erden Maessen en ERS Vastgoed in beeld voor De Blakt Genieten van de herfstvakantie Coninxhof krijgt nieuw dak IlOlllpis; iiiir 'JS&l X/ Sinter klaas Brunci ZOEK MÊMR SDIT ZONDAG Emigreren naar Australië Leunen verslaat SSS in slotfase En verder: ere pngert dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Niets lid seizoen is eopend! SLA UW SLAG SPIJKERBROEKEN! m Wmms "De ateuwe collecties zijri binnen! NEDERLAND VENRAY JulianasingejV Geesjq Halloween-avonri Honderdvierentwintigste jaargang - week 43 - donderdag 23 oktober 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 16-19 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 Bij aankoop op onze lingerieafdeling in de Week van de Lingerie (23 okt. t/m 1 nov.) k je kans op een gratis metamorfose van Rob Peetoom! ikino rotestraat 23 5801 BE Venray - Tel. 0478-581,526 Gemeente laat ontwikkeling bedrijventerrein over aan derden Het nieuwe bedrijventerrein De Blakt, tussen Oirlo en Venray, wordt ontwikkeld door projectontwikkelaars. De gemeente nodigt in eerste instantie Maessen Bedrijven en ERS Vastgoed uit voor een gesprek omdat deze twee bedrijven belangen hebben in het gebied. Begin dit jaar stond Oirlo nog in rep en roer omdat Maessen een Indycarcircuit wilde bouwen in De Blakt. Half januari trok de Venrayse ondernemer zijn oms treden plan weer in. Een maand later werd duidelijk dat de ver plaatsing van racecircuit De Peel naar Oirlo eveneens van de baan was. Daarmee werd een rumoeri ge periode afgesloten. De gemeente gaat nu de realisatie van een nieuw bedrijventerrein - tus sen A73. Deurneseweg en de spoorlijn - weer oppakken. Twee jaar lang had Venray de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op het terrein gelegd. Dit was gedaan om te verhinderen dat de grondeigenaren hun eigen dommen zouden verkopen aan projectontwikkelaars. Maar de gemeente slaagde er niet in om tij dig plannen voor De Blakt te ont wikkelen waardoor de WVG op 30 januari 2003 na twee jaar auto matisch kwam te vervallen. De gerechtelijke procedure tegen ERS Vastgoed - het bedrijf had ten tijde van de WVG gronden aange kocht - werd stopgezet. De gemeente wil nu tegelijker tijd aan tafel gaan zitten met Maessen en ERS Vastgoed. Beide bedrijven hebben grote landelijke Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken ontwikkelaars benaderd die inte resse hebben om het bedrijventer rein te ontwikkelen. De gemeente eist wel dat de plannen passen binnen de randvoorwaarden die de lokale overheid stelt. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is Venray aangewezen als plek voor een bovenregionaal bedrijventer rein. Dit om de economische groei in de regio Noord-Limburg te versterken. Het gebied wordt in twee fasen ontwikkeld, van ieder netto 35 tot 40 hectare groot. Er wordt voor de eerste fase gezocht naar kwalitatief hoogwaardige gemengde bedrij ven en naar transport en distribu tie. Het criterium is dertig arbeids plaatsen per hectare. De tweede fase wordt voorlopig als reserve capaciteit achter de hand gehou den. De hoofdontsluiting wordt de nieuwe rotonde op de Deurneseweg. Ten zuiden hier van loopt het dal van de Oostrumsche beek, dat een belangrijke ecologische zone is, die niet aangetast mag worden. Er komt een milieu-effect-rapportage (MER) voor De Blakt, waarvan een flora- en fauna-onderzoek deel uitmaakt. |id|i|0M^ iooa c'ó usa }3uj isiudaoq pue>|jg CAR-CITY VENRAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl v. dt va Wakker it er schijnbaar niet meer grootschalig vertier. Lang de lol is niet meer. We door steeds meer regel- leeds minder^Zo missen we p«r jaar het vuurwerk op énrayse kermis. Dit jaar is hei fenomeen Silvesterparty grave gedragen Te véél Is met te hoge eisen maken dat de Venrayse jeugd niét massaal op een locatie oud- euw mag vieren, ten we voorop stellen, regels Maar de realiteit moet het oog verloren worden, eiligheid gaat boven alles in mijn optiek moet het logelijk zijn om enkele in het jaar iets meer geluid produceren Tijdens de gebeurt dat ook. litanten en horeca mogen een bepaalde tijd, hun kers tegen elkaar open ffl en houden ze centrumbe- lers wakker. In een nacht l nieuwjaarsnacht mag dat kt meer De sporthal is niet Igeïsoleerd. De buurtbewo- hebben er last van. Nu zijn jg i Venray maar weinig plekjes de sporthal, die groot zijn evenementen georgani- kunnen worden, ndien ligt de hal niet echt in woonwijk. De schutters- i ligt er het dichts bij. er zijn er sportvelden en een ooi, waar 's avonds niemand ethouder Driessen oppert collectieve ontheffing als lelijke oplossing voor de toe- Waarom voor de toe- Het probleem is er nu en ifom wordt het nu niet opge- Ikmoet de initiatiefnemers k geven dat zij stellen dat het in het centrum een stuk loeriger zal zijn. Daar zullen fodelijk meer centrumbewo- wakker van liggen, dan wan- er één groot feest op een "ie wordt gevierd. Christ F Even niet in de studieboeken. Geen rekenen, taal, geschiedenis of aardrijkskunde. De kids genie ten deze week met volle teugen van de herfstvakantie. Zoals ook in het Zoo Pare Overloon waar een nieuwe activiteit op de kalen der stond: de Zoo Expeditie. Leden van de tijgerbescherming waren tijdens hun bezoek aan Zoo Pare Overloon belangrijke radioapparatuur verloren. Het was de taak van de Zoo Expeditieleden om de verdwenen radioapparatuur terug te vinden. Tijdens de zoektocht naar de radioapparatuur kwamen de expeditieleden voor verschillende moeilijkheden te staan. De deel nemers moesten eten verzamelen. enge dieren trotseren, sporen lezen, obstakels overwinnen en geheimschriften ontcijferen in de hoop de radioapparatuur terug te vinden. De jeugd vond het prach tig. Voor eventjes uit de school banken en genieten van natuur en dier. Maandag is het luie leventje echter weer afgelopen. tegels sanitair tegelwerken Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 JÈLi: if lv,vlv- rongenvof. nl tegei.zettersbedkiif rongen Het dak van basisschool Coninxhof moet geheel wor den vervangen. De kosten bedragen 110.094 euro. De gemeente had rekening gehouden met een gedeeltelij ke vervanging en had hier voor 19.886 euro gereser veerd. Maar nu blijkt complete vervanging noodzakelijk te zijn. De werkzaamheden wor den in 2004 uitgevoerd, gelijk tijdig met de verbouwing van de school in Veltum. De gemeente trekt volgend jaar ruim 352.000 euro uit voor het onderhoud aan de basisscholen. Dit zijn de gehonoreerde aanvra gen die de schoolbesturen heb ben ingediend. Het totaalbedrag is verhoogd met een post voor onvoorziene uitgaven van 10%. Want de ervaring is dat de werke lijke kosten hoger uitvallen dan de ingediende ramingen. In de gemeentelijke begroting 2004 is een onderhoudsbudget van 360.000 euro opgenomen. Basisschool Coninxhof neemt het grootste gedeelte voor haar reke ning. Voor het dak wordt 90.208 euro extra uitgegeven. Voor de vervanging van de puien was in vorige jaren al 148.654 euro weg gezet. Ook dit werk wordt vol gend jaar uitgevoerd en gaat 161.919 euro kosten. Het verschil van 13 265 euro wordt bijbetaald uit het onderhoudsbudget voor 2004. Bij de Flierefluit wordt het schoolplein van 1300 vierkante meter opnieuw bestraat. Dit kost, inclusief het vervangen van de erf- afscheiding, 31.193 euro. De Keg krijgt een nieuwe fiet senstalling met een terreinverhar ding voor 23.751 euro. Bij de Mariaschool in Oirlo moet de vloer van de speelzaal vervangen en gecoat worden. Hiervoor is 30.649 euro uitgetrokken. Ook het plein wordt opnieuw bestraat, kosten: 14.013 euro. Bij De Stek in Castenray moeten vanwege betonrot de buitenkozijnen en deuren vervangen worden voor 49.902 euro. De andere onderhoudsuitgaven zijn. De Landweert: overklimbe- veiliging 3218 euro; De Keg: ver vangen deur en kozijn buitenber ging 4725 euro en plaatsen ventilatoren in toiletgroep 1403 euro; De Toverbal: herstellen voegwerk en betonnen watersla gen 12.892 euro en vervangen hekwerk en poort 2799 euro; De Vlaswei: plaatsen hekwerk en aanbrengen buitenzonwering 8775 euro; De Foekepot: helling- baan voor invaliden 1813 euro en plaatsen hekwerk 11.044 euro; De Bongerd: waterdicht maken ontluchtingen en wateruitlopen 2412 euro; St. Oda Ysselsteyn: aanbrengen anti-klimbeveiliging 1063 euro; De Meulebeek Oostrum: vervangen buitenkozij nen 5436 euro; St. jan de Doper Merselo: herstraten tegelbestra ting 7707 euro; De Kruudwis: ver vangen kapotte en gescheurde golfplaten: 3916 euro. Wat gebeurt er als U niet adverteert PEEL EN MAAS S,NTeHKLAAsGEEENN B£*"GT NA STEft.n 17.93 p.p. Kinderen van 3 l/m 5 jaar €7.93 Kindereri'van 6 t/m 12 jaar €9?5 OPHEFFINGSUITVERKOOP PLATAANSTRAAT 10 MEUBELS STERK AFGEPRIJSD BANKSTELLEN 3Q% KORTING TAPIJTEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS VERLICHTING SPIEGELS 25% KORTING 15% KORTING OP ALLE BIJBESTELLINGEN STATIONSWEG 130B OOSTRUM VERKOOP VAN PARTIJGOEDEREN VERKOOP 2DE HANDS MEUBELEN VERKOOP MOUNTAINBIKES OPEN ELKE ZATERDAG 9.00-17.00 UUR TIJDENS ONZE VERBOUWING, ZIJN WIJ NORMAAL GEOPEND, MA 27 OKT GESLOTEN EN.... NOG STEEDS DE LAAGSTE PRIJZEN Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Chrysler Jeep Dodge EUWF- EN UEIIKI IKI f AUTO'S VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GEZEL LINDAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TlfL: 0478-541945 EA\: 0478-541874 E-nuU: A AKGARAGESeGOMWANSFNDEWn.M. InlrrnrUilr: WWW.GOMM.YNSENDEWri -NI. (ff evps^ 1C. EDWIN - iO MUSTANG 5) 26 oktober Grandioze Show van 11 tot 17 uur Het is weer "Oktober Woonnutand" CRATis\ 'ondertapijt/ flattent gzg\o/ met wel kortingen tot Ow /O TAPIJTCENTRUM zaterdag 25 oktober bij Intratuin Venray Langstraat 133 van 19.00 tot 21.30 uur Er zijn griezels, spoken, heksen en spinnen. Je kunt je laten schminken en er is ook een kinderworkshop. Je bent van harte welkom in 7Halloween-kleding of in je eigen kloffie. Kom gezellig langs met je ouders, vrienden en bekenden. RUHL HAEGENS MOLENAAR Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs Vestigingen in Venray Boxmeer Nuenen Noorderhof 8, Postbus 68, 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33, fax (0478) 58 46 24 e-moil: info@rhmweb.nl; internet: vrww.rhmweb.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1