erden Knallende ruzie Lemmens-Van de Vorle Venray viert Koninginnedag 2 oods verkoop COUNT BELONING DE GROOT B.V. n o Wethouder krijgt maand respijt J DS Moederdag Ysselsteyn nog in de zorgen En verder: Profiteer van enorme kortingen tot op topkwaliteit etere ff HOME OF \Vl THE ORIGINAL JEANS ongen dé specialist Voor tegels, sanitair en tegelwerken! BRANDSTICHTING Bouw Tegels Sanitair Goed geïnformeerd Dat was vroeger wel anders Honderdvierentwintigste jaargang - week 18 - donderdag 1 mei 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 13 Sport 18-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 Gardeur Stones Roy Robson Frans Molenaar 5801 BE Venray Q Tel. 0478-581526 Waals: "Zwarte dag voor de democratie in Venray" Het geruzie binnen fractie Van de Vorle kwam dinsdag tijdens de raadsvergadering openlijk naar buiten. Op een genante wijze kregen de voormalige boezem vrienden Gerrit Lemmens en Joost van de Vorle het met elkaar aan de stok. Zelfs de vrouw van Joost en zijn zoon mengden zich in de verbale strijd. Burgemeester Waals schor ste de vergadering om de gemoederen te sussen. In de wandelgangen sprak iedereen zijn afkeuring uit over het totaal uit de hand gelopen con flict. Joost van de Vorle was woedend over de uitlatingen van Lemmens en stapte boos op. Fractievoorzitter Lemmens verweet Van de Vorle dat hij het vorig jaar in de verkiezings- stijd het zo vaak liet afweten door steeds smoesjes te verzin nen. Terwijl Joost van de Vorle zich verweerde dat iedereen toch wist dat hij ziek was en het huis niet uit kon. Gerrit Lemmens opende een persoonlijke aanval op Van de Vorle nadat Waals had duide lijk gemaakt dat Joost - die als eenling verder gaat - het recht behoudt op kieslijst 3 onder de naam fractie Van de Vorle. De andere vier gaan verder onder de naam van degene die bij de verkiezingen de meeste stem men heeft behaald. En dat is Gerrit Lemmens. Waardoor het kwartet 'groep Lemmens' of 'fractie Lemmens' moet gaan heten. "Ik kan er niets anders van maken. Het staat zo in de kieswet", verklaarde Waals. "Een heel bittere pil", reageerde Lemmens veronge lijkt en hij opende vervolgens frontaal de aanval. Lemmens had zojuist de nieuwe naam 'Lokaal actief van zijn afge splitste fractie bekend gemaakt. Het is de vraag of deze naam in deze raadsperio de nog gebezigd mag worden. Lemmens beweerde stellig dat hij met Derks, De la Roy en Grebenjak als kieslijst 3 verder kon gaan. Zij houden zich namelijk wel aan het coalitie akkoord met CDA en PvdA en beloven trouw aan wethouder Frits Ruyten. Terwijl Joost van de Vorle deelname aan het col lege met Runen niet meer ziet zitten. Achter de schermen is een juridische strijd gaande rond de statuten en wie welke rech ten precies heeft. De partij is slecht georganiseerd. Gerrit Lemmens, al sinds 1986 raads lid, is op papier géén lid van de partij evenals alle andere raads leden. Waardoor voorzitter en oprichter Van de Vorle juri disch het sterkste staat. Omdat het 'debat' uit de hand dreigde te lopen wierp Waals zich op als bemiddelaar. Hij wilde de discussie afkap pen om binnenkort met beide kemphanen aan tafel te gaan zitten. Van de Vorle liet direct merken geen enkele zin te hebben in zo'n gesprek. Ook de oppositiepartijen WD en Samenwerking namen hier geen genoegen mee. Ike Busser (Samenwerking) en John Oosterbeek (WD) eisten duidelijkheid. Waals sprak van een donkere dag voor de Venrayse demo cratie. "Ik betreur het dat men sen elkaar zo beschadigen." Busser vond dat Lemmens excuses moest maken. "Dat hij zo op de man gespeeld heeft met wie hij 23 jaar heeft samengewerkt." Lemmens bood daarop zijn excuses aan. Van de Vorle zat inmiddels op de publieke tribune maar nam later weer zijn plaats in. VENRAY Julianasingel 7 Zootje e dc gemeente moet gelo ken we er in Venray een r tvan, En it geloof ik ook el. Regelmatig signaleer ik Venrays wegen vuilniszak- dic daar gedumpt zijn. Ik niet dat mensen dit over krijgen. Met de auto het buitengebied rijden om osten te besparen, zich niet erend dat die auto ook geld bij ondergrondse bakken thet vuil zich steeds verder 'anneer die bakken vol zijn wel begrijpen. De tnie heeft immers deze eningen aangebracht zodat :r daar zijn of haar afval 1. De gemeente dient er voor te zorgen dat die- tburger in staat is zijn afval icrkelijk te dumpen. Met rc woorden, wanneer de 0j ral is moet die geledigd wor- liers is het wanneer burgers gewoon hun afval gewoon hvakken e bijvoorbeeld "iet eens de moeite nemen het eventueel gesorteerd in ukken te deponeren. Het is ook terecht dat deze week eens ingegrepen wordt, fklijk. want in feite zou dit oanent moeten gebeuren, if mag dan iets meer kosten Ivpin dit geval zal de individu- huiler, indien achterhaal- hierop aangesproken moe- borden met als het even kan boetes en het volledig beta- «n de opruimkosten. Die ger zal echter niet altijd ach- kunnen worden. Wat betreft mag daarom de afval-, fenheffing hoger worden, daarmee een structurele Hrole gerealiseerd kan wor- Want dat heb ik wel over 'toen schoner straatbeeld.) Christ UW VOORKEUR GAAT UIT NAAR NIEUW?" De Hypotheekshop, ""lt 3, Venray, (0478) 51 57 55. wwwhypotheekshop.nl Koninginnedag is in Venray al sinds jaar en dag een kleurrijk fes tijn dat bol staat van de feestelijk heden. Een oranjedag die ook dit jaar weer in het teken stond van ten en tal van andere activiteiten voor jong en oud. Koninginnedag 2003 werd, ondanks een spatje regen, ook dit jaar weer groots gevierd in Venray veel muziek, sport, rommelmark- In deze Peel en Maas ook aan dacht voor de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen in de gemeenten Venray en Meerlo- Wanssum. Op pagina 15 vindt u de namen (en foto's) van de gede coreerden. Wethouder Emonts (PvdA) kwam dinsdag tijdens de raadsver gadering opnieuw flink onder vuur te liggen over de kwestie Dingus. Het bestuur van het jon gerencentrum heeft het vertrou wen in Emonts opgezegd en wil dc renovatie van het pand in eigen hand nemen op kosten van de gemeente. De wethouder beloofde dat hij tijdens de raadsvergadering van 27 mei met alle informatie naar buiten komt. Ook zegde hij toe dat de verbouwing in september kan starten alhoewel hij wel een slag om de arm hield. Na een lanue schorsine wilde de raad Emonts nog een maand uitstel geven en droegen hem vooral op het vertrouwen te herstellen. Want de gemeenteraad moet er niet aan denken dat Dingus het heft in eigen hand neemt. Dingus staat sterk met het vonnis van de rechter in de hand. John Oosterbeek (WD) sprak van 'een zwaard van Damocles'. Achterban en bestuur van het jon gerencentrum pikken alle vertra gingen niet meer. De rechter bepaalde immers dat de renovatie voor eind februari moest zijn begonnen. Ze verloren het ver trouwen in Emonts nadat duide lijk werd* dat de bouwtekenine uitging van slechts 100 dba. Terwiji dit minimaal 103 dba - vol gens Dingus de absolute onder grens - moet zijn. Dit is echter iso- latietechnisch alleen te realiseren indien het aangrenzende woon huis wordt aangekocht. Emonts wees op de grote financiële con sequenties omdat het kostenplaat je toch al veel hoger uitvalt. Voorzitter Gijsbers zei niet te kun nen wachten tot 27 mei. Hij is bang dat Dingus binnenkort finan cieel het loodje legt. "En dat mag nooit gebeuren met dit vonnis op zak. Volgende week sturen wij een deurwaarder. We hebben lane eenqee gewacht." 76 bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5805 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken 'Administratie Belastingconsulenten "Specialist voor het midden- en kleinbedrijf" VENRAY Eindstraat 30 5801 CR Venray Tel. 0478-550860 HELMOND Sieenovenweg 3 5708 HN Helmond Tel. 0492-789930 info@2count.nl c ia 95 7.- v 5)W^€9,- 3 t/M 6f/W 11 MEI iKEu?ANGEN jK|"iEMENu H0°£d etLe: Reserveer tijdig! 'hotel asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-5 1 1466 ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- lidtK 4&P 45 hm/u i Raadhuisstraat 38 V*** 5801 MA Venray Telefoon0478-556117 PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO EK KOOP NIEIAVE- EN GEBROKTE .-VETO'S l'.NDIG ONDERHOUD EN RÉPARA I LL GE7.ELLENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN, 'IEL; (1-178-541945 1AV 11478-5+1876 E-mail; YAKCARACE ÏCOMM ANSENDEAYlTM Inlernclslle: WWW.ttOM M.-YNSF.NDEYVTT.N1 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN WOON WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 iviviv. rongenvof. nl „••At TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN Op donderdagavond 10 april 2003, ontstond BRAND in een bedrijfspand gelegen aan de Nijverheidsstraat te Venray (achter MacDonalds). Uit onderzoek is gebleken dat er vermoedelijk sprake is van Voor aanwijzingen die leiden tot het bekend worden van de dader(s) kunt u rekenen op een aantrekkelijke beloning. Voor informatie, die vertrouwelijk wordt behandeld, kunt u contact opnemen met: Onderzoeksbureau l-Tek b.v. Telefoon 0413-377277 (dag en nacht bereikbaar) vragen naar J. van Kuijk en/of M. Brugman. Postbus 50, 5460 AB Veghel. Fax: 0413-377150 Email: info@i-tek.nl sP* g% |||Al Verkoop van restantpartijen wand- en vloertegels - showroommodellen M» sanitair w.o. toiletten - wastafels - badmeubelen - douchebakken - baden - div. douchecabines - designradiatoren - accessoires enz. enz. Alles moet weg!!! Tegen sterk gereduceerde prijzen!!! (Alleen op vrijdag 2 mei van 9-21 uur en op zaterdag 3 mei van 9-17 uur) Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 www.degroot-stevensbeek.nl exact consultancy au torna tisennqsadvies internetapplicaties office training op maa Dignion Automatisennq Noorderhof 8 Venray 1(0471)1118 81F (0478) 5143 81 •ft heb een ivtmtoehnpxeniti feideH/i eens«potpWif» titetqut op «rit wpMtra? iwte»! fi j met vestigingen m Venray, Wu,

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1