'De gemeente heeft hier geen rechten meer' Het kleine Kabouterhuis Tv-opnames 'tussen kerk en kroeg' LUk™SenePen' IDS BRAM'S PARIS «25.- Stoomcabine testenP 1 0485 - 57 12 44 DE GROOT B.V. Mojje Mök Periodetitel voor Venray En verder: ere VENRAY Julianasingel 7 PIËLHAZEN iUFFET 1150 ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken.' Bouw Tegels -Sanitair BOUWVAKKERS OPGELET! Honderdvierentwintigste jaargang - week 7 - donderdag 13 februari 2003 EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssuml 1,12 Kunst Cultuur 13 Sport 18-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 Renovatie Dingus pas in september De gemeente denkt pas in september te kunnen starten met de verbouwing van Dingus tot een nieuw open jongerencentrum. De recht bank oordeelde dat uiterlijk op 28 februari, binnen drie maanden na het vonnis, met de renovatie moest zijn begon nen. Zo niet, dan mócht Dingus op kosten van de gemeente de verbouwing zelf ter hand nemen. Dingus-voorzitter Pieter Gijsbers zegt zich te houden aan de uitspraak van de kantonrech ter. "Want het gebouw had nu al in de steigers kunnen staan. De gemeente heeft opnieuw veel tijd gerekt. Pas sinds de vergadering van de bouwcommissie op 23 januari lijken we op één lijn te zit ten. Daarvoor verliep het stroef." Vanavond (donderdag) is er een ingelaste vergadering van de com missie Maatschappelijke Diensten, waarin Dingus het enige gespreksonderwerp is. De oppositiepartijen Samenwerking en WD hebben hiervoor het ini tiatief genomen. Zodat in de raadsvergadering van dinsdag 25 februari een aantal besluiten, die voortkomen uit de gerechtelijke uitspraak, kunnen worden beklonken. Zo zal de verbouw minstens het dubbele gaan kosten dan de 750.000 gulden die de raad er destijds voor heeft uitge trokken. Vanwege het uitblijven van achterstallig onderhoud is de kwaliteit van het gebouw achter uit gehold. Wellicht zullen alleen de buitenmuren en enkele monu mentale delen blijven staan. De rest van het gebouw valt onder de slopershamer. Voor de jeugd tot zestien jaar is geen plek in het nieuwe Dingus. Deze eis heeft de gemeente nu ook laten vallen. Het hoger beroep dat de gemeente heeft ingesteld, moet beëindigd worden en er dient een alternatie ve locatie gezocht te worden ten tijde van de verbouwing. Bovendien lean Dingus een scha declaim indienen omdat het gebouw al zoveel jaren niet meer exploitabel is door toedoen van de gemeente als verhuurder. Een berekening wordt momenteel opgesteld en zal over drie maan den bekend zijn. Gijsbers ver wacht dat de gemeente een reke ning van ongeveer 500.000 euro gepresenteerd krijgt. Daarop vooruitlopend eist Dingus alvast een voorschot van 60.000 euro. Wethouder Emonts (PvdA) weigert dit bedrag voorals nog beschikbaar te stellen. Voor Dingus is dit voorschot een hals zaak omdat het jongerencentrum zich steeds dieper in de schulden moet steken om het hoofd boven water te houden. Pieter Gijsbers zal daarom zelf dit voorstel doen aan de politiek. En hij verwacht dat de gemeenteraad op 25 febru ari met het voorschot zal instem men. "Ik heb de raad ér al vaker voor gewaarschuwd dat er een fikse schadevergoeding aankomt. Jaren geleden heb ik al ooit 500.000 gulden genoemd. Dat zijn nu dus euro's geworden. Het voorschot komt straks in minde ring op de eindafrekening." FAILLIET Gijsbers spreekt tegen dat Dingus failliet dreigt te gaan. "Nee, dat gaan we zeker niet. Maar er is wel zeer hoge nood. Afgelopen weekeinde was er weer hardcore impact. Dat geeft ons financieel gezien weer even wat lucht. Maar dit is slechts één van de zes muzikale doelgroepen die we kunnen bedienen." Tot 1995, toen de zaal nog gewoon open was, draaide Dingus onge veer 800.000 gulden omzet per jaar. Na de zaalsluiting viel dat terug naar jaarlijks 100.000 gul den. De Dingus-voorzitter vindt dat de gemeente nu alvast met 60.000 euro over de brug moet komen. "Want zij zijn wel de veroorzakers van alle ellende. Waardoor we al zeven jaar in een onexploitabel gebouw zitten zonder een enkele beroepskracht." Lees verder op p. 3 Freewheelend '«Ti ik vroeger voor het eerst soos kwam, heette het iw nog Free Wheelin. Sinds [naamswijziging van Dingus, 'e^° jtech ook al weer ruim twintig [geleden, is er van het frce- in' telen binnen de soos, weinig ïrover. De jongerenorganisa- was letterlijk met handen en eten gebonden aan de neente. En daar is de burger eindelijk ook niets wijzer van porden. fidden negentiger jaren barst- de bom binnen en buiten ere ogus. Eerst nog een bestuurs sis binnen de jongerenorgani- ie, daarna de confrontatie met gemeente Inzet gelden voor noodzakelijke onderhoud aan pand. In mijn tijd speelde dat Iter ook al. De soos had een nodig om een aantal zaken te bouwen en te onderhouden, mijn geheugen nog goed is die er na veel debatteren nog, maar ook toen was er een lange periode aan voor in. De geschiedenis heeft wat dat betreft herhaald, reledig zelfs, want destijds ':n ook niet alle aanpassin- gedaan worden omdat alles :r was geworden en werd dus lapwerk. Nu weer, want 340.000 euro die Dingus had om te verbouwen jkt thans veel te weinig te zijn. bouwkundige staat van het od is letterlijk achteruitgchold iar^wijlde kosten van verbouwen [laatste jaren alleen maar geste zijn. De gemeente had er stijds goed aan gedaan om zich *r te leggen bij de rechterlijke tspraak. Dan had Venray thans n prima jongerencentrum had, ren de bouwkosten tt zo hoog geweest, had de meente geen claim aan haar oek gekregen die ook nog eens chting half miljoen dreigt te an en last, but not least, had- Q diverse ambtenaren binnen gemeente hun energie in 'dere zaken kunnen steken aarmee de Venraynaar meer ;baat zou zijn geweest dan vijf V soebatten en aan het eind meer dim lege handen staan, te machtsstrijd heeft ons, alles ïalve freewheelend, miljoe- gekost en dat is jammer, zeer Christ )pE5B yww-jettenautoverhuur.nl l-CITY VENRAY feizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Nieuwe namen voor kindercentra SSK Het kleine Kabouterhuis is de nieuwe naam van de locatie Duimelot van de Stichting Samenwerkende Kinderop vang (SSK) op het Annaterrein in Venray. Woensdagmiddag onthulde wethouder Emonts in het bijzijn van directie, werknemers en kinderen op een ludieke manier de nieuwe naam voor het kinderdagver blijf. Maar niet alleen de locatie op het Annaterrein gaat voortaan met een andere naam door het leven. De locatie Duimelot aan de Plataanstraat heet voortaan De kleine Boomhui, Duimelot aan de Wilgenstraat De kleine Circustent, Kimee in Meerlo-Wanssum Het kleine Landhuis en De Knuffelbeer in Vierlingsbeek De kleine Vuurtoren. Ook de SSK-kin- derdagverblijven in Sint Anthonis, Boxmeer, Horst, Bergen, Gennep, Oploo, Sevenum, Wanroy en Venlo kregen nieuwe namen die allemaal beginnen met De klei ne.... of Het kleine Namen die volgens de onderne ming passen bij de andere namen van de SSK, herkenbaar voor iedereen als professionele kinder opvang in de regio. De Stichting Samenwerkende Kinderdag verblijven hoopt zich met deze operatie als organisatie beter te kunnen profileren als dé kinder opvang in de regio. Tot woensdag was namelijk nergens aan te zien dat de kindercentra tot de stich ting behoorden omdat, als ze zich aansloten bij de SSK, ze ieder hun eigen naam behielden. Om de herkenbaarheid te vergroten heeft de stichting samen met een gespecialiseerd bureau voor elke locatie apart een nieuwe naam bedacht. Tevens ging woensdag een actie voor het goede doel van start. Alle kindercentra hebben de kinderen kunstwerkjes laten maken. Hiervan zijn ansichtkaar ten gedrukt die bedoeld zijn voor de verkoop. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de Cliniclowns. De Stichting Samenwerkende Kinderopvang verzorgt al 25 jaar kinderopvang in Noord-Limburg en Oost-Brabant: kinderdagver blijf BSO en Gastouderbureau. Op dinsdag 25 februari maakt KRO/RKK opnames in café De Evenaar voor het pro gramma 'tussen kerk en kroeg'. De tv-ploeg strijkt in Venray neer vanwege de ont hulling, eind december, van het monument voor naamloos gestorven kinderen. Het programma wórdt een dag later, woensdag 26 februari, uitge zonden om 16.33 uur op Nederland 1 bij Studio RKK. Vorige week woensdag kreeg Paul Franssen, uitbater van café de Klokkenluider, telefoon uit Hilversum. Zijn kroeg ligt pal naast het monument, gemaakt door kunstenaar Piet Hermans, bij de Grote Kerk. Een dag later kwam de programmaleiding een kijkje nemen. "Maar mijn café was helaas te klein. Er moeten onder meer vier camera's opgesteld worden en daarvoor is beneden geen plaats. Boven heb ik meer ruimte, maar daar is weer geen bar: En ze wilden juist een bar als achtergrond hebben", zegt Paul Franss^p. De tv-makers maakten daarna een rondje door Venray en kwamen uiteindelijk bij restaurant Buitenlust terecht. Het bleek niet mee te vallen om een geschikte locatie te vinden. Wim Siebers van café de Evenaar kreeg donder dagmiddag een telefoontje vanuit Buitenlust. "Ik stond zelf achter de bar toen mij werd gevraagd of wij er ruimte voor hadden. Ze zijn direct komen kijken en vonden het een ideale plek voor tv-opna mes", zegt Siebers. Lees verder op p. 3 Carnavalszondag en -maandag - ivirvr\iii_»«va W Paleis~ een onbeneT 'P,élha^n im«heerlijke7Z/ smu'bulr« S gerechten in eXl M'arme [Ook voor grote t Camava^sfeer! p/p Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN WOON WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIIF RONGEN Chrysler Jeep Dodge VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE Al TO'S VAKKUNDIG ONDERHOUD FN REPARATIE Officieel Servicedealcr GEZELLENBAVS 8 5S1J EA VSSELSTEVN TEL. 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: VAKGARAGE uCOMM.ANSENDEWl 1 .NL Internetsite: WWV GOMM ANSENDEWI T.NI PEEL EN MAAS een abonnement waard zonder autorijbewijs Reeds vanaf 8.258,- i f, 5301 MA Venray Teleloon 0478-556117 Bedrijfsautomatisering b.v. Pr. Bernhardstraat 1 5 5802 BL Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.n Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken A - Ooo.m. DAAR! O.J k. -C ^TflAAT 76 In onze showroom staan verschillende stoomcabines vari diverse gerenommeerde merken opgesteld. Voor kleine en grote ruimtes, van standaard tot zeer luxe. Uniek bij De Groot is de mogelijkheid om heel discreet een stoomcabine te testen. Ons bouwbedrijf kan voor het plaatsen zorgen. Alles in één hand! éfyoafs ck tfae- Cu cttfsoe-na Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Internet: www.degroot-stevensbeek.nl SPIJKERBROEKEN MET DUIMSTOKZAK GRATIS H] VÓÓR DE WINKEL VierlingsJseekseweg 16, Overloon 0478-649166

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1