erden Plan kloosterachtig appartementengebouw in Merselo Militairen Groep Geleide Wapens naar Turkije Mehrabi's moeten huis uit 1Q01M in de graaf Twee winnnaars voorlees wedstrijd Negende zege op rij En verder: VASTELAOVESMONDAG EN DINSDAG ZIEN WEJ DICHT. VUR NEEJE ZOMMERKLIEËR KUNDE DORNAO WER TERECHT BEEJ: O d e andoetere /Jetten^ PEEL EN MAAS Meer klachten milieuoverlast PIELHAZEN ÏUFFET HïOp/p BOKSE DUUR? BEEJ ONS NIE! DOUBLE SIX34t5<r€24-50 sssfJF om mm® Vur enne goeje snelle hap, kunde mit vastelaovend wer nor Alaaf!!!!!!!!!!! WOON WIN EEN BADKAMER ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Aanleveren met carnaval Honderdvierentwintigste jaargang - week 9 - donderdag 27 februari 2003 L EN MAAS EZ Nieuws uit Meerlo-Wanssum 10 Kunst Cultuur 11 Sport 17-19 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 CD Grotestraat 23 - 5801 BE Venray Q Tel. 0478-581526 Wonen Venray wil op de plek van het jeugdhuis in Merselo zeven appartementen bouwen. Het oude vereni gingsgebouw, de vroegere basisschool, wordt straks ges loopt. Alleen het karakteristie ke Mariabeeld boven de ingang blijft behouden. Dit beeld krijgt een prominente plek in het nieuwe appartemen tencomplex dat een kloosterach tig uiterlijk krijgt. Het wordt ook iets groter dan het bestaande gebouw dat al een tijdje leegstaat omdat de verenigingen allemaal naar het nieuwe verenigingson derkomen D n Hoek zijn vertrok ken. Wonen Venray heeft overeen stemming bereikt met het kerkbe stuur die eigenaar is van het per ceel. Het is alleen de vraag wanneer de woningen - drie op de begane grond, drie op de eer ste verdieping en één apparte ment op de tweede verdieping - gebouwd kunnen worden. Door de cumulatie van stankcirkels is woningbouw in de dorpskern van Merselo momenteel uitgesloten. Toch werkt de woningstichting verder aan de plannen en heeft daarbij de dorpsraad ingescha keld. "Wonen Venray wil dat het voorstel breed wordt gedragen door het dorp", zei voorzitter Theo Zegers tijdens de dorpsraad vergadering. Bij het appartemen tencomplex moeten minimaal negen parkeerplaatsen komen wat ten koste gaat van het dorps- plein.Ook de jeu-de-boules baan moet verplaatst worden. De dorpsraad wil het plein meer open maken door enkele bomen te kappen die momenteel het zicht op de kerk wegnemen. De toekomst van de kiosk, die in slechte staat verkeert, is nog ongewis. Nu de muziekfeesten er niet meer worden gebouden wordt het nauwelijks nog gebruikt. Het dorp komt binnen kort voor de keuze te staan: opknappen of slopen. De Merselose dorpsraad hoopt CAR-CITY VENRAY Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl 'Oongeleuflek' igeleuflek' is een békende- van het duo -hlaope, ergens uit het van de provincie. Vele was deze kreet ook in Mok te beluisteren. De Heifcet kwam vorige week bij mij bovendrijven, naar aanlei- van de gemeentelijke plan- treS?.001 het woonzorgcomplex :o) in Ysselsteyn in gang iriijk is er begrip op te voor het oplossen van «aarheid in Ysselsteyn, de stroming van de woning- ;t en de financiële belangen de verkoper. Het zijn zelfs regende factoren. Maar mij niet zwaar genoeg, uners de problematiek van de ftaarheid en de woningdoor- ;hivt roming is niet nieuw. Al jaren innen de stankcirkels een pro- sm op de dorpen. En omdat nu een wetsvoorstel in de aak Ls waardoor stankcirkels op andere manier worden bere- nd. loopt de gemeente er maar j rast op vooruit. Maar was dat Ok al niet het geval in Merselo? erd er toen ook al niet gezegd «'er"een wetswijziging aan zat komen We zijn nu enkele n verder en het probleem ligt nog steeds. De (financiële) jen van Merselo zijn inmid- I» grotendeels bekend. Juist aarom vind ik het )ongeleuflek' dat het college dit sico wil nemen. Zeker gezien j i huidige financiële situatie van gemeente. Gaat het mis dan Dst dat weer zakken met geld. *at mij betreft was het college et echt Oetgeschlaope toen dit sluit genomen werd. Als ze ermee maar niet hun eigen Ky)ten ingooien.... Christ 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl «drijfsautomatisering b.v. Pr. Bernhardstraat 15 5802 BL Venray tel. 0478-585457 imail: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw \outomatiserings- vraagstukken ^ACETQ lu fl I 10 MIT DE CS f ^^VASTELAOVEND^S^V Z|EN WEJ ^ÏRAAT 76 Ruim tweehonderd Nederlandse militairen, voor het grootste deel afkomstig van de Groep Geleide Wapens in Vredepeel, zijn woensdagmorgen vertrokken naar Zuidoost- Turkije. Zij plaatsen daar de komende dagen patriots die het land moeten beschermen tegen mogelijke rake taan vallen door Irak. De antiraketsystemen moeten afgevuurde Iraakse scud-raketten onderscheppen. Vrijdag vertrekken nog eens honderd militairen van de Koninklijke Luchtmacht richting Turkije. De manschappen blijven in principe voor zes maanden. Het eerste vrachtschepen met materieel zijn inmiddels al aangekomen. De apparatuur moet nog wel honderden kilome ters vervoerd worden door bergachtig gebied. Zaterdag moet het afweergeschut gereed zijn. Bevelhebber luitenant-generaal D.L. Berlijn zwaaide woensdagmorgen een groot deel van de hoofdmacht van operatie Tulip Guardian uit. De militairen vertrokken onder grote belangstelling van de media van vliegbasis Eindhoven naar Turkije. Ze worden gestatio neerd op de vliegbases Diyarbakir en Batman in het zuidoosten van Turkije. De eenheden staan onder het bevel van luitenant-kolonel Abma. Uitspraak rechter verscheurt Afghaans gezin Het Afghaanse gezin Mehrabi moet van de recht bank in Roermond de woning aan de Stationsweg in Oostrum binnen drie dagen verlaten hebben. Het gezin is uitgeprocedeerd maar weiger de tot nu toe het pand te verla ten vanwege de ziekte van de vader. Het Centraal orgaan Opvang Azielzoekers (COA) spande de zaak aan om via een uitspraak van de rechter de familie te dwingen de woning te verlaten. Het COA werd woensdag door de recht bank in het gelijk gesteld. Het COA heeft de woning gehuurd en wil er namelijk ande re asielzoekers in onderbrengen. Het COA stelt dat het gezin ille gaal in Nederland verblijft en vindt het daarom onaanvaardbaar dat het nog steeds van de opvang gebruik maakt. Aan eerdere ver zoeken om het pand te verlaten werden door de uitgeprocedeer de familie geen gehoor gegeven. OPERATIE Vader Mehrabi is hartpatiënt en diabeet en wacht nog steeds op een operatie in Nederland. Op medische indicatie mogen vader en moeder Mehrabi definitief in Nederland blijven, samen met hun minderjarige zoon Fahrzad (13). De medicijnen die de vader nodig heeft, zijn in Afghanistan namelijk niet voorhanden. Alle overige acht gezinsleden moeten niet alleen de woning in Oostrum binnen drie dagen, maar ook Nederland binnen 28 dagen verla ten hebben. De elf leden tellende familie is de wanhoop'nabij. De klap is hard aangekomen en de familieleden weten zich met de hele situatie geen raad. Ook vrienden van de Mehrabi's houden hun hart vast. Zij beraden zich momenteel op de situatie en willen de media en politiek inschakelen omdat het hier volgens hen om een schrij nende situatie gaat. Ook willen ze bij de gemeente Venray aan de deur kloppen voor hulp. Tevens gaan ze minister Nawijn (Vreemdelingenbeleid, LPF) wederom verzoeken om aan alle familieleden een definitieve ver blijfsvergunning te geven, omdat ze helemaal in Nederland geïnte greerd zijn. TALIBAN Viereneenhalf jaar geleden ont vluchtte de familie haar vader land. In hun geboortestreek Herat heerste een burgeroorlog. Het gezin behoort tot de Sjiëten, een minderheidsgroepering van 3% in een overwegend islamitisch gebied. Vader Miermoededdien Mehrabi zat daar ruim een jaar in de gevangenis vanwege zijn democratische politieke stand punten. Gevangen gezet door het regime van de Taliban. Door een onderlinge gevangenenruil kwam hij weer op vrije voeten. Een zoon van de familie werd door het toenmalige bewind doodge schoten. Vervolgens werden ook de twee andere volwassen zoons met de dood bedreigd. Redenen genoeg voor de familie om te vluchten naar een veiliger oord. Zij verkochten al hun bezittingen en betaalden ruim 55.000 dollar voor hun overtocht naar het wes ten. De familie, eigenlijk drie gezin nen, bestaat uit de vader en moe der, rijf zonen, twee schoondoch ters en twee kleinkinderen van 4,5 en 1,5. De jongste is in Nederland geboren. De kleind ochter van 4,5 jaar gaat naar groep 4 van de Oostrumse basis school. e-mail: redactie@ vandenmunckhof.nl Het aantal klachten over milieuoverlast is in 2002 met bijna een kwart gestegen. Bij de gemeente Venray kwamen vorig jaar 81 meldingen bin nen. Een jaar eerder lag dat aantal nog op 66 en in het jaar 2000 waren er 63 klachtmel dingen. De sterkste stijging deed zich voor bij het afval waarover 33 meldingen binnenkwam. Dat waren er in 2001 nog slechts der tien. Bijna de helft (zestien keer) had het betrekking op agrarische bedrijven. Over één bedrijf werd zelfs vijf keer geklaagd. Ook de geluidsoverlast nam sterk toe, van tien naar achttien meldingen. Vijftien keer was een horecabedrijf de boosdoener. Twee cafés waren samen goed voor zeven geluidsklachten. Van bodem en stank werd min der hinder ondervonden. Dit aan tal daalde van dertig naar vijftien klachten. Vooral van het illegaal uitrijden en storten van mest door landbou wers werd veel minder melding gemaakt. met de herinrichting van het plein tevens iets aan de verkeersveilig heid te doen. Er zou een scherpe re bocht en een verkeersdrempel moeten komen op het Grootdorp bij de kerk Om de snelheid van de automobilisten in de dorps kern af te remmen. Tevens krijgt dan de kerk een ruimere ingang. Carnavalszondag en-maandag V Paleiseen onh 0IJS ^®azen heerlijke koude Smulbufkt J^g^chtenm erhfe mwarme voor grote ornpCarnavalss{ee^ kum rwerveren Hotel Asteria venray MAASHESEWEG 80A5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- UGfc* Wn m 45 km/u li, Raadhuisstraat38 5801 MA Venray Telefoon 0478-556117 SSANG YONG 4 WD Officieel Semcedcalcr GEZELI.FNBAAN 8 5813 E K YSSELSTEYN TEL: 0478 541945 FAX: 0478-541876 E-mail: VAKCARAGE flCOM MANSENDFXMT NL InlmwKlte: WWW.GOMMANSENDEWI T-NL VENRAY Julianasingel 7 KIENDERBOKSE Mit de carnaval zien weej gesloote, donderdag zien we dür wer WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 A E r K E F f E Stationsweg 1 0478 511 330 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 yvww.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN Peel en Maas zal tijdens de car- navalsweek normaal op donder dag verschijnen. Omdat ook onze mensen carnaval vieren, verzoe ken wij u om de redactionele bij dragen (sport- en verenigigings- nieuws, kerkelijke diensten etc.) aan te leveren voor vrijdag 28 februari 12.00 uur. Het email adres van de redactie is redac- tie@vandenmunckhof.nl Voor het aanleveren van adver tenties kunt u nog terecht tot zaterdag 1 maart 12.00 uur Aanleveren kan ook via de mail (advertentie@vandenmunckhof.nl)

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1