Spetters Welstand kraakt illegale aanpassingen gemeentehuis "Weet jij wat een medicijnknaak is?" ZOEK MAAR UIT a.s. Zondag mode centrum Tfel@dl€H 'Waals doet aan stemmingmakerij ZONDAG J DS Naar Ria Oomen in Brussel Klompenmaker in de prijzen En verder: ndoetere Eindelijk gratis pndertapijtp +lattcn! CAO/.1 NEDERLAND STATIONSWEG 130 00STRUM VERKOOP VAN PARTIJGOEDEREN VERKOOP 2DE HANDS MEUBELEN VERKOOP MOUNTAINBIKES OPEN ELKE ZATERDAG 9-17.00 UUR ongen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! Modezondag koopzondag Horst Mooi de Mooiste Mode HAEGENS MOLENAARi Minder risico met ons starterspakket Honderdvierentwintigste jaargang - week 41 - donderdag 9 oktober 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 13' Sport 18-23 j Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 groot in jonge mode voor hem en haar 4 jirotestraat 33 5801 BE Venray 0478-586386 dijk, de lobby naar Den heeft gewerkt Eindelijk, krijgt zijn woon- iplex (wozoco). t heeft lang geduurd, te t Siankcirkels, en met name k tvaarop de heren in Den ïchten, dat die bij elkaar jeld moesten worden, heb* Woningbouw in Ysselsteyn feweg gestaan. Woningbouw :nsen die al vele jaren in ryn of het buitengebied d hebben. Mensen die al b wonen in de geur van de eve veehouderij. Mensen fi zelf bij betrokken waren, lok mensen die zich de jaren hebben ingezet om [overlast terug te dringen, lanks moest het vele jaren fövoordat de minister in Den Ik eindelijk overstag ging. fïen de uitzonderlijke situatie het Venrayse kerkdorp dit al veel eerder moeten ren. speelt dit niet alleen in 'cyn. Ook in andere kerk- is er genoeg plaats om ningen binnen de kern te liseren maar de regelgeving trent stankcirkels staan in de Het duurt waarschijnlijk een half jaar voordat deze igepast worden. Venray zou al [linnen spelen op die wijzi- i door alle mogelijkheden in Hd te brengen en het lijntje, er nu ligt met Den Haag, te Kuiken. Want laten we eerlijk ten, het wordt eindelijk tijd op een aantal dorpen de "ingbouw uit het slop getrok- wordt. Alleen dan kan einde ten einde komen aan de leeg- P en de vergrijzing van de Christ i) .1 h, u keuren altijd goed KOor NIEVWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S jKVNUIC ONDERHOUD EN REIM gL OfTicieel Serviccdcaler URBAAN ssu FA Y8SKI-STF.YN WBS4IW5 FAX: (M7H-541X7G |:VAk(;AR.\c:K„(;OMMANSFM)F\VHJN'l. WWW.GOMMAN3ES Uw adres voor al uw Ftesien, Bruiloften, Partijen, Cafe-Zaal 't 1/ade NU THEMA FEESTEN Kwalsavond €45.- p.p. Spooktochten €40.- p.p. Wgementen all in vanaf620.- p.p. Ontvangst met vlaai kof/ie *5 uur \rij drinken By 2x bittergarnituur K uitgebreid buffet H:1 raspaardje van de horeca H0 'ot ziens in ,,'t Veule E tel. 0478-581928 501 DEALER 'Gevelverlichting en buitenopslag onacceptabel' De Welstandscommissie uit zware kritiek op de illegale veranderingen die in de afge lopen jaren - zonder de beno digde vergunningen - aan en rond het gemeentehuis zijn gedaan. Vooral de aangebrach te gevelverlichting en de bui tenopslag met het hekwerk zijn dit monumentale pand onwaardig, zo oordeelt de commissie die het college dringend adviseert de ingre pen weer ongedaan te maken. De commissie Welstand, Monumenten en Architectuur (WMA) vindt het ook onbegrijpe lijk dat er zomaar allerlei aanpass ingen zijn gedaan zonder dat er eerst een degelijke bouwhistori sche analyse van het gemeente huis is gemaakt. Van iedere eige naar van een monument wordt van tevoren zo'n analyse gevraagd. 'De gemeente zou een goed voorbeeld moeten geven en geen precedent creëren door zich er zelf niet aan te houden', zo luidt het oordeel van de commis sie. De commissie WMA wijst erop dat het gemeentehuis een uiterst belangrijk monument voor Venray is, zowel qua ligging, bouwvolume, karakteristiek als architectuur. De vorig jaar aangebrachte gevelverlichting is een grove aan tasting van het monumentale gebouw. De verlichting past hele maal niet bij het pand. De plaat sing van de lampen bij de kozij nen is vanuit esthetisch en historisch oogpunt ronduit onac ceptabel. Er is alleen naar de prak tische kant gekeken. De commis sie vindt dat de verlichting van de gevel verwijderd moet worden en dat het gemeentehuis van buiten af aangestraald zou moeten wor den. De buitenopslag aan de achter zijde vlakbij de nieuwbouw van Jerusalem kan eveneens niet door de beugel, zo oordeelt de Welstandscommissie. Het is niet alleen een aantasing van het monumentale gebouw, maar ook van de openbare ruimte naast het Jerusalemcomplex. De bewoners en bezoekers van de appartemen ten kijken hierop uit. De gemeen te heeft op die plek haar goede renopslag. Er staan een paar containers en er liggen her en der wat bouwmaterialen. Het hoge hekwerk eromheen is de commis sie eveneens een doorn in het oog. Het moet vervangen worden door een terreinafscheiding die wel past bij het karakter van het gemeentehuis en de omgeving. De gemeente en de architect moeten een andere oplossing zoe ken voor de buitenopslag. Er is de laatste jaren een groot aantal roosters en installaties in de gevels en op het dak aangebracht. Nagegaan moet worden welke roosters verwijderd kunnen wor den. De roosters, die veelal aan sluiten op technische installaties, dienen beter in de muren ver werkt te worden. Ze kunnen in een passende kleur geschilderd worden of door beplanting aan het zicht worden onttrokken De nieuwe tekeningen van het gemeentehuis lagen eind septem ber ter beoordeling in Welstand Daarin zijn alle aanpassingen ver werkt die in de afgelopen jaren zijn gedaan. De WMA-commissie velt een hard oordeel en keurt de aanpassingen alsnog af. Zij vindt ook dat de gemeente moet stop pen om incidenteel allerlei veran deringen aan het gebouw uit te voeren. Daarvoor is het voormali ge kloostercomplex te waardevol. De architect wordt verzocht samen met de gemeente naar oplossingen te zoeken om het monumentale gebouw weer in ere te herstellen. "Uit veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente vorig jaar snel de gevelverlichting aangebracht en het hekwerk geplaatst zegt Marco van de Voort, secretaris van WMA. "Dat was spoedeisend omdat er nogal wat overlast was van mensen die rondom het gebouw hingen. Vandaar dat er nu pas vergunningen worden aan gevraagd. De gemeente is in deze opdrachtgever die net als ieder ander een bouwvergunning nodig heeft. De gemeente moet zich ook aan de regels houden." Er waren ook nog geen digitale tekeningen van het gemeente huis. De afgelopen tijd is tevens benut om de oude tekeningen, uit midden jaren zeventig, te digitali seren en tevens up-to-date te maken. "We hebben eindelijk actuele tekeningen en dat was hard nodig. De nul-situatie is nu vastgelegd en dat heeft even tijd gevergd. En vanaf nu moeten we alles op de goede manier regelen met een bouwplan. Zoals we dat ook van ieder ander vragen." 12 oktober Grandioze Show van 11 tot 17 uur Het is weer "Oktober Woonmaand" "De nieuwe collecties zijn binnenf met wel kortingen tot W /U TAPIJTCENTRUM VENRAY Julianasingel 7 CAR-CITY VENRAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Taalspeelplaats op De Flierefluit Asteria venray Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray Inl. en reseveringen: Tel. 0478-511466 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 jA ijs «WW. rongenvof. nl TEGELZETTERSBEDRIIF RONGEN JOOA 5'6 use [3UJ JS^ueAoq puaxi3 C> bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info©jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken 12.00 tot 17.00 uur mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen St. Lambertusplein 12 Horst 077-3986464 - accountants aL* Noorderhof 4, Postbus 68, 5800 AB Venray telefoon (04 78) 58 43 33, fax (0478) 58 46 24 e-mail: info@rhmweb.nl; internet: www.rhmwel Basisschool De Flierefluit heeft een opmerkelijk initiatief geno men om de taalvaardigheid en woordenschat van de leerlingen uit te breiden. Iedere woensdag tussen 11.30 en 12.15 uur worden in één groep van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) spellen gespeeld met een sterk taalkundig accent. In één groep zijn dan ongeveer zeven leerkrachten aanwezig, die elk met een klein groepje een spel spelen. De spellen die gespeeld worden, zijn o.a. Boggle, Scrabble, Woordmix, Galgje en Pim Pam Pet. Taalcoördinator Hetty Beckers: "De kinderen brei den op deze manier spelender wijs hun woordenschat uit. Ze stoeien op deze manier met woor den en leren veel nieuwe woor den. We zijn erg enthousiast over onze Taalspeelplaats, want hier door wordt de belangstelling van kinderen voor de taal aangewak kerd. Doordat we kleine groepjes hebben, maximaal 3 of 4 kinde ren, krijgen de kinderen vaak de beurt en zijn ze intensief bezig. De Taalspeelplaats is inmiddels zo'n succes, dat kinderen 's och tends om half negen al binnenko men met de vraag of ze vandaag aan de beurt zijn." Concrete resul taten zijn (nog) moeilijk meet baar. Volgens directeur Gé Peeters is het niet alleen daarom te doen: "Kinderen leren op deze manier ook om te gaan met zaken als winst en verlies. Ze zijn op een sociale manier aan het leren. In een tijd waarin ouders vaak min der tijd hebben om gezellige din gen met de kinderen te doen, heeft onze school hier tijd voor weten te vinden." Leerling Femke (9 jaar) beaamt dit: "Dit is kei tof, man." En om aan te geven dat ze iets geleerd heeft: Weet jij wat een medicijnknaak is?" Kritiek op rol burgemeester bij St. Annaterrein De woorden die burgemees ter Waals onlangs in het open baar sprak bij een bijeen komst van de stichting Bedrijf en Cultuur zijn helemaal ver keerd gevallen bij Twan van Els van de stichting Stadspark. "Waals doet puur aan stem mingkwekerij. Dat hoort een burgemeester niet te doen", zei Van Els zondagochtend in het programma Praatcafé van Omroep Venray. Het ging over het parktheater, de schouwburg op het St. Annaterrein. De stichting Stadspark probeert de schouw burg te behouden voor de Venrayse gemeenschap. Volgens Van Els heeft Waals gezegd. "Stadspark moet niet denken dat het in Venray de dienst uitmaakt. Dat parktheater gaat tegen de grond, dat wordt gesloopt. Dat heeft hij letterlijk zo gezegd", beweert Van Els. In een reactie laat burgemeester Waals via een woordvoerster weten: "Dit is geen stemmingmakerij. Van een burgemeester wordt verwacht dat hij in een maatschappelijk debat ook zegt wat hij ervan vindt." Inhoudelijk wil Waals verder niet op de kwestie ingaan. "Want daar beslist de raad over." Ook raadslid Patrick van der Broeck (CDA) was te gast in het radioprogramma. Hij leverde eveneens kritiek op de rol van dq burgemeester. Want Waals had dinsdag een raadsbrede motie naast zich neergelegd. "De burge meester viel behoorlijk uit zijn rol. Want hij is alleen technisch voorzitter van de raad. Maar hij onderbrak Heidens en zei dat het college de motie naast zich neer legt. Dit is duidelijk aan de nood rem trekken. En zo hoort een voorzitter van de raad niet te functioneren." Lees verder op p. 3

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1