Schouwburg St. Anna wordt niet verkocht lEVI'S 150% orting Waardering voor mantelzorgers r-SSSSS- 3SSSSSS3» IMOTM Mexx Actiecomité tegen sloop flats Veltum Confrontatie jongerengroepen .^(spetters w intratuin OLD AXE 3 VOOR 50j- SELECTED DEALER ESPRIT ■«ssswassjar KI v opgelet» SPIJKERBROEKEN! /Jetten^ jwhwiiuiir Matmique Uw helpende hand in automatiseringsland Dienstenveiling weer geslaagd Afscheid Henk Roling SLA UW SLAG Top wint derby tegen BW En verder: dé specialist nu alle vassingen: tegels, sanitair en tegelwerken! OUD 1 JANUARI IEUWJAARSBRUNCH Mil chunipufinc prli,€18^p.p. RESERVEER TIJDIG'. KERST EN OUD NIEUW °™k,7™,ZZ''»S "d. lUM" KersWag €28,50 p.p. cn op 2e kerstdag €26,50 p p. Tel. 0478 511 466 Beuoohohze Kerstfolder Hotel ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a Venray ZONDER AUTORIJBEWiJS Reeds vansf e 8.258,- tfetfR Raadhuisstraat 38 5801 MAVenray Telefoon 0478-556117 HET GROENE WARENHUIS VASTE LAGE PRIJS 2 voor 36,- of 20,- per stuk GRATIS E sif^UhmS ês §s@é!hmfp88@i WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 "U WILT DE MOGELIJKHEDEN GRAAG OP EEN RIJTJE" De Hypotheekshop, Patersstraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshop.nl O bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl MEN Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 ■likt 1 www.rongenvof.nl tegelzettersbedrijf rongen L Honderdvierentwintigste jaargang - week 46 - donderdag 13 november 2003 EN MAAS OPHEFFINGSUITVERKOOP PLATAANSTRAAT 10 GEEF MET SINTERKLAAS 'N BANKSTEL - EETHOEK KADO TAPIJTEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS VERLICHTING SPIEGELS 25% KORTING KASTEN MET GROTE KORTINGEN DECORATIEF SFEERVOL BOEKETJE IN GLAZEN VAASJE NU VOOR 7.99 Venray, Langstraat 133, tel. 0478-588585 Nieuws uit Meerlo-Wanssuml0-11 Kunst Cultuur 12-13 Sport 18-22 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 VvGI biedt kapel als alternatief aan waar het mij om gaat is BN-er en voor Venray J kans loopt mikpunt te van ludieke en satirische Niet iedereen, ik eens een deken na de a Circus Mök niet meer komen, kan daar even tegen. Niet iedereen even hartelijk om kun- Maar als de overheid al wil gaan bemoeien smaak van de burgers, ik me af of diezelfde niets beters te doen Christ Mantelzorgers: geen hulpverleners of vrijwilligers van organisaties, maar mensen die vanuit een persoonlijke relatie zorg verlenen. Zij werden deze week uitgebreid in het zonnetje gezet. Op de Dag van de Mantelzorg kregen maandag zo'n 150 mantelzorgers in Venray en de kerkdorpen een bloemetje aangeboden. Afgelopen woensdag (gisteren) was er voor de mantelzorgers een feestelijke middag in Schouwburg Venray. Op de foto krijgt een van de vele mantelzorgers, mevrouw Huizer uit Venray, een bloemetje aangeboden door Lia Oostdam. De bewoners van de twee flats in Veltum, die gesloopt moeten worden, hebben een Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. actiecomité opgericht om dit voorkomen. De SP-Venray ging onlangs bij alle flatbewo ners langs de deur en onder vond veel weerstand tegen de voorgenomen sloop. Uit de gehouden enquête bleek dat een grote meerderheid het liefste in de flats wil blijven wonen. De bewoners zouden graag zien dat hun appartementen eveneens gerenoveerd worden. Zoals dat ook met de andere vier flats gebeurt. Woningstichting Wonen Venray maakte enkele maanden geleden bekend dat twee van de zés flats in Veltum gesloopt wor den. Het zijn de flatgebouwen aan Veltumse Kleffen en de Haammakerstraat die het dichtste bij het winkelcentrum liggen. Wonen Venray wil hier woningen voor ouderen bouwen. De woon omgeving en het sociale klimaat moeten verbeterd worden en er dient een breder woningaanbod te komen, zo luiden de argumen ten. De Venrayse SP had lucht gekregen van de bezwaren van de bewoners van de 96 flatwoningen die op de nominatie staan ges loopt te worden. De partij hield huis-aan-huis een enquête en op 30 oktober werd een bijeenkomst voor de gedupeerde bewoners georganiseerd. De actiebereid heid bleek zo groot dat besloten is een actiecomité op te richten. Er is inmiddels ook een gesprek geweest met Wonen Venray De bewoners klagen over de slechte informatievoorziening. Het comité gaat acties voorbereiden die gericht zijn op het behoud van de flats. De SP vindt dat op geen enkele manier aangetoond is dat de flats moeten wijken voor ouderenwo ningen. 'We zien het nut van sloop van bestaanbare betaalbare woningen echter niet in. Op deze manier hebben we straks 96 woningen minder om in te wonen in een sector waarin toch al zoveel krapte heerst", zo schrijft de partij in een brief aan de flatbewoners. Politie voorkomt geweldsuitbarsting Het is de afgelopen dagen onrustig geweest in het Venrayse centrum. Maandag avond kregen groepen Marolckaanse en Nederlandse jongeren het met elkaar aan de stok bij het busstation aan de Julianasingel. Dinsdag avond dreigde het tot een geweldsuitbarsting te komen. Grote groepen jongeren verza melden zich rond de Grote Markt en verder in het centrum. Ze waren van plan koers te zetten naar het Marokkaans centrum om revanche te nemen voor de vecht partij van een dag eerder. Lees verder op p. 3 Modellen en gena 'Z Dames Heren f venray - 33 5801 BE Venray Tel. 0478 586 386 Het Vincent van Gogh Instituut is niet meer van plan de schouwburg op het St. Annaterrein te verkopèn. Als alternatief biedt het VvGI de monumentale kapel aan de culturele verenigingen in Venray aan. Dat laat VvGI-directeur Toine van der Sanden in een brief aan het college weten. Er is een pat stelling ontstaan over het St. Annaterrein. Het VvGI streeft naar een hogere opbrengst en wil daar om geen onderdelen van het insti tuut 'los' verkopen. Van der Sanden vreest dat daardoor de verkoopbaarheid van het gehele terrein nadelig beïnvloed wordt. Het klooster en de kapel zijn evenwel een rijksmonument. Deze gebouwen worden daarom buiten de ontwikkelingsplannen gehouden zodat ze beschikbaar kunnen komen voor de Venrayse verenigingen. In de raadsvergadering van oktober eiste de complete gemeenteraad nog een onderzoek naar het behoud van de schouw burg. Hiervoor is 2000 euro uitge trokken. Dit onderzoek zou in de nieuwe situatie weinig zin meer hebben. Twan van Els van de stichting Stadspark is officieel nog niet op de hoogte van het besluit van het VvGI. "Die suggestie is door bur gemeester Waals al vaker gedaan. Het klinkt heel aardig. Maar ver geet niet dat er grote investerin gen aan de kapel moeten worden gedaan om het geschikt te maken als oefenruimte voor volkscul tuur. Daar zal de gemeente ook financieel aan moeten bijdragen. Dit lijkt meer een oplossing zoe ken voor een ander probleem Want er moet een zinvolle bestemming gezocht worden voor de monumentale kapel." Stadspark blijft op het stand punt staan dat de schouwburg en het restaurant behouden moeten blijven. "Want sloop van deze gebouwen betekent een forse aantasting van het hart van het St. Annaterrein. Het is een uniek gebouw dat niet mag verdwijnen. De schouwburg is uitstekend geschikt voor volkscultuur. We willen daarom dat het haalbaar heidsonderzoek toch doorgaat." Behoud van de schouwburg en het groene middengebied staat ook in het stedenbouwkundig plan waaraan de gemeenteraad onverkort vasthoudt. De gemeen te heeft daarin een inspannings verplichting opgenomen de schouwburg te behouden. Van Els ziet de kapel meer als een expositieruimte of museum. "Maar Stadspark wil graag con structief meedenken en naar een oplossing zoeken. Want met een impasse of blokkade is niemand gediend." Satire en Donner na Nederland over de sati- jjramma's die het op t goed doen. Een grap fix of Mabel doet het i goed en na dit week-j a die van Balkenende r het nog vgel beter, I wie er zaterdag bij s zit... i zaterdag zat onze i Ruytcn bij Spijkers i, de radio-variant van rs Ruytcn bij Spijkers n? Ik moest meteen klucht denken tussen j Busser. Ruyten werd i op de schop geno- r mocht in een van de momenten van her a zijn zegje doen over Is. Van horen zeggen pen dat hij zich goed k gekweten heeft, t betreft moet Venray i satire eigenlijk alleen >en van de camavalspe- ïelukkig is die tijd weer iken en zijn vorsten, tners en andere komie- r naarstig op zoek naar aderwerpen voor hun b nog wel een paar in 2011 wordt op het een re-make van Het parkach- is dan, door onein- verworden jungle; In 2006 v.d. Vorlc tot burge gekozen waarmee hij stemmenkoning wordt de mooiste droom van Een bekerfinale |en SV Venray. zijn dus nog steeds

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1