Polikliniek voor 'draaideurpatiënten' Heilig Hart heeft zijn handen terug A.s.; Mcirinique Zondag mocJe aznerunn iPkni# Tb@dl®ii Waals schenkt wedstrijdbal JPS ESPRIT Mexx petters A. Gemeente op internet Swolgen pakt periodetitel 4 Joetere Wereldwijd Modezondag koopzondag Horst Mooi de Mooiste Mode PEEL EN MAAS En verder: WOON WIN EEN BADKAMER ongen dé specialist oor tegels, sanitair en ^venray IMLJ OPEN Goed geïnformeerd Dat was vroeger wel anders Initiatief de Rooyse Wissel en Vincent van Gogh Instituut Honderdvierentwintigste jaargang - week 12 - donderdag 20 maart 2003 EN MAAS prendykleding voor dames en heren lannen: Dames: - Scotch Soda - Mexx - Take Two lEsprit - Levi's - Esprit - Vero Moda I's Oliver - Indian Rose L' !llen|Grotestraat 33 5801 BE Venray 0478-586386 TBS-kliniek de Rooyse Wissel start samen met de Forensisch Psychiatrische Afdeling van het Vincent van Gogh Instituut (VvGI), GGZ Eindhoven en Reclassering Nederland een forensisch psy chiatrische polikliniek voor de regio Noord- en Midden- Limburg. Met de komst van deze polikliniek ontstaat een dekkend forensisch circuit in zuidoost Nederland. Ver- wijzers kunnen hun cliënten voortaan op één plaats aan melden, waarschijnlijk in Venlo. Daar wordt dan de hulpvraag geanalyseerd en wordt zorg op maat geboden. Cliënten met een juridische titel kunnen vanaf dat moment in hun eigen omge ving poliklinisch behandeld worden. Tot nu toe was er in de regio Noord- en Midden-Limburg geen forensische polikliniek. Daardoor vond de poliklinische behande ling plaats buiten de regio 1 met als gevolg een onwenselijk grote reisafstand- of deze behandeling werd niet opgelegd. Veroordeelden werden opgeslo ten in 'gewone' gevangenissen, wat voor henzelf en de andere gestraften geen optimale situatie was. Verder kregen cliënten ande re programma's aangeboden. Daarbij was samenwerking tussen verschillende hulpinstanties niet altijd even goed georganiseerd en waren programma's niet voldoen de op elkaar afgestemd. Een aan tal mogelijke cliënten bleef zo 'zweven'. Door de jaren heen worden ze tot 'draaideurpatiën ten'. Zonder langdurig resultaat gaan de cliënten van hulpverle ning naar hulpverlener, vaak onderbroken door periodes van detenties. Reden genoeg voor de partijen om zo snel mogelijk te beginnen met een forensisch psy chiatrische polikliniek in de regio Noord- en Midden-Limburg. VEROORDELING Een behandeling via een polikli niek begint met een veroordeling met een bijzondere voorwaarde. De cliënt wordt, bijvoorbeeld door de reclassering, doorverwe zen naar een forensisch psychia trische polikliniek en is verplicht een behandeling te ondergaan. In de intake wordt duidelijk hoe de motivatie is van de cliënt. Vaak heeft die al veel verschillende hulpverlening 'ondergaan' en is zijn vertrouwen minimaal. Een groot deel van de therapie zal dan ook gericht zijn op het wegwer ken van contra-indicaties. De cliënt moet vertrouwen krijgen in de behandeling en zijn therapeut. Daarbij moet er een bepaald behandelperspectief zijn en mag bijvoorbeeld een verslaving niet te zeer belemmeren. Het totale traject kan twee tot drie jaar duren. Er zijn hierbij, net als bij een gewone polikliniek, allerlei verschillende therapievormen denkbaar. NAZORG De forensische polikliniek is er voor cliënten met psychiatrische of ernstige psychosociale proble matiek die als gevolg van hun geestestoestand een misdrijf heb ben begaan. Het zijn meestal man nen, minstens achttien jaar. Vaak vielen ze eerder steeds tussen de wal en het schip van de zorg: 'draaideurpatiënten' die moeilijk te vatten zijn in het 'normale regi me' van de zorg. Mensen die een zodanige problematiek hebben, dat het beheersbaar houden van bepaalde problemen het hoogst haalbare lijkt. De cliënten zijn ver oordeeld, maar hen is geen TBS opgelegd. Hun behandeling kan een onderdeel zijn van een voor waardelijk opgelegde straf. Ook kan het zijn dat de behandeling in een polikliniek onderdeel is van nazorg, van resocialisatie na een TBS-periode. De deelnemende partijen heb ben een intentieovereerikomst getekend en op dit moment wordt de start van de forensisch psychiatrische polikliniek voorbe reid. "UW VOORKEUR GAAT UIT NAAR NIEUW?" De Hypotheekshop, Patersstraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. wvww.hypotheekshop.nl wijd zit iedereen iteel in spanning In zat men maandag in span lat men werelwijd ging. jk is het er dan toch van Venray (de gemeente) :h op het internet genes- reliswaar met een valse ir de site is nu toch te ;en. Je moet echter wel lale pc hebben. Ik wil ;eren maar op mijn Mac toch rare dingen met site. Het kost echt moeite om site door te snuffelen. Als je het hoofdmenu ergens ingaat, tdwijnt dat hoofdmenu en ben ween gebonden aan een sub- au. Jammer want dat maakt site niet overzichtelijk. De icente heeft verder een scala producten en diensten. Een kraachine moet deze diensten lodere zaken op eenvoudige «toonbaar maken. Ook daar e gemeente helaas niet hele- «I in geslaagd. Wanneer ik bij- rieeld bouwvergunning inty- krijg ik twee diensten te zien tr ik niets mee kan en pas wnaal onderaan bij overige ina's verschijnt de gevraagde ^Vergunning. Niet echt isch. Hetzelfde geldt eigenlijk thé zoeken van diensten via ibet. Zoek ik bij B naar dan je bouwvergunning ver- chicn, of iets met belasting of zwaar en beroep. Niets daar- wel een interessant onder- rp over 'bewijs van in leven Zolang mijn vingers nog :r het toetsenbord rammelen dat voor mij bewijs genoeg. ik wil aangeven is dat het goede zaak is dat de gemeen- Venray op het net te vinden is, Kr dat er nog een lange weg te n is, wil de site als een vol- afdig informatiemiddel kun- 'functioneren. Verder is een ere visualisering op zijn Jls. Laat meer fotomateriaal i zodat de bezoeker een fde indruk krijgen van Venray. www.venray.nl moet tttlijk uitgroeien tot de rcldwijde voordeur van héél stray Christ Het Heilig Hart beeld in het Mgr. Wijnhovenpark in Venray heeft zijn handen terug. Al meer dan zeven jaren waren de handen van het beeld, dat al vanaf 1934 in het park staat, kapot. Het beeld is gerestaureerd door de dames Jeanny Hijl en Ger de Koster (zie foto) van atelier Hijko in Venray. Zij waren al eerder verantwoordelijk voor prestigieuze res tauratie-objecten zoals de zeven reliefs in de kloostergang van Beukenrode, het St. Odabeeld in het Odapark en het Henseniusbeeld op het Henseniusplein. Woensdag wer den de handen weer aan het beeld bevestigd. 12.00 tot 17.00 uur mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen St. Lambertusplein 12 -Horst tel. 077 3986464 Burgemeester Waals schenkt zondag de wedstrijdbal voor het voet balduel Merselo tegen Resia. Hij komt daarvoor persoonlijk naar sport park De Vloet. Dat beloofde Waals dinsdagavond tijdens het collegebe- zoek aan Merselo. In de rondvraag merkte Herman Zegers op dat het college maar weinig toezeggingen voor Merselo had gedaan. Hij vond dat de burgemeester dan maar een wedstrijdbal moest schenken aan de voetbalclub. "Dat is goed", reageerde Waals direct. "Zeg maar wan neer u thuis speelt." Herman Zegers antwoordde dat Merselo komen de zondag om half drie tegen de koploper voetbalt. "Om twee uur ben ik hier met de bal", beloofde Waals. een abonnement waard WIJ KEUREN ALTUD GOED -VERKOOPMEI WE-EN (.HIK! ik FE .u los -VAKKUNDIG ONDFRJIOI I) EN REPARATIE Officieel Scrvïcedcaler GEZEI.LENBAA.N X 5613 KA YSSKLS1EYN TEL: (M78-541945 FAX: 0478-541876 F null: VAKGARACBaCOMMANSENDEWTTM Internetst!*: MWYV.GOMMANSFNDEWIT.NL Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 13 Sport 18-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 Theater op bezoek in asteria venray U bent van harte welkom voor een gezellige avond met zang en dans door een professioneel theatergezelschap, zij sen eren U een heerlijk verrassingsdiner ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray Inl. en reseveringen: Tel. 0478-511466 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en Iaat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 ivww.rongenvof.nl ZONDER AUTORIJBEWUS Reeds vanaf 8.258,- (/sin Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor ai uw automatiserings vraagstukken Tempo-team Werknet zoekt op korte termijn voor Inalfa Venray onderstaande medewerkers: - piontagemedewerkers (2 ploegendienst) met montage-ervaring - bandleiders (2/3 ploegendienst) MTS, leidinggevende ervaring - metaalbewerkers (3 ploegendienst) LTS en/of metaalervaring - operators automaten persen (2/3 ploegendienst) met relevante werkervaring Al deze banen zijn voor langere tijd. Schrijf je snel in bij of bel: Tempo-team Werknet Schoutenstraatje 4 5801 BS Venray 0478-541888 men MEN 10°/o □eze week OPEIMINGSKORTING casual wear for man bleek S2, venray Diqcion Autcrdtsanrq NoordertofSVOTjy r(M78)511t!lf(Ont)5U3l1 iww.iüqnw.rl-ireiêiJifto(i.ii! 'iMeer BrteSj. ttns mdjcctfvc «f-gjv? 00 welkt mj^éloèacstiikgTtr.' met vestigingen in Venray, Nuenen en

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1