erden Soap rond fractie Van de Vorle duurt voort 'Bomen in de kunst' 1 ESPRIT MOXX Mcitimque <3jp KOOPZONDAG Motie naar politiek Den Haag Britt wint voorleeswedstrijd Meerlo en Wanssum spelen gelijk En verder: doetere Tuinen /Jetten^ longen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! Pasen 2003 Verbouwing of nieuwbouwP DE GROOT B.V. Bouw - Tegels -Sanitair .S. ZONDAG GEOPEND fêgdNDI0ZÉ iHÊRORENrnmi (ff 30 MAART fff KOOPZONDAG 11] OPEN u ook naar meer winst? Honderdvierentwintigste jaargang - week 13 - donderdag 27 maart 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 13 Sport 20-27 Gemeentelijke mededelingen 28 Kerkelijke diensten 30 lieta omaart geopend van 12.00-17.00 uur lïi rotestraat 23 - 5801 BE Venray (D 3 Q I Tel. 0478-581526 Soap de wereld zich zorgen over wat cr in het Midden allemaal staat te gebeu- :eft onze eigen Joost (v.d. ej andere kopzorgen. De or van de Venrayse politiek it zich sappel over de papie- n eigen wethpuder. Is wel of geen 'ing' Kopieën :lfs originelen kunnen Joost overtuigen. Maar dat geldt voor Joost. Mij kanhij ook meer overtuigen. Vele jaren ft hij zich verdienstelijk kt voor de Venrayse nschap en met name de Ifeen. De wijze waarop hij deed oogstte veel lof. Nu de en.de gezondheid begin- ite knagen, zal ook hij moe- Wennen dal hij de vinger meer aan de pols kan blijven hij ontevreden is over het leren van 'zijn wethouder IRuvten'. is zijn mening en hij best ventileren. Maar :t niet naar onheuse argu- zocken als hij zijn gelijk krijgt. Zijn stelling dat oen een 'bijwagen van het IA' is: is iets wat hij vooraf op avingers had kunnen natellen, zelf schoof immers Ruyten, in verleden voor het CDA poli- li actief, als kandidaatwethou- t naar voren. Het is beter voor hem om zijn ut' te erkennen en daaruit zijn nclusies te trekken dan de 'estie aan te blijven houden, "r is in Venray niemand mee iliend. Christ Keuten van LoonZ Inrichting van tuin- en landschap Beekweg 52 Ventay tel. 0478-546339 |l •M| jooa g'6 use J0UJ J0IU9AOM pu0>(J3 j^miiiii-r 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl Joost twijfelt aan ingenieurstitel wethouder Ruyten Het blijft rommelen bij frac tie Van de Vorle. Joost van de Vorle heeft een nieuw hoofd stuk toegevoegd aan de soap in zijn partij. Al maanden ven tileert de leider van de lokale fractie kritiek op zijn wethou der Frits Ruyten. Van de Vorle denkt nu iets gevonden te heb ben om Ruyten verder in het nauw te brengen. Hij beweert dat zijn wethouder geen inge nieur is en de titel 'ing' ten onrechte zou gebruiken. Ondanks dat hij inmiddels de originele diploma's heeft inge zien, is Van de Vorle nog niet overtuigd. Van de Vorle repte de afgelo pen weken al over een Venrayse 'Charles Swietert-affaire'. Swietert was ooit enkele dagen staatssecre taris maar moest aftreden omdat hij geen doctorandus bleek te zijn waarvoor hij zich wel had uitge geven, Joost zegt dat hij op 6 janu ari al aan Ruyten heeft gevraagd bewijsstukken en diploma's te overleggen om aan te tonen dat hij inderdaad ingenieur en land schapsarchitect is. Van de Vorle vond dat Ruyten niet snel genoeg reageerde. Zijn argwaan werd ver sterkt nadat hij opmerkte dat op de voordeur van de woning van Ruyten een nieuw, naambord ver scheen waarop de letters 'ing' niet meer voorkwamen. Joost bezocht zelfs de hogeschool in Velp om navraag te doen maar daar bleek Ruyten helemaal niet gestudeerd te hebben. Begin vorige week stuurde Van de Vorle een aangetekende brief naar Ruyten met de eis dat hij in die week de bewijzen wilde zien. Via partijgenoot Gerrit Lemmens kreeg hij kopieën van de diplo ma's van Ruyten in handen. "Maar die waren van heel slechte kwali teit. Dat vertrouwde ik niet. Ik heb ze kapot gescheurd want ik wilde de originelen zien." Afgelopen zatterdagmiddag werd een afspraak gemaakt in de fractiekamer op het gemeente huis. Bestuurslid Martien Manders en Joost waren al aanwezig. Frits Ruyten verscheen niet en Gerrit Lemmens kwam later. Dat had zijn reden want Lemmens was eerst bij Ruyten langs gegaan om vier ingelijste diploma's op te halen. Met de bewijsstukken onder de arm verscheen Lemmens in de fractiekamer. Daar werden ze door Joost aan een inspectie onderworpen. "Ze waren inderdaad origineel. Alleen stond op geen enkel diploma het logo van de school. Dat vond ik merkwaardig. Want op een zwemdiploma staat zelfs een logo. En ook klopten de geboorteda tums niet. Op één diploma stond 23 september en op een ander 28 september. Ik ga nu bij de scho len navragen of die diploma's wel echt zijn. Desnoods moet ik er zelf heengaan. Ik trek alles na." Op het diploma dat Ruyten (52) in 1977 behaalde aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting in Boskoop stond tevens vermeld dat de Venraynaar gerechtigd was tot het voeren van de ingenieurstitel In 1987 slaagde Runen voor land schapsarchitect aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam. "Ik heb liever iemand met kwa liteit dan met titels", zegt Van de Vorle. "Als het zo doorgaat bete kent het de doodsteek voor de fractie. Runen kan politiek niet scoren. Hij is een bijwagen van het CDA. Er komt niets van hem uit en veel dingen worden door andere wethouders overgeno men. Op deze manier hadden Gerrit (Lemmens, red.) of ik ook wel wethouder kunnen worden." Fractie Van de Vorle groeide bij de verkiezingen van 6 maart 2002 van vier naar vijf zetels en kwam voor het eerst in het college terecht. Joost van de Vorle wist landschapsarchitect Frits Ruyten te strikken als wethouder. Maar al snel bekoelde de relatie. Joost voelde zich bedreigd door Ruyten die - volgens zijn zeggen - de partij wilde overnemen. Daarom stapte Van de Vorle ook van zijn voorne men af om tussentijds de politiek te verlaten. De bijna 72-jarige raadsnestor zegt tot de verkiezin gen van 2006 te blijven zitten om zijn wethouder én partij te kun nen controleren. Binnen de fractie en achterban komt steeds meer weerstand tegen het optreden van Joost. Naar buiten toe probeert fractie voorzitter Gerrit Lemmens de rijen gesloten te houden. Maar binnenin smeult het. Enkele leden zijn het gedrag van Joost meer dan beu. Ze willen dat alle gedoe rond wethouder Runen eindelijk eens ophoudt. Zie ook het artikel op pagi na 3: Partijleden snappen Joost van de Vorle niet meer. tegels sanitair tegelwerken WOON WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 vvivw.rongenvof.nl tegelzettersbedriif rongen Door circa 150.000 kinderen uit heel Nederland werden woensdag voor de 47e keer bomen geplant in het kader van de Nationale Boomfeestdag, waarbij kinderen in contact worden gebracht met natuur. Om te laten voelen hoe belangrijk het is dal de natuur gezond blijft en dat we daar zelf ook voor moeten zorgen. Ook in Venray werd de Nationale Boomfeestdag gevierd, die dit jaar in het teken stond van het thema 'Bomen in de kunst'. In veel kunstvormen worden namelijk bomen uitg'ebeeld, denk bijvoorbeeld aan schilderkunst, beeldhouw kunst, fotografie, dichtkunst en dergelijke. Bovendien is er zonder bomen geen leven. En Zonder groen een onleefbare gemeente. In Venray plantten 36 leerlingen van groep 7 van basisschool de Foekepot in totaal 37 bomen, waaronder eiken, kastanjes en acacia's. De bomen werden onder toeziend oog van wethouder Driessen, de wijkraad St. Antoniusveld, de Jeugd- en Natuurwacht en IVN afdeling Venray geplant in de wijk St. Antoniusveld. Gemeenteraad steunt familie Bombola De gemeenteraad nam dins dagavond een motie aan die was ingediend voor Elly van Dijck (PvdA). Daarin worden de Nederlandse regering en de Tweede Kamer opgeroepen de wetgeving voor asielzoekers zodanig aan te passen zodat schrijnende situaties, zoals met het gezin Bombola, niet meer kunnen voorkomen. Wim Buys (WD) bracht in de commissie Maatschappelijke Diensten de dreigende uitzetting van de Bombola's aan het licht. De Kongolese familie, woonach tig in Brukske, verblijft al negen jaar in Nederland en telt vier kin deren. Moeder Bombola is al geruime tijd onder behandeling van een cardioloog. In de motie, die door alle raadsfracties is ondertekend, wordt terugkeer naar het land van herkomst van wege medische gronden niet reëel geacht. De huidige wet- en regelgeving biedt asielzoekers, zoals het gezin Bombola, geen enkele mogelijkheid om in Nederland een permanente ver blijfstatus te verkrijgen. "De mazen in het net zijn groot", licht te Elly van Dijck toe. "Dit biedt het COA de ruimte om mensen uit te wijzen wat op medische gronden niet humaan of recht vaardig is. We willen een geluid laten horen zodat er een sluitende regelgeving komt." De motie werd met algemene stemmen aan genomen. car-city venray AtüKJiinV Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Ook de komende paasdagen bent u van harte welkom! In een vrolijk paasdecor met een zonnige lentcsfeer bieden wij voor elk wat wils: T„SM.n 17 .00 cn 20.00 uur ana. huflet cn sluiten .0 lllcl ccn volwassenen €22 5° I V OP 2E PAASDAG «"«ia pEen heerlijke PAASBRUNCH op le en 2e Paasdag vanaf 11'00 uur s ie Paasdag voor €18.95 y 2e Paasdag voor €17.95 kinderen 1 2-jaar Gratis 3 t/m 5 jr €7.- 6 i/tti 12 jr €9,- Speciaa! voor de kinderen organiseren Wij; Ic Paasdag Rinaldo's Jeugdshow 2e Paasdag Poppentheater Verder bieden wij u op belde paasdagen ónze PR1JSVR1ENDELIJKE MENU KAART. U kunt uw eigen menu samen stellen in ons restaurant dat op beide Paasdagen geopend is vanaf 12.00 uur. 'k voor de fijnproevers hebben wij een heerlijk Paasmenu samengesteld HOTEL ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a, Venray (0478) 511466 VOOR RESERVERINGEN BEL 0478-51 1466 Indien u voor kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid kiest, kom dan eens langs met uw bouw plannen. Of het nu gaat om een nieuwe woning, de verbouwing van uw badkamer of een dakkapel. En... we hebben alle vakmensen van alle disciplines in eigen huis. Van De Groot kunt u echt op aan! lid NVOB. Bouw Garant, Erkende Hoofdaannemer. dryvois Cu ruft/o Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Internet: www.degroot-stevensbeek.nl VAN 12.00 TOT 17.00 UURf men MEN □eze week io°/d openingskorting casual wear for men bleek 82, venray DE NIEUWE COLLECTIES ZIJN BINNEN!! Met verrassende prijzen en kortingen die kunnen oplo pen tot wel Bezoek deze week onze showroom en profiteer volop tij dens onze grandioze heropening! TAPIJTCENTRUMI NEDERLAND VENRAY Julianasingel 7 12.00-17.00 IS-* ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- ticisrt it.... Raadhuisstraat 38 5801 m vanray o, Teletoon Q47B.556H7 SSANG YONG 4 WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO NIKIAYE- ENGÉBRI IKTK AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REP.-IR.AT1E j5-\ Officieel Servicedealer GEZELLEN BAAN 8 5S1J EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 047S-54J876 K-nrair YAKGARAGK iGOMMANSi:NDt:\vn .NL Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWTT A' L Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings vraagstukken .-fejö-ift. ft. sown*. rühl haegens molenaar mamem Noorderho! 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-maU: mfo@rha.nl internet www.rha.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1