FGEPRIJSD "Kwaliteit wegen holt achteruit" I i 'Voorlezen één groot avontuur' JK Nieuwe badkamer? OLD AXE 3 voo- 50- DE GROOT B.V. nu Steun van Lions Swolgen kampioen En verder: jüle dames-, heren-, kinder- jacks en jassen zijn nu >aa BROEKEN DUUR? BIJ ONS NOOIT! Bouw - Tegels -Sanitair loetere Jeugd Dronken chauffeurs Pinksteren 2003 7/etdc ff MUSTANG STRETCH "I JEANS WOON WIN EEN BADKAMER ongen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! M Goed geïnformeerd Dat was vroeger wel anders Honderdvierentwintigste jaargang - week 20 - donderdag 15 mei 2003 L EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssuml 1-14 Kunst Cultuur 15 Sport 18-27 Gemeentelijke mededelingen 28 Kerkelijke diensten 30 at rotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 "De kwaliteit van een aantal wegen in de gemeente Venray is dramatisch slecht gewor den", concludeerde John Niessen (WD) in de commis sie Stedelijk Beheer. Hij noem de een gedeelte van de Henri Dunantstraat, de Zuidsingel en Oostsingel als voorbeelden. "Maar ook diverse verbindings wegen rond de kerkdorpen liggen er slecht bij, zoals de Horsterweg. De wegen worden niet goed bij gehouden", aldus Niessen die zich zorgen maakt omdat op het bud get voor het wegenonderhoud voor dit jaar al 455.000 euro is bezuinigd. Nu de ijsheiligen voor bij zijn vindt de WD'er dat er toch acties moeten worden ondernomen. Kleine reparaties naar aanleiding van inspecties zijn volgens hem niet meer voldoen de. Niessen had ook gezien dat de wegen in de buurgemeenten er veel beter bijlagen. Wethouder Driessen (CDA) moest bekennen dat hij met een jaloerse blik naar de buitenwegen van de gemeente Boxmeer kijkt. "Die gemeente heeft met ISF-gel- den het gehele buitengebied kun nen opknappen. Het ziet er daar inderdaad keurig uit." Driessen zei dat hij werkte vol gens de jaarprogramma's die door commissie en raad zijn vastge steld. Volgens hem is er geen planmatig onderhoud uitgesteld. Tot en met het jaar 2002 is alles volgens plan uitgevoerd. De Kempweg wordt nu niet gereno veerd vanwege de bouwactivitei ten die gaan plaatsvinden in de Gouden Leeuw. Hetzelfde geldt voor het slechte gedeelte van de Henri Dunantstraat met het oog op de ontwikkelingen op de Hulst II. Driessen meldde dat de Zuidsingel en de Kievitsweg in Ysselsteyn nog dit jaar onder han den worden genomen. Gerrit Verkoeijen (Samen werking) had eveneens geconsta teerd dat sommige buitenwegen aan slijtage onderhevig zijn. "Zoals Volen, Houbenweg en Veulensewaterweg. Die wegen ken ik niet meer terug. Terwijl ze nog minstens tien jaar zouden moeten meegaan. Want begin jaren negentig zijn die wegen ver nieuwd in het kader van de artikel 12-status. Toen is toegezegd dat ze 25 jaar zouden meegaan." Wethouder Driessen gaf toe dat het wegenonderhoud de komen de jaren de bezuinigingsdans niet zal ontspringen. "Maar er zal een verantwoord budget overblijven." SPIJKERBROEKEN, VASTE LAGE PRIJS! grat,S@ §jp8fi^mél Ba JJrnms WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Bezoek onze sanitair- showroom en we tonen u graag alle mogelijkheden. Voor grote en kleine ruimtes, van standaard tot zeer luxe, alle gerenommeerde merken. De vakmensen van ons bouwbedrijf kunnen zelfs de complete uitvoering verzorgen. Alles in één hand! órroets au üt(&e- etc uxfc/oe-rüid Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Internet: www.degroot-stevensbeek.nl en tussen jongeren en ii komen al jaren voor en er ook nog jaren blijven. iverschillen zijn nu een- inontkoombaar Dat merk dat merk je in de hele ichap. Zo ook in Venray, fogeren voor veel overlast oals de autoracers bij Steling, voetballers in en soosjongeren. In gaat het om vandalisme idsoverlast. In Brukske de mensen zich niet Jfeilig, bij de Wetteling ze doof en in Oostrum ze veel te maken met ihgen. ties lang is het aanpak- dergelijke problemen al ibleem op zich. Ouderen het beter voor de jonge- iie vaak niet gehoord wor- idersom weten de johge- het vaak beter en willen ze -|fliening van de ouderen nog eens horen, alles begint uiteindelijk waar eenieder een aantal al dan niet aangeleerd p. Als wij vroeger een bal bij warman in de tuin schopten, gen we, als we het netjes :n, de bal wel weer terug, moest natuurlijk niet te vaak iren Als dat toch te vaak iciircie kregen we weieens een boze buurman te :en die een bal achterhield of het slechtste geval, zelfs lek h-Dat accepteerden we, niet i ganser harte, maar toch to is het zo dat je als buur- «<le schrik in de benen krijgt er een bal over de schutting itit. "Wie komt die halen en •groot is zijn mond", lijkt het De vraag is natuurlijk, hoe we dergelijk probleem oplos- Het verplaatsen van voetbal- 'djes lijkt niet direct de beste Bovendien werd geroepen om voorzie- üen voor jongeren in de wijk. die er zijn moeten ze weer Maar het gaat niet om dat J i, maar om de mentaliteit ouderen en jongeren. Want rn we eerlijk zijn, als een tpsbewoner van Oostrum agt dat hij overlast ondervindt jongeren en daarna aangeeft een wethouder of agent 1 ophef moet maken over kit dat er voor 3000 euro ontvreemde verkeersborden cen jongerensoos hangt, dan )pt er toch van twee kanten Met. I Christ "1 l'-H-r' «ETA j "HEBT U NAAST DE LAAGSTE RENTE, NOG EEN ANDER VERZOEK?" De Hypotheekshop, Patetóstfaat 3, Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshop.nl De Nationale Voorleesdag stond woensdag in het teken van het thema 'Voorlezen één groot avontuur'. Prominente Nederlanders met een avon tuurlijk beroep of hobby lazen in het hele land voor. In peu terspeelzalen bijvoorbeeld, kinderdagverblijven, bibliot heken en tal van basisscholen in Nederland. Zo ook in Venray, waar bijvoorbeeld José Vercoulen uit Grubbenvorst de kinderen De politie heeft de afgelopen week 24 automobilisten betrapt die met drank op achter het stuur zaten. De dronken bestuurders zijn o a. betrapt bij controles in Ysselsteyn, Wanssum en Venray (2). De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 30-jarige automobilis te uit Milsbeek aangehouden op de Brugstraat in Wanssum. De vrouw reed slingerend over de weg en was opgemerkt door ambulanceperso neel. Zij dachten dat de vrouw wellicht niet goed geworden was en lieten haar stoppen. Toen bleek dat de vrouw teveel had gedronken stelden zij voor dat zij zich liet ophalen. De vrouw reed echter gewoon verder zodat het ambulancepersoneel de politie waarschuw de. Na ademanalyse kreeg zij een rijverbod opgelegd voor 12 uur en haar rijbewijs werd ingevorderd. De overige dronken chauffeurs kre gen rijverboden voor de duur variërend van 2 tot 12 uur. van basisschool De Landweert tijdens een gezellig voorlees ontbijt voorlas uit het boek 'De Olifantenjongen' van Ellen Tijsinger. Dat José houdt van avontuur, vooral van avontuurlijk tochten, staat buiten kijf. Want samen met haar vriendin Francine Frencken maakte ze in het jaar 2001 een voettocht van meer dan 2300 kilo meter van Amsterdam naar het graf van Sint Nicolaas in het Zuid- Italiaanse Bari. Met de wandeling haalde het tweetal geld op voor de zwerfkinderen in Peru. Gedurende de tocht hielden ze een dagboek bij dat onlangs in boekvorm is uitgebracht onder de titel 'Onderweg met Sinterklaas'. Met de verkoop van het boek wordt het project voor zwerfkin deren van Tolattda van den Bere in Peru ondersteund. De kinderen van De Landweert luisterden ech ter niet alleen ademloos naar de spannende verhalen van José Vercoulen, ook tijdens de verha len van de andere avontuurlijke voorleesgasten (brandweerman, duiker en bergbeklimmer) kon je een speld horen vallen. De Nationale Voorleeswedstrijd werd dit jaar voor de tiende keer gehouden. Met de voorleesontbij ten willen de organisatoren op een andere manier de aandacht vragen voor voorlezen, leesbevor dering en het kinderboek. De Nationale Voorleesdag is een ini tiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Stichting CPNB en de Vereniging van Openbare Bibliotheken NBLC. De Nationale Voorleesdag wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Lezen. Ook de komende feestdagen bent u van harte welkom! In een gezellige sfeer bieden wij voor elk wat wils: asperges Het asperge-seizoen is begonnen. We serveren veer Asperges voor vriendelijke pnjwn.^ eerste Pinksterdag kunt u vanaf 11.00 uur heerlijk brunchen €15,95 p.p. (kinderen 3 i/m 5 jr: 6,95 6 t/m 12 jr. 9,50) In ons restaurant op beide pinkster dagen van 12 tot 22 uur zowel de normale a la carte-kaart als ook het 3 gangen-keuze-menu voor maar €18,- p.p. Voor onze jonge gasten heerlijke kindermenu's en een leuke teken- hoek met boeiende tekenfilms. Tijdig reserveren aan te bevelen! HOTEL ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a, Venray Tel. 0478 511466 Bereikt SV Venray de tweede ronde in de nacompetitie? Zondag 18 mei om 14.30 uur op Sportpark De Wieën: SV Venray - Almania TOEGANG GRATIS Uw adres voor al uw Feesten, Bruiloften, Partijen, Vergaderingen. Cafe-Zaal NU THEMA FEESTEN Kwatsavond €45.- p.p. Spooktochten €40.- p.p. Arrangementen all in vanaf620.- p p. Onlangst met vlaai koffie 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid buffet 't raspaardje van de horeca tot ziens in ,,'t Veule tel. 0478-581928 *STriA AT 16^* ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- lidtK V**. 5801 MA Venray Te|elc,Qn 0475.5551 WIJ KEUREN ALTIJD GOED -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GEZF.U.ENBAAN 8 581J EA YSSELSTEYN TEL: 0478 541945 FAX: 0478-541876 E-mnil: VAKGARAGE'SIGOMMANSE.NDEWIT.NI Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWtTA 1 'J D 5 bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor at uw automatiserings vraagstukken TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel (0478) 55 04 10 tvww.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN exact consultancy automatiseringsadvies interne tapplicaties office training op maa t(ö478)5u8b1f(m78)514381 www.diqmoanl - trfoftfwmon nl Bnéfittri «WQi.t 5p Mlit wijt W&ftStMWSl lw.' met vesiiqingén in Venray, Nuenen eri Boxmeer

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1