'Castenray moet eens zo groot worden' Herinneringsmedaille militairen Opzoek naar tegels? ZOEK MAAR UIT DE GROOT B.V. Vriendinnen in Zuid-Amerika Leunen blijft aan kop En verder: ERFST-AANBIEDINGEN KINDERAFDELING idoetere Gezellig 'Geraniums moeten blijven' ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Sinter klaas bruncj izild seizoen is leopend! €17?3 p.p. SLA UW SLAG Bouw Tegels Sanitair /Jetten^ ION SjjjOTll Uw helpende hand in automatiseringsland Honderdvierentwintigste jaargang - week 42 - donderdag 16 oktober 2003 L EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 16-19 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 testraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Castenray moet eens zo groot worden. Geen 800 maar 1600 inwoners zou het dorp op termijn moeten tellen. "We staan al 25 jaar stil", zegt dorpsraadvoorzitter Louis Vroemen. "Toen hadden we ook al 800 inwoners. Het kalf is hier allang verdronken en de put is gedempt. Als het zo doorgaat met Castenray, dan kunnen we net zo goed de bulldozers laten komen. Gooi alles maar plat en maak er een maïs- of een bietenveld van." Vroemen sprak deze harde woorden dinsdagavond in gemeenschapshuis De Wis tijdens het tweejaarlijkse collegebezoek aan Castenray. De toekomst van het dorp stond daarbij centraal. De dorpsraad vindt dat het vijf voor twaalf is. Vrijwel alle voor zieningen zijn in de loop der jaren uit het dorp verdwenen. Door de stankcirkels is er amper nog woningbouw gepleegd. Jonge Castenrayers zien geen mogelijk heid meer om in hun dorp te blij ven wonen en verkassen naar elders. "Het lijkt wel of zij de vluchtingenstatus hebben. Terwijl kinderen die hier geboren zijn toch het recht hebben om in hun eigen dorp te wonen. Dat geldt tevens voor de ouderen. Want er zijn ook geen senioren woningen", zei de dorpsraadvoorzitter. Het dorp zit op slot en de gevol gen zijn overal merkbaar. De basisschool telt nu nog honderd leerlingen. De verenigingen lopen langzaamaan leeg en het voorzie ningenniveau is vrijwel nihil. Winkels zijn er allang niet meer en ook de Rabobank is vertrok ken. Louis Vroemen vindt juist dat Castenray flink zou moeten groei en. "Want het dorp is gunstig gele gen langs enkele verbindingswe gen. Het zou groeimogelijkheden moeten krijgen. Er moeten wonin gen gebouwd worden voor alle doelgroepen. Van sociale huur tot particuliere bouw Het dorp moet weer levensvatbaar worden." AMPER WONINGBOUW Castenray ligt inderdaad ver achter met de woningbouw. Volgens het tienjarenplan 1997- 2006 mag het dorp 29 woningen bouwen. Hiervan zijn er echter pas zeven gerealiseerd. Na het bouwdebacle in Merselo is ook de woningbouw op de uitbreidings locatie in Castenray-zuid stilge legd. Wethouder Ruyten (Lokaal Aktief) ziet evenwel lichtpuntjes. "Het kalf is niet dood maar het ligt op de bodem van de put." Ruyten wijst erop dat wellicht komend voorjaar de cumulatie van stank cirkels wordt afgeschaft. Waardoor alle dorpen, ook Castenray, weer bouwmogelijkhe den krijgen. Een werkgroep waar in ook de dorpsraad vertegen woordigd is komt maandelijks op het gemeentehuis bij elkaar om te speuren naar bouwlocaties. Wethouder Emonts (PvdA) zei dat de school in Castenray zeker bestaansrecht heeft. Het leerlin genaantal schommelt al enkele jaren rond de honderd. Over het verenigingsleven maakt hij zich meer zorgen. Maar de fanfare die in een flinke dip zat heeft met elf nieuwe leden weer een nieuwe impuls gekregen. De voetbalclub en de korfbalclub hebben er goed aan gedaan om samen met de Oirlose verenigingen te fuseren tot SVOC. "Dat er geen winkels meer zijn is nu minder erg dan pakweg dertig jaar geleden. Want bijna iedereen is nu mobiel genoeg om zijn boodschappen in Horst of Venray te doen", aldus Emonts, die erop wees dat het dorp wel gaat veranderen. "Want de agrarische economie neemt fors af En dat vormde toch heel lang de basis in alle dorpen. Ook de centrale functie van de kerk wordt minder. Zij bepaalden toch altijd de cultuur in het dorp. Over tien jaar zal het er heel anders uit zien." Burgemeester Waals zei dat de leefbaarheid meer is dan alleen woningen bouwen. "En Castenray wordt nooit de hoofdstad van Limburg. Venray zal altijd groter blijven." Toch hoopte Waals dat over twee jaar bij het volgende collegebezoek 'de palen in de grond staan en er al nieuwe hui zen gebouwd zijn'. Louis Vroemen opperde het idee om meer samenwerking te zoeken met Oirlo indien een flinke uit breiding niet mogelijk is. "Want samen hebben we ruim 2000 inwoners. Dan zijn we toch bijna net zo groot als Ysselsteyn." HORSTERWEG De Horsterweg, die centraal door het dorp loopt, wordt in 2004 opnieuw geasfalteerd. Behalve de 700 meter door de Castenrayse dorpskern. Wethouder Driessen (CDA) meld de dat de herinrichting van dit stuk van de Horsterweg pas in 2006 uitgevoerd wordt. Lees verder op p. 3 kermis als melkkoe. Het CTOi geduurd maar dc wil nu bekijken of aan pis meer geld te verdienen meer want de kermis elk jaar al een aardig £in het laatje. Dc gemeen- oi bekijken of ze het suc- de kermis financieel ver- uitbuiten. I slecht idee. Als grote istrekker doet de Ven- kermis het niet slecht en ioanciclc injectie is wei- Haar voorzichtigheid is wel GD. Venrayse kermis is nl. een mix van attracties, horeca, d goed weer en een goede Bbekendhcid als het gaat [heiligheid. De gemeente J«r financieel gewin, maar treeprijs laag houden. Oké. oudt wel in dat de gemeen- öbrzichtig moet zijn met re standgelden. Immers een entreeprijs betekent minder tnsten voor de exploitant. geen hoog standgeld wverstaanDe kans bestaat Ie Venrayse kermis weieens "den zou kunnen worden. e financiële remedie zit hem übreiding, of beter gezegd mding. Niet alleen attracties pleinen maar ook in de Ren (lees Grotestraat/School- Hierdoor ontstaat een ere spreiding van het wande- Ipubliek. t gemeente zal hierover niet ■en met de horeca aan tafel «ten gaan zitten maar moet de irayse winkeliers zeker niet geten. Vooral als het dan gaat de exacte locaties van de Ke attracties Nu al komt het ens de jaarmarkt voor dat erkers hun tent precies i de deur van een ondeme- opslaan. Met alle irritatie van 1 Dat moet de gemeente zien öorkomen Het moet tenslot- gezellig blijven.... Christ I "UW VOORKEUR GAAT UIT NAAR NIEUW?" De Hypotheekshop, ®«traai 3, Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshop nI Woensdag (gisteren) ontvingen de militairen van het 1 (NL) GGW Detachement de Nederlandse her inneringsmedailles voor vredes operaties. De medailles werden uitgereikt door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant- generaal D.L. Berlijn, op de Luchtmachtbasis De Peel. Het detachement is dit voorjaar tij dens de NAVO-operatie Display Deterrence van eind februari tot begin mei met drie Patriot vuur- eenheden ingezet ter bescher- NIEUWÜ! POTGROND TUINTURF Van Leendert b.v. Ooyenseweg 14 5817 CA Broekhuizenvorst 077-3209700 Kijk ook op onze website- www.vanleendertbv.nl SSANG YONG ■IWD PERSONEN EN BEDRIJFSAUTO GK7XU.KMLVAN 8 SIM EA YSSELSKY.N TF.I.: 0478-54IMS FAX: 1U7X-S» 1878 F ma* VAKGARAd-VaGOMMANSENOKWlT-M. Inlrrnrtiilr. \nVVV.COMMANSKNDE\Vir.NI. ming van de steden Diyarbakir en Batman in het zuidoosten van Turkije. De eenheden van de luchtmacht hebben bescherming geboden tegen eventuele raket- aanvallen van Irak op Turkije. Het Nederlandse detachement bestond uit mim 370 militairen. Het CDA vindt dat de gerani umzuilen niet- uit het straat beeld mogen verdwijnen. De 25 bloempiramides in Venrays centrum kosten jaarlijks 7000 ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- ikilK i Raadhuisstraat 38 5801 MA Venray .w, c - Telefoon 0478-556! 17 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en Iaat u vakkundig adviseren. euro. Vanwege de bezuinigin gen moeten de geraniumzui len verdwijnen. Tevens worden de vlaggetjes in de lichtmasten van het winkelcen trum niet meer vervangen en wor den er geen abri's (bushokjes) meer geplaatst. Dit levert een besparing op van 12.000 euro. Gerda van Stelten (CDA): "We ste ken veel geld in sfeerverlichting en gevels. Maar we halen de bloe men weg. Die moeten juist behouden blijven." Henk Bisschops (PvdA) vroeg zich af of het centrummanagement nu de kosten van de gemeente over neemt. Wethouder Driessen zei dat dit niet het geval is. Ook de PvdA vond het jammer dat de geraniums vanaf 2005 verdwenen zijn. Met het verdwijnen van de vlaggetjes had de commissie Stedelijk Beheer minder moeite. Driessen: "De vlaggetjes zijn al na een maand verweerd. En de zwar te lantaarnpalen zien er ook fraai er uit zonder die vlaggetjes." ietenTI^ aas®1"" Kinderen van 3 t/m 5 jaar €7?5 Kinderen van 6 l/m 12 jaar S9?5 HOTEL ASTERIA VENRAY MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466B STATIONSWEG 130B OOSTRUM VERKOOP VAN PARTIJGOEDEREN VERKOOP 2DE HANDS MEUBELEN VERKOOP MOUNTAINBIKES OPEN ELKE ZATERDAG 9.00-17.00 UUR OPHEFFINGSUITVERKOOP PLATAANSTRAAT 10 MEUBELS STERK AFGEPRIJSD PANKSTELLEN 30% KORTING TAPIJTEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS VERLICHTING SPIEGELS 25% KORTING 15% KORTING OP ALLE BIJBESTELLINGEN Voor in de woonkamer, op de badkamer of het toilet? In onze tegelshowroom vindt u alle gerenommeerde merken. We tonen u graag alle soorten, maten en materialen. De vakkundige tegel zetters van ons bouwbedrijf kunnen zelfs uw tegels zetten of leggen. (JA (Aze- Cu. uAt/o&nA. Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Internet: www.degroot-stevensbeek.nl Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor at uw automatiserings- vraagstukken jESSÉSEEF 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl /s EXTRA AANDACHT AAN UW J KLEDINGWENSEN Ni Glazen bokaal Incl. vers-decoratie Nu slechts 8.50 g intratuin HET GROENE WARENHUIS Intratuin Venray Langstraat 133 5801 AC Venray Tel: 0478 588585 II 1 S E R 1 N G Internet - Websites - Sofnveretraminqen op mut bednitxdvixnnq - Exact ipeeulnt

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1