'Spoorbomen Oostrum veel te lang gesloten' berden Amateurvoetballers trappen af.... Ijsbaan op Grote Markt Koffie-uurtje op De Flierefluit J D5 Actie voor Lyvania Leopold van Asten naar EK En verder: -ongen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! andoetere Goed nieuws Hotel. Restaurant ASTERIA li nodigt u uit voor.^ pstbrunch"""0! Goed geïnformeerd Dat was vroeger wel anders Honderdvierentwintigste jaargang - week 34 - donderdag 21 augustus 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit M.eerlo-Wanssum 9 Kunst Cujtuur 10 Sport 15-17 Gemeentelijke mededelingen 18 Kerkelijke diensten 20 Voetgangers en fietsers steken gesloten spoor Mgr. Hanssenstraat toch over CD rotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 De dorpsraad en de inwo ners van Oostrum hebben massaal gereageerd op de open brief die ProRail vorige maand in het dorp verspreid de. Dat treinreizigers op het perron onder de spoorbomen door klimmen en dat voetgan gers en fietsers de gesloten slagbomen over de Mgr. Hanssenstraat negeren ligt vooral aan ProRail zelf, zo vin den de Oostruminers. "De mensen ergeren zich eraan dat de spoorbomen zo lang dicht blijven", zegt dorpsraadvoorzitter Joos Linskens. In een brief aan ProRail wijst de dorpsraad de beheerder van het spoor op haar verantwoordelijkheid. ProRail zou zelf preventieve maatregelen kun nen nemen om gevaarlijke situ aties te voorkomen Op het station in Oostrum komen de treinen uit Nijmegen en Roermond samen en wachten daar op elkaar. Als de trein uit Nijmegen Oostrum naden dan gaan de spoorbomen over de Mgr. Hanssenstraat dicht. Al de tijd dat de trein op het station stilstaat, er moet gewacht worden op de trein uit Roermond en alle passagiers moeten in- en uitgestapt zijn, blij ven de slagbomen over de drukke verbindingsweg tussen Oostrum en Venray gesloten. Het verkeer hoopt zich dan aan beide zijden al snel op. Pas als de trein die naar Boxmeer vertrekt de Mgr. Hanssenstraat weer heeft gepas seerd wordt de spoorweg vrijge geven. Weggebruikers die vaker deze spoorwegovergang overste ken kennen dit ritueel onderhand wel en glippen illegaal tussen de hindernissen door en vervolgen zo hun weg. Volgens de dorpsraad zijn voor al fietsers en voegangers de zon daars. De dorpsraad doet de sug gestie om deze overweg pas te sluiten wanneer de trein daadwer kelijk gaat vertrekken. "Want dit voorkomt veel ergernis bij de wachtenden." Op het perron negeren steeds meer reizigers de gesloten bomen. ProRail wijst erop dat dit levensgevaarlijk en ook ten strengste verboden is. De spoor wegpolitie gaat strenger controle ren en deelt bij een overtreding een bekeuring uit van 46 euro. Op het station zijn ook folders uitgedeeld om te wijzen om de onveilige situaties die zich op en rond hei NS-station voordoen. Als beide treinen zijn gearri veerd en stilstaan dan gaan de overwegbomen weer open om late reizigers nog de kans te geven over te steken en hun trein te halen. Veel reizigers kruipen al onder de bomen door nog voor dat de tweede trein er is. Ze zijn bang niet meer op tijd te kunnen instappen en weten niet dat de treinen op elkaar wachten. ProRail gaat nu controleren of de bomen op het perron inder daad op tijd worden opengezet en pas worden gesloten zodra het vertrektijd is. In september wordt er een nieuwe kaartjesautomaat op het station geplaatst. De handelingen gaan dan sneller zodat de reizigers niet zo lang meer in de rij hoeven staan. Omwonenden hebben ook geklaagd over de draaiende moto ren van de stilstaande treinen. ProRail Iaat weten dat de machi nisten verplicht zijn de motor uit te zetten indien ze langer dan tien minuten stilstaan op het perron. Vooral in de winter wordt hiervan afgeweken omdat anders ook de verwarming uitvalt voor de pasa- giers in de wachtende trein. ProRail vraagt de buurtbewoners om begrip. ProRail nodigt over enkele weken de dorpsraad en de NS samen aan tafel uit om de kwestie te evalueren. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenVqf.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN hel Bijna alleen maar goed nieuws week op de voorpagina, oct ook wel eens kunnen. Het jeft niet altijd kommer en kwel zijn. En de komkommertijd -slaat niet meer want we heb- -ii de Peel en Maas in de vakan- goed weten te vullen. Tem ijl de buitentemperatuur ver boven de twintig graden verheug ik mij al op deze erst. Alle goede dingen in rieën zullen ze bij Venray cniraal wel gedacht hebben en ct ziet er naar uit dat dit gezeg- opgaat voor de ijsbaan. Na ivee jaar niet gelukt heeft het er le schijn van dat we rond kerst ijzers onder kunnen binden mi rondjes te draaien op de ie Markt. En dan hebben we de kerststal, •rig jaar viel die van ellende iijna uit elkaar en ook hier zijn iden in elkaar geslagen om •n' nieuwe stal te realiseren een subsidie van de genteen- lijkt ook dat te lukken. Initiatieven waar ondernemers irrijwilligers zich voor in wil- zetten. Initiatieven die ook onder de bevolking en im ook terecht steun krijgen van de gemeente. Ook in deze financieel zware tijden. Initiatieven die ook een bijdra ge leveren aan de regiofunctie van Venray. De kerststal is immers opgenomen in de ïZuldnederlandse kerststallenrou te terwijl een ijsbaan altijd wel publiek trekt. Het belooft dus op voorhand al een gezellige Kerst te worden. En dat is goed nieuws in deze warme zomer. En wat betreft die spoorbomen op de voorpagina. Ook dat is eigenlijk goed nieuws want NS Prorail wil in ieder geval met de bewoners van Oostrum gaan pra ten. Dan zullen die problemen tegen de Kerst ook wel opgelost zijn... Christ ZONDER AUTORIJBEWIJS. Reeds vanaf -/f' 8.258,- licks 5801 MA Venray Telefoon 0478-556117 Na weken van puffen en zwe ten tijdens trainingen en oefen wedstrijden in een tropisch zon netje, traden de amateurvoetballers dinsdagavond in een lekker temperatuurtje aan voor het eerste officiële duel van Het voetbalseizoen is weer begonnen. Dat betekent ook weer nieuwe dansjes bij een doelpunt zoals bier in de bekerwedstrijd tussen Swolgense Boys en Venray. het voetbalseizoen 2003-2004. Ondanks de hitte van de afgelo pen tijd zagen alle velden in Venray en Meerlo-Wanssum er prima uit en dus gingen ook alle bekerduels in deze twee gemeen ten gewoon door. In deze Peel en Maas vindt u een verslag van de bekerduels en de Venray Cup, die zondag voor de derde keer op rij een prooi werd voor SV Venray. Op donderdag 4 september, vier dagen voor aanvang van de reguliere competitie 2003-2004. verschijnt in Nieuwsblad Peel en Maas een aparte voetbalkrant, waarin spelers en trainers van alle amateurclubs uit de gemeenten Venray en Meerlo Wanssum alvast vooruitblikken op de start van de voetbalcompetitie 2003-2004. Bij de start van het nieuwe schooljaar wil basisschool De Flierefluit in Venray de samenwerking met de ouders verder verbeteren. De school neemt hiervoor een opmerkelijk initiatief: elke woens dagmorgen tussen half negen en tien uur zijn de ouders welkom in de aula van de school. De school neemt dit initiatief omdat ze merkt dat de opkomst bij ouder avonden weliswaar goed is, maar dat ouders vaak te weinig op de hoogte zijn van de activiteiten op school. Directeur Gé Peeters over dit initiatief: Wij willen dat ouders meer op informele wijze de school binnen komen en op een gezellige manier met elkaar kunnen kletsen. Ouders hebben in een enquête aangegeven dat ze het contact met de school willen verbeteren. Het koffie-uurtje biedt hiertoe de mogelijkheid. Het ini tiatief heeft geen onderwijzend karakter. Integendeel, de ouders kunnen over allerhande onder werpen praten. Ze bepalen zelf waar ze het over hebben. En dat kan in kleine groepjes of in grote re groepen." De school biedt koffie met een koekje aan. Tegelijkertijd merken de ouders hoe de school in actie is. Er zal iemand van de ouderraad aanwezig zijn als aanspreekpunt en contactpersoon van de school. De ouders zijn welkom vanaf half negen, als de school begint, tot uiterlijk tien uur. Afhankelijk van de opkomst en de interesse zal de school evalu eren of en hoe dit initiatief ver volg krijgt. Gé Peeters: "De deu ren van de school moeten nog verder ópen. We willen de ouders maximaal ten dienste zijn." I iedere zondag, f,- I (vrijdag zatiïtd®|®Zhlen° Ivanaf 11.00uur tlkeuzeuit4vootgerecmen, |MENURm-NlAR-WAT.VTREIG 4hoofd|:rechten€w^ Na twee mislukte pogingen in 2001 en 2002 van de hore- cawerkgroep Eventjes wil een nieuwe stichting vanuit de ondernemersvereniging Ven ray Centraal proberen rond de kerstdagen van 2003 een grote ijsbaan aan te leggen op de Grote Markt in Venray. Volgens de gemeente Venray zijn de vooruitzichten voor de komst van een ijsbaan eind 2003 erg positief. Ook de stichting acht de kans groot dat dit jaar wél een ijsbaan kan worden gerealiseerd in hartje Venray. De gemeente Venray stelt voor de aanleg van de ijsbaan 10.000 euro beschikbaar, met als voorwaarde dat het evene ment ook daadwerkelijk door gang vindt In de afgelopen twee jaren ble ven de schaatsliefhebbers in Venray verstoken van een ijsbaan op het Schouwburgplein omdat de horecawerkgroep Eventjes er niet in slaagde de financiering rond te krijgen. De ijsbaan van 15 bij 30 meter zou rond de kerstda gen van 2001 en 2002 samen met tal van andere activiteiten (zoals oliebollen- en glühweinkramen muziek, etc.) voor veel ijspret en kerstsfeer in het centrum van Venray moeten zorgen. Maar twee keer werd het evenement afgeblazen. Dit jaar wordt dezelfde formule als voorgaande jaren gehanteerd, alleen moet de ijsbaan eind 2003 op de Grote Markt komen. De gemeente Venray steunt het initia tief van ganser harte. Iaat wethou derjan Driessen weten. "De ijsbaan voldoet aan alle voorwaarden van de kadernota Evenementen. Het levert een positieve bijdrage aan het imago van Venray en trekt veel publiek, ook uit de regio. Ik hoop dat het evenement dit jaar wel doorgang vindt, het is een topevenement voor de winterperiode." Ondernemer Barto Hulleman van Barto's Broodjes is een van de initiatiefnemers. "De plannen lig gen klaar, begin september zal duidelijk worden of de ijsbaan er komt of niet. Dan weten we of het plan financieel haalbaar is. De kans? Het is voor 80% zeker dat de ijsbaan wordt aangelegd." Verhuur containers 6 - 30 m- Afvoer afval Verkoop diverse soorten zand en 100 soorten tuingrind en NIEUW!!! POTGROND TUINTURF Van Leendert b.v. Ooyenseweg 14 5817 CA Broekhuizenvorst 077-3209700 Kijk ook op onze website: www.vanleendertbv.nl "U WILT DE MOGELIJKHEDEN GRAAG OP EEN RIJTJE" De Hypotheekshop, Patersssraat 3, Venray, (0478) 51 57 55 www.hypotheekshop.nl bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings vraagstukken GE7.ELLF.MJAAN 8 5813 LA 0478^41945 FW. 0478-541878 lil; AKGAR.VCF «iCOMMANSlïSDlAVn M lnicm«lsiu WAWVCOMMAVSENDEWITML Noordertiof 8 Venray 1(0478)5118 81 f (0*78) 5143 81 wwmdnyuofinl jrfoWgnwul 'i, itbetn üKowit«n.iass»»ü Snitijt ttn een otjerti?* waryiv? op wrte maw teren» ji met vestigingen in Venray, Nuenen en Boxmeer

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1