Handtekeningenactie tegen sloop flats Sint komt tot rust in Venray APK W !0% korting mgxx 6.99 groot b.v. ZONDAG SELECTED DEALER ESPRIT J I D 5 't Volen Op de motor naar Nepal Volharding te sterk voor _l Ven ray En verder: ere PEEL EN MAAS 't^JdUe nu G. Matinique Verbouwing of nieuwbouw? Bouw - Tegels -Sen Heit ongen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! SLA UW SLAG TE KOOP SPIJKERBROEKEN! MAVERICK 27 RUHL HAEGENS MOLENAAR IRÜHL l Honderdvierentwintigste jaargang - week 47 - donderdag 20 november 2003 EL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9-10 Kunst Cultuur 11 Sport 16-19 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22-. e dames- en heren- en kinderjacks istraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Het actiecomité tegen de sloop van twee flats in Veltum gaat dit weekeinde bij alle flat bewoners langs voor een handtekeningenactie. Deze handtekeningen worden bin nenkort aangeboden aan wet houder Ruyten van volkshuis vesting. Vorige week werd het actiecomité definitief opge richt waarin negen bewoners en enkele SP-leden zitting heb ben. De Venrayse SP hield in septem ber een enquête onder de bewo ners van de twee flats aan de Veltumse Kleffen en Haammakerstraat die op de nomi natie staan gesloopt te worden. Het gaat in totaal om 96 apparte menten. Veel bewoners bleken tegen de sloop te zijn. "Er is nog geen officieel besluit genomen", zegt SP-voorzitter Huub Rademacher. "En zolang de slo pershamer nog niet gevallen is bestaat er een kans dat de flats behouden blijven." De SP wil ook dat de Venrayse politiek een uit spraak doet. De partij beklaagt zich erover dat de bewoners niet goed geïnformeerd worden door Wonen Venray. Liesbeth van Beek, directeur van de woningstichting, bestrijdt dat. Zij zegt dat voordat afgelopen zomer het nieuws bekend werd er met alle betrokken groeperin gen en bewoners overleg is geweest. Ook met de huurders vereniging en de Belangengroep Leefbaar Veltum (BLV). "We heb ben tijdens de bewonersavond ook geen signalen ontvangen dat er mensen tegen de sloop zijn", aldus Van Beek. Twee weken geleden ontvingen alle bewoners nog een informatiebulletin van Wonen Venray. De SP heeft ook gesignaleerd dat vrijkomende woningen in de vier andere flats, die komend jaar grondig gerenoveerd worden, momenteel leeg blijven staan. Rademacher vermoedt dat Wonen Venray dat bewust doet voor opvang van bewoners uit de twee 'sloopflats'. Directeur Van Beek bevestigt dat vrijkomende flats nu niet meer verhuurd worden. "Dat heeft te maken met de renovatie die we in 2004 gaan uitvoeren. Want binnenin worden de dou che, keuken en wc vervangen. In bewoonde toestand zorgt dit voor overlast. Vandaar dat we wachten met verhuren tot na de opknap beurt." Ook wordt er een model woning ingericht zodat de bewo ners kunnen zien welke mogelijkheden er zijn voor de inrichting waaruit ze kunnen kie zen. Van Beek geeft aan dat de bewoners die dakloos worden voorrang krijgen voor een woning in een van de vier flats. "Ze heb ben sowieso de garantie op een andere woning en ze krijgen een vergoeding voor verhuiskosten." De definitieve beslissing over de sloop valt dit jaar niet meer. Wonen Venray wil bij de ontwik keling van dit deel in de wijk Veltum ook het winkelcentrum betrekken. Er moet eerst mee dui delijkheid komen. Daarom heeft de woningstichting een aantal ste denbouwkundige bureaus uitge nodigd om plannen en ideeën te presenteren. Op de plek van de twee flats worden ouderenwonin gen gebouwd, zowel huur als koop. "Want uit enquêtes is geble ken dat daaraan in Veltum veel behoefte is. Er zijn veel ouderen die graag in de wijk willen blijven wonen. Het probleem is dat er geen seniorenwoningen zijn waar alles gelijkvloers is. We hebben laten onderzoeken of de flats geschikt konden worden gemaakt. Maar dit bleek technisch niet uitvoerbaar. Er liggen nu zes flats. Het is teveel van hetzelfde Er moet een gedifferentieerder woningaanbod komen", vindt de directeur van de woningstichting, die aangeeft dat er minimaal 96 appartementen voor ouderen terugkomen. "Ik ga ervan uit dat we er samen met de bewoners van de flats uitkomen", hoopt van Beek, die het actiecomité toch niet helemaal kansloos acht. "Want je weet het nooit. Maar de kans op behoud is heel erg klein." Protest tijd dat het economisch gaat, komt de mens Deer aan het protesteren, terecht, soms niet. tegen het slechte tl van Oranje heeft bijvoor geen zin maar is ondertus- el terecht. Bij het ter perse vcct ik niet wat het woens- und uiteindelijk is gewor- oaar het wordt tijd dat het nde deel van de selectie het veld ruimt. Teren verleden kan bij dprgelij- Iprestattes niet meer. hadden we een heuse ars in Venray. Iers uit de zorg, en een hun patiënten/cliënten, I lltJoor Venray om toch maar een signaal af te geven zo in de zorg niet meer terecht. Het kan niet zo we de huidige generatie en, die hard heeft ;t aan de wederopbouw irland na de oorlog, let- hun hemd laten staan. zijn ook protestacties ik me toch even achter krab. Neem bijvoorbeeld Wonen Venray wil twee en en vervangen voor nwoningen. Bovendien de overige vier flats renoveren. De plannen met grote zorgvuldig- irbereid en gepresen- de bewoners. Ook bij ing wil men zorgvuldig laan en wil men de hui- oners zoveel mogelijk lidige leefomgeving her- i Toch is er dan nog mensen die zich tegen ip keert. Terwijl bij Venray nauwlijks signa- inkomen weten de actie- i dat veel bewoners sloop zijn. realisatie van de bejaar- lingen krijgt Veltum een impuls. Met de vergrij- achterhoofd een logi- ip. Bovendien snijdt het twee kanten want zo >k gepoogd de verpaupe- rondom de flats tegen Kortom een initiatief de leefbaarheid van er alleen maar op vooruit daar kun je toch niet •testeren... Christ l-CITY VEIURAY UZE UIT SO OCCASIONS üzersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Sinterklaas kwam zaterdag aan in Zwolle, en zondag was hij al in het Venrayse centrum te bewon deren. De goedheiligman trof het niet, want net als de Zwarte Pieten en zijn trouwe schimmel werd hij door de regen nat tot op het bot. Maar echt veel trok de Sint zich niet aan van het druilerige weer. want met een stralende glimlach trok hij door de Venrayse straten om uiteindelijk op de Grote Markt te belanden, waar honderden kin deren (en ouders) zich hadden verzameld. Wethouder Ruyten heette de kindervriend - die niet zo goed bij stem was en van de kinderen wat hoest- en keelsnoep- jes ontving om mee te nemen op zijn tochten- van harte welkom in Venray. Ondertussen zorgden de Circuspieten voor heel wat ver tier op de Grote Markt, net als een aantal Venrayse verenigingen. Het afwisselende programma, op touw gezet door het Sint Nicolaas Gilde Venray. werd door het publiek - en de Sint- erg gewaar deerd. Na de rondgang in het carré ging Sinterklaas rusten in het Sinterklaashuis onder het oude raadhuis op de Grote Markt. Voor de Sint zijn het drukke tij den, maar gelukkig komt hij op zijn oude dag af en toe wat tot rust in het Sinterklaashuis. Daar is de goedheiligman komende zater dagmiddag ook weer te bewonde ren, met een beetje geluk kun je hem dan in zijn luie stoel zien zit ten! Je kunt de Sint natuurlijk ook een brief schrijven of een verlang lijstje of een tekening voor hem maken! De Sint is overal blij mee. Stop de spulletjes voor Sinterklaas maar in de grote rode brieven bus!!! niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur f keurf.n altijd goed poi'MKt \\t, EN GEBRl'IKTE Al'lO'S dicoisdkrhoi'd i n reparatie I Officieel Serviccdeillcr 8 5XU KA YSSEI.STKA N Msrms l'\\; 1)478-541876 PjAKCARAi;!.«C.OMMANSKMIKWT I.NI. WWW.COMM YNSENDEW1 I M Uw adres voor al uw Feesten, Bruiloften. Partijen, Vergaderingen Cafe-Zaal nu thema feesten Kwatsavond €45.- p.p. Spooktochtcn €40.- p.p. Arrangementen all in vanaf €20,-p.p. Ontvangst met vlaai koffie 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid buffet 't raspaardje van de horeca tot ziens in ,,'t Veule" tel. 0478-581928 23 november OPEN van 11 lot 17 uur ma 33® MmSm VffiKIL <21? 1M9.1KÜM srffo IS iöi, inuoa? <ju Kijk verder in deze krant voor de karpet-coupon!! VENRAY Julianasingel 7 MEN Venray bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken FRU1TBEDRIJF Appels, Peren, Aardappelen, div. Groenten Dinsdags gesloten Drabbels-Fleurkens, Volen 2 Heide tel. 0478-58 25 08 KERST EN OUD NIEUW t I Op beide Kerstdagen 1 er le kerstdag €24, kerstbr nch smullen van de meest heerlijke sniuiien var speciale gerechten p.p. en op 2c kerstdag €22.- p.p. RESERVEER TIJDIG aiM p.ps o'"?,rrLdïst»p";' j in ons restaurant kinderen opgelet» ie Kerstdag tijdens de Kersfdinch grimeurs Bel voor qrze Kerstfoloer Tel. 0478 511«6 HOTEL ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80aVenray tj intratuin HET GROENE WARENHUIS TIP VAN DE SINT: kinder dvd's keuze uit diverse titels met sprookjes «3.99 per stuk nu 3 stuks voor zolang de voorraad strekt t/m 24-12-2003 Venray, Langstraat 133, tel. 0478-588585 Indien u voor kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid kiest, kom dan eens langs met uw bouw plannen. Of het nu gaat om een nieuwe woning, de verbouwing van uw badkamer of een dakkapel. En... we hebben alle vakmensen van alle disciplines in eigen huis. Van De Groot kunt u echt op aan! Lid NVOB, Bouw Garant, Erkende Hoofdaannemer. 's ck üC&e- en. but/oe-yiMtf Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Internet: www.degroot-stevensbeek.nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 lvww.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN 7(2^ OPHEFFINGSUITVERKOOP PLATAANSTRAAT 10 GEEF MET SINTERKLAAS! 'N BANKSTEL - EETHOEK KADO TAPIJTEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS VERLICHTING SPIEGELS 25% KORTING KASTEN MET GROTE KORTINGEN BEKENDE MERKEN VOOR REDELIJKE PRIJZEN Excuses voor het ongemak tijdens onze verbouwing GRATIS PJ 8[yujjw&iruui>jir(£j uu& yw&wuswif/M&is WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs Vestigingen in Venray Boxmeer Nuenen Noorderhof 8, Postbus 68, 5800 AB Venray telefoon (047S) 58 43 33, fax (0418) 58 46 14 e-mail: info@rhmweb.nl; internetwww.rhmw

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1