erden Spannende tijden voor pluimveehouders Rooj op stelten voorjaarsmode -IDS COUNT sport Martijn Magermans naar EK Bowlen l'IJJJimi-Ujl1"1 En verder: Intervieuw wielrenner Norbert Poels looienmarkt 5801 MA Venray NEDERLAND m kiezen steeds bedrijven deze adviseurs? WOON WIN EEN BADKAMER ngen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Honderdvierentwintigste jaargang - week 10 - donderdag 6 maart 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 15 Sport 18-19 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 itestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 PEEL EN MAAS een abonnement waard CD edrijfsautomatisering b.v. Pr. Bernhardstraat 15 5802 BL Venray tel. 0478-585457 mail: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw lutomatiserings- vraagstuhken tsr»A AT 76^ MEGA- VENLO Kom snuffelen op de grootste en Sez?c:0OOm; Sttoienmarktmet5000m gebmiktespuUenl De pluimveehouders in de regio volgen de ontwikkelin gen rond Barneveld op de voet. Zij hopen vurig gevrij waard te blijven van de vogel pest. "Want het is een catastro fe als het hier uitbreekt", zegt Piet Classens uit Oirlo. Venray is met ruim 3,3 miljoen kip pen de kippenrijkste gemeen te van Nederland. In deze regio zitten vooral de grote bedrijven. Zoals het pluim- veebedrijf van Noud Janssen in Meerlo. "Het is inderdaad een spannende tijd. Iedere dag opnieuw. Al vanaf vrijdagavond half acht toen ik voor het eerst hoorde dat er vogelpest was uit gebroken." Janssen is ook bestuurslid van de vakgroep pluimvee van de LLTB. Hij heeft goede hoop dat Noord-Limburg de vogelpest buiten de deur kan houden. "Deze regio is ook niet te vergelijken met Barneveld. Hier lopen veel minder kippen buiten en de bedrijven liggen meer ver spreid. De pluimveehouders heb ben de laatste jaren flink geinves- teerd op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. Die investe ringen moeten nu hun vruchten gaan afwerpen." De consumptie-eieren kunnen nog gewoon bij de bedrijven wor den opgehaald. Tenminste als het pakstation buiten een straal van tien kilometer van de virushaard ligt. Problemen doen zich voor bij broedeieren en mest. Ook jonge hennen kunnen niet geleverd worden en de kippen kunnen momenteel niet naar de slachterij en. Volgens Janssen is dat in deze periode voor Pasen niet zo'n urgent probleem. Tien jaar geleden werd deze regio getroffen door de pseudo- vogelpest De klassieke vogelpest, die nu in de Gelderse vallei is uit gebroken. kwam hier in de jaren zestig voor het laatst voor. "Tien jaar geleden werden de kippen wel ziek en leverden minder pro ductie maar ze kwamen er weer vanzelf bovenop", weet Oirlonaar Piet Classens nog. "Mijn vader heeft met zijn bedrijf begin jaren zestig vogelpest meegemaakt. Als dat nu weer gebeurt dan is het raak en valt alles om. Dat wordt een echte catastrofe." De pluimveehouders nemen zoveel mogelijk maatregelen om het virus buiten de deur te hou den. De deuren van de stallen gaan op slot. vrachtwagens wor den ontsmet en mensen die bij de kippen komen moeten eerst door een hygiënesluis. "Maar als ik buiten de vogels zie vliegen, daar kan ik niet bij. Daar baat geen ontsmetten aan", zegt Classens die de vrije uitloop van kippen ter discussie stelt. "Het is echt absurd dat er kippen buiten lopen. Dat is steeds een bron van problemen. Daardoor gaat het fout." De Oirlonaar weet dat er in deze regio bedrijven extra gescreend zijn omdat ze onlangs nog contact hebben gehad met bedrijven uit het besmette gebied. Volgens hem is dit niet meer dan een voor zorgsmaatregel- Ondanks alle zorgen heeft Classens gewoon carnaval gevierd. "Dat moest ook wel want een vriend van mij was prins in Oirlo." Ook Frans Claessens uit Ysselsteyn liet het feest niet schie ten. Hij heeft niet de indruk dat zijn dorp dit jaar minder uitbun dig carnaval heeft gevierd. "Je kunt wel thuis blijven kniezen maar dat schiet ook niet op. De mensen spreken je er wel op aan maar ik heb geprobeerd er zo min mogelijk aan te denken en over te praten. Ik leef ieder jaar naar car naval toe en heb dinsdag ook gewoon aan de optocht mee gedaan. Alléén het schminken van een groep van vijftig mensen is ditmaal niet hier aan huis gebeurd." VOGELPOEP Claessens noemt de toestand 'zorgelijk'. "Want de belangen zijn groot. Het virus kan uit een onverwachte hoek komen. Kijk maar eens hoeveel gevogelte erop de velden zit. In het voorjaar komt ook de trek vanuit het zui den opgang. En ik kan hier buiten zo door vogelpoep lopen. Daarom in het ontsmetten heel belang rijk." De pluimveebedrijven kun nen hun mest momenteel niet kwijt. Dat levert problemen op' indien er geen mestloods is en de kippenmest in de open lucht moet worden opgeslagen. "Ik sla de mest achter de stal op op een verharde plaats. Dat moet ook niet te lang duren want de berg neemt snel met tonnen toe." De pluimveehouders zijn tevre den over de aanpak door de over heid van de besmette bedrijven. Frans Claessens, hij is secretaris van de NOP, vindt dat de ruimin gen sneller moeten gebeuren. De Ysselsteyner doet een oproep aan alle 'hobby pluimvee houders' om hun dieren, ook de duiven, binnen te houden. "Straks barst weer de discussie los over het buiten houden van pluimvee. De intensieve veehou derij holt van incident naar inci dent. BSE, varkenspest, mond- en klauwzeer, dioxine en nu vogel pest. Daar word je niet vrolijk van. Maar ik wil het ook niet dra matiseren. Voor de mensen in het getrof fen gebied is het nu het allererg ste. We kunnen alleen maar hopen dat het zo snel mogelijk voorbij is." Voor een reactie van de gemeente zie pagina 3: Venray in angst voor vogelpest. Hossen, springen en zingen: de vastelaovend zette ook de gemeente Venray de afgelopen vier dagen duchtig op stelten. De ware carnavalsvierder kon ook dit jaar weer genieten van prachtige (kinder)optochten, ludieke acts, mooie boerenbruidsparen en had vooral veel lol en plezier, onder het genot van één glaasje (of meer dere glaasjes) bier. Woensdag: de roes is (helaas) voorbij, we keren langzaam weer terug naar de realiteit van alledag. In deze Peel en Maas kunt u nog even nagenieten van vier dolle dagen in de gemeenten Venray en Meerlo-Wanssum. Tientallen foto's van carnavaleske figuren en kleurrijke groepen passeren in deze uitgave de revue. Veel plezier!! Ontvangst, cüner, receptie en feestavond; j allemaal onder een dak. En....de huwelijksnacht I in een superromnniische bruidssuite krijg je er I gratis bij! Natuurlijk alles voor heel aamrekkelij- f ke prijzen Meer weten? Bel voor een informatie- I jiakket (of een vrijblijvende afspraak), j Hotel Asteria Venray, Maashcscweg 80a Venray Tel 0478-511466 SSANG YONG 4 WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO BUWK- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer CEZELI.ENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL. 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: YAKGARAGF'ÏGOMMANSENDEYVIT-NI Internetsite: WWW.GO.MMANSENDEWnM. ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- lichn Raadhuisstraat 38 Telefoon0478-556117 Bezoek deze week onze showroom en profiteer volop tij dens onze grandioze heropening! TAPIJTCENTRUM VENRAY Julianasingel 7 a 'Administratie Belastingconsulenten "Specialist voor het midden- en kleinbedrijf" VENRAY Eindstraat 30 5801 CR Venray Tel. 0478-550860 HELMOND Steenovenweg 3 5708 HN Helmond Tel. 0492-789930 info@2count.nl Wij zijn op zoek naar Metaalbewerkers Voor een groot internationaal bedrijf in de omgeving van Venray. Ben jij in het bezit van een LTS diploma of heb je ruime ervaring in metaaltechniek? Bereid om in 2 of 3 ploegendienst te werken Reageer snel en ga morgen nog aan de slag. Tempo-team Werknet Schoutenstraatje 4 5801 BS Venray 0478-541888 "U WILT DE MOGELIJKHEDEN GRAAG OP EEN RIJTJE" De Hypotheekshop, Patersstraat 3, Venray, (0478) 51 5$ www.hypotheekshop.nl Nuenen eó Boxmeer Rühl Haegens Molenaar Noorderhof 8. Postbus 68. S800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mail: info@rha.nl internet: www.rha.nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIIF RONGEN

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1