©rden CDA grote winnaar provinciale verkiezingen I Met z'n allen naar de veiling Permanente bewoning ter discussie JDS GROOT B.V. LEE €50: Benefietconcert voor Lyvania Wanssum wint degradatieduel En verder: IN THE AIR!! Tl O foetere WATSAVOND PEEL EN MAAS OV°EoS^ WOON <6 WIN EEN BADKAMER ngen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! ONTWERP UW EIGEN BADKAMER van II t/m 22 maart Bouw - Tegels Sanitair SPIJKERBROEKEN! U_J sjpojjimffim m Qym Overloon Honderdvierentwintigste jaargang - week 11 - donderdag 13 maart 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 1 1-12 Kunst Cultuur 17 Sport v.a. 13 Gemeentelijke mededelingen 32 Kerkelijke diensten 34 voorjaar is begonnen bij Berden Mode! |m gezellig langs en ontdek alle nieuwe idetrends van de betere merken voor mes, heren en kinderen. testraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Het CDA is de grote win naar van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Venray. De partij van lijsttrekker Jan Peter Balkenende behaalde in Venray 6618 stemmen, meer dan de helft (50,3%) van het totaal aantal geldige stemmen dat dinsdag werd uitgebracht. Ook de PvdA won, net als de Socialistische Partij (SP), die van de kleinere partijen als enige winst wist te boeken in vergelijking met de provincia le verkiezingen in 1999- Verliezers zijn de Partij Nieuw Limburg (PNL) en in mindere mate WD, Groen Links en D66. Het opkomstpercentage in Venray was 45,93%, een lichte stijging ten opzichte van 1999 toen 43,7% van de kiesgerechtig den de gang naar de stembus maakte. De uitslag in Venray komt in grote mate overeen met het landelijk beeld van de Tweede- Kamerverkiezingen in januari, toen CDA en PvdA ook als win naars uit de bus kwamen en de WD verloor. In vergelijking met de Provinciale Statenverkiezingen in 1999 kreeg het CDA in de gemeente Venray 1386 stemmen meer, van 5232 stemmen (43,2%) in 1999 naar 6618 (50,3%) in Aantal stemmen per partij in Venray en Meerlo-Wanssum Partij Venray Percentage Meerlo-Wanssum Percentage CDA 6618 50,30% 1671 56,10 WD 1842 14,00% 381 12,80% PvdA 2471 18,78% 500 16,80% Partij Nieuw Limburg 197 1,50% 17 0,60% Groenlinks 449 3,41% 136 4,60% D66 600 4,56% 82 2,80% SP 740 5,62% 126 4,20% Lijst Pim Fortuyn 241 1,83% 63 2,10% 2003. De Partij van de Arbeid ging van 1677 stemmen (13,9%) in 1999 naar 2471 stemmen (18,8%) nu. De Partij Nieuw Limburg behaalde fors minder stemmen in Venray, van 894 (7,4%) naar 197 (1,5%). Ook de WD verloor, net als bij de Tweede- Kamerverkiezingen, in de gemeente Venray. De liberalen wisten dinsdag 1842 stemmen (14%) te bemachtigen, in 1999 waren dat er nog 2158 (17,8%). Ook Groen Links deed het niet al te best. De partij van lijsttrekker Femke Halsema behaalde in Venray 449 stemmen (3,4%), in 1999 spraken nog 675 mensen (5,6%) hun vertrouwen uit in Groen Links. Ook D66 leed verlies want de democraten gingen van 814 stem men (6,7%) in 1999 naar 600 stemmen (4,6%) nu. De Lijst Pim Fortuvn, die in 1999 niet deelnam aan de Provinciale Verkiezingen, behaalde in Venray 241 stemmen (1,8%). De Socialistische Partij van Jan Marijnissen boekte in Venray, net als bij de Tweede- Kamerverkiezingen, als enige van de kleinere partijen winst. Bij de vorige provinciale verkiezingen behaalde de SP 347 stemmen (2,9%), tegen 740 stemmen (5,6%) nu. Traditiegetrouw deed het CDA het weer goed in de kerkdorpen van Venray. Van de 4685 gerech tigde stemmen in de tien kerkdor pen gingen er in de dorpen Oostrum, Oirlo, Castenray, Veulen, Leunen, Heide, Ysselstevn, Merselo, Vredepeel en Smakt liefst 3324 (70.95%) naar de partij van lijstrekker Jan- Peter Balkenende. Een winst ook in vergelijking met de landelijke verkiezingen in januari, toen het CDA in de kerkdorpen uitkwam op 61.55%. De PvdA behaalde in de kerkdorpen 464 stemmen (9-9%), bij de landelijke verkiezin gen in januari was dat nog 13,45%. GROENE GEMEENTE Dat de gemeente Meerlo- Wanssum een CDA bolwerk is en blijft, bleek ook-dinsdag weer bij de Provinciale Statenverkie zingen. Want liefst 1671 mensen, 56,1% van de kiesgerechtigden, spraken hun vertrouwen uit in de partij, tegen 1323 (48,4%) in 1999. De Partij van de Arbeid won ook in Meerlo-Wanssum. In 1999 gaven 405 mensen (14,8%) hun stem aan de partij van lijst trekker Wouter Bos, dinsdag waren dat er precies vijfhonderd (16,8%). De WD ging van 485 stemmen (17,7%) in 1999 naar 381 (12,8%) in 2003, de PNL van 37 stemmen (1,4%) in 1999 naar 17 (0.6%) en Groen Links van 257 stemmen Niks t niet mee om na een rezigheid weer de pen [ken en een aardig item column te verzinnen. De nd is al voorbij, ik heb nik gehoord over (plas- tzen en het weer was slecht. Daar valt dus fgover te venellen. Ook aan Sluisstraat is het rustig, 6, daar lagen de activiteiten Jfige week ook voor een I gedeelte stil. En over de jngen hoeven we ons in tyook niet druk te maken. Ide helft ging wel.... Het lint is dat het er meer fn als vier jaar geleden en de rtse spiraal van de pro- Ie verkiezingen is doorbro- I En enkele Venraynaren En de komende vier jaar ons vvoordigen in it. lijkt er dus op dat er niks Se hand is in Venray. Toch is zo. Met de dreigende in' Irak zijn wij als aynaren daar zeer nauw bij tten e start van een Jiatiecentrum in de biblio- 'is daarom een goede zet. Kntrum zal, zeker wanneer panning stijgt, invulling in aan een behoefte onder de «yse mensen. Onder die En, waarvan gezinsleden Turkije zijn gegaan ter ïerming van de lokale bevol- maar ook onder die men- die daar familie- hebben En. Voor hen breken span- c tijden aan. Daarom is het dat de gemeente het initia- 'ceft genomen om dit cen- te realiseren. Maar het zou Ezijn, als de problemen met diplomatiek opgelost zou- TOrden. Christ 0485-57 12 44 Ww.jettenautoverhuur.nl Cafe-Zaal 't 1/eulc zaterdag 26 april diner in stijl met optredens van: Ldiverse nationale m Wbuutterèedners f theater Inclusief onbeperkt drinken tot 01.00 uur!! €45.- p.p. tin formatie: 0478-581928 ikr' Zaterdag 15-maart is het weer zover. De Lionsclub Venray houdt weer haar jaarlijkse goederenveiling. Ook dit jaar is de Venrayse serviceclub erin geslaagd om ruim 350 kwa litatief zeer hoogwaardige kavels voor u te verzamelen. Onder leiding van veilingmeester Kroes zullen deze goederen vanaf 18.00 uur geveild gaan worden. U kunt echter al vanaf 16.00 uur in het Raayland College (gebouw C) terecht om de goederen te bezichtigen of om op de platen- en boekenmarkt rond te neuzen, en natuurlijk te kopen. Elders in dit blad treft u alle informatie aan die u dient te weten omtrent deze veiling. Waterwoningen De Witte Vennen te koop aangeboden als hoofdverblijf Volgens het CDA worden op park De Witte Vennen in Oostrum vakantiewoningen illegaal gebruikt als hoofdver blijf. Jan Classens stelde dit maandag aan de orde in de commissie Stedelijk Beheer. Het CDA werd erop geatten deerd door een advertentie in de Woonkrant. Daarin bood een makelaar een luxe villa (waterwo ning) op De Witte Vennen te koop aan voor 204.500 euro. Vooral de laatste zin uit de adver tentie inschrijving in de gemeen te als hoofdverblijf is mogelijk. Inruil eigen woning bespreek baar', viel verkeerd bij Classens. Vooral omdat het CDA onlangs bij de bouwvergunning voor nieuwe vakantiewoningen op De Witte Vennen erop gewezen had dat het toegestane volume overschre den werd. "Wij hebben toen onze zorgen uitgesproken over mogelij ke permanenete bewoning.. Vanuit het college is aangegeven dat dit niet aan de orde was", aldus commissielid Classens. Wethouder Driessen (CDA) zei ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- 5801 MA Venray Telefoon 0478-556117 op de hoogte te zijn van cle adver tentie. "Wij hebben dit ook gecon stateerd. Maar het is absoluut niet zo dat wij deze woningen erken nen als hoofdverblijf. Alhoewel uit de advertentie kan worden opgemaakt dat wij permanente bewoning zouden gedogen. De advertentie is daarom misleidend en we zullen de betreffende makelaar daarop aanspreken." De recreatiewoningen op park De Witte Vennen hebben geen eigen huisnummer. In de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staat alleen het recreatie park geregistreerd op het adres Sparrendreef 12. Volgens Driessen staan momenteel 118 personen als inwoner ingeschre ven op dit adres. Het is nog ondui delijk hoeveel hiervan permanen te bewoners zijn. Venraynaren die tijdelijke woonruimte zoeken maken ook regelmatig gebruik van de vakantiewoningen. De wethouder verklaarde dat de gemeente wettelijk verplicht is om bewoners die zich melden in te schrijven in het bevolkingsre gister. Driessen erkende dat de gemeente Venray tot nu toe wei nig aandacht heeft besteed aan illegale permanente bewoning. "Het is ook geen specifiek Venrays probleem. Het doet zich veel voor in de Veluwe en in Brabant en Limburg. Maar we gaan hier binnenkort handhavend tegen optreden. Dit wordt ver volgd", beloofde Driessen. niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur Chrysler Jeep Dodge -VRRKOOP NIEUW li- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Scrviccdcaler YSSBLSTKYN FAX: 0478-541876 PC0MMANSENDEWIT.NL WWW .GOMMAN'SEN DEW1 T.NL Theater op bezoek in Asteria Venray 2f9M^aoo°3 \m \~J MEI 2003 4 JUNI 2003 I OOK -SCHIKT! D1NNERSHONM arrangemen INCLUSIEF U bent van harte welkom voor een gezellige avond met zong en dans door een professioneel theatergezelschap, zij serveren U een heerlijk verrassingsdiner ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray Inl. en reseveringen: Tel. 0478-511466 (9,4%) vier jaar geleden naar 136 stemmen (4,6%) nu. D66 en de SP daarentegen won nen in de gemeente Meerlo- Wanssum. De democraten bescheiden, de SP flink. D66 kreeg dinsdag 82 stemmen (2,8%), vier jaar geleden waren dat er 75 (2,7%). De SP wist 126 stemmen (4,2%) te bemachtigen, tegen 45 stemmen (1,6%) in 1999. In de gemeente Meerlo-Wanssum bracht iets meer dan de helft van de mensen hun stem uit (51,5%), in 1999 was het opkomstpercen tage voor de Provinciale- Statenverkiezingen in deze gemeente 48.96%. In de provincie Limburg behaal de het CDA 42,6% van de stem men en stijgt daarmee van 23 naar 29 zetels. Het PvdA groeit van 10 naar 14 zetels en de WD verliest drie zetels, van 12 naar 9. De Partij Nieuw Limburg zakte van 6 naar 2 zetels en is daarmee de grote verliezer van deze Provinciale-Statenverkiezingen in Limburg. De uitslag bevestigt de trend van de Tweede-Kamerver kiezingen in januari, toen CDA eri PvdA ook al als winnaars uit de bus kwamen en de WD verloor. In Limburg was de opkomst met 44,6% bijna even laag als in 1999 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 «j&i fc www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken >Nt*CE^is^ In onze showroom kunt u de nieuwste collecties tegels, sanitair en stoom cabines bewonderen. Tijdens deze dagen ontwerpen wij vrijblijvend samen met.u uw nieuwe badkamer in 3-D en in kleur. Vergeet niet de maten van de ruimte mee te nemen! TIP: gelieve een telefonische afspraak te maken i.v.m. grote belangstelling. órroots ót ufee- eu. tut/o e>rü*. a Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 www.degroot-stevensbeek.nl BEKENDE MERKEN BIJ ONS ALTIJD GOEDKOPER! v.A.^a^tr VÓÓR DE WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, 0478-649166

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1