OPRUIMING 20% tot 50% berden Ysselsteyn komt op voor asielzoekersgezin 2 Fietsvierdaagse Venray blijft populair lltasa-satf' DKSMMHM COUNT J DS En verder: C YELL I Bandoetere Aangehouden Asteria k ONBEPERKT/ MOSSELEN, ongen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! HEREN OPGELET! SPIJKERBROEKEN! WRANGLER 4.42. per stuk 2 voor 80.' Goed geïnformeerd Dat was vroeger wel anders Honderdvierentwintigste jaargang - week 30 - donderdag 24 juli 2003 EN MAAS Dansen bij K3 Van Poppei sneller dan Theunissen Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 10 Sport 16 Gemeentelijke mededelingen 18 Kerkelijke diensten 20 CD Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Melkkoe auto is allang niet meer een koe. Het vervoermiddel steeds meer een melkkoe de aanschaf trekt de over- je een poot uit cn om erin te ren rijden kost het je ook nog elk kwartaal flink wat belasting. Dan hebben we het nog niet grtud over het voltanken. Met de benzinetank stroomt ook de overheidskas vol. Niet dat je er altijd iets voor terugkrijgt. Wat dat betreft ben ik allang blij dat ik Diet dagelijks in een file hoef te staan. We zitten dus nog niet zo slecht hier in Venray en omge ving. Maar de lokale overheid heeft de auto ook ontdekt. Dat gebeur de een aantal jaar geleden met het invoeren van het betaald par keren. Op zich te rechtvaardigen want parkeren in het centrum van Venray was destijds geen makkie Het betaald parkeren was goed voor de gemeentekas, al zou je dat niet direct zeggen Maar er zaten ook negatieve kanten aan het betaald parkeren. Venray kreeg te maken met parkeertoe- risme. De Venrayse wijken, met name de Oranjebuurt en sinds het Raayland op een locatie is gevestigd ook de wijk Zuid, heeft toenemend last van langparkeer- ders. Mensen die in het centrum werken zetten 's morgens de auto in de woonwijk neer om die 's avonds weer op te pikken. Gevolg is dat de nauwe straten hog smaller werden en het woongenot minder werd. Aan dat woongenot wordt in de Oranjebuurt nu wat gedaan. De wegen worden opgeknapt en de wijk, bijna vijftig jaar oud, krijgt een ware facelift. Prachtig, maar toch, de gemeente ziet ook hier weer'eurotekens en gebruikt de auto als melkkoe. Wanneer bewoners op straat willen parke ren, kost hen dat in de toekomst 87 euro per jaar. In de wijk is een flink aantal woningen zonder oprit of garage. Die mensen wor den nu eigenlijk de dupe van het parkeerbeleid dat de gemeente Venray destijds heeft ingezet. Onterecht naar mijn mening. We praten hier immers over een woonwijk en geen parkeerter rein. Ik zou zeggen dat alle bewo ners een gratis parkeervergun- ning krijgen toegewezen. Wil iemand meerdere vergunningen, laat hem er dan pas voor betalen. Wat mij verder zal benieuwen is "waar de huidige parkeerders na invoering van betaald parke ren hun auto neer gaan zetten, en, hoelang het zal duren voor dat daar dan ook betaald parke ren wordt ingevoerd. Christ In Venray werden vrijdagmid dag een 16-jarige inwoonster van Venray en een 15-jarige inwoon ster van Oostrum betrapt op dief stal uit een winkel aan de Grotestraat. De meisjes stopten foto's van twee pakjes samen in één pakje om vervolgens maar een pakje af te rekenen. Dit werd echter ontdekt door het winkel personeel. De meisjes werden overgebracht naar het politiebu reau. Inmiddels zijn beiden voor gedragen voor een Halt-procedu- C ij- bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings vraagstukken Het Afghaanse asielzoekers gezin Sorkhabi is begin juli door het COA op straat gezet. Het jonge gezin met drie kin deren (twaalf, acht en drie jaar) woonde een jaar in een woning aan de Litsenbergweg in Ysselsteyn. Huisarts Keijzer, pastoor Jenniskens en enkele dorpsbewoners heb ben ervoor gezorgd dat het gezin nu tijdelijk onderdak heeft in een caravan op cam ping De Pionier. De Yssclsteynse dorpsraad heeft in een brief aan het college van B en W haar beklag gedaan over de behandeling van het gezin. "We vinden dat het niet kan hoe met deze mensen wordt omgegaan". zegt pastoor Jenniskens, die vorig weekeinde in de kerk een bijzondere collecte hield voor de familie. "Zonder dat het duidelijk is of de procedure is afgelopen, worden ze op straat gezet. Ze bestaan niet meer voor de overheid. Dit is Nederland 'Administratie Belastingconsulenten "Specialist voor het midden- en kleinbedrijf" VENRAY Eindstraat 30 5801 CR Venray Tel. 0478-550860 HELMOND Steenovenwes 3 5708 HN Helmond Tel. 0492-789930 info@2count.nl onwaardig." Het gehele dorp is betrokken bij het onzekere lot dat het gezin nu boven het hoofd hangt. De twee oudste kinderen gaan in Ysselsteyn naar school en spreken vloeiend Nederlands. De jongste, dochter Maxima van drie, is hier geboren. Het Afghaans/Russische gezin vluchtte zes jaar geleden naar Nederland. Ondertussen is de familie dertien keer verhuisd van het ene naar het andere asielzoe kerscentrum. Een jaar geleden kreeg het gezin via het COA de beschikking over een eigen woning aan de Litsenbergweg. Vader Sorkhabi is een Afgaan die naar Rusland uitweek om er te gaan studeren. Daar leerde hij zijn vrouw, de Russische Glazkova, kennen. Sorkhabi studeerde in Moskou af als architect maar mocht daarna niet terug naar zijn geboorteland. Ook kon hij niet in Rusland blijven. Glazkova stu deerde sociale wetenschappen en samen besloten ze te vluchten in de hoop asiel te krijgen. Het gezin wil graag een bestaan opbouwen in Nederland. "De ouders kunnen zich goed in het Nederlands uit drukken. Maar de kinderen pra ten, of ze hier geboren zijn. Ze mogen nu niet aan hun lot wor den overgelaten. We hopen dat ze kunnen blijven. Ze zijn goed ingeburgerd. Maar we mogen ze ook niet al te veel hoop geven", aldus de pastoor. De status van het gezin is onduidelijk. De asielaanvraag valt nog onder het oude regime, voor. de wetswijziging in 2001, toen de prodecures jarenlang duurden. Het gezin dreigt nu tussen wal en schip te vallen. Er wordt nu gepoogd een nieuwe aanvraag op te starten want een terugkeer naar Afghanistan is onmogelijk. In Nederland vinden deze week tegelijkertijd negen fiets- vierdaagsen plaats, maar de Fietsvierdaagse Venray merkt weinig van een teruglopend aantal deelnemers. De organi satie van het populaire fiets- evenement verwacht ook dit jaar weer ruim drieduizend liefhebbers bij sporthal De Wetteling te mogen begroeten. Dinsdagmorgen hees Hans van den Heuvel, chef basiseen heid politie Venray, om 9.00 uur de vlag en luidde wethou- SSANG YONG 4 WD PERSONEN-EN DEDR1JFSAITO -VERKOOP NIEUWE- KN GEBRUIKTE AI TOS VAKKUNDIG ONDERHOL D EN KEI'.* Officieel Servicedealer GEZELLENBAAN S 581J FA V SSFl NTEYN TEL: 04"S-54I94S FAX: II478-54187(! E-mail: VAKCARACE'alGOMMAN.SENDESYI I .NL Imcrni'iNltc: WWVV.GOMMANSHNDKAVIT.NI. der Emonts de bel: Fietsvierdaagse Venray is weer gestart! Al ver voor negenen stonden enkele tientallen fanatieke fietsers in een lekker waterig zonnetje te trappelen van ongeduld, om even later, vaak getooid met zonneklep en -bril, op weg te gaan. Een lange sliert fietsers zette zich langzaam in gang, wat direct leidde tot een korte file op de Zuidsingel. "De belangstelling is weer groot", zegt pr-mag Johan Philipsen. "Het aantal voorin schrijvingen is met circa 1300 ongeveer gelijk aan vorig jaar. De camping zit vol. net als veel pen sions en hotels in de omgeving. We hebben ook dit jaar weer inschrijvingen uit het hele land." Op de eerste dag van de fiets vierdaagse schreven zich in totaal al 2500 mensen in. Gezien het aantal fietsvierdaagsen in Nederland, boven verwachting van de organisatie. Het grootste deel daarvan fietst vier dagen, anderen fietsen één, twee of drie dagen. Vorig jaar namen 3700 fiet sers deel aan het evenement. LOFTROMPET Wethouder Emonts stak bij de opening de loftrompet uit voor de organisatie van de Fietsvierdaagse Venray. Het evenement trekt al jaren duizenden liefhebbers uit binnen- en buitenland en zet Venray dus op de (fiets)kaart. "Geniet vandaag, geniet de hele week van de mooie natuur in Venray en omgeving", zei Emonts voordat hij de officiële openings handeling verrichtte. Hans van den Heuvel wees nog even gek scherend op het feit dat de fiet sers op moeten letten dat ze de goede weg kiezen. "Vooral in Deurne, want daar willen ze nog wel eens bordjes verhangen", zei hij lachend. Hij wees daarmee op de samenwerking tussen de orga nisaties van de Venrayse Fietsvierdaagse en Fietsvierdaagse De Peel, die dit jaar voor het eerst na de scheiding zeven jaar gele den de handen weer in elkaar hebben geslagen. Het is voor het eerst sinds jaren dat de twee eve nementen tegelijk plaatsvinden en dat op de startdag eikaars rou tes worden gebruikt. "De mensen moesten dit jaar dus kiezen tussen Deurne en Venray", legt Philipsen uit. "We hadden daarom minder inschrij vingen verwacht. Maar blijkbaar vinden de mensen het gezellig in Venray en genieten ze van de mooie routes en de vele randacti- viteiten. Als dat zo doorgaat, gaan we dit jaar over de 3700 deelne mers heen." De deelnemers kunnen tot en met vrijdag kiezen uit fietsroutes van 25. 40 of 60 kilometer. De redactie van Peel en Maas wenst iedereen veel fietsplezier. Volgende week in Peel en Maas een terugblik op de fietsvierdaag se 2003. Ook Kabelkrant Venray blijft het evenement tot en met vrijdagmiddag op de voet volgen met tal van foto's. Dinsdag, op de eerste dag van de Fietsvierdaagse Venray, gin gen 2500 deelnemers van start. Hotel Restaurant" nodigt u uit voor.jj *p£EL-BRLNCH l 4 hoofdgerechte" en 4 desserts ^lo,UU vanaf 11.00 uur €T53>5 MINI' MAKI-MAR-WAT-VHKIEG L 6-oansen menu 11 iYU-1'C' i'ii"»- [4- 5- of 6-ganeen menu It, €24,00 Iedere dag van de week (in het möSsdseirotniK, "UW VOORKEUR GAAT UIT NAAR NIEUW?" De Hypotheekshop, Patersstraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. wvvw.hypotheekshop.nl ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- ticket 45 km/u vAy. 5801 MA Venray Telefoon0478-556117 In de week van de Venrayse kermis verschijnt er geen PEEL EN MAAS Verhuur containers 6 - 30 nr Afvoer afval Verkoop diverse soorten zand en 100 soorten tuingrind en NIEUW!!! POTGROND TUINTURF Van Leendert b.v. Ooyenseweg 14 5817 CA Broekhuizenvorst 077-3209700 Kijk ook op onze website: www.vanleendertbv.nl BLAUWE BESSEN PRUIMEN Fruitbedrijf 't Volen Drabbels-Fleurkens tel. 582508 Heide KOOPJES Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topjnerken. 4 v.Bezoek onze showroom en laat u S| vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl 33BHHH 'liiiiiii'iiiiaa MODEL TEXAS, AKTIE GELDIG TOT 30 JULI 2003 grat'sb om J)@êim winkel Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Si t>qmon Autornatsennq NoordertioilVmiy T (0478) 5118 81F (M78) 5143II wwvr4l1gnion.nl infoMgnicanl fiwelj» (en Kse^Ktfiï iteapne op iïp*«lcdersJi' Jwwa* met vestigingen in Venray, Nuenèn en'Boxmeer

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1