m berdem OPRUIMING Verkoeijen voelt zich gekrenkt door Heidens KOOPZONDAG OPRUIMING laat Lyvania in de 'Venray steek' LCOUNT 20% korting Goed geïnformeerd J ui Een paard begrijpt je helemaal En verder: Van Deursen Bloemencentrum dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Bandoetere Dievenbende gepakt Toe aan een nieuwe badkamer Kom dan a.s. Zondag 29 Juni naar onze vestiging Venray. Daar pakken we uit met een sprankelende INTERTOP-ROADSHOW bij ons pand aan de Keizersveld 57. 23-meter lange oplegger, die bol staat van spetterende aanbiedingen in stoom cabines en whirlpools. Dus een unieke kans voor degene, die toe is aan een nieuwe badkamer. Tussen 10 en 17 uur bent u van harte welkom, want wij willen graag Iets kwijt over de jongste trends in badkamermode. :^S9»TEGELS SANITAIR VENRAY Koizersveld 57. iel 0478-569355. maandag t/m zaterdag geopend. vrt|dag koopavond "HEBT U NAAST DE LAAGSTE RENTE, NOG EEN Showroom-modellen Teakhouten tuinmeubelen aanbieding geldig t/m 31 juli Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 ZONDER AUTORIJBEWIJS TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels. Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u Mannenmode voor elke dag exact consultancy automatiseringsadvies in ternetapplica ties office training op maa Dtgnon Automatisennq Noorderhof 8 Veriar T|N7!|511!I1F(M78|51«81 wwvr.diq winl - f foHiqmwnl UW adres vox al uv R 1BT. *Vi n 1nft~m Rartajer, \fecgactenngHr. Cafe-Zaal 1jeu£e NU THEMA FEESTEN Kwatsavond €45.- p.p. Stooktochten €40.- p.p. toargarmter all in vanaf £20,- p.p Qrt\axpt rrö: vlaai kaffie 5 uur vrij drirter 2x bLttercpmitxur t ragnar dje vsn de ixxeca ,trt ziars in t \feule tel. 0478-581928 bedrijfsautomatisering bv Honderdvierentwintigste jaargang - week 26 - donderdag 26 juni 2003 1 EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9-10 Kunst Cultuur 11 Sport 17-19 Gemeentelijke mededelingen 20 - Kerkelijke diensten 22 Gerrit Verkoeijen voelt zich te kijk gezet door wethouder Heidens. In de wachtruimte bij de publiekshal kreeg het raadslid via een secretaresse tot twee keer toe te horen dat hij ongewenst was bij het gesprek dat Heidens had met de familie Geven. Geven had Verkoeijen zelf uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn. "Ik ben belachelijk gemaakt in de publiekshal waar iedereen bij stond. Mij werd de toegang geweigerd en ik werd naar huis gestuurd. Menig raadslid zou nu de handdoek in de ring gooien. Maar ik ben gekozen door de mensen van Venray. En als zij bij mij aankloppen voor hulp dan ga ik voor hen op pad. Ik krijg de indruk dat ik bepaalde dingen niet mag weten. Maar als raadslid heb ik het recht om alles te weten", aldus Verkoeijen. Geven ligt al enkele jaren met de gemeente in de clinch over de verkoop van zijn grond in Brabander. De zaak lijkt nu op onteigening uit te draaien. Volgens Verkoeijen gaat het slechts om een verschil van 5000 euro. Bovendien heeft het. bureau dat onderhandelt namens de gemeente wel overeenstemming bereikt met Geven over de grond prijs. "Dat gesprek is opgenomen op video en ik heb de band gezien." Wethouder Heidens (CDA) ontkent dat er overeen stemming zou zijn. "Dit is een ver keerde voorstelling van zaken want de deal is nog niet rond. Het bod was voor ons niet te accepte ren." Vorige week woensdag had Geven een afspraak met de wet houder. De grondeigenaar had aan Gerrit Verkoeijen gevraagd of hij daarbij aanwezig wilde zijn. Geven meldde het ook bij de gemeente dat hij iemand zou mee nemen. Niets vermoedend wacht ten Geven en Verkoeijen op de stoeltjes in de wachtruimte. De secretaresse van Heidens ver schijnt en ziet het raadslid zitten. Jij hebt hier geen afspraak', krijgt hij te horen. Verkoeijen reageert dat zijn komst wel degelijk gemeld is. De secretaresse ver dwijnt er komt even later terug. 'De wethouder wil niet hebben dat jij erbij komt zitten.' Boos ver laat Verkoeijen het gemeentehuis. Een dag later probeert hij tever geefs om Heidens aan de telefoon te krijgen voor tekst en uitleg. "Ik kwam niet verder dan de secreta resse die zei dat de wehouder er niet was of geen tijd had. Toen ik vroeg waarom mij toegang gewei gerd was kreeg ik te horen dat het om facilitaire zaken ging. Er waren niet zoveel stoelen en er zou koffie te weinig zijn. Toen brak mijn klomp..." Dinsdag in de raadsvergadering deed Verkoeijen zijn relaas. "Deze zaak heeft mij alleen maar scher per en nog argwanender gemaakt. Geven onderhandelt al vanaf 1999 met de gemeente. En hij is nog geen stap verder. Terwijl deze kwestie al lang afgehandeld had kunnen zijn. Zoals zóveel zaken hier op de gemeente. Dit moet echt anders. Ik probeer mensen de weg te wijzen in.het gemeente huis. Want veel burgers lopen hier dood. Er staan geen verkeers borden bij de ingang. En ik zal altijd mensen helpen want zij heb ben mij hier in deze raad gekozen. Het is daarom schandalig hoe ik ben behandeld door mij zo de deur te wijzen. Dat hadden ze mij ook netjes kunnen vertellen." Heidens stelde dat hij het onjuist vond dat een raadslid als adviseur bij deze kwestie betrok ken was. Verkoeijen: "Ik ben geen adviseur. Ik was alleen maar toe hoorder." Burgemeester Waals nam het op voor zijn wethouder. "Heidens heeft correct gehan deld. Want een raadslid moet objectief zijn. Volgens de wet mag hij niet als adviseur bij zaken betrokken zijn waarover hij later zelf moet oordelen. Dan komt de integriteit in het geding." Er klonk in de raadsvergadering nog meer kritiek op de groot scheepse onteigening in Brabander. De heer Janssen van de Buitenweg maakte gebruik van het spreekrecht voor publiek. "Waarom moeten zoveel bewo ners uit dezelfde straat onteigend worden. Dat ligt echt niet aan ons maar aan de gemeente. Er is slechts één bod gedaan en daar konden we alleen ja of nee tegen zeggen. Overleg met burgemees ter of wethouder werd ons gewei gerd. Dit is geen manier van han delen", vond Janssen. Naast Verkoeijen uitte ook Toon Loonen (CDA) forse kritiek op de wijze waarop een extern bureau namens de gemeente onderhandeld heeft. "Dit geeft geen pas. Ik heb er grote moeite mee hoe deze mensen behandeld worden. Er zijn toezeggingen gedaan die niet worden waarge maakt. Zij zitten al jaren in onze kerheid en de wethouder noch de burgemeester wil hen te woord staan. De gemeente dient zorgvul diger met de belangen van de bur gers om te gaan", aldus Loonen. "Ik heb die indruk niet", ver klaarde Heidens. "Als wethouder hoef ik ook niet bij alle gesprek ken aanwezig te zijn." Samenwerking Venray stemde als enige partij tegen het in gang zetten van de onteigeningsproce dures. CD— bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jtfs.nl Het adres voor al uw automatiserings vraagstukken SSANG YONG 4 WD PERSONEN EN BEDRIJFSAUTO YKRKOOI' MFl AVE- EN GEBROKTE Al IO N •VAKKUNDIG ONDFRHOID EN REPARATIE Officieel Servicedealer Verhuur containers 6 - 30 m3 Afvoer afval Verkoop diverse soorten zand en 100 soorten tuingrind en NIEUW!!! POTGROND TUINTURF Van Leendert b.v. Ooyenseweg 14 5817 CA Broekhuizenvorst 077-3209700 Kijk ook op onze website: www.vanleendertbv.nl De Hypotheekshop, Patersstraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshop.nl Veldstraat 5, Deurne, 0493-312102 ONS KUNT U NOG m f RUSTIG WINKELEN) ZONDER AL DIE SCHREEUWENDE 'OPRUIMINGSBORDEN 4, OM U HEEN ■SZfiAAT 16 45 km, Raadhuisstraat 38 {-/5801 MA Venray Telef00nQ478.556117 vakkundig adviseren. Hotel Asteria Venray, Maashcsewcg 80a Venray Tel. 0478-511466 Keizersveld 22 Venray Tel: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl i Ingewikkeld Er is een eind gekomen aan gen ingewikkelde zaak. Frits Ruyten is daadwerkelijk iag. Een Onderzoek door de recherche iran de politie Limburg-Noord heeft dat uitgewezen. Ruyten is afgestudeerd als landschapsarchi tect aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Beschuldigingen in de richting t*an Ruyten door Joost van de V'orle blijken dus gewoon een loze ingeving van Joost. Daarmee staat een ding vast. (oost slaat er nu helemaal alleen voor. Een soort Remv dus. Sterker nog, we zien 'm bijna niet meer. Nog wel in de nieuwe gemeentegids tussen zijn oude rompanen maar daar mag je hem (lus eigenlijk niet zien. Ook niet meer in de gemeente krant, Burgers bij de Tijd. Op de vraag of Oöstrum bij Venray gevoegd moet worden, reageren de fractievoorzitters Teeuwen, Linskens, Lemmens en Busser. Onderaan het artikel staat netjes de mededeling dat Oosterbeek van de WD deze maand geen kans zag om te reageren En Joost dan? Niet gehoord, niet gezien, niks over gelezen.... Maar ook niet meer in de gemeenteraad. Twee niet onbe- litagrijke vergaderingen waren er deze week. zonder Joost. Zou hij pë handdoek in de ring hebben gegooid? Dat zou jammer zijn. Ik had graag gehoord hoe Joost tegen over het initiatief stond om de Horiade naar deze regio te trek ken. Van enige oppositie tegen dit voorstel was dinsdagavond in dé raad geen sprake van. Jammer, want de gemeente gaat veel investeren in een project met grote financiële risico's. Ik heb niemand 'nee' horen zeggen ómdat een armlastige gemeente als Venray, dit eigenlijk niet kan ophoesten. Natuurlijk voor de iregio is het een prestigeus pro ject, maar als de Floriade tussen Venlo en Horst komt te liggen, dan ben ik bang dat de spin-off hiervan weieens heel erg tegen (ton vallen... Maar ja, Joost was :r niet en dus was de raad una niem. Daarmee staat ook weer ven ding vast. Zo ingewikkeld is de politiek nu ook weer niet, nu alleen nog maar een beetje inte ressanter. Christ VENRAY Eindstraat 30 5801 CR Venray Tel. 0478-550860 a Administratie Belastingconsulenten Steenovenweg 3 5708 HN Helmond Tel. 0492-789930 Sfcecdalist wear het mirtfet- ei kLedrbedrijf info@2count.nl Venray Grotestraat 27, tel: 0478 583938 Ontvangst, diner, receptie én feestavond, allemaal pndcr dén dak. En— de huwelijksnacht i in een supcrromantische bruidssuite krijg je er j gratis bij! Natuurlijk alles voor heel aantrekkclij- j ke prijzen Meer weten? Bel voor een informatic- 7 pakket tof een vrijblijvende afspraak). ANDER VERZOEK?" De politie heeft de afgelopen twee weken naar aanleiding van uitge breid onderzoek in totaal acht jongens uit Venray aangehouden in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Zij worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan in totaal 33 zaken waaronder zestien auto-inbra ken, twee autodiefstallen waarna joyriding is gepleegd met de gesto len auto's, twee tasjesroven, diefstallen fiets, vernielingen auto, dief stallen uit sportkantines en schuren. Het merendeel van de strafbare feiten vond plaats in Venray en Horst. De politie kwam het groepje jeugd op het spoor naar aanleiding van een aanhouding op heterdaad op 2 juni van een 16-jarige jongen uit Venrav.. Van de acht verdachten zijn er inmiddels vijf in vrijheid gesteld. De overige drie zitten nog in bewaring. Het affiche was zo mooi. Zangeres Do van de wereldhit Heaven, de vrouwelijke icoon van het Nederlandse levenslied Corry Konings en drievoudig Embassy- winnaar darter Raymond van Bameveld. Voor Venray echter geen reden om maandagavond massaal discotheek De Steeg in Leunen te bezoeken. Naast familie en vrienden waren slechts enkele tientallen mensen naar het bene fietgala voor het ernstige zieke meisje Lyvania Maessen uit Venray gekomen. De netto opbrengst: 646 euro. 'Venray heeft Lyvania in de steek gelaten'. Anita Maessen toont geëmotio- zie ook pagina 5: neerd de cheque van 815 euro die de patiënten en medewerkers van de TBS-kliniek in Oostrum geschonken hebben 'Ik red Lyvania'

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1