erden Kinderen Anders Naar School Iduna brengt verkeersborden terug J FGEPRIJSD f\ sQ Cl jongen dé specialist Voor tegels, sanitair en tegelwerken! 'Bouw studiehuis in Oostrum gaat gewoon door' i.nnM—d Formule 1 gekte Venray nog in de race En verder: He dames-, heren-, kinder jacks en jassen zijn nu ndoetere Pinksteren 2003 /Jetten/ Aanleveren kopij Peel en Maas Onder invloed Honderdvierentwintigste jaargang - week 21 - donderdag 22 mei 2003 EEL EN MAAS r.UJ Nieuws uit Meerlo-Wanssuml 1-12 Kunst Cultuur 13 Sport 15 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 totestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Basisscholen vragen aandacht voor verkeersveiligheid Noodkreet II te wordt het vierde de elij- La ichtofifer* en 'Wij zijn furieus itgoochcld' Twee noodkre- Dct hetzelfde doel. Beveilig istn de A-73. die ene, in een kleine :ntie deze week elders in t. 'Wie wordt het vier- leïijke slachtoffer ten van een on ge ral onder afrit van de A73-Venray binnen 2 jaar dat te voor- i tn was geweest als er maar 3 lenlijke veiligheidsmaatrege ls varen getroffen? Politiek (Nederland) doe iets aan ijpelijke situatie!!' schrijver. Frank, geeft hier- Èadioos aan hoe de kwestie de Venrayse gemeen- p ligt. Onbegrip over het feit iet Rijk iets toezegt en nu, jaar nadat het er al had moe-, ftaan, niet uitvoert omdat de 'elijn en de snelheidslijn een hogere iteit hebben. Alsof een men den niets meer voorstelt, s hiervan heeft de gemeente brandbrief aan de minster ourd. Een goede actie, nee, noodzakelijke actie. De poli- JjjH t partijen in Venray kunnen hun Haagse partijgenoten .igjjjj op aanspreken zodat de zaak l ergens in een bureaulade 9fC< i hangen. g(A n de gemeente zou misschien het initiatief in handen moe- nemen en de realisatie van verkeerslichten zelf finan- lori ten om vervolgens het rijks- ]Den Haag ie verhalen, nt met wachten zou de nood- et van Frank weieens vrij snel ftarheid kunnen worden Christ ijkt; ^bedrijfsautomatisering bu pzersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 |öil: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor at uw butomatiserings- vraagstukken CAR-CITY VENRAY i -ëAdUk KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid rondom school houden de basisscho len Landweert en De Vlaswei in de wijk Landweert een actieweek. Vanaf afgelopen maandag wrordt via gerichte acties aan de ouders gevraagd rekening te houden met de drukke verkeerssituaties bij het halen en brengen van kin deren naar beide scholen. "Met name de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen wordt gevraagd rekening te houden met de drukte en als gevolg de onveilige situaties die daardoor kunnen ontstaan", zegt Monique Heesbeen van basis school Landweert. Heesbéen is een van de zeven leden tellende werkgroep Kinderen Anders naar School (KANS). Iedere morgen en middag komen en gaan ruim zevenhonderd kinderen van Landweert en De Vlaswei van en naar school. In de drukke, smalle straatjes rondom beide scholen ontstaan daardoor vaker onover zichtelijke, verkeersgevaarlijke situaties. Voor de werkgroep KANS reden om middels een actieweek aandacht te vragen voor dit probleem. "We zijn maan dag gestart met een nieuwe auto route naar beide scholen. De ouders zijn daarvan in kennis gesteld en we hebben hun mede werking gevraagd. In feite komt het er op neer dat de ouders vrij willig een niet bestaand eenrich tingsverkeer aanhouden en de Kruidenlaan en de Boterbloem aanhouden als aanrijroute naar beide scholen. De aanrijroutes zijn middels pijlen aangegeven", zegt Marcel Creemers, een van de verkeersouders die zitting hebben in de werkgroep KANS. Het feno meen verkeersouder dateert uit 1995 en is een initiatief van toen nog Veilig Verkeer Nederland, nu 3VO. Een verkeersouder is géén verkeersbrigadier maar vormt de brug tussen ouders, school en derden (gemeente, politie, 3VO, wijkverenigingen) als het gaat om de verkeersveiligheid van de kin deren. Hij of zij praat mee binnen de school over de mogelijke ver betering van deze verkeersveilig heid. Vanuit de verkeersouders is ook de verkeersproblematiek aan gekaart rond beide scholen die op een steenworp afstand naast elkaar liggen in de wijk Landweert. Creemers: "Gelukkig zijn er nog geen ongelukken gebeurd, maar de drukte in de nauwe straatjes maakt het er voor de kinderen niet veiliger op." Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 extra gelet op het parkeergedrag van de ouders, want met name het dubbel parkeren leidt ook tot onoverzichtelijke situaties op de Boterbloem. Woensdag 'was er een algehele controle op het ver keersgedrag waarbij vier verkeers ouders werden ingezet die ouders aanspraken op hun verantwoor delijkheid. Donderdag werden de ouders die zich aan de nieuwe route hielden en netjes parkeer den beloond met een 'pluim'. Lees verder op p. 3 Ook de komende feestdagen bent u van harte welkom! In een gezellige sfeer bieden wij voor elk wat wils: xSpërgES We serveren weer Asperges voor vriendelijke pnjKn, Op eerste Pinksterdag kunt u vanaf 11.00 uur heerlijk BRUNCHEN €15,95 p.p. (kinderen 3 i/m 5 jr. 6,95 6 i/m 2 jn 9 jO) In ons restaurant op beide pinkster dagen van 12 tot 22 uur zowel de normale a la carte-kaart als ook het 3 GANGEN-KEUZE MENU voor maar €18,- p.p. Voor onze jonge gasten heerlijke kindermenu's en een leuke teken- hoek met boeiende tekenfilms. - Tijdig reserveren aan te bevelen! HOTEL ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a, Venray Tel. 0478 511466 Nacompetitie bij SV Venray! Zaterdag, 18.00 uur: Venray dames - Beerse Boys Zondag. 14.30 uur Venray heren - Standaard TOEGANG GRATIS JJiimil'l'liF 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl Na pijnlijk bezoekje wethouder aan jeugdsoos SSANG YONG 4 WD GKZELLFMIAAN 8 5813 FA YSSKI SI F.Y1S IEI.: 0478-541 *>45 FAX: 0478-541876 F-null VAKGARAG F rfCOMM.WSEXDEW1T_N L Internet stlr: WWW.GOMM VNSENDEWIT.N L Met stomheid geslagen was hij. Jan Driessen, verkeerswethouder van de gemeente Venray bij zijn bezoek aan jongerensoos Iduna in TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN WOON WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u IKK vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 m it veww.rongenvof.nl TEGELZETTERS BE DRIJF RONGEN de Oude Watermolen in Oostrum. Tijdens een rondleiding door het jongerencentrum, voorafgaand aan het collegebezoek aan het kerkdorp, deden wethouder Driessen en politieman Frans Coumans een bijzondere ontdek king. Er hingen wel tien verkeers borden en evenzovele straatnaam borden. Daaronder enkele gloed nieuwe exemplaren van 250 euro per stuk. "Dat is voor minstens 3000 euro en dan tel ik de plaat singskosten nog niet eens mee", zei Driessen vorige week. "Dit is wel betaald met gemeenschaps geld." Iduna-voorzitter Peter van Abcoude pakte de woorden van Driessen sportief op en beloofde de wethouder plechtig de borden terug te brengen op het politiebu reau. De Iduna-voorzitter hield woord, want woensdagmorgen werden 48 borden, waarvan som- Er vinden nog steeds bouw activiteiten plaats in de loods op Stationsweg 130A in Oostrum. Ondanks dat de gemeente gesommeerd heeft de verbouw te staken omdat het in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. In deze bedrijfsruimte - eigen dom van de firma Top Support - wil een Turkse initiatiefgroep een intern studiehuis verwezenlijken. Harrie Holtackers (CDA) stelde in de commissie Stedelijk Beheer vragen aan wethouder Driessen (CDA), Hij constateerde dat de verbouwing gewoon doorgaat. Volgens Holtackers staat er al een naambord en lijkt het pand zelfs al in gebruik. Tijdens het collegebezoek aan Oostrum roerde dorspraadvoorzit- ter Joos Linskens deze kwestie eveneens aan. Driessen meldde dat de gemeente schriftelijk heeft laten weten dat de verbouwing niet is toegestaan omdat het in strijd is met het geldende bestem mingsplan. "Binnenkort komt er een tweede brief dat dit zo niet kan. Want de gemeente accep teert deze activiteiten niet", ver klaarde Driessen, die zei dat niet alleen de huurders maar ook de pandeigenaar op de illegale activi teiten zal worden, aangesproken. Volgens eigenaar Frank Schaeffers vinden er momenteel geen bouwactiviteiten plaats. Hij bestrijdt dat het studiehuis in strijd is met het bestemmings plan. De Turkse initiatiefnemers huren de ruimte inmiddels al veer tien maanden. "Er is nu een pat stelling. Maar mijn huurders geven het niet op. Want het bestemmingsplan is heel ruim. En ze zijn al zolang op zoek naar een ruimte. Ik zie dit nog wel op een rechtszaak uitlopen", zegt Schaeffers. mige al twintig jaar van de aardbo dem verdwenen waren, terugge bracht. Sommige borden had hij zelfs bij enkele soosbezoekers thuis opgehaald... "Blij dat de oproep tot succes heeft geleid. Hoort ook zo, het zijn immers zaken van de gemeen schap. Ik hoop dat dit een sneeuwbaleffect zal hebben op andere sozen en groeperingen zodat gemeentelijk bezit, dat ze zich in de jaren hebben toegeëi gend, teruggebracht zal worden", aldus wethouder Driessen in een reactie. Frans Coumans wil hierin nog een stap verder gaan. De poli tie zal de komende tijd extra aan dacht besteden aan verdwenen verkeersborden en mogelijke ver- blijfslocaties. In verband met Hemelvaartsdag, volgende wéék; donderdag, verschijnt Peel en Maas reeds op woensdag 28 mei. Dit heeft wel enige consequen ties voor het aanleveren van kopij. Sport- en verenigingsnieuws dient op maandag 26 mei voor 10.00 uur in ons bezit te zijn. Advertenties dienen ook op maandag, voor 16.00 uur in ons bezit te zijn. Ook met Pinksteren zijn de aanlevertijden gewijzigd. Voor de editie van donderdag 12 juni dient het sport- en verenigings nieuws uiterlijk maandag 9 juni in ons bezit te zijn. Advertenties kunnen tot dinsdag 10 juni, 18.00 uur aangeleverd te wor den. De afgelopen week heeft de politie Limburg-Noord totaal 24 bestuurders van motorvoertuigen aangehouden die teveel alcohol gedronken hadden. Tegen allen wordt proces-verbaal opgemaakt en allen kregen ze een rijverbod voor bepaalde duur opgelegd. In Noord-Limburg werden bestuur ders bekeurd in Venlo 0), Wellerlooi, Venray (4), Horst (5), Milsbeek en Gennep. Vesfyngen in Venray Nncxicn en Baxma-r Rühl Haegens Molenaar 59 u ook naar meer winst? 1 Noordorbof 8. Postbus 68, 5800 AB Venray telefoon (0478) S8 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mall: info@rha.nl internet' www.rha.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1