OPRUIMING NU: AFGEPRIJSD berden; JDS "Integreren in de samenleving is het belangrijkste Het is weer vakantietijd Derde Werelddag in Venray v MES Marokkanen krijgen eigen plek op Boschhuizen Bouwvergunning nodig voor parasols Joe Maessen tweede in Inters 500 En verder: gehele zomercollectie Open brief ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! sBTiiinen ONBEPERKT/ [RÜHL HAEGENS MOLENAARU jH Minder risico l met ons starterspakket Straatkinderen- project Venrays oudste taxibedrijf I stopt ermee a 2< Honderdvierentwintigste jaargang - week 29 - donderdag 17 juli 2003 EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 15 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 leste Jos, Allereerst gefeliciteerd met je herbenoeming Vanaf 1 septem ber mag je beginnen aan je derde ambtstermijn. Staat er in deze moeilijke tijden toch nog een feestje op je te wachten. Twaalfeneenhalfjaar burgemees ter van Venray op 1 maart vol gend jaar is niet niks. Ik weet nog wel wat aardige plekjes om dit te vieren. Wat dacht je van een van de gemeen schapsbuizen in de kerkdorpen. Want, wanneer je voornemens bent om de kermissen in de kerk dorpen af te schaffen betekent tijk een forse aanslag op de begro ting van die gemeenschapshui zen Alleen zal de keuze van het dorp wel enige beroering bren gen. Welk gemeenschaphuis je ook kiest, het is in de ogen van de anderen dan toch niet goed. De vliegbasis dan misschien. Daar staan toch wat halfklare lege gebouwen omdat de militai ren'die zouden komen toch niet zouden komen. Een alternatief feestje of een house party in zo'n half afgebouwde kantine heeft wel iets. Maar ik heb begrepen dat er nog geen ramen inzitten dus het zal begin maart wel te koud zijn. Nee, dan kun je beter een warm plekje zoeken. Wat denk je dan van het terras van de Klokkenluider. Heerlijk ver warmd onder fraaie parasols, die de gemeente ook nog eens 3400 euro aan leges heeft opgeleverd. 3400 Euro voor een, jawel, bouwvergunning voor parasols. Nu weet ik wel dat leges kosten dekkend moeten zijn maar 3400 voor een bouwvergunning van parasols is toch wel van de zotte. Mogelijk dat je hier iets aan kunt doen, zodat je met een gerust hart op 1 maart onder die parasol van een glas wijn kunt genieten. Christ bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email; info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings vraagstukken CAR-CITY VENRAY ïfnl H.ta-mM'ii'iiva KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Cultuuromslag bij Marokkaans centrum ff Sinds een half jaar waait er een nieuwe wind binnen de Stichting Marokkaans Activiteiten Centrum (SMAC). Er trad een compleet nieuw bestuur aan dat direct flink aan de weg timmerde. Integratie en bewustwording zijn twee sleutelbegrippen geworden. De Marokkaanse jeugd kreeg de hoogste priori teit en de problemen werden kordaat aangepakt. De jonge ren hebben sindsdien onder dak gevonden in het centrum aan de Beukenlaan. "Wat we het allereerste hebben afgeschaft is het vergaderen in het Marokkaans. Ook de notulen wer den nog in die taal geschreven. Maar het Nederlands is hier sinds een half jaar de voertaal. Het oude bestuur stond te ver van de maat schappij af. Integratie in de Nederlandse samenleving is voor de Marokkanen het allerbelang rijkste", zegt secretaris Hassan Najja. Samen met voorzitter Abdeslam Choua, penningmeester Khalid Chaouki en lid Abdera Najja doet het SMAC-bestuur zijn relaas. De vier praten vloeiend Nederlands, alhoewel ze in Marokko zijn gebo ren. Ze zijn volledig geïntegreerd en hebben hun maatschappelijke positie verwonen. Ze zijn ervan overtuigd dat integratie dé sleutel tot succes is. Vol enthousiasme praten zij over hun activiteiten centrum. Het roer is sinds dit jaar radicaal omgegaan. Voorheen was het vooral een ontmoetingsplek voor de oudere Marokkanen, die er dagelijks kwamen om een kaartje te leggen of een praatje te maken in hun moedertaal. Deze groep komt er nu nog steeds. Ook maandagavond zit binnen aan een tafel een groepje te kaarten. In de ruimte ernaast zijn de vijf compu ters steevast bezet door de school jeugd. De Tour de France staat aan op de televisie, maar daar heeft niemand belangstelling voor. Buiten vertoeven in de avondzon nog enkele groepjes pratende Marokkanen. De sfeer is relaxed met jong en oud door elkaar heen. TEVREDENHEID Het nieuwe bestuursleden zijn tevreden over wat ze binnen een half jaar hebben bereikt. Ze zijn vastbesloten er nog meer energie in te steken. Abdera Najja heeft een vooruitziende blik. "Het uit eindelijke doel is dat dit centrum geheel overbodig wordt. Dat we hier de tent kunnen sluiten omdat alle Marokkanen geheel geïnte greerd zijn in de samenleving. Maar dat kan nog wel tientallen jaren duren." De Marokkaanse gemeenschap in Venray telt achthonderd men sen met zo'n 160 huishoudens. De meesten komen regelmatig in het activiteitencentrum. Onder de bezielende leiding van Abdeslam Choua richtte het bestuur zich vanaf zijn aantreden op de jonge ren. Want er was overlast van de Marokkaanse jeugd, vooral op het basketbalveld in het Brukske en rond een bankje aan de Zuidsingel. "We hebben de jeugd letterlijk van de straat geplukt. Het zijn geen ontspoorde jongeren maar het neigde er soms wel naar", zegt Choua. Zeven dagen in de week krijgen zij nu onderdak in het SMAC. Er werden computers en spellen aangeschaft. Voorheen hingen de jongeren vooral buiten rond. Tussen vijf en acht uur is de deur geopend voor de jeugd vanaf vijf tot zestien jaar. Er is altijd begeleiding aanwezig. Samen spelletjes doen, tv-kijken, compu teren of huiswerk maken zijn slchts enkele bezigheden. Na 20.00 uur is de groep van zestien jaar en ouder aan de beurt. Lees verder op p. 3 Maandag start het Kindervakantiewerk Venray en vindt de traditionele jaar markt plaats in Venray, dins dag start de Fietsvierdaagse Venray. Het is duidelijk: de vakantietijd is weer begonnen. Morgen (vrijdag) krijgen alle kinderen van de basisscholen in de regio vakantie en ongetwijfeld gaan nog vele vakantiegangers op zoek naar lekker warme oorden ergens op de wereld. Voor een beetje zonneschijn hoef je overi gens met ver weg te gaan, want ook Nederland gaat gebukt onder een heuse hittegolf. En dus was en is het goed toeven op de ter rassen (in de schaduw) en in het water. Het buitenbad van recre atiepark De Witte Vennen (foto) is ook dit jaar weer erg in trek bij de water- en zoniiefhebbers. De redactie wenst u een pretti ge vakantie!!! TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 4 www.rongenvof.nl 'Rechten van het kind' thema op zondag 28 september Op zondag 28 september wordt voor de eerste keer in Venray een Derde Werelddag gehouden met als centraal thema 'Rechten van het kind'. Veel allochtone groepen uil Venray nemen aan het evenement deel: Arabieren, Marokkanen, Keuten van Loorrê gBHU ^richting van 8 tuin- en landschap II--T.I I Beekweg 52 Venray lel. 0478-5463391 nej!iDM)| jooa s'6 uee ram teiusAoy pua>|J3 Turken. Spanjaarden, Bosniërs en Molukkers, die met hun kraam pjes en dans, muziek en andere culturele activiteiten het publiek ///MAANDAG 21 JULMOA I" JAARMARKT 11 VANAF 10 UUR ui GEOPEND AATTS^ op de Grote Markt vermaken. Op dit plein wordt ook een mode show gehouden. Op het grasveld bij de Grote Kerk wordt een groot internationaal mini-voetbaltoer nooi georganiseerd. Tevens zijn hier demonstraties van judo en taekwondo. De organisatie is in handen van het Mondiaal Platform en het Multicultureel Platform. Het belooft een drukke zondag in het winkelcentrum te worden want 28 'september is tevens een koopzondag. En de Kiwani's hou den dan hun jaarlijkse boeken markt op het Schouwburgplein en Henseniusplein. Unicef is ook aanwezig en richt zich op het cen trale thema 'rechten van hel kind' dat als een rode draad door de Derde Werelddag loopt. "Want Nederland is een van de weinige landen die het verdrag wel onder tekend heeft maar zich er niet aanhoudt. Zoals bij de opvang van jonge asielzoekers en het vluchte lingenwerk". zegt Martin Kuijpers van het Mondiaal Platform. SSANG YONG 4WD GF7.F.LI.FNRAAN 8 58IJ EAVSSELSTEYN TEL: 0*78-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: \KG A RAGE o GOM MANSEN D EWITN L Intrntttiilr: WWW.GOMMANSEN DFW1T.N L Hotel RestaurANij?1 ASTERIA NODIGT U UIT VOOR. IPEEL-BRUNCH 1 iedere zondag, I vanaf 11.00 uur II MENU MAKT-MAR-WAT-VERREG 4- 5- of 6-ganaen menu 1,4€24,00 13"EanHnH5Ëmenu 1 (vrijdag, zaterdag en zondag) I keuze uil 4 voorgerechten, 1 4 hoofdgerechten en 4 desserts mosselen^ tedere dagwndenwk De Marokkanen krijgen een eigen plek op begraafplaats Boschbuizen. Het bestuur van de Stichting Marokkaans Activiteiten Centrum (SMAC) heeft zijn wensen en behoef ten bij het bestuur van de begraafplaats kenbaar ge maakt. Secretaris Najja denkt dat er steeds meer behoefte komt bij de tweede en volgende generaties Marokkanen om in Nederland begraven te worden. "De ouderen die nu sterven worden vrijwel allemaal in een lijkkist naar Marokko gevlogen. Het is ook hun wens om in het land van her komst begraven te worden. Maar de jongeren en ook de generatie van middelbare leeftijd denken daar heel anders over", weet Hassan Najja. "Mijn vader is drie jaar geleden gestorven en ligt in Marokko begraven. De emotione le band wordt zo doorgesneden want ik kan nu niet even naar zijn graf toe. Alhoewel ik ook in Marokko geboren ben wil wel in Nederland begraven worden. Zodat mijn kinderen wel naar mijn graf toekunnen. En zo den ken er velen over." Er moet nog wel wat geregeld worden met de begraafplaats. Voor de Marokkanen is een graf heel sober ('geen dure grafsteen') maar tevens onaantastbaar. Ze vinden het ondenkbaar dat een graf na vijftien jaar alweer geruimd wordt omdat er geen rechten meer betaald worden. De Marokkanen zijn gewend bij de begrafenis eenmalig te betalen voor een eeuwig graf. Ook wor den de overledenen niet in een kist begraven maar gewikkeld in een wit gewaad met het hoofd naar Mekka gericht. Café De Klokkenluider moet een bouwvergunning aanvra gen voor de terrasparasols. Eigenaar Paul Franssen wil dit best doen maar is niet van plan hiervoor 3400 euro leges- kosten neer te leggen. "Want twee jaar geleden heb ik van de gemeente al een vergun ning gekregen om ze te plaat sen." De Klokkenluider heeft wel toe stemming om een laagspannings- kabel aan te leggen onder het ter ras aan de Grote Markt. De kabel dient voor de verwarmingsele menten die onder de vier parasols zijn aangebracht. De gemeente heeft met Franssen een overeen komst voor vijf jaar afgesloten die gekoppeld is aan de terrasvergun ning. De kosten voor de cafébaas bedragen 500 euro. De laagspan- ningskabel van zes meter lengte is ruim twee maanden geleden al gelegd maar vorige week gaf het college pas officieel toestemming. Het terras van De Klokkenluider ligt op gemeente grond en is in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente moet nog een artikel 19-procedu- re starten om het terras en de parasols te legaliseren. Franssen is het er niet mee eens dat hij nu nog een bouwvergunning moet aanvragen voor de parasols. Deze week heeft hij een gesprek met de gemeente hoe de kwestie wordt opgelost. Uw cidres voor al uw Feesten, Bruiloften, Partijen. Vergaderingen. Cafe-Zaal 't 7/euXe NU THEMA FEESTEN Kwatsavond €45.- p.p. Spooktochten €40.- p.p. Arrangementen all in vanaf €20.- p.p. Ontvangst met vlaai koffie 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid buffet 't raspaardje van de horeca lor ziens in .,'t Veule tel. 0478-581928 iwEOQBimmm VENRAY Julianasingel 7 accountants - Vestigingen rn Venray Boxmeer Nuenen Noorderhof S. Postbus 68, 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0418) 58 4 6 24 e-mail: info@rhmweb.nl; internetwww.rhmweb.nl -ns-jf-üu.

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1