berden Schoolzwemmen blijft deels bestaan Jubileum Muziekfeesten Merselo met een gouden randje UITVERKOOP Gimbrère •>0-50% korting ondenuitlaat- troken ter iscussie ,Teak&^ ^arder\ 'Thuis indrinkende jeugd steeds groter probleem' Op zoek naar tegels? ÜD5 Vaderdag DE GROOT B.V broeken duur? bij ons niet! WRANGLER VA. e45: Processie in Blitterswijck Judotoernooi in Venray Alle kinder- babykleding En verder: ongen dé specialist Voor tegels, sanitair en tegelwerken! Goed geïnformeerd Dat was vroeger wel anders Bouw - Tegels -Sanitair Honderdvierentwintigste jaargang - week 24 - donderdag 12 juni 2003 MAAS 'M cd rotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Het schoolzwemmen wordt toch niet helemaal afgeschaft. Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgt nog één groep van de basisschool wekelijks zwemles. Dat zijn nu nog twee lesgroepen (groep 3 en 4). Het college wilde vorig jaar, ondanks heftige protesten, het schoolzwemmen afschaffen. Dit leverde een bruto besparing op van 135.000 euro per jaar. Tijdens de begrotingsbehandeling diende de PvdA een amendement in waarbij een vangnetregeling werd ingesteld. Dit was een financiële bijdrage voor de minima zodat ook deze huishoudens hun kinde ren naar particulier zwemonder wijs konden sturen. De oppositie partijen WD en Samenwerking verw ierpen het voorstel. Wethouder Emonts (PvdA) ver telde vorige week in de commis sie Maatschappelijke Diensten dat de vangnetregeling niet verder uitgewerkt is 'omdat het geen goed voorstel is'. Onder druk van het actiecomité Behoud het schoolzwemmen' en na overleg met de basisscholen wil Emonts het schoolzwemmen in afgeslank te vorm laten voortbestaan. Hij zei wel dat de beoogde besparing van netto 90.000 euro daardoor gehal veerd zal worden. Elly van Dijck (PvdA) verklaar de dat het amendement straks niet meer uitvoerbaar is. Per 1 januari 2004 treedt de nieuwe wet 'Werk en Bijstand' in werking en hierin wordt het gemeenten voortaan verboden om inkomens politiek te bedrijven. De PvdA toonde zich ook niet ongevoelig voor de maatschappelijke weer stand tegen de afschaffing van het schoolzwemmen. Wim Buys (WD) merkte op dat 'het de Venrayse gemeenschap niet lekker zit'. Emonts kon nog niet zeggen welke groep volgend jaar gebruik kan blijven maken van het school zwemmen. Een ander argument voor handhaving is dat de gemeente kampt met een tekort aan gymlokalen. Want de zwem les moet bij afschaffing vervangen worden door een 'droge' gymles wat ook extra kosten met zich mee brengt. WD en Samenwerking waren blij met deze nieuwe ontwikke ling. De oppositiepartijen hebben zich steeds tegen de afschaffing verzet. Ook CDA, PvdA en Lokaal Aktief steunden het voorstel van Emonts. Petra Banning was vorig jaar een van de ouders die zich sterk maakte voor behoud van het schoolzwemmen. Ondanks de grote handtekeningenactie en alle inzet leek haar werk voor niets. 'Dit is daarom een grote overwin ning. Want ik had het al opgege ven", zegt ze opgelucht. "Eén jaar schoolzwemmen is veel beter dan helemaal niets. Het blijkt wel dat de gemeente hier toen veel te snel over beslist heeft. Er is niet goed over nagedacht." Door de kosten van de vangnetregeling, de vergoeding aan zwembad De Sprank en de kosten van extra gymonderwijs zou de besparing voor de gemeente slechts mini maal zijn. "Ik ben blij dat het op de valreep toch gelukt is. Want nu bestaat de hele organisatie met bussen en dergelijke nog. Als het eenmaal was afgeschaft dan was het veel moeilijker geworden", aldus Banning. bedrijfsautomatisering bv irsveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 lil: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw utomatiserings vraagstukken irhuur containers 6 - 30 m3 roer afval ïkoop diverse soorten zand 100 soorten tuingrind en NIEUW!!! TGROND TUINTURF Van Leendert b.v. Ooyenseweg 14 17 CA Broekhuizenvorst 077-3209700 kop onze website: www.vanleendertbv.nl De Muziekfeesten Merselo vierden afgelopen weekend het 25-jarig jubileum met een sprankelend programma. Hoogtepunt was ongetwijfeld de traditionele Drie Kapellen Show op zondagavond. Met als grote verrassing een optreden van zes kapellen tegelijk. Met grotendeels de oorspronkelijke bezettingen van 25 jaar geleden op een podium: de Fidelen Rosentaler zowel oud als nieuw, de Freude Echo uit Overloon en de Muhltaler Muzikanten uit Horst in de oude bezetting plus daarbij nog eens de Originale Maaskapelle uit Wessem en de Waalkant Muzikanten uit Winssen. Met dit unieke concert kreeg het jubileum van de Muziekfeesten Merselo een gouden randje. gemeente wil vanwege 'inigingen stoppen met iroefproject van honden- atstroken dat momenteel rie wijken loopt. Het ver eren van hondenpoep is ens de APV een verant- rdelijkheid van de eigena- io zegt de gemeente. Het tetten van het proefpro- levert jaarlijks een bespa van 14.000 euro op. veel wijken is hondenpoep ïorend probleem. De poli- verzette zich dinsdag in de nissie Stedelijk Beheer tegen fschaffcn van de uitlaatstro- De commissieleden willen de toegezegde evaluatie toten voordat een besluit genomen. "We zijn niet met deze bezuiniging", Martin Wijnhoven werking). Hij noemde als voorbeeld het fietspad langs Koninginnekruid in Landweert. "Daar lopen de schoolgaande kin deren dagelijks door de honden poep." Henk Bisschops (PvdA): "We kunnen hier niet zomaar mee stoppen want de mensen zijn gewend aan de hondenuitlaatstro- ken." De PvdA'er vindt dat het ook een bijdrage levert aan de leefbaarheid in de wijken. "Opheffen gaat ook geld kosten. Want de hondenbezitters zullen de stroken gewoon blijven gebrui ken. De mensen zullen daarom goed op de hoogte gesteld moe ten worden. En het zal op andere plaatsen overlast veroorzaken waar weer handelend tegenop getreden moet worden", zei Bisschops. Wethouder Driessen (CDA) zegde toe dat er in het derde kwartaal van dit jaar eerst een evaluatie komt. your dealer: Van Deursen Bloemencentum Topkwaliteit teakhouten tuinmeubelen veldstraat 5, Deurne. 0493-312102 ^flAAT16 In de commissie Stedelijk Beheer stond maandag de eva luatie van het vrije sluitings uur in de horeca op de agen da. Veel partijen uitten hun zorgen over het toenemende alcoholgebruik bij jongeren. "Het thuis indrinken gebeurt buiten de horeca om. Daar is geen controle op", zei Ily Jans Beken (CDA). Henk Bisschops (PvdA) spreekt uit ervaring. "Want ik heb zelf zoons in die leeftijd. Het indrin ken is inderdaad een aardig pro bleem. Maar dit ligt vooral aan de prijzen van de consumpties. Dat mag de horeca zich wel eens afvragen." Mathieu Rutten (Samenwerking) zei dat de over heid door haar cafébeleid hierin ook een rol kan spelen. Hij noem de als voorbeeld het pas geprivati seerde sportcafé De Wetteling dat nu dagelijks geopend is voor leer lingen van het Raayland College. "Het sportcafé ligt op honderd meter afstand van de school. Daar kunnen jongeren 's ochtends om elf uur al een pilsje krijgen zei Rutten die zich verbaasde over de verleende horecavergunning door de gemeente. Theo Olde Daalhuis (Lokaal Aktief) wees op de geluidsover last bij De Gouden Leeuw. Bezoekers van de discotheken aan de Langstraat zorgen vroeg in de morgen voor veel overlast door de harde muziek van de autora dio's en het al toeterend wegrij den met piepende remmen. "De bewoners van de Gouden Leeuw ergeren zich hier groen en geel aan." De Kruisstraat ondervindt 's nachts overlast van fietsende bezoekers die in het donker van discotheek De Steeg terugkomen. "Vanwege de sociale veiliegheid zou de verlichting in de Kruisstraat de hele nacht moeten branden", vond Olde Daalhuis. Wethouder Driessen (CDA) ver klaarde dat de overheid slechts een margina rol kan spelen in het alcoholgebruik van de jeugd. "We kunnen alleen iets doen aan voor lichting in de educatieve sfeer. Dit probleem is moeilijk op te lossen. Maar de horeca kan zich een spie gel voorhouden. Want de jeugd zoekt door de hoge prijzen naar andere vormen en ze beginnen daarom eerst thuis te drinken", zei Driessen die het prijsbeleid ter sprake zal brengen tijdens het overleg met de horeca. Nieuws uit MeeHo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 17 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 15 juni Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466/>' TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel. (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJ F RONGEN dames- en herenmode WILEHELMINAPLEIN 1 5 HORST ?xact consultancy iutomatiseringsad nternetapplicaties iff ice training op i T (C473) 51 !8 8'. f (M7S) 5143 51 ■nnrduwMl nfoücwinl «ra «MtjMxw Mep* op wefo wpfétatest «teast met vestigingen m Venray, Nuenen en Voor in de woonkamer, op de badkamer of het toilet? In onze tegelshowroom vindt u alle gerenommeerde merken. We tonen u graag alle soorten, maten en materialen. De vakkundige tegel zetters van ons bouwbedrijf kunnen zelfs uw tegels zetten of leggen. 'rvofcs üte-e- Cu tuti/oe-ruit Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Internet: www.degroot-stevensbeek.nl BEKENDE MERKEN BIJ ONS ALTIJD GOEDKOPER DIVERSE WASSINGEN WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1