erden College zet bouw wozoco Ysselsteyn in gang Hommage aan een kunstenaar Gemeente wil af van bouwdaims Merselo Verzet tegen versnelde woningbouw JDS riNTERKOOPJES BV Cheque voor Volendam Prima prestatie op WK En verder: Op onze dames-, leren-, kinder- en ingerieafdeling zindt u de laatste >etere PEEL EN MAAS PIELHAZEN r Vkun ulZfenem- l|I TEGELS SANITAIR <5&l ongen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! jiïfêÊJom kiezen bedrijven WÊRWÈ belastingadviseurs? a. 1 I 1 Honderdvierentwintigste jaargang - week 8 - donderdag 20 februari 2003 EL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssuml 1,12 Kunst Cultuur 13 Sport 18-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 (D rotestraat 23 - 5801 BE Ven ray - Tel. 0478-581526 Wethouder Ruyten: "We beseffen dat we risico's lopen" Het college heeft de bouw van een woonzorgcomplex in Ysselsteyn in gang gezet. B en W willen niet langer wachten op de provincie en het rijk. Beide overheden hebben nog geen groen licht gegeven waardoor het gemeentebe stuur bewust een risico neemt. De bouw van het wozoco is al jarenlang een heet hangijzer in Ysselsteyn. Wonen Venray wil in het voormalige bedrijfspand van Keijsers-Manders, in het hartje van het dorp, 23 appartementen bouwen voor ouderen. Er is van uit de dorpsbewoners veel vraag naar deze woningen maar door cumulatie van hindercirkels ligt de dorpskern van Ysselsteyn hele maal op slot. Er is een landelijke wet in de maak die deze overlap ping van stankcirkels ongedaan maakt. Maar hét is nog onbekend wanneer deze wetswijziging een feit is. Voor de gemeente Venray zou het in één klap veel bouwpro- blemen in de tien kerkdorpen oplossen. Met het besluit het wozoco ambtelijk in gang te zetten loopt de gemeente Venray alvast voor uit op afschaffing van cumulatie, vertelt Frits Ruyten (fractie Van de Vorle), wethouder van Stedelijke Ontwikkeling. Hij noemt drie redenen. De leefbaar heid in Ysselsteyn, doorstroming op de woningmarkt, en de finan ciële belangen van Keijsers- Manders. Want zolang er niet gebouwd mag worden is het per ceel niet verkoopbaar aan de woningstichting. Tegelijkertijd wil Ruyten de lobby in Den Haag doorzetten. Hij hoopt dat minister Kamp van volkshuisvesting voor het wozoco spoedig een zogeheten ministerië le beschikking afgeeft. "Zoals dat destijds met een woonwijk vlakbij Schiphol gebeurd is. Daar mocht vanwege de geluidsoverlast ook niet gebouwd worden." Volgens Ruyten stelt de provin cie zich terughoudend op. "Maar ze begrijpen ons dilemma. We beseffen dat we risico's lopen. Maar we hebben alle voors en tegens afgewogen en we willen dat het wozoco er nu eindelijk komt. Het is nog geen gelopen race maar er zijn kleine openin gen en die willen we benutten. We hopen dat het ons lukt", aldus Ruyten die geen termijn durft te noemen waarin het wozoco daad werkelijk gebouwd wordt. In het gemeentehuis is de pro cedure in gang gezet om het wozoco in te passen in het bestemmingsplan Een vergelijking met het bouw- debacle van Merselo doemt op. Ook daar keurde de gemeente zonder medeweten van de provin cie bouwplannen goed terwijl het college ervan op de hoogte was dat de kavels in stankcirkels lagen. Ruyten, pas negen maan den in functie, zegt niet alle ins en outs van Merselo te kennen. "Maar het grote verschil is dat we het nu in alle openheid doen. Iedereen mag dit weten. Het is inderdaad een risicovol traject. Het gehele college neemt voor deze stap ook de volle verant woordelijkheid." De wethouder van Stedelijke Ontwikkeling zegt vooraf te gaan praten met de Boerenbond. "Want dit is een potentiële bezwaarmaker. De stankcirkel van het Landbouwbelang ligt er nu vlak langs. We willen een goede afstemming met hen", aldus Ruyten. Het wozoco kan uit breiding van de Boerenbond op de huidige plek in de weg staan. Pölieke rlijk (ijkt T Haöltere de erkenning te krijgen ludieke onderscheiding al verdient. Maandag werd inood namelijk voor de :r uitgereikt, Dit jaar was tékeutei de gelukkige'. De •laovesvereniging sjoe- saamelijk waf met de aan- n van de jeugdzlttlftg 1de en passant de nieu- Iprlns als adjudant en pjudant als jeugdprins.. blunders voor het win- f.van het 't Haöltere Pölieke ijk! tot teleurstelling van enke- :re serieuze kanshebbers, leest het goed, tot teleurstel- van.., Ik niet zozeer, want Ondergetekende werd geno teerd omdat ik mij met de niiiatie had bemoeid en de neentc Venrav een goede kan- vo r't Pölieke vond... gemeente Venray werd andagavond vertegen woor door wethouder Lei Ideas. Hij zag de humor van hele verhaal wel in en erken- achteraf dat de gemeente zich jaar inderdaad had ingespan- om 't Haöltere Pölieke te nachtigen. Omdat Lei zich Bdagmorgen niet piet lege iden in de collegevergadering burgemeester en wethou- rs wilde melden, tikte hij 's tnds nog een kopie van 't óltere Pölieke op de kop, armee hij dinsdagochtend getwijfeld trots de vergader- mte inliep. Ik had die bedruk- ?ezichten weieens willen zien |n bleek dat ze het echte óltere PÖLIeke weer niet had- i gewonnen... ien andere kandidaat was het 11 avland College, die school die rgeten was om twee gezakte dingen in te seinen en een looi die over een telefooncir- besehikt die bij het uitkomen de jeugdprins ('s avonds) 's dags al begon te Jopen... ook het Raayland kreeg 't óltere Pölieke niet. Loek de en van de directie van het Mand zat echter niet lang bij pakken neer. Hij zag het drukte gezicht van Lei Heidens overwon daarmee zijn eigen telling, k' Veen wist even later toch t Haöltere Pölieke van De izekeutel te bemachtigen, en dinsdagmiddag burgemees- en wethouders op werkbe- ■k waren op het Raayland 'Hege had hij voor Lei en co s toch nog een aangename ver ding in petto.... öat is humor, humor die past de vastelaovend Christ me keuren altijd goed tKKüOP MKLAVt- KN CEBKI IKI IC AUTO'S AWvUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer ffeUNHAAN S 5813 KA YSSKLSTEYN |-W8-54m;; FAX: 0478-54l87(, V OAKACJUiaJCJOMMANSHNDEWI l'.NI WVVVV.GOMMANSKNOEWl l'.NI. Vorige week vrijdag over leed op 56-jarige leeftijd de Venrayse kunstenaar Joop Wismans. Wismans was naast kunstenaar een van de grote initiators van het Odapark. Als hommage aan Joop Wismans worden thans in het Theehuis de meest recente en nog niet eerder geëxposeerde werken van hem tentoongesteld. Meer over Joop Wismans en zijn rol voor de kunst in Venray leest u op pagina 3. De afwikkeling van schade claims van de gedupeerde bouwers in Merselo verloopt traag. Met zes van de dertien gedupeerden is inmiddels overeenstemming bereikt. Dit kostte de gemeente 130.000 euro. Met de andere zeven kopers van bouwkavels zijn de onderhan delingen nog niet afgerond. Desondanks gaat de gemeente nu ook deze resterende claims uitbe talen om zo het renteverlies te beperken. Het gaat in totaal om 84.000 euro. Dit zijn voorlopige uitkeringen. Indien de onderhan delingen met de bouwers en hun adviseurs geen nieuwe feiten aan het licht brengen dan worden deze bedragen definitief, zo zegt de gemeente. Bij de rechtbank kan tegen de hoogte van de scha- deuitkeringen in beroep worden gegaan. Een onafhankelijke expert bepaalde de totale schade van het bouwdebacle op 214.000 euro. Terwijl de dertien Merselose bou wers samen 312.000 euro hadden geclaimd. Omdat de exploitatie van Merselo in 2002 is afgesloten komt het bedrag van 84.000 euro ten laste van de risicoreserve van het grondbedrijf. e-mail: redactie: redactie@vandenmunckhof.nl advertentie-afdeling: advertentie@vandenmunckhof,nl Hurks en gemeente willen De Korenmolen in één keer volbouwen In Leunen is veel weerstand tegen het plan van de gemeen te en projectontwikkelaar Hurks om fase twee en drie van nieuwbouwplan De Korenmolen in één keer uit te voeren. Dit betekent dat er 45 woningen, waarvan 41 door Hurks, in korte tijd gebouwd worden. De Leunse inwoners zien deze 'massale' woning bouw niet zitten. Ze vrezen dat daardoor teveel niet- Leunenaren de huizen gaan bewonen. De dorpsraad heeft per brief al bezwaar gemaakt tegen de afgifte van een bouwvergunning aan Hurks voor 41 woningen aan Pascherhof en Porterhof. Maandagavond tijdens de dorps raadvergadering kreeg wethouder Ruyten (fractie Van de Vorle) de wind van voren. Het dorp wil dat de nieuwbouw in De Korenmolen in Leunen-noord volgens de oor spronkelijke planning wordt uit gevoerd. De 18 woningen van fase twee zouden in 2004 gebouwd worden. En fase drie (27 woningen) stond gepland voor 2007. "De dorpsraad houdt zich vast aan de bouw van drie fases in tien jaar", zei voorzitter Wim Jenniskens. "Dat Hurks nu het hele plan in één keer wil vol bouwen is niet conform de afspraak." Niet alleen Hurks maar ook de gemeente ziet een versnel ling wel zitten. Het bouwplan in Leunen heeft veel extra kosten met zich meegebracht. Zoals het verleggen van het hoofdriool, het met zand ophogen van het plan gebied, het aanpakken van de wateroverlast die daardoor ont stond en onlangs werd nog 435.000 euro uitgetrokken om een perceel met een LPG-opslag- installatie te kopen van Lucassen. Dit vormde een obstakel voor de bouw van de laatste twee fasen. Lees verder op p. 3 "HEBT U NAAST DE LAAGSTE RENTE, NOG EEN ANDER VERZOEK?" De Hypotheekshop, aat 3, Venray, (0478) 51 57 55. Aww.hypotheekshop.nl Carnavalszondag en-maandag J Palas' een Zh Is "Pi®azen Vnet heerlijke koude Smu,buffe' >SerechteninechtnWarme Look voor grXtt"mava,ss^r! 1 11.50, Hotel asteria venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 'voorjaarssc bij Jon h oonmaakl van Erp MAGAZIJNLEEGVERKOOP Diverse tegels en sanitair Showroommodellen^,,.. Kortingen tot 50% Sj|jj Wij bestaan 40 jaar en u feest mee i Bij aankoop van een badkamer van min. 2500,- krijgt u een designradiator t.w.v. 380.- www.janvanerp.nl wpf-m PALLETVOORDEEL 'Oersterke tegels in 4tinten'Geschiktvoor intensief gebruik Vanaf 60 m' -JjLjfJffv; 35% korting^pj^nif: Den actie loopt tol 2S februari '03, dus wees er snel bij want 0p=0p JatfAX- VENRAY Keizersveld 57 tel. 0478-569355 maandag t/m zaterdag geopend, vrijdag koopavond TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN WOON WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 'V, j c wwiv.rongenvof.nl TEGELZE TT ERSBE DRIJF RONGEN Uw adres voor al uw Feesten. Bruiloften. Partijen. Vergaderingen, enz. Cafe-Zaal J iJeule Arrangementen all in vanaf €20.- p Ontvangst met vlaai 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid bujj'et "t raspaardje van de horeca tot ziens in 't Veule tel. 0478-581928 ZONDER AUTORIJBEWUS Reeds vanaf 8.258,- I/G/M 45 km/u Raadhuisstraat 38 itAfx 5g01 MA Venfay Telefoon0478-556117 Bedrijfsautomatisering b.v. Pr. Bernhardstraat 15 5802 BL Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings vraagstukken xt4CE^a Vcxiuiugcn in Va.'ray. -n t t bi rr'Ruhl Haegens Molenaar Noorderhof 8. Postbus 68. S800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mnll: info@rha.nl internet; www.rha.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1