Vincent van Gogh Instituut wil 600 woningen bouwen om winst te maken Prominenten bellen werkgevers voor vacatures immM Venray houdt hand op de knip DE GROOT B.V. Naar de dansdagen Meerlo te sterk voor Oostrum En verder: plek longen dé specialist /oor tegels, sanitair en tegelwerken! c* ASTERIA k ONBEPERKT^ MOSSELEN,f ONTWERP UW EIGEN BADKAMER Bouw Tegels - Sanitair SPIJKERBROEKEN! OLD AXE 3 VOOR 28.50 Honderdvierentwintigste jaargang - week 39 - donderdag 25 september 2003 MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 13 Sport 18-23; Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26* I september geopend van 12.00-17.00 uur rotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 'Plannen St. Annaterrein zijn achterhaald en verliesgevend' De huidige plannen voor het St. Annaterrein zijn onhaalbaar. Dat zegt directeur Toine van der Sanden van het Vincent van Gogh Instituut. Er moeten 600 woningen gebouwd worden, in plaats van de geplande 300, om enige winst te kunnen maken. Dinsdagavond werden de raadsfracties op de hoogte gesteld door de VvGI-directie. De gemeenteraad wil voorals nog vasthouden aan het voor lopige Globaal Stedenbouw kundig Plan (GSP) uit 2000. Volgens Van der Sanden is dat niet mogelijk. "Dat plan is welis waar ambitieus maar volledig onuitvoerbaar en achterhaald. De woningen die er gepland zijn brengen zelfs verlies op. Omdat de bouwkosten hoger zijn dan de opbrengst." Toine van der Sanden trad op 1 september 2002 aan bij het VvGI. Een van zijn eerste daden was het voorkomen dat het GSP definitief zou worden vastge steld door de gemeenteraad. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er nooit een financiële onderbou wing is gemaakt van de plannen. Het college van B en W wilde het GSP, opnieuw zonder financiële gegevens over opbrengst en exploitatie, eind vorig jaar weer naar de raad sturen. De VvGI- directeur trapte op de rem en liet enkele bureaus calculaties maken. "Het ziet er mooi uit maar de plan nen zijn niet reëel. Zo luidde de conclusie van de taxateurs en makelaars. Daar is iedereen behoorlijk van geschrokken. Duidelijk werd dat het zo niet ver der kon." Begin dit jaar zaten B en W en de VvGI-directie bij elkaar. Er werd besloten om drie project ontwikkelaars plannen te laten maken waarbij een minimale opbrengst als doel werd gesteld. Alle drie kwamen ze tot de con clusie dat het GSP achterhaald en niet marktconform is maar dat het St. Annaterrein wel degelijk een hogere opbrengstpotentie in zich heeft. Zowel het VvGI als de Commissie Sanering Ziekenhuis voorzieningen (CSZ) willen het GSP daarom aan de kant schui ven. Dat kregen de raadsleden dinsdag ook te horen. "Het is niet verstandig aan het plan vast te houden want het leidt niet tot een acceptabele uitkomst", aldus Van der Sanden die het gerucht ont kent dat het VvGI zou willen bre ken met de gemeente door de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen. Het instituut maakt zich grote zorgen over de impasse die is ont staan. Volgende week komt de stuurgroep, waarin VvGI, CSZ en gemeente zitting hebben, weer bij elkaar. De VvGI-directeur beweert dat op het terrein van ruim veertig hectare plaats genoeg is voor 600 woningen. Het groene middengebied en de beide lanen zullen zeker gehand haafd blijven en zelfs het behoud van de schouwburg acht hij mogelijk. "De extra woningen zul len aan de randen van het terrein gebouwd worden. En er komen zeker geen flats." Het VvGI wil zo snel mogelijk het St. Annaterrein verkopen omdat het nu aan jaarlijkse lasten 1 miljoen euro kost. Met de opbrengst wordt nieuwbouw gepleegd op het St. Servatius- terrein. Van der Sanden: "Ik ben ziekenhuisdirecteur en ik heb de zorg over de cliënten en de 1400 ere heeft de directie Vincent van Gogh de vinger op de zere gelegd nen die onuit- iaar zijn geworden omdat ze ug blijven liggen. Een ver- nscl dat niet alleen binnen eoraysc politiek zich regel- manifcstccrt. Ook landelijk ■n we dat regelmatig tegen, n raakt de burger in harder als het hier art. ambitieuze plannen het St. Annaterrein, heeft de van het VvGI deze week knuppel in het hoenderhok poid. De plannen zijn finan- :i niet haalbaar. Er zullen woningen gebouwd moe- worden omdat het plan rs verliesgevend is. En daar iet VvGI niet aan. En terecht. ifBezorgorganisatie moet met bezuinigingen in Den Haag haar broek zelf ophouden. ÜMkan met leuke plan- die financieel minder leuk et is aan de Venrayse politiek dit signaal op te pakken. Het ft geen zin om de kop in het d te steken, te doen alsof.er ts aan de hand is en de oude ben simpelweg door de heenteraad te loodsen. Daar rit niemand wijzer van. 'ak het signaal op en denk met VvGI mee om nieuwe plan tte ontwikkelen die financieel haalbaar zijn. Wees boven- '1)11 j .met deze directie die !Wel wil inzetten om de cen- ;groenstrook en eventueel 'touwburg van St. Anna te den, ondanks het financië- dang. En last but not least, it niet te lang met de uitvoe- Christ tegels sanitair tegelwerken Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl tegelzettersbedriif rongen Afgelopen woensdag (gisteren) zijn tientallen bekende Nederlanders werkgevers gaan bellen. Doel was om extra vacatu res te noteren voor de werkzoe kenden die zaterdag 27 septem ber te gast zijn bij de nationale banenmarkt op 120 CWI-vestigin- gen. Onder andere minister Aart Jan de Geus (SZW) doet mee aan de actie. Ook in Venray op het CWI aan de St. Jozefweg was woensdagmiddag een team van lokale prominenten actief Onder leiding van vestigingsmanager Ed Alberda en de adviseurs van CWI Venray namen onder anderen de SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO GKZKLLIMIAAN 8 58IJ KA YSSELSIEVN TKI.: 0478-541945 K W: 0478-541876 K-niall; VAKGAKAf iK/tfC.OM\l ANSKNDK.W11.NI, Internet*!!*: «WVW.GOM MANSENDFAVIT-NI, Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor at uw automatiserings- vraagstukken wethouders Emonts en Ruyten van de gemeente Venray, en Loek de Veen, directeur van het Raaylandcollege in Venray, de telefoon ter hand. Op zaterdag 27 september vindt de eerste natio nale CWI-banenmarkt plaats. Onder het motto Ga voor werk zullen de CWl-vestigingen die dag van 10.00 tot 15.00 uur geopend zijn voor iedereen die op zoek is iid|i|OM>i jooa g'6 usa iaoi iaiuaAoq pua^ig 'koopzondag! 1 12.00-17.00 UUR Hotel Restaurant" nodigt u uit voor V medewerkers van het instituut. Ik begrijp de emoties van de Venrayse gemeenschap. Maar er moet ook een goed nieuw zieken huis op het St. Servatiusterrein gebouwd worden. Dat is in ieders belang." Gerrit Lemmens, fractievoorzit ter van Lokaal Aktief, laat weten dat aan het Globaal Stedenbouw kundig Plan wat hem betreft niet getornd mag worden. "Daar hou den wij aan vast." Lemmens zegt wel zich 'behoorlijk onder druk gezet' te voelen door het VvGI. Ton Teeuwen-Peeters, fractie voorzitter van het CDA, is iets minder stellig. "Het Globaal Stedenbouwkundig Plan blijft wel ons uitgangspunt. We willen het St Annaterrein op een goede manier bewaren voor ons nage slacht. Dat hebben we de kiezers beloofd. Maar we hebben geen zicht op de cijfers. We moeten zoeken naar een goede oplossing die zowel recht doet aan de Venrayse burgers als aan het VvGI", zegt Ton Teeuwen die de informatie van dinsdagavond nog moet bespreken binnen de frac tie. peel-brunch iedere zondag, ,~ieor vanaf 1100 uur mewmakt-MAR-WAT-VERIIEG 4- 5- of 6-ganeen menu €24,00 rT&WGK^ZlÊAiËW 1 (vrijdag, zaterdag en zondag) I keuze uit 4 voorgerechten, 1 4 hoofdgerechte" J en 4 desserts ^lo,uu Actie wan 23 september t/m 4 oktober In onze showroom kunt u de nieuwste collecties tegels, sanitair en stoom cabines bewonderen. Tijdens deze dagen ontwerpen wij vrijblijvend samen met u uw nieuwe badkamer in 3-D en in kleur. Vergeet niet de maten van de ruimte mee te nemen! TIP: gelieve een telefonische afspraak te maken i.v.m. grote belangstelling. (Groots (Xae- Cu. uxtwe-rzH.* Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 www.degroot-stevensbeek.nl VASTE LAGE PRIJZEN O.A. 2 voor 36,0 of 20,- p. stuk ghat'sb ■sjpiijjism'^mu m WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Geen extra geld voor clubgebouw Veulen naar een (andere) baan. CWI roept met name jongeren op de banenmarkt te bezoeken. Juist voor hen is het erg belangrijk zich goed te oriënteren op de moge lijkheden op de arbeidsmarkt. De gemeente Venray steunt Veulen volledig bij de realisa tie van een nieuw verenigings gebouw, maar wil niet meer betalen dan de 600.000 gulden die jaren geleden door de gemeenteraad beschikbaar werd gesteld voor de noodza kelijke nieuwbouw. Dat blèek dinsdagavond tijdens het werkbezoek van het college van B en W aan het kerkdorp. Ondanks diverse verzoeken van verschillende Veulenaren, die bur gemeester en wethouders er dins dagavond fijntjes op wezen dat ze al jaren wachten op het geld en dat Veulen voor de bouw van een verenigingsgebouw al jaren rente verlies lijdt, zal de gemeente Venray de hand op de knip hou den, verklaarde wethouder Heidens (Financiën). "6 ton in guldens is 6 ton in gul dens. dat is het bedrag dat door de gemeenteraad is vastgesteld en dat bedrag wordt niet geïnd exeerd." En dus ontvangen de Veulenaren 600.000 gulden (ruim 270.000 euro) en geen cent meer voor de realisatie van een nieuw verenigingsgebouw. En dat pand is hard nodig, zo viel ook dinsdag avond weer op te maken uit de verhalen van de inwoners van Veulen, die zich zorgen maken over de veiligheid in het gebouw. Want de huidige houten keet, die door bijna ftlle Veulense ver enigingen en de peuterspeelzaal met 25 peuters wordt gebruikt, is al jaren tot op de draad versleten en is al jaren een bouwval van de eerste orde. De locatie in de hoek Veulenseweg-Burgpas, tegenover de school, xwerd gezien als de meest ideale plek voor een nieuw verenigingsgebouw. Maar de gemeente wist niet tot overeen stemming te komen met grondei genaar Derkx, omdat de gemeen te 'slechts' ongeveer de helft wilde betalen van de vraagprijs. Wat de gemeente niet lukte, lukte de verenigingsraad en dorpsraad van Veulen echter wéj. Ze kochten zelf de grond aan vobr een verenigingsgebouw. Het gaat om een kavel van circa 1200 vier kante meter, die een centrale lig ging heeft in het dorp vlakbij de kerk, het café en de schóól. Veulen hoopt en denkt het gebouw schuldenvrij te kunnen bouwen. Met veel zelfwerkzaam heid, Ceres-bijdragen en/of (Europese) subsidies. De dorps raad hoopt dat volgend jaar rond deze tijd gestart kan worden met de bouw. De initiatiefnemers heb ben met Derkx de afspraak gemaakt dat de grondverkoop niet doorgaat als ze geen bouw vergunning krijgen van de gemeente Venray. CAR-CITY VENRAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl |RÜHL HAEGENS MOI.F.NAAR^. j Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants I Automatiseringsadviseurs Vestigingen in Venray Boxmeer Nuenen Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33, fox (0478) 58 46 24 e-mail: lnfo@rhmweb.nl; internet: www rtimweb.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1