erden Dingus vangt bot en gaat zelf renoveren Een laatste frisse duik. i HfflOTlM COLLUMN de groot b.v. COUNT carsa^29.9 moxx Stones ZONDAG Verbouwing of nieuwbouw? ESPRIT 60%! JD5. Prijs voor Hellen Trustfull Venray gelijk tegen Standaard En verder: «tere ypRongen dé specialist Voor tegels, sanitair en tegelwerken Pinksteren 2003 HEREN OPGELET! COMBATBROEKEN! SELECTED DEALER Mcitimque Goed geïnformeerd Dat was vroeger wel anders Honderdvierentwintigste jaargang - week 22 - woensdag mei 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 15 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 CD ZD [SI^Ka protestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Wethouder Emonts: "Dan spannen wij kort geding aan" Wethouder Emonts (PvdA) kreeg bijna de volledige steun van de coalitie voor zijn ver- bouwplannen van Dingus. Alleen Martin Leenders (CDA) was een dissident en keurde samen met Samenwerking, WD en Joost van Vorle de voorwaarden - of onderdelen daarvan - af die verbonden zijn aan de renovatie van 1,85 miljoen euro. De gemeente wil een fikse huurverhoging, een doelgroep van 12 tot 25 jaar, een subsidiere latie met controle en invloed en een maximaal geluidsniveau van 101 dba. Alleen de laatste van de vier voorwaarden behaalde geen meerderheid. De raad nam een amendement van de PvdA over voor een 'second opinion' om te onderzoeken of een niveau van 103 dba toch haalbaar is. Omdat de gemeente en Dingus hierover al overeenstemming hadden bereikt. Wethouder Emonts kwam dus nauwelijks in de problemen niet de steun van zijn éigen partij PvdA, Lokaal Actief en het CDA, met uitzondering van één lid. Dingus toonde zich na afloop teleurgesteld maar ook strijdvaar dig. Ondanks de vele contacten met alle politieke partijen ving het jongerencentrum bot. "Dit had ik wel verwacht", zei voorzit ter Pieter Gijsbers. "In al die jaren hebben we, met uitzondering van D66, nog nooit politieke steun gehad." Gijsbers vindt dat de gemeente hoog spel speelt omdat de voorwaarden indruisen tegen de uitspraak van de kantonrech ter. Dingus gaat zo snel mogelijk het pand zelf verbouwen. De architect, een bouwkundig bureau en aannemers zijn al aan het werk gezet. "De raad heeft zich vanavond ontzettend zwaar in de vingers gesneden. Maar ik heb de gevolgen van hun besluit vaak genoeg uitgelegd. De gemeente houdt zich niet aan de termijnen en ook hun voorwaar den staan haaks op de gerechter- lijke uitspraken", aldus Gijsbers. De strijd om Dingus is nog lang niet gestreden. Sterker nog het zal de komende maanden in alle hevigheid losbarsten. "Want zo gauw Dingus met de verbouwing begint, dan zal het college direct een kort geding starten om dat ongedaan te maken", verwoordde Emonts die er direct aan toevoeg de dat dan ook het hoger beroep wordt ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 27 novem ber 2002. "Daarbij wens ik ze veel succes", zo reageerde Gijsbers laconiek. Toen werd de gemeente opgedragen om binnen drie maanden met de renovatie te beginnen volgens de wensen van het jongerencentrum. Zo niet dan mocht Dingus op kosten van de gemeente de verbouwing zelf ter hand nemen. Het Dingus-bestuur vindt dat het lang genoeg heeft gewacht en kwam tijdens de onderhandelingen opnieuw in aanvaring met. de gemeente. Omdat verzwegen was dat het aanpandige huis opgekocht moest worden omdat anders geluidsiso latie op een niveau van 103 dba niet mogelijk was. Dit leidde tot een vertrouwensbreuk met wet houder Emonts. Samenwerking en Martin Leenders (CDA) wezen de drie voorwaarden af. WD en Joost van de Vorle, die een eenmansfractie vormt, waren tegen een of twee onderdelen van het collegevoor stel. "Ik heb een afwijkend stand punt", zei Leenders. "Gezien de toezeggingen aan Dingus zijn deze voorwaarden niet gepast." Ike Busser (Samenwerking) vond dat Emonts zich niet heeft gehou den aan de raadsbrede motie waarin hij werd opgedragen zo snel mogelijk in overleg met Dingus de renovatie te starten. Busser wilde van alle andere frac tievoorzitters weten hoe zij hier tegenaan keken. Maar ook op zijn herhaalde oproep bleef het stil. Samenwerking en WD vinden het bedrag van 1,85 miljoen euro veel en veel te hoog en willen terug naar het oorspronkelijke krediet van 445.000 euro. Volgens Emonts is dat onmoge lijk. Ike Busser gaf een stemverkla ring af waarin hij zei dat Samenwerking zich niet verant woordelijk voelt voor de gevolgen van het raadsbesluit. Joost van de Vorle verzette zich tegen de 'kostengerelateerde huur'. "Want daar komen jonge ren met een laag inkomen en dan moet de huur zo laag mogelijk zijn. Want de schouwburg en de muziekschool betalen ook geen kostengerelateerde huur." PvdA en CDA waren eensge zind en schaarden zich achter het college. Lokaal Actief, de derde coalitiepartner, deed dat met meer moeite. Vooral het bedrag van 1,85 miljoen euro lag zwraar. "We accepteren dit bedrag schoorvoetend. Het is een bittere pil", zei Tiny Grebenjak. Wethouder Emonts verklaarde dat hij - in zijn ogen - wel aan de uitspraak van de rechter en de raadsbrede^ motie gehoor heeft gegeven. Volgens hem kost een second opinion naar de geluidsi solatie van 1Ó3 dba ongeveer 8000 euro en zal het onderzoek twee weken in, beslag nemen. ii| Voorjaar iy kent geen voorjaar Misschien nog wel op maar daar houdt het jk mee op. Zeker als je aan van zo'n natte maand de irsnota van de gemeente oorgeschoten. Het is een dn kommer en kwel. U mag nu i vakantiegeld opzij zeggen tr verhoging van de OZB van -end mee te financieren. ocwel. in Meerlo-Wanssum nen ze er ook wat van want zal de stijging maar liefst i bedragen. tide gemeenten presenteer- hun voorjaarsnota's, waarin - perspectief voor de komende geschilderd wordt. Voor ray een somber schilderij it er zullen ook nog eens moeten verdwijnen, k'tureel wil de gemeente daar ir liefst 1 miljoen euro mee paren. leerlo-Wanssum ook don- wolken dus, zou je zeggen, rdaar is het iets positiever, fanks die 9%. Het feil dat en zijn wethouders aanstu- continuering van de zelfstan- id en het feit dat er geen soneel uit moet maar bij a, zorgt voor een zonnetje de wolken, oor beide gemeenten geldt ter maar een motto: bezuini- in Meerlo-Wanssum met de sschaaf, in Venray is het al «snoeien. let is echter alweer de zoveel- bezuinigingsoperatie die iray de laatste jaren heeft end. Telkens moet er bezui- |dworden. Neem de operatie ipunt, de gemeentelijke orga- Jtie moest afslanken en taken Jesten worden afgestoten. Nu iken er bijna honderd mensen b- tr clan destijds beoogd was. Ik bel maar. er moet telkens aan toorkant bezuinigd worden tan de achterkant komt het er leen of andere manier weer genlijk wordt het tijd dat de Neente haar huishoudboekje I scherper bewaakt. Hier ligt alleen een taak voor de toeentelijke organisatie maar ft ook voor de gemeenteraad, zullen deze bezuinigingen 'eten slikken maar er de nde jaren ook voor moeten ten dat zaken niet verder uit ind lopen. Harder optreden ieer dingen niet.goed.gaan. it anders zitten we over vier- jjaar met een nieuwe bezuini- JSoperatie. En de burger wil wel eens wat zonnigere :hten in het voorjaar. Christ fÜi Bijna 35 jaar kende Venray het fenomeen schoolzwemmen. Toen eind jaren zestig het binnenbad werd gerealiseerd, mochten de leerlingen uit Venray en omgeving voortaan van zwemonderwijs genieten. Vele duizenden kinderen werden op deze wijze bekendge maakt met de zwemkunst en behaalden him A- en B-diploma. Vorige week werden de laat- TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. i Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl TEGELZETTERS BEDRIJF RONGEN "U WILT DE MOGELIJKHEDEN GRAAG OP EEN RIJTJE" De Hypotheekshop, Patetsstraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshop.nl Indien u voor kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid kiest, kom dan eens langs met uw bouw plannen. Of het nu gaat om een nieuwe woning, de verbouwing van uw badkamer of een dakkapel. En... we hebben alle vakmensen van alle disciplines in eigen huis. Van De Groot kunt u echt op aan! Lid NVOB, Bouw Garant, Erkende Hoofdaannemer. 's ai Cu outt/oe-nM.# Bouw Tegels Seniteir Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Internet: www.degroot-stevensbeek.nl Ook de komende feestdagen bent u van harte welkom! In een gezellige sfeer bieden wij voor elk wat wils: aspergES Hel asperge-seizoen is begonnen. We serveren weer Asperges voor vriendelijke prrjeen^ eerste Pinksterdag kunt u vanaf 11.00 uur heerlijk BRUNCHEN. €15,95 pp. (kinderen 3 t/m 5 jr 6,95 6 t/m 12jn 950) I In ons restaurant op beide pinkster dagen van 12 tot 22 uur zowel de normale a la carte-kaart als ook het 3 GANGEN KEUZE MENU voor maar €18,- p.p. Voor onze jonge gasten heerlijke kindermenu's en een leuke teken- hoek met boeiende tekenfilms. Tijdig reserveren aan te bevelen! Hotel Asteria Venray Maasheseweg 80a, Venray Tel. 0478 511466 2 'Administratie Belastingconsulenten "Specialist voor het midden- en kleinbedrijf" VENRAY Eindstraat 30 5801 CR Venray .- Tel. 0478-550860 HELMOND Steenovenweg 3 5708 HN Helmond Tel. 0492-789930 info@2count.nl (BROEKEN MET ZIJZAKKEN) DIV. KLEUREN kindermaten 24.95 GRATIS [p] VÓÓR DE WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 VERKOOPNIEUWE- EN GEBRUIKTE Al I O'S -\ AKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Scrvicedealer GEZELLENDAAN 8 5813 E\YSSELSTEVN TEL: 0478541945 FAX: 047S 54IS76 lil- VAKGARAC.E.n GOMM.ANSE-NDFAVTT.NL nclsilc: W \V\V GOMMANSENDEMTl .N L men MEN Hmberland casual «aar lor men bleek 82. venray tel 0478 - 512306 ste examens gehouden. Deze week waren de laatste lessen en dus moet Venray het voor taan zonder het schoolzwemmen doen. Dinsdag namen deze kinderen voor de laatste keer een duik. Geen les. maar lekker vrij zwemmen. Op pagina 5 leest u dat er toch nog een groep ouders is die strijdt voor het behoud van het schoolzwemmen. ZONDER AUTORIJBEWUS Reeds vanaf 8.258,- l'Grn 6' ii.„ Raadhuisstraat38 tf&U+e 5801 ma Venray Teleloon0478-556117 ^ftt at 16 1 juni OPEN van 11 tot 17 karpetten vinyl vitrage zonwering het vliégt bij ons de deur uit! Kortingen tot VENRAY Julianasingel 7 C D bedrijfsautomatisering bu Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor at uw automatiserings vraagstukken exact consultancy automatiseringsadvies interne tapplica ties office training op maa Dtgnion Automatisering Noorderhof 8 Venray T(047S)511881FI0478) 5143 81 '•i firt.een ipfewweAipssw uft ütoroewéwDijffiw A-fSswdsriey. ftid# mm mfytoie ve tvepnjayp op iveile m'fti «ft feiïwd met vestigingép in Venray, Nuenen eri Boxmeer

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1