Spetterende opruiming Sloop twee flats in Veltum "Aanwinst voor Venray" PRIJS 'Kermis in de straten' 20%-50% petters Overval in Castenray Ergerlijke I grafschennis Marianne Weber steunt Lyvania Strijd om Venray Cup En verder: ongen dé specialist Voor tegels, sanitair en tegelwerken! 'restanten. Asteria i ONBEPERKT, MCWSELHNf RUHL HAEGENS MOLENAAR RÜHL P Honderdvierentwihtigste jaargang - week 33 - donderdag 14 augustus 2003 L EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 16-17 Gemeentelijke mededelingen 18 Kerkelijke diensten 20 hele zomercollectie hoogzomercol lectie groot in jonge mode voor hem en haar 't Grotestraat 33 5801 BE Venray 0478-586386 Wonen Venray wil twee flats in de wijk Veltum gaan slopen. De overige vier flats zullen worden gerenoveerd. Op de plaats van de flats die gesloopt gaan worden, wil de woning stichting nieuwe seniorenwo ningen realiseren. Als alles volgens plan verloopt start de nieuwbouw hiervan aan het eind van 2005. In oktober wordt een definitief besluit genomen over de plannen van Wonen Venray. Wonen Venray heeft in juni van dit jaar de bewoners van de zes flats tijdens een informatiebijeen komst op de hoogte gesteld van de plannen. Uit diverse onderzoe ken is gebleken dat Veltum een prima woonwijk is, maar dat met name de zes flats aandacht verdie nen. Verder is gebleken dat er een gevarieerder woningaanbod moet komen en dat er een gebrek is aan senioren woningen. Voor Wonen Venray reden om de nieuwe plan nen voor de wijk Veltum te pre senteren. De twee flats aan de Veltumse Kleffen, die het dichtste bij het winkelcentrum liggen, worden gesloopt. Hier worden nieuwe seniorenwoningen gebouwd. De bewoners van de te slopen flats krijgen allen een indi vidueel gesprek met de wonings tichting waarin zij hun wensen kenbaar kunnen maken en te horen krijgen wat de mogelijkhe den zijn. Komen de bewoners en Wonen Venray er niet uit dan krij gen de de huurders bij een gedwongen verhuizing in ieder geval een tegemoetkoming in de verhuiskosten. De vier overige flats krijgen een flinke opknapbeurt. Zo gaat Wonen Venray werken aan het opheffen van de vocht- en schim melklachten in de woningen, de isolatie verbeteren en het binnen- onderhoud aanpakken, met name de keuken, het toilet en de badka mer. De bewoners kunnen in een pakket keuze maken uit glasisola tie en het vervangen van de gei ser. Om de wijk Veltum leefbaar der te maken worden de voorzieningen in de wijk opge waardeerd en het sociale klimaat verbeterd. Met name het onveili ge gevoel onder de bewoners moet worden weggenomen door het leefklimaat in de wijk aanzien lijk te verbeteren. Zo is er in samenwerking met de gemeente Venray een groen plan in voorbereiding. Venray stelt in het kader van ISV-subsi- dies (stedelijke vernieuwing) voor 2003 nog een bedrag van bijna 94.000 euro beschikbaar voor de wijk Veltum. Dit geld wordt aan gewend om de groenvoorziening in de buurt aan te pakken en de veiligheid en het woongenot in de wijk te verbeteren. Daartoe behoort onder andere ook de aan pak van het afval dat in de buurt wordt gedumpt en het zwerfvuil. Begin september wordt in een gemeentelijke nota het groenplan gepresenteerd. Als alles volgens plan verloopt wordt nog dit jaar begonnen met de uitvoering er van. Volgende maand worden de meningen van bewoners, wijk, gemeente en andere instellingen geïnventariseerd. In oktober wor den de reacties verwerkt en wordt een definitief besluit geno men over de plannen in Veltum. In april 2004 worden de ideeën voor de nieuwbouw uitgewerkt en het onderhoud aan de flats voorbereid. Aan het einde van het volgend jaar moet het onderhoud voltooid zijn. Bij Wonen Venray was woens dagmiddag niemand bereid om commentaar te geven op de plan nen. Nieuwbouw De Witte Hoeve medio november in bedrijf Stil It daalt de temperatuur r tot beneden 30. Alhoewel, rerdag merk ik er weinig van, it ik lekker bij mijn airco op imoör. Velen zochten vorige week cle airco of andere verkoe lende elementen op. Weg uit de zon. Het was dan ook stil in Venray tijdens de kermis. Niet zozeer in deèibellen want de exploitanten en horccamensen poogden elkaar met hun muziek de loef af te steken. Nee, de mensen lieten zich met name overdag, niet op het kermisterrein zien. Ook elders in Venray was het rustig Weinig mensen op straat betekent ook weinig sociale con trole. En dat betekent weer kan sen voor diegenen die normaliter het daglicht mijden en pas bij nacht en ontij op pad gaan. Onder hen mensen, of moet ik ze ook maar elementen noemen, die zonder ook maar enig gevoel te werk gaan. Nu is het, helaas, algemeen bekend, dat op de begraafplaats plantjes van graven "verdwij nen*. Ik heb mij altijd afgevraagd hoe iemand erbij komt om een bioemstukje van een graf te halen om dit vervolgens mee te nemen of op een ander graf te leggen Maar het kan erger. Ook zijn er kruisen verdwenen en, sinds vorige week, zijn ook de kunst werkjes op de graven niet meer veilig/Kunstwerkjes, die de ver bondenheid symboliseren tussen overledenen en nabestaanden. Kunstwerkjes die bij de rouwver werking vaak een heel belangrij ke rol spelen. Hoe onmenselijk zijn die ele menten die het schijnbaar de gewoonste zaak van de wereld vinden om een graf te schenden en zich daardoor te verrijken. Ik kan mij niet indenken dat iemand van een dergelijk kunstwerk kan genieten, wetende waar het van daan komt. Hier word ik stil van. De stilte van de kermis is daar niets bij. Christ Conferentie- en partycen trum De Witte Hoeve aan de Gasstraat 5 in Venray wil medio november de deuren van de nieuwbouw openen. Na de grote brand op 26 april 2002, waarbij het oude gedeel te van het zalencomplex geheel uitbrandde, wil direc teur Nen Vosse na de zomerva kantie zo snel mogelijk weer '100% in bedrijf zijn'. De TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Wegens vakantie gesloten Vanaf 18 augustus staan wij weer voor u klaar! j Keizersveld 22 Venray t Tel.: (0478) 55 04 10 jfciiVlfcil ï- wvvw.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN nieuwbouw wordt begin 2004 feestelijk geopend. Bijna 1,5 jaar geleden brak een zeer grote brand uit in het popu laire zalen- en partycentrum. Het oude gedeelte van de accommo datie brandde geheel uit, het nieu we deel van het zalencomplex wist de brandweer te redden. Op dat moment bevonden zich zo'n honderd mensen in het complex, die allemaal tijdig het pand kon den verlaten. Dit tot grote opluch ting van directeur Nen Vosse, die na de vuurzee besloot niet bij de pakken te gaan neerzitten. "Natuurlijk is zo'n brand een grote klap voor het bedrijf. Bruiloften die we moesten afzeggen, vereni gingen waarvoor we elders onder dak moesten zoeken, De Witte Hoeve is eigenlijk anderhalf jaar vleugellam geweest. Niet hele maal, want het nieuwe gedeelte draaide natuurlijk gewoon door, maar tochWe moesten het oude gedeelte als de sodemieter gaan herbouwen, dat was duide lijk. In het afgelopen anderhalf jaar is het echt behelpen geweest, maar na de zomervakantie gaan we weer op volle kracht vooruit!" ROMAANSE STIJL De bouwwerkzaamheden aan de Gasstraat vorderen inmiddels Directeur Nen Vosse: "Vernieuivde De Witte Hoeve is een aanwinst voor Venray" gestaag. Weliswaar staat de nieuwbouw nu nog in de steigers, maar de vorm en inhoud van de toekomstige accommodatie wor den al aardig duidelijk. Het gebouw is ontworpen door archi tect Colsen uit Venray en Bouwgroep Verhoeven werkt ook in de zomervakantie door, zodat medio november de deuren van het spiksplinternieuwe complex geopend kunnen worden. In de nieuwbouw worden onder andere 32 ruime en moder ne hotelkamers gevestigd, er komen moderne conferentieza len, die ook voor bruiloften, par tijen, studiedagen, trainingen, seminars en exposities ingezet kunnen worden, en het karakte ristieke binnenplein van de 'oude' De.Witte Hoeve blijft ook in het nieuwe ontwerp behouden. Natuurlijk is er bij de bouw van het gebouw ook gedacht aan iso latie- en geluidswerend materiaal, zodat De Witte Hoeve de buurt tij dens een feestje zo min mogelijk overlast bezorgt. Trots laat Nen Vosse de bouwtekening zien. "De architect heeft het gebouw modern en ruim opgezet, in een nostalgische, Romaanse stijl. En de interieurbouwer, die direct na de zomervakantie begint, heeft de kleuren op deze stijl aangepast, met veel boerengroen." Het hele gebouw heeft aircon ditioning en liften, en de (hotel)g^sten kunnen in een nieuw restaurant genieten van een lunch, dinch of diner. Ook krijgt de accommodatie bij de entree een grote lounge met zithoek en kunnen de gasten hun auto's kwijt op een verharde par keerplaats met circa 90 parkeer plaatsen. 's Nachts wordt de hele hoeve verlicht. De twee panden worden geverfd in de kleur wit, de karakteristiek van De Witte Hoeve blijft dus behouden, aldus Vosse. "De vernieuwde de Witte Hoeve is een aanwinst voor Venray. Sfeervol, mooi, ruim, doelmatig én bijzonder door zijn ligging, gelegen nabij het stads centrum van Venray. Ja, ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet." JISt!|DM>| JOOA S'6 JSUJ 19IU3A0M pU9>|J SSANG YONG 4WD Officieel Servicedealer Bil VONG n Ap Wijl GogSÜiS^J GE7.FXLENBAAN8 5813 EA YSSELSTEYN TK1.: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: VAKG.\RAGE'a'COMMANS£NDEVVIT-NL InlcmcUllc: \V\W.GOMMANSENDEWIT-NL HOTEL. RESTAURAN1 NODIGT U UIT VOOR, j PEEL-BRUNCH 1 iedere zondag, - Q- 1 vanaf U.00 uur eiX/7 I MENU MAKT-MAR-WAT-VERREG 14. 5.0[ 6-ganeen menu 4' 24,00 va Iedere dag van de we (inhetmossdsezoenl 3-gangen-keuze-menu (vrijdag, zaterdag en zondag) keuze uit 4 voorgerechten, 4 hoofdgerechte" en 4 desserts De gemeente Venray gaat bekijken of het volgend jaar mogelijk is om meer kleine attracties in de straten tussen en nabij de pleinen te realise ren. Enerzijds om op deze manier meer ruimte te creë ren, anderzijds om de 'dode plekken' beter in te vullen. De gemeente speelt hiermee in op de wens van de horeca. "Venray heeft een mooie circu latie van wegen, maar iedereen propt zich door de Grotestraat, Terwijl het stil is in De Bleek en de Schoolstraat", aldus Betty Bradley, voorzitter Koninklijke Horeca afdeling Venray, vorige week tijdens de evaluatiebijeen komst in het gemeentehuis. De plannen zijn ook ingegeven door het feit dat volgend jaar in het oude raadhuis een horecabedrijf gevestigd is, waardoor op het plein meer terrassen ontstaan. De gemeente Venray wil ook een betere doorkijk realiseren bij de attracties, met zo min mogelijk dichte achterwanden. Dit jaar keken de terrasbezoekers van met name de Artiest en Lion d'or tegen de achterkant van een ker misattractie. "De situatie bij De Artiest en Lion d'Or was dit jaar een knelpunt. Van de andere kant blijft de indeling afhankelijk van de attracties", meende wethouder Driessen. Renate Peeters van de gemeente Venray liet weten dat de gemeente er altijd naar streeft op ieder plein en topattractie te hebben. Vorig jaar had De Artiest het reuzenrad voor de deur dat van twee kanten geopend is. Zoiets lukt volgens Peeters echter niet altijd. "We proberen het de horeca zoveel mogelijk naar de zin te maken. Maar de kermis is leidend." Op pagina 13 van Peel en Maas een uitgebreide terugblik op de kermis 2003 in Venray In de nacht van maandag op dinsdag hebben onbekenden een overval gepleegd op een woning aan de Lollebeekweg. Hierbij zijn twee mensen gewond geraakt en opgenomen in het ziekenhuis. De daders, twee maar mogelijk ook meerderen, drongen het woon huis binnen tussen middernacht en 03-00 uur. Er werd grof geweld gebruikt, en de bewoners werden ruw mishandeld. De 49- jarige bewoonster en een 20-jari- ge zoon moesten per ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis in Venlo. De daders namen geld en goederen voor een onbekend bedrag mee. Ook de auto van de bewoner werd vanaf de oprit bij de woning door de 100% katoen wasbaartot 60°C 1-persoons 37^5" 28,95 2-persoons 59^5" 44,95 Lits-jumeaux £9^5" 48,95 Extra lengtematen leverbaar De Bleek 76 Venray tel. (0478) 56 94 55 daders meegenomen. De wagen werd later leeg aangetroffen in de gemeente Horst. De politie is een grootscheeps onderzoek gestan. De slachtoffers worden gehoord en sporen in en om de woning zijn vastgelegd. De technische recherche heeft de auto van het gezin meegenomen om aan een minutieus onderzoek te onder werpen en het onderzoeksteam is met een buurtonderzoek gestart. Ook gaat de politie ervan uit dat passanten of getuigen informatie kunnen geven omtrent het gebeu ren. Mogelijk hebben mensen gezien dat de daders de auto in Horst hebben achtergelaten en zijn overgestapt in een andere auto. Mocht dit het geval zijn, dan wil de politie graag in contact komen met getuigen via het lan delijk tel. nr. van de politie: 0900 - 88 44. Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken CAR-CITY VENRAY KEUZE UIT SO OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs Vestigingen in Venray 1 Noortlerhof8. Postbus 68. SSOO AB Venray Boxmeer telefoon (0478) sa 43 33, fox (oaiaj 58 46 24 I e-moifc mfb@rhmweb.nfc internet ww%« Nuenen '.rbmweb.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1