erden 'Venray is beter af met een andere burgemeester' Feest op Petrus' Bandenschool Mf 1 ëmmf, i A.s.; Zondag mode centrum iPkeiit# Tllk@®lll®ii Vertraging verbouw oud raadhuis JDS mi I PRESENTATIE TEGEL TRENDS \Z:^M 8 t/m 19 april DE GROOT B.V. En verder: ndoetere i Licht ongert dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! Pasen 2003 BROEKEN DUUR? BIJ ONS NIET! Bouw - Tegels - Sanitair Modezondag koopzondag Horst Mooi de Mooiste Mode TMByBÈpj om kiezen bedrijven belastingadviseurs? Honderdvierentwintigste jaargang - week 15 - donderdag 10 april 2003 EN MAAS Jong SV Venray wint van Vos Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 13 Sport 18-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 ;*fotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 :al'i l Kerstmis ziet men het wordt in de donkere dagen december vaak gezegd. In ly hebben ze daar wat op in. juist nu het lente m l, de zomertijd er weer is en i avonds langer licht blijft, nni tt in de Grotestraat kerst- m diting ophangen, inclusief re* groen natuurlijk... lukkig gaat het maar om een Szal de verlichting (moge- oor Pasen) verdwenen zijn. or hét circuit De Peel is er b nog steeds geen groen Het college heeft zich 3 in Maastricht sterk kt om het huidige circuit huidige locatie te behou- Daar stond men niet te jui- maar he t initiatief werd ook ;ewuifd. Venray zit wat letreft weer even in de nieromdat eerst een rzoek gedaan moet worden regionale möforsportaccom- Jties. Dat duurt weer enkele iden. Ondertussen zouden ndelijke paftijen in Venray licht moeten laten schijnen leu Haag en Maastricht om zo breed mogelijke steun te ren. Immers, de gemeente- in Venray heeft de opdracht het college gegeven om zich lie maken voor behoud van circuit. De partijen mogen zelf ook nog wel een duit in takje doen. Het zou jammer als door te weinig steun op rircuit het licht definitief uit Christ ar-city venray eersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Stevige kritiek op Waals in radioprogramma Praatcafé Zondagochtend in het pro gramma Praatcafé van Omroep Venray werd stevige kritiek geuit op burgemeester Waals. Advocaat Gerard Thijssen en ondernemer Victor Weijs vonden dat hij in september, als zijn tweede ter mijn afloopt, plaats moet maken voor een nieuwe, frisse burgemeester. Waals (59) ambieert evenwel een nieuwe ambtsperiode van zes jaar. De herbenoeming van Waals was in het radioprogramma het onderwerp van gesprek. Ex-wet houder Bert Kersten (PvdA) zou ook komen maar hij belde vrijdag af. Theo Zegers, voorzitter van de Merselose dorpsraad, en voorma lig CDA-voorzitter Toon Theeuwen namen wel plaats ach ter de microfoon. Programmamaker Ruben de Jong verklaarde dat het hem veel moei te had gekost om vier mensen bereid te vinden om naar Praatcafé te komen. "Zeker tien personen die ik benaderd heb durfden niet te komen. Blijkbaar zijn velen bang om openlijk hun mening te geven." Dat gold zeker niet voor oud WD-raadslid Gerard Thijssen. "Venray kan niet voort met een burgemeester die freewheelend naar zijn pensioen wil. Ik hoop vurig dat de gemeenteraad straks een negatief advies geeft. Maar de raad zal wel bewerkt zijn door het college, dat zijn eigen belang ver dedigt." Volgens de advocaat dur ven veel Venraynaren hun mening niet te ventileren, alhoe wel volgens Thijssen 'zeker 25.000 verontruste burgers Waals niet meer willen'. "Maar als iemand zich dwars opstelt, dan krijgt hij daar last van. Dat merk je wanneer je een winkel of serre wilt verbouwen. De bestuurlijke integriteit is ver te zoeken in Venray. Het wordt tijd dat de AIVD eens een onderzoek instelt. Kijk maar eens naar Merselo en Dingus. Het is niet gering wat daar is misgegaan. De slechte financiële en personele situatie van de gemeente kan ook volledig op het bordje van de burgemees ter worden gelegd." Victor Weijs zei het vreemd te vinden dat de ruim 500 Venrayse ondernemingen niet gekend zijn in een mogelijke herbenoeming van Waals. De acht ondernemers verenigingen zitten frequent met de gemeente aan tafel in het BEO (Breed Economisch Overleg). "Het zou van moed getuigen om deze discussie daar eens op te rakelen. Het getuigt van arrogan tie dat de ondernemers nooit geraadpleegd zijn." Weijs wees erop dat Waals in interviews zelf heeft verkondigd dat wethouders niet te lang op hun stoel moeten blijven zitten. -"Toen Waals twaalf jaar geleden hier aantrad, paste hij in het profiel. Maar nu is er een ander tijdperk dat om andere lei ders vraagt. Daarom moet Waals plaatsmaken voor iemand anders." Theo Zegers en vooral Toon Theeuwen onthielden zich van krasse uitspraken. Alhoewel Zegers wel aangaf dat de houd baarheidsdatum van Waals in zicht kwam. "Hij is twaalf jaar geleden enthousiast begonnen maar hij is nu wat uitgeblust. Hij zou de belangen van de burgers beter moeten bewaken." Thijssen vindt dat een burge meester over goede omgangsvor men en sociale vaardigheden moet beschikken. "Het moet een bindende figuur zijn en een kun dig bestuurder. Een manager die anderen inspireert en burgers bemoedigt. In tegenstelling tot zijn voorgangers Schols en Defesche voldoet Waals niet aan dit profiel. Op alle punten schiet hij tekort. Hij kan niet inspireren en stuurt de ambtenaren niet aan, waardoor er een begrafenissfeer in het gemeentehuis heerst." Victor Weijs vindt dat een nieu we burgemeester veel moet ver nieuwen. "Want die begrafenis stemming ervaren burgers en ondernemers ook. Constructieve ideeën worden op het gemeente huis arrogant van tafel geveegd. Met goede plannen wordt veel te weinig gedaan. De cultuur is niet inspirerend en daar ligt een belangrijke taak voor de burge meester." Thijssen verweet Waals dat hij niet boven de partijen staat en tekort schiet in zijn dossierkennis en in zijn rol als burgervader. "Hij disfunctioneert in al zijn hoeda nigheden", oordeelde hij. Tpon Theeuwen reageerde: "Iedereen mag zijn mening hebben, maar daar ben ik het niet mee eens." TEGELS sanitair tegelwerken 1VOOJV WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. [V. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 aj|| j www.rongenvof.nl tegelzettersbedrijf rongen De kinderen en leraren van basisschool Petrus' Banden sloten woensdagmiddag de feestdriedaagse ter gelegen heid van de officiële opening van het vernieuwde schoolge bouw af met de onthulling van één van de kunstwerken, die 42 leerlingen in dé afgelopen weken samen met enkele leden van de fotohobbyclub maakten. De door de kinderen vervaar digde fotocollages en andere kunstwerken worden gebruikt om de 'nieuwe' school aan te kle den. Malou Arts en Nata'sja Thielen, de jongste en oudste leerling van de school, verrichtten onder grote belangstelling de offi ciële opening van het gebouw, waarmee de verhuizing van de school van de Dr. Poelsstraat naar de Charles Ruysstraat 1 op een feestelijke wijze werd afgerond. Drie dagen lang stond de school in het teken van het thema 'Een werelds feest', met tal van works hops, films, muziek, wereldse hapjes, drankjes en kraampjes. Chrysler Jeep Dodge VERKOOPNlEl-WE-EN GEBRUIKTE AUTO'S VAKKUNDIG ONDFRHOUD EN RF.PARATIF. Officieel Servicedealer GE7.E1.EEN8AAN 8 5813 EA VSSE1.S1 F.YN TEL: 0478-541945 FAX: 11478-5418' E-OMlIl V.UCGARAGE'gGOMMANSENDEWI I NI InlcrnrUlU': WWW.COM MANS EN DEWI TM. ZONDER AUTORIJBEWIJS 45 km/u Raadhuisstraat 38 5801 MA Venray Teleloon 0478-556117 De verbouw van het oude gemeentehuis tot een hoog waardige horecagelegenheid heeft enige vertraging opgelo pen. Eigenaar Piet van Benschop ontzenuwt de geruchten dat hij weer af zou willen van het monu mentale pand aan de Grote Markt. "Welnee, daar is geen sprake van", reageert Van Benschop. "Ik heb die geluiden ook gehoord. Er zijn enkele monumentale delen gevonden die nog ingepast moe ten worden in het bouwplan. Die zijn straks weer terug te zien in het horecapand. Dit zorgt wat voor vertraging maar het is verder niets ernstigs", verzekert hij. Venraynaar Piet van Benschop kocht in oktober vorig jaar het oude raad huis voor 204.000 euro van de gemeente. Hij hoopte toen dat hij in november van dit jaar zijn grand café, brasserie en restaurant zou kunnen openen. De hore caondernemer heeft binnenkort weer een gesprek met de gemeente. Hij verwacht daarna meer duidelijkheid te hebben wanneer hij daadwerkelijk met de verbouwing aan de slag kan. Ook de komende paasdagen bent u van harte welkom! In een vrolijk paasdecor met een zonnige lentesfeer bieden wij voor elk wat wüs: y 1 US^n»nb«''iV'c "trCch,,;n 'l «n uiiRcbicul «*irm öfj&.'-SSu ÏKSSM'jS®*"®'" OP 2E PAASDAG 3-ganSE" ,rC> r''«i mg Een heerlijke PAASBRUNCH op le en 2e Paasdag vanaf 11.00 uui le Paasdag voor €18.95 y 2e Paasdag voor €17.95 •7 kinderen I 2 jaar Gratis 3 i/m 5 jr €7 - 6 t/m 12 jr €9 - Speciaal voor de kinderen organiseren wij: lc Paasdag Rinaldo's Jeugdshow 2e Paasdag Poppentheater Verder bicden wij u op beide paasdagen onze PRIJS VRIENDELIJKE MENU KAART. U kunt uw eigen menu samen stellen in ons restaurant dat op beide Paasdagen geopend is vanaf 12.00 uur. k voor de fijnproevers hebben wij een heerlijk Paasmenu samengesteld. HOTEL ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a, Venray (0478) 511466 VOOR RESERVERINGEN BEL 0478-5I 1466 MEISJESBROEKEN UITLOPENDE PIJP DIV. WASSINGEN CARS ass(i e24.50 GRATIS [p] VÓÓR DE WINKEL WQÓJ m Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 JK f Bent u op zoek naar vVand- en/of vloertegels? Hf.,- I Van 8 t/m 19 april presenteren wij u de nieuwste trends op tegelgebied. Ook voor het uitvoeren van uw tegelwerken bent u bij ons aan het juiste adres. Van 8 t/m 19 april ontvangt u een extra, zeer aantrekkelijke korting op onze tegels! (Groots c'n en ujjt/o&nkq Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 www.degroot-stevensbeek.nl PEEL EN MAAS niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken 12.00 tot 17.00 uur mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen SL Lambertusplein 12 -Horst tel. 077 3986464 Vestingen m Venray, Nuvncn co ttwmiv Rühl Haegens Molenaar ip Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mall: info@rha.nl internee www.rha.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1