berden Veulen koopt zelf grond voor verenigingsgebouw Raayland geeft les in Venrayse sportkantines Grote behoefte aan woon zorgcomplex in Leunen J D5 Gedenkplaat Voetbalspecial En verder: andoetere "©49,50 sssss- ongen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! ION Automatiseren met minder kosten en minder tijd Honderdvierentwintigste jaargang - week 36 - donderdag 4 september 2003 EN MAAS ■khkmk; ei firotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Dorpsraadvoorzitter Van Rijswijck: "Via de gemeente lukt het niet" Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 12-13 Gemeentelijke mededelingen 28 Kerkelijke diensten 30 Veulen heeft het heft in eigen hand genomen. De nieuwbouw van verenigings gebouw De Hoefslag sleept al jarenlang voort. De gemeente slaagde er niet in om tot over eenstemming te komen met grondeigenaar Dèrkx. Daarom heeft Veulen besloten om zelf de benodigde grond aan te kopen. "Dit is de enige mogelijkheid om wat te bereiken. Want via de gemeente lukt het niet", zegt dorpsraadvoorzitter Harrie van Rijswijck. De houten keet De Hoefslag aan de Brugpas is tot op de draad versleten. Bijna alle Veulense verenigingen maken hier gebruik van. Al enkele jaren geleden trok de gemeente 600.000 gulden uit voor de nood zakelijke nieuwbouw. De locatie in de hoek Veulenseweg-Brugpas. tegenover de school, werd gezien als de meeste ideale plek. Maar de gemeente wist niet tot overeen- tï WU KEUREN ALTIJD GOED GEZE1XENBAAN 8 581J EA YSSELSTEYN TF.I,. 0478-541945 FAX: 0478-541876 E mail: VAKGARAGEtfGOMMANSE.NDEVVIT.NL Inlrrnctrilr: WWVV.GOMM A N S EN D EY\ 11M stemming te komen met de grondeigenaar. De gemeente wilde ongeveer de helft betalen van de vraagprijs. Dit verschil bleek onoverbrugbaar. De beoog de locatie heeft een agrarische bestemming maar heeft een cen trale ligging in het dorp vlakbij de kerk, het café en de school. Het zou ook geschikt zijn voor woningbouw. Daarom wil de eigenaar zijn perceel niet als 'landbouwgrond' van de hand doen. Van Rijswijck meent dat de gemeente niet genoeg overlegd heeft. "Ze sturen er een taxatiebu reau uit Eindhoven op af en die stuurt een brief naar Derkx waar in een bedrag staat vermeld. Daar is nooit meer over onderhan deld." De dorpsraad had zich er bij neergelegd dat de nieuwbouw zou plaatsvinden op de huidige locatie. Maar veel dorpsbewoners zagen dit niet zitten omdat hier woningbouw gepland is. Sinds het verdwijnen van de stankcirkel van het bedrijf van Spreeuwenberg heeft het dorp hier weer bouwmogelijkheden Het verenigingsgebouw zou dan in de toekomst geheel omsloten zijn door huizen. De verenigingsraad en de dorpsraad kwamen tot de conclu sie dat zelf de grond aankopen, in de hoek Brugpas-Veulenseweg, de enige oplossing was. Een afvaardi ging ging in gesprek met eigenaar Derkx en kwam tot overeenstem ming. Het gaat om een kavel van 1200 vierkante meter. "De gemeente wilde ook niet meewer ken omdat het anders een prece dent zou scheppen ten opzichte van de andere dorpen. Maar het heeft er ook voordeel bij. Want op de huidige locatie van De Hoefslag is plaats voor vier bouw- kavels en die grond is van de gemeente", aldus Van Rijswijck die niet wil zeggen welke prijs voor het perceel betaald moet worden. Vorige week werd in Veulen een openbare vergadering belegd "UW VOORKEUR GAAT UIT NAAR NIEUW?" De Hypotheekshop, PaterssUaat 3. Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshpp.nl waarin de mening van de dorps- gewoners werd gepeild. Een over grote meerderheid, er, waren drie tegenstemmers bij de veertig aan wezigen, juichte het initiatief toe. De dbrpsraadvoorzittejr denkt dat het gebouw schuldenvrij gebouwd kan worden. "We zullen het moeten hebben van zelfwerk zaamheid en subsidies. Zo zal bij voorbeeld het bedrijf van gebroe ders Reintjes het grondwerk doen. We zitten nog met een gat van 30.000 euro. Dat hopen we te overbruggen door subsidies uit Ceres-bijdragen of Europese gel den." De dorpsraad hoopt dat vol gend jaar rond deze tijd gestart kan worden met de bouw. "De gemeente heeft in elk geval haar medewerking toegezegd. We heb ben met Derkx de afspraak dat indien we geen bouwvergunning krijgen de grondverkoop ook niet doorgaat." ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- ife/n 45 km/u iRaadhuisstraat38 v**- H"*4* 5801 MA Vl Teleloon 0476-55611' UR Mijne heren tt u inmiddels ook weer aan jbare leventje gewend, inderen weer naar school, èle weken vakantie. Zelf aan het werk met alles erop taan. Kortom, we kunnen weer concentreren op datge we ons het hele jaar op tcentrcren. tó concentratie is hel wel zo lits kleine dingen je uit concentratie kunnen bren- De kinderen op school als er to voorbij rijdt, op het rk als de radio een favoriete dreunt of er weer eens Obelangrijk nieuws is. [huis gebeurt dat niet. Nou ja. api kleine dingen die je van je röpos kunnen brengen. Zo deze week. Ik heb geen ja- sticker of nee-nee sticker, jn beroep dwingt mij ertoe op te blijven van wat er emaal in de brievenbus wordt deponeerd. Er zijn zaken die je dromen zoals de folder- lekjes van de doe-het-zelf dtijven. Af en toe denk je dat van elkaar weten wat in de teling is. Deze week kreeg ik echter de •rik van mijn leven. Drié sep- Jiber was het en op de mat )f ik twee oude bekenden aan vanwege de leeftijd en kend omdat ze elk jaar weer ugkomen. U voelt het al, de edheiligman en zijn evenbeeld i de Noordpool. Ik heb niets tegen deze heren rsoonlijk. Er zijn dagen dat ze 'uge in het leven van een gezin éngen: 5 en 25 december. daarbuiten..,, k vraag mij af hoelang het nog duren voordat het zover is de koopgidsen van Sint en ntaal voor de zomervakantie in bus ligt. "Kunt u lekker mee nten op vakantie om zo rustig, opgejaagd door de dagelijkse slommeringen, uw keus uit grote assortiment poppen, bouwpakketten en ande re dingen kunt maken, ijne heren. Ik zie u elk jaar komen en, het gebiedt te ook graag gaan. Maar uw ikondiging al op 3 sep- r. Dat sloeg bij mij in als bom. Mag ik u daarom ver ten volgend jaar iets later bij °p de deur te bonken. Wij •ten Sint en Kerst heus nièt Christ Omdat de vier noodlokalen niet op tijd geplaatst konden worden, is het Raayland College gisteren het nieuwe schooljaar begonnen met een primeur. Vier groepen krijgen tijdelijk les in sportkanti nes. Een groep in de kantine van sporthal De Wetteling, eentje bij de atletiekvereniging en twee Les in de businessmimte van SF Venray met een bierkraan binnen handbereik. De leerlingen van bet Raayland College mochten het ivel altijd zo willen klassen zitten in de businessroom en kantine van SV Venray. Het was de bedoeling dat de vier kant- en-klare units voor aanvang van het schooljaar geplaatst zouden worden nabij sporthal De Wetteling aan de Zuidsingel. "Onder meer vanwege de vergun ningen heeft het wat vertraging opgelopen", zegt directeur Loek de Veen. "Ik ben blij dat de sport verenigingen ons zolang uit de brand hebben geholpen. Het is een noodoplossing. Want de vier noodlokalen waren al ingepland in het nieuwe rooster. Het is even lastig, maar het lesgeven moet toch gewoon doorgaan." Volgens De Veen wordt op dinsdag 9 sep tember begonnen met het plaat sen van de nieuwe noodlokalen. "Op 16 september worden ze opgeleverd en dan hebben we nog een dag nodig om ze in te richten. Dus we maken twee weken gebruik van de sportkanti nes." "Theater op bezoek in asteria venray i 1 8 oktober I 2°03 m ii november v, 2003, I lEfEDEST.LEERO) INCLUSIEF V bent van harte, welkom voor een gezellige avond met zang en dans door een professsioneel theatergezelschap, zij serveren V een heerlijk 4 gangen diner. iovern^cht,!41g,kis 1 Asteria Venray r,nt mQGELOJvj Maashcscweg 80a, 5804 AD Venray Inl. en rescvcringen: Tel. 0478-511466 In Leunen bestaat onder de ouderen een grote behoefte aan een woonzorgcomplex. Volgende week woensdag heeft de Leunse dorpsraad een gesprek over de realisatie van het wozoco met Wonen Venray, de directie van zorgcentrum het Schuttersveld en de gemeente. De vraag naar een wozoco werd bevestigd door het woningbehoefte-onderzoek dat de dorpsraad onlangs hield. "Daaruit bleek dat er enorm veel behoefte aan een woonzorgcom plex is", zegt dorpsraadvoorzitter Wim Jenniskens die opmerkt dat vooral ouderen de enquete heb ben ingevuld en hebben aangege ven graag in het dorp te willen blijven wonen. "Ik vond het wel verrassend dat zo weinig jongeren hebben gereageerd. Blijkbaar zoe ken die zelf hun weg De dorpsraad heeft al enkele plekken op het oog waar hel wozoco mogelijk gebouwd kan worden. Zoals de locatie van disco De Steeg of het voormalige terrein van Hendricx Bouwmaterialen tegenover de school. "Er zijn misschien nog wel meer mogelijkheden. Het is wel belangrijk dat het wozoco dichtbij het dorpscentruiji gebouwd wordt", aldüs jenniskens. Martin Koenen ADVIESBUREAU Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Venray ADVIES - BEZWAARSCHRIFT? 040-2262507 of 06-22789292 Vullinghspark 34, 5591 DB Heeze Gespecialiseerd in: Bestemmingsplannen Milieuvergunningen Bouwvergunningen Bezwaarschriften www.adviesbureaumartinkoenen.nl Verhuur containers 6 - 30 m3 Afvoer afval Verkoop diverse soorten zand en 100 soorten tuingrind en NIEUW!!! POTGROND TUINTURF Van Leendert b.v. Ooyenseweg 14 5817 CA Broekhuizen vorst 077-3209700 Kijk ook op onze vu TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels. Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. 1 Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www. rongenvof. nl TEGELZETTERSBEDRIIF RONGEN bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automattserings- vraagstukken ^rflAAT 16

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1