten kan de route altijd aangepast worden." Zo is vorig jaar bij tien basisscho len drie keer extra gestrooid op verzoek van de school. De wet houder overweegt om, net als inmiddels bij enkele gemeen schapshuizen is gebeurd, alle scholen van een 'zoutbak' te voor zien zodat ze zelf de gladheid rondom het schoolgebouw kun nen bestrijden. RUHL HAEGENS MOLENAAR IRÜHLI Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs VENRAY Julianasingel 7 Vestigingen in Venray Boxmeer Nuenen Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fox (0478) 58 46 24 e-mall: lnfo@rhmweb.nl; Internetwww.rhmweb.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1