Keiharde botsing college en gemeenteraad Kinderboekenweek 2003 feestelijk van start J&ÉfiSk korting op 1 DE GROOT B.V. nu kamerplanten J D 5 ei intratuin Vaandel Ons Genoegen Leunen en Ysselsteyn in evenwicht En verder: Joetere WVG uus emmelings verleden Dronken Asteria Sïï».®,», Verbouwing of nieuwbouw? Bouw - Tegels -Sanitair ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! 'kpiGN ION Voor optimaal gebruik van uw automatisering Honderdvierentwintigste jaargang - week 40 - donderdag 2 oktober 2003 EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 13 Sport 18-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 Het was dinsdagavond vuur werk in de Venrayse raadzaal. Met als hoofdrolspelers wet houder Heidens (CDA), gesteund door burgemeester Waals, tegenover de raadsfrac ties van CDA en Samenwerking. Opmerkelijk was dat het CDA zijn eigen wethouder Heidens flink onder vuur nam. De gemoede ren liepen soms hoog op. Een duidelijk geirriteerde burge meester Waals weigerde zelfs een raadsbrede motie over het parktheater op St. Anna uit te voeren. Na een zomerstop van drie maanden kwam de gemeenteraad op de laatste dag van september weer bij elkaar. Er stonden tal van heikele kwesties op de agenda. Zoals de impasse rond het St. Annaterrein, het behoud van het parktheater en het vermeende adviseurschap van raadslid Gerrit Verkoeijen (Samenwerking). Bij al deze netelige onderwerpen was Lei Heidens de portefeuillehou der. En hij werd allesbehalve gespaard. Oppositieleider Ike Busser (Samenwerking) zal soms verbaasd hebben opgekeken hoe de CDA-fractie voor hem de kas tanjes uit het vuur haalde. Patrick van der Broeck en Martin Leenders legden hun wethouder het vuur aan de schenen. Heidens kon alleen op enige steun reke nen van PvdA'er Bert Linskens. Zoals wel vaker stelt de PvdA zich afwijkend op binnen het college. Al het politieke gekissebis maakte ook duidelijk dat de coali tie CDA-PvdA-Lokaal Aktief alles behalve een hechte club vormt. De drie 'regeringspartijen' vor men zelden of nooit nog één front. Ze hangen als los zand aan elkaar. Vooral de sterk verjongde CDA-fractie begint haar duale rol steeds meer met verve te spelen. Dat de grootste partij zich zo afzet tegen de eigen wethouder is wel haast ongekend in de Venrayse politiek. Ook laten steeds meer CDA'ers blijken liever met de oppositiepartijen van doen te hebben. Dat blijkt al langer tij dens de commissievergaderingen. Waar CDA'ers vaker optrekken met Samenwerking en vooral de WD. Het politieke landschap wordt er niet duidelijker, maar wel interessanter op. Dat een burgemeester een motie, die door de voltallige raad wordt gesteund, naast zich neer legt is eveneens ongekend. Het ging dinsdag over het park theater, de schouwburg op het St. Annaterrein. De raad wil dat de schouwburg behouden blijft en vroeg in de motie om 2000 euro beschikbaar te stellen aan de stichting Stadspark Venray. Met dat geld kan de stichting een onderzoek instellen naar de maaschappelijke en financiële haalbaarheid. Ook werd in de motie gevraagd een tot dusver geheim gehouden rapport over de technische staat van de schouw burg aan Stadspark Venray te geven. Dit laatste zegde wethou der Heidens ditmaal onmiddellijk toe. Hij dacht daarmee de angel uit de motie gehaald te hebben. "De motie is niet zinvol. Want waarom moet er 2000 euro uitge geven worden. Er is teveel onze kerheid en de schouwburg is wel licht helemaal niet meer te ver werven", aldus Heidens, die voor stelde de schouwburg te betrekken bij het rapport over het gehele St. Annaterrein waarmee het college binnen twee maanden komt. Martin Leenders (CDA) hield voet bij stuk want de tijd dringt. "Ik wil geen uitstel. De motie moet nu in stemming gebracht worden." Hij werd gesteund door Ike Busser (Samenwerking). Waals schorste daarop de vergadering voor colle- geberaad. Heidens deed daarna opnieuw een vergeefse poging om de raad op andere gedachten te brengen. Toen de wethouder liet doorsche meren de motie niet te zullen uit voeren, dreigde Leenders dat hij in de eerstvolgende vergadering met een initiatiefvoorstel terug komt. Want die mag het college niet naast zich neerleggen. Waals greep in. "Het college zal de motie niet uitvoeren", zei hij geërgerd. "Dan krijgt u de volgende keer een initiatiefvoorstel voor uw kie zen", reageerde Leenders. nij nog jaren herinne- gemeente bij god niet ze met het geld van de ret Voorziening Gehan- aanmoest. Er werd een beroep op het potje groeide en Zodanig zelfs dat de te. uiteindelijk het geld idde om de financiën bin- grondbedrijf op orde te :n. Maar met de vergrijzing jer zelfstandig wonen, steeds meer een beroep WVG gedaan. Momenteel zelfs zo dat de gemeente potje niet meer uitkomt, moet dus in de WVG. niet. De wijze waarop gebeuren vind ik goed. tend in de gaten houden :t geld wordt besteed en al voorkomen dat het eigen- onnodig wordt besteed. Dat emeente de regie in handen houden bij bouwprojecten aangepaste woningen is rbij niks niet meer dan nor- Ook het terugvorderen van mi enoeg ongebruikte scootmo- en is normaal. De enige kant- cning is de eigen bijdrage die m idt overwogen. De regeling is in het leven geroepen lat deze mensen, veelal met laag inkomen, de voorzienin- niet kunnen betalen. En daar- geen eigen bijdrage. Christ linsdagavond is geheel onver- ht Truus Kemmelings- heijen overleden. Truus nmelings (66) was vele jaren itns de PvdA actief in de loka- >°Iitiek. In 1986 werd zij als 5te PvdA-vrouw gekozen in de ■ravse gemeenteraad. Vanuit raadslidmaatschap vervulde zij *rse functies binnen de raads- unissies. Vooral het sociale en urele vlak hadden haar aan- hf De mens binnen de poli- en de gemeenschap "stonden raar ook voorop. 'es verder op p. 3 Diep in het bos.... Daar wonen de kabouters en de elf jes. En ligt de Grote Boze Wolf op de loer. Klein Duimpje strooit er kruimeltjes en Sneeuwwitje wordt daar ach tergelaten. Zoals je weet, speelt het bos een grote rol in heel veel boe ken. Dit jaar is het dan ook het thema van de Kinderboekenweek, van 1 tot en met 11 oktober 2003. Kinderboekenweek betekent feest in alle scholen, bibliotheken en boekwinkels. Ze doen in de Kinderboekenweek allemaal iets speciaals rond het thema bos. De boekwinkels en bibliotheken geven alle kinderboeken een mooi plekje. Alle boeken die gaan over woudlopen, bosheksen en jungledieren komen vooraan te staan. Enkele Venrayse kinderen zijn al helemaal in de ban van de Kinderboekenweek in de biblio theek. Op school vertelt jouw leraar of lerares bijzondere verhalen die zich afspelen in mysterieuze bos sen. Er zijn ontelbaar veel verha len geschreven over het bos. Ga maar na. De avonturen van ridder Tiuri Chrysler Jeep Dodge GEZELLEN baan 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 vax: 0478-541876 K-mnll: VAKGARAGF.S-GOMM.VNSENDEWTT.nl InlrriuTsHr: WWW.GOM.MANSENDEVY1T.nl in het Wilde Woud. Hans en Grietje verdwalen in het bos. Het geheimzinnige woud waar Harry Potter niet mag komen. En je kent er zelf vast nog een paar. Tijdens de Kinderboekenweek krijg je ook verrassende cadeau tjes van de boekwinkel en de bibliotheek. Alle verrassingen hebben iets te maken met boe ken, lezen en het bos. Maar dat zul je wel merken. Waar heb je VERSCHIL ^tha at»** De politie Limburg-Noord heeft de afgelopen week achttien auto mobilisten en een bromfietser betrapt die met teveel drank op achter het stuur zaten. De bestuurders kregen behalve een proces verbaal rijverboden van een tot twaalf uur. De politie hield controles in Lomm, Weert, Roermond, Baexem, Molenhoek, Venray, Beesel, Maasbracht, Heythuysen, Helden, Horst en Maasbree. bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken dat eigenlijk aan verdiend? Nou, de meeste mensen vinden het belangrijk dat kinderen veel lezen. En dat leuk vinden. Zelfs op tv komt de Kinderboekenweek voorbij. Als je in de Kinderboekenweek voor 9.99 euro aan kinderboeken koopt, krijgt je er een boek bij cadeau: het Zwanenmeer (maar dan anders), geschreven door Francine Oomen. Je kent haar vast wel van de maffe boeken over de computerheks en de dol dwaze verhalen over Lena Lijstje. ZONDER AUTORIJBEWIJS VA*. 5801 MA Venray Teleloor0478-556117 Hotel Restaurant nodigt u uit voor... PlyL-BRU^CH 4f>uc»rdgmZ£eKcbten- on dag) Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 Indien u voor kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid kiest, kom dan eens langs met uw bouw plannen. Of het nu gaat om een nieuwe woning, de verbouwing van uw badkamer of een dakkapel. En... we hebben alle vakmensen van alle disciplines in eigen huis. Van De Groot kunt u echt op aan! 'tïK Lid NVOB, Bouw Garant, Erkende Hoofdaannemer rs cm uxt/oe-HMM Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Internet: www.degroot-stevensbeek.nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 ,aÉfa -www.rongenyof.nl TEGELZETTERSBEDRIJ F RONGEN HET GROENE WARENHUIS Venray, Langstraat 133, tel. 0478-588585 NIEUW!!! POTGROND TUINTURF Van Leendert b.v. Ooyenseweg 14 5817 CA Broekhuizenvorst 077-3209700 Kijk ook op onze website: www.vanleendertbv.nl "U WILT DE MOGELIJKHEDEN GRAAG OP EEN RIJTJE" Dt m I HYPOTHEEK SHOP SHOP -r De Hypotheekshop, Patersstraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshop.nl AUTOMAT ISERING Diqmon Automêtisennq Noorderhof 8 Venray (0478)51 1881 www.oiqnion.nl H info@diqnion.nl H Venray. Nuenen en Formeer Internet Websites - Softwaretrammgen op moot - bedrijfsadvisering - Exact specialist

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1