9 19 2t Brukske wil een fraaier winkelcentrum Koningin Beatrix onder de indruk van kinderproject erden ESPRIT Mcitir Mexx rique 1 in o/ L_ COUNT Basketbalveldje Brukske bezorgt veel overlast Pasen 2003 De nieuwe ■Vüürjmjj- yüllanily is binnen! KWATSAVOND IN ILJ OP E INI yj ÏSÏÏÏL3=I5 i Goed geïnformeerd Dat was vroeger wel anders En verder: (ff MUSTANG Vti [II EDWIN 111 le- LEVIS O.J lK ij dé specialist tegels, sanitair en tegelwerken! Ook de komende paasdagen bent u van harte welkom! In een vrolijk paasdccor met een zonnige lentesfeer bicden wij voor dk wat wils: e paasdag familiebuffet lus-^n 17.00 en 10 00 uur Lrvcrcn wij licc.LjWc gn«™ „nat een U,I?C *7 ,f mei een V i«cm-nC22.SO l'P op 2e paasdag ?-y°^„vocr€l differ Een heerlijke PAASBRUNCH op le en 2e Paasdag vanaf 11.00 uui le Paasdag voor €18.95 y 2e Paasdag voor €17.95 v kinderen 1 2 jaar Gratis 3 i/m 5 jr €7.- 6 t/ra 12 jr €9.- Speciaal voor de kinderen organiseren 'wij: le Paasdag Rinaldo's Jeugdshow 2e Paasdag Poppentheater Verder bieden wij u op beide paasdacer onze PRIJSV'RJ ENDELIJKE MENU KAART. U kunt uw eigen menu samen stellen in ons restaurant dat op beide Paasdagen geopend is vanaf 12.00 uur. 'k voor de fijnproevers hebben wij eet heerlijk Paasmenu samengesteld. Hotel Asteria Venray Maasheseweg 80 a, Venray (0478) 511466 "HEBT U NAAST DE LAAGSTE RENTE, NOG EEN ANDER VERZOEK?" De Hypotheekshop, Patersstraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshop.nl Wij bieden u op onze splinternieuwe collecties nü al vele speciale aanbiedingen! VENRAY Julianasingel 7 Cafe-Zaal 't 1/eule zaterdag 26 april 3-gangen diner in stijl met optredens van: k diverse nationale topbuuttereedners theater Inclusief onbeperkt drinken tot 01.00 uur!! €45.- p.p. Bel voor informatie: 0478-581928 Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken I men MEN c .ORTIN casual wear for men bleek BS, venray VENRAY Eindstraat 30 5801 CR Venray Tel. 0478-550860 n HELMOND •Administratie Belastingconsulenten Steenovenwe" 3 5708 HN Helmond Tel. 0492-789930 "Specialist voor het midden- en kleinbedrijf' info@2count.nl Okjnion Automatisennq Noorderttol 8 Venray T(0478)511881F(0478)5143 81 www.diqnien.nl - mfofdiqnion.nl 'i hebeen AiiSjwésrês. find# tens eenolprtieue «etqow op welie met vestigingen m Venray, Nuenen e I ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf s.258,- liehe TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN WOOJV WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Honderdvierentwintigste jaargang - week 14 - donderdag 3 april 2003 EN Bezoek onze showroom en laat u MAAS SVOC buigt voor Stormvogels Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9-11 Kunst Cultuur 13 Sport 17-22 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 Het basketbalveldje midde nin de wijk Brukske bezorgt de omwonenden veel overlast. Op het geasfalteerde speelter rein wordt door jongeren vaak straatvoetbal gespeeld. De bal len vliegen meerdere keren per dag bij de buren in de tuintjes. Met vernielingen en zelfs bedreigingen als gevolg. De bewoners zijn de voetbal lende jeugd meer dan beu. Want de jongeren klimmen over omhei ningen en springen over heggen. "Het is momenteel een 'hot item'. Er zijn diverse meldingen van overlast", weet voorzitter Harrie van Krey van het wijkplatform. "Het basketbalveldje wordt druk bezocht en heeft eigenlijk een goede functie maar de aanwonen- den zijn er absoluut niet blij mee." Het wijkplatform zoekt met welzijnsinstelling Synthese naar een oplossing. Er zijn al enkele gesprekken met de bewoners geweest. Volgens vice-voorzitter Cor Bijl zijn er ook mensen bedreigd door de voetballende jeugd. Een mogelijke oplossing is een verplaatsing van het speelter rein naar de Plataanstraat vlak bui ten de wijk. Lees verder op p. Het winkelcentrum in Brukske is dringend toe aan een grondige opknapbeurt. Wijkplatform en gemeente staan echter machteloos omdat eigenaar Schuitema niet zou willen meewerken. Behalve de winkelpanden zijn ook de halfoverdekte looppaden en de openbare ruimte eigendom van Schuitema. "Omdat het geen openbaar terrein is kan de gemeente er weinig aan doen", zegt voorzitter Harrie van Krey van het wijkplatform, die het pro bleem ook aankaartte bij het laat ste collegebezoek. Met de vorige eigenaar waren destijds vergevor derde plannen om het verloeder de winkelhart van de wijk Brukske op te knappen. "Maar Schuitema zal er niets aan doen zolang de supermarkt van Aldi er is. Dat zijn concurrenten van elkaar. Gelukkig is het centrum wel goed bezet met winkels maar we zouden het uiterlijk graag ver fraaid zien", aldus Van Krey. Het dagelijks terugkerende zwerfafval in het winkelcentrum is veel wijkbewoners een doorn in het oog. Vooral 's avonds en 's nachts wordt er veel illegaal huis vuil gedumpt in de buurt van de afvalbakken. "Ik schrik me soms Jigt jndoetere I Parkeren ren is een van de meest gespreksonderwerpen ay Sinds mensenheugnis cr gesoebat over parkeer- :n, betaald parkeren, par- ichters, parkeerautoma- jaren worden er plannen i voor parkeerplaatsen, .„teemeente doet het daarom ïlll andersom. Geen plannen i uio cn voor parkeerplaatsen ;eks t plannen laten vallen. Het 'e besproken terrein tussen aasingel en Patersstraat i rdt geen parkeerterrein. kui lit de gemeente dit parkeer- rein al jaren op papier had n (ik geloof dat het nog uit tijd stamt dat Joost Truijen houder was...) is dp kogel nu fdc kerk. Geen parkeer- m die kant van het cen- n goede keus denk ik. je dat terrein al tien jaar Mpier hebt staan en je bent geen stap verder dan is het standig om die plannen te wppen. ^Jüar ook een late keus. En zo dat helaas met meer plan- Het lijkt erop alsof de neente de zaken eindelijk sop een rij aan het zetten is duidelijk gaat aangeven He plannen wel of niet door- Het is alleen jammer dat in 16" gelijke plannen jarenlang in9i ffgie is gestoken. Hopelijk Tdt deze opruimactie ook r°Igd door een beleid waarin teken wordt of een plan uber- ipt haalbaar is voordat ermee if buiten getreden wordt. Dat )fkorat uiteindelijk veel fust en onduidelijkheid. Wat betreft moet Venray in de 'komst plannen niet langer toren maar uitvoeren. Christ v« Hoog bezoek bij straatkinderen in Rio de Janeiro Koningin Beatrix, prinses Maxima en prins Willem-Alexander namen vorige week een kijkje bij het kinderproject in Rio de Janeiro, dat veel steun krijgt uit de gemeenten Venray en Meerlo-Wanssum. Vorige week bezochten konin gin Beatrix, prins Willem Alexander en prinses Maxima de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Ze brachten daarbij ook een bezoek aan het straatkinderen- werk van Sao Martinho, de straat kinderorganisatie die twintig jaar geleden is opgericht door de Limburgs/Brabantse pater Martin Cox. Unicef noemt dit project een voorbeeldproject waarin kinde ren van de straat worden gehaald, goed worden begeleid tot ze een baan hebben en niet meer hoeven te zwerven. Vanuit Nederland wordt deze organisatie al meer dan tien jaar gesteund door de stichting Sint Martinus. In Venray is dit project de afge lopen tien jaar onder meer gesteund door enkele basisscho len en de organisatie van de fiets vierdaagse. Bovendien was dit het eerste project dat de steun kreeg van de Stichting Ontwikkelings samenwerking Meerlo-Wanssum. Zoals bekend is de Meerlose jour nalist Rene Poels secretaris van de stichting Sint Martinus, Paul Raedts uit Deurne-Oostrum de voorzitter en Ten Duijf (van Grad en Petran) de vice-voorzitter. Zie ook pagina 11 Q Krotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 wezenloos hoeveel zakken er 's ochtends weer liggen", zegt stads wacht Petra Duijkers. Volgens bestuurslid Eddy Partridge van het wijkplatform komt er wel drie keer per dag een wagentje van de gemeente die het afval weer ophaalt. "En niemand doet hier iets tegen. De politie zou moeten optreden." Voorzitter Van Krey vindt ook dat er strenger gecon troleerd moet worden en dat er boetes moeten worden uitge deeld. Het wijkplatform uitte maan dagavond dit ongenoegen tijdens een werkbezoek van de CDA-frac- tie. Volgens Gerda van Stelten is Brukske niet de enige wijk die met afvalproblemen kampt. "Want dat gebeurt ook in Landweert." Het CDA bezoekt morgen (.vrij dag) een provinciale afvalconfe- rentie in Roermond. De fractiele den hopen hier een oplossing te horen hoe het zwerfvuil terugge drongen kan worden. Dat de gemeente bezuinigt op het schoonmaken van de honden- uitlaatstroken is volgens Piet Molmans, secretaris van het wijk platform, goed te merken. Vanaf dit jaar wordt de hondenpoep een keer in de drie weken, in plaats wijkplatform vindt dat de straten flink zijn opgeknapt doordat Wonen Venray daken en ramen vernieuwd heeft en kozijnen en deuren een nieuw kleurtje heeft gegeven. Harrie van Krey vond wel dat er een betere communica tie moet komen tussen de gemeente en de woningstichting. Ook is de gemeente nog steeds de ontbrekende partij in het wijkinf- opunt. Iedere woensdagochtend houden de politie. Synthese. Wonen Venray, wijkplatform, stadswachten en jeugdzorg geza menlijk spreekuur in het wijkcen trum. Dit functioneert naar ieders tevredenheid. Klachten van buurt bewoners kunnen nu vaak sneller worden verholpen. ^TR/IAT16 vakkundig adviseren. van eens in de twee weken, opge ruimd. "Dat is veel te weinig. Het begint flink te ruiken en er kun nen ziektes uitbreken", aldus Molmans. Het huiskamerproject voor scholieren van groep 7 en 8 in wijkcentrum Kiosk verloopt goed. Op twee middagen in de week is de huiskamer van 15.15 tot 18.00 uur open. Gemiddeld zijn er vijftien bezoekers die vijf tig eurocent entree betalen. Er mogen nu ook brugklassers van de voorziening gebruik maken. Het wijkplatform wil de huiska mer op woensdagmiddag voor meisjes gaan openstellen. Er waren maandag nog meer positieve zaken te melden. Het Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 mvw. rongenvof. nl Raadhuisstraat 38 5801 MA Venray Telefoon 0478-556117

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1