3 o berden 'We willen geen proeftuin voor uw plannen zijn' Tl O cn Q_ 0 Giel en Stan beste dichters van Limburg COUNT Sloop woningen Langeweg eind februari wEA\<# 0 9 (ff HOME \y\ l" OF THE 111 i*3t ORIGINAL O. Valtentijn weer op stap LK synchroon- zwemmen En verder: Trots op je buik Bandoetere ongen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! PIËLHAZEN IUFFET KPafe^'eeno7b"eT, Piétta2ra ^^echteTnerhf. "Wam,e u ook naar meer winst? Honderdvierentwintigste jaargang - week 6 - donderdag 6 februari 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9, 10 Carnavalsnieuws 16 Sport 17, 18, 19 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 CD Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Omgeving wil geen resocialisatiewoning buiten muren tbs-kliniek Voor de omgeving van de Rooyse Wissel is en blijft het onaanvaardbaar dat de tbs-kli niek een verlofwoning gaat bouwen buiten de omheining. Ook tijdens de informatie avond, maandagavond in zaal 't Brugeind in Meerlo, trok woordvoerder Toon van Soest weer fel van leer tegen de plannen van de directie van de Rooyse Wissel. Maar ook enkele andere aanwezigen uit ten hun grote zorgen over het beleid van de directie van het instituut. Algemeen directeur Toine de Beer maakte de ruim veertig belangstellenden ech ter duidelijk dat hij niet wil tornen aan de plannen voor de bouw van een verlofwo ning voor zes cliënten buiten het hek. Om de inwoners van de dorpen en de gemeentebe sturen in Venray en Meerlo- Wanssum enigszins gerust te stellen, gaat De Beer op zoek naar landelijke cijfers, die bewijzen dat de risico's voor de naaste omgeving van een resocialisatiewoning juist uiterst gering zijn. Verder was er eigenlijk niet veel nieuws onder de zon. Behalve dan dat de directie van de Rooyse Wissel en actievoerder Toon van Soest op vrijdag 14 maart op televisie te zien zijn. De Limburgse zender LI maakte namelijk onlangs een documentai re over de tbs-kliniek. Na afloop van die reportage gaan de 'kemp hanen' met elkaar in discussie. Van Soest liet De Beer maandag avond alvast weten uit te kijken naar die confrontatie en te blijven doorvechten tegen de plannen. De directie van de Rooyse Wissel wil voor eind van dit jaar de twaalf resocialisatieplekken heb ben ingevuld. Maar een resociali satiewoning creëren buiten de muren van de tbs-kliniek gaat de directie niet lukken, waarschuw de Van Soest alvast. "Er is onder de bevolking en de politiek totaal geen draagvlak voor dat plan. Toch gaf de actievoerder voor het eerst ook een pluim aan de directie, die eerder in nieuwsblad Peel en Maas liet weten te streven naar een open communicatie met de naaste omgeving. In tegenstel ling tot de bijeenkomst in Meerlo liepen tijdens eerdere discussie avonden in Oostrum en Wanssum de emoties namelijk soms hoog op. "Vanavond hebben we voor het eerst een prettig gesprek met een goede, inhoudelijke discussie. Al ben ik het natuurlijk niet met uw plannen eens", stelde Van Soest. ONRUST De directie van de Rooyse Wissel was op verzoek van het gemeentebestuur van Meerlo- Wanssum naar zaal 't Brugeind in Meerlo gekomen om uitleg te komen geven over de toekomst plannen van de tbs-kliniek en het jaarplan 2003. Na een korte inleiding van directeur Toine de Beer en hoofd behandeling Peter Braun over onder andere het ontstaan van de tbs-kliniek, de verpleging en behandeling, het doel van de Rooyse Wissel en de toekomst plannen, kwam de discussie goed op gang. Toon van Soest wees er net als enkele andere belangstellenden bijvoorbeeld maar weer eens op dat destijds voor de bouw van de tbs-kliniek de belofte was gedaan dat de Rooyse Wissel een gesloten en streng bewaakte inrichting zou blijven en dat een resocialisatie woning op het St. Servaas-terrein in Venray zou komen. De nieuwe directeur, Toine de Beer, had echter een andere visie. Want er moest een resocialisatie woning voor zes cliënten bij de kliniek komen. Maar veel omwo nenden zijn faliekant tegen deze ontwikkeling. Want wie gaat er nu een verlof woning in de nabijheid van recre atiepark De Witte Vennen, waar veel gezinnen verblijven en in de zomer duizenden kinderen uit de omgeving gaan zwemmen, bou wen? Ook maken de inwoners van de omliggende dorpen zich grote zorgen over de veiligheid van fietsende scholieren. En daar naast bevindt zich in de directe omgeving van de tbs-kliniek ook nog een sportpark, verslavingskli niek Pascalis en behandelcentrum De Wendel. Met de kreten 'de maat is vol' en 'we willen geen proeftuin voor uw plannen zijn' verwoordden enkele Oostrummers in de zaal hun onge rustheid. TOENAME GEWELD Ook vroegen enkele aanwezi gen zich af hoe het met de veilig heid in het instituut is gesteld. De directie van de Rooyse Wissel verwacht volgens het jaar plan 2003 namelijk een toename van geweld tussen patiënten, een gevolg van het groter aantal ver pleegde patiënten en de verwij zing van meer lastige patiënten naar Oostrum. Bovendien krijgen patiënten in de kliniek nog te veel de kans om elkaar zonder toezicht te ontmoeten, zo valt in het jaar plan te lezen. Door verbeteringen op het vlak van veiligheid en een nog betere opleiding en begelei- Pölleke Het moest er eindelijk van «nen en laten we eerlijk •en, de timing is perfect. Het :t alle andere kandidaten die jt afgelopen jaar hun best heb- :n gedaan om voor het Haöltere "leke in aanmerking te komen, itbleken. Piëlhaas, je kunt er niet meer onderuit. Dit jaar moet en zal het Pölleke echt naar de oneente Venray moeten gaan. )oit werd nog wel eens gesugge- eerd dat 't Pölleke als oeuvre- >rijs uitgereikt zou kunnen wor ks. Joost v.d. Vorle en de lemeente Venray waren daarbij neestal in beeld en ik kan mij ndenken dat dat dit jaar weer iet geval zou zijn. Schijnbaar ieeft de gemeente niet gewacht om deze strijd aan te gaan en is nen duidelijk voor de winst tegaan. Dinsdag was het zo ver, trap twee weken voor de uitrei king van 't Pölleke en nog pré- dés op tijd om mee te nemen in de camavalskrant. Ik zei het al, de timing is perfect maar daar krijgen ze de prijs niet voor Waar dan wel voor? Voor als u nog niet weet, kijk dan maar is op uw belastingaanslag van gemeente Venray die u dins- ig op de deurmat zag liggen, fee, niet die van de groene en grijze bakken van vorig jaar, want daar staat alles netjes op. Het gaat om uw aanslag over 2003. Het eerste wat u doet is kij ken naar het bedrag. 'Shit, alweer meer dan vorig jaar', denkt u maar dan kijkt u naar links en gelooft u uw ogen niet. Zomaar een korting van zo'n 55%. Ja, het staat er echt... 'Totaalbedrag van de aanslag(en) (in guldens)' Niet tegeloven. Ruim een jaar na de invoering van de euro. Ruim een jaar nadat we vorig jaar onze aan jagen wel in euro's ontvingen, «heeft de gemeente Venray de •ingeving gehad om toch maar 'weer op guldens over te stappen. Maar zoals Cruyff altijd zegt 'elk nadeel heb z'n voordeel'. Ik J denk niet dat de gemeente dit jaar overladen zal worden met bezwaren tegen de aanslag. Want zo'n opsteker krijg de burger toch niet elke dag. En zo gebeurt het dan waar schijnlijk toch, dat op maandag 1"' februari Jos Waals, of Lei Heidens als wethouder van finan- ciën, zich bij De Piëlhaas mag melden voor 't Pölleke... Christ e-mail redactie: redactie© vandenmunckhof.nl PEEL EN MAAS Giel Hellegers en Stan Steeghs van de Maria basisschool in Oirlo hebben de Limburgse voorronde gewonnen van een landelijke dichtwedstrijd. Het gaat om een door de Nederlandse afdeling van Amnesty International georgani seerde dichtwedstrijd voor basis scholen in Nederland. Op don derdag 27 februari zullen Giel en Stan hun gedicht, dat op een tegel zal worden gezet, schenken aan burgemeester Waals. Voor de winnaar van de landelijke ronde kan binnenkort via internet ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- t/e/t* gestemd worden op www.dich- terbijvrijheid.nl Op de foto Giel (rechts) en Stan die meedingen naar een plaats in de landelijke finale. 45 knVu iRaadhuisstraat 38 5801 MA Venray Telefoon 0478-556117 "UW VOORKEUR GAAT UIT NAAR NIEUW?" de m idi HYPOTHEEK SHOP De Hypotheekshop, Patersst/aat 3, Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshop.nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN WOON WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel. (0478) 55 04 10 y&J» V www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRI1F RONGEN Bedrijfsautomatisering b.v. Pr. Bernhardstraat 15 5802 BL Venray tel. 0478-585457 email: lnfo@jds.nl www.jds.nl Het adres voor at uw automatiserings vraagstukken PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -verkoop me uwe- en gebruikte auto's vkkundig onderhoud en reparatie Officieel Servicedealer GEZELLFNBAAN 8 5*13 EA YSSELSTEYN I KI. 11478-541945 FAX: 0478-541876 E null- VAKGARAGEiGOMMAN'SENDEWIT-N L Inlrrm-Kllf- WWW.GOM MAN SEN DEWll NL mQÜ Carnavalszondag en-maandag r Ook voor grote ern Carnava,ssfeer! 11 p/p Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 'Administratie Belastingconsulenten "Specialist voor het midden- en kleinbedrijf" VENRAY Eindstraat 30 5801 CR Venrav Tel. 0478-550860 HELMOND Steenovenweg 3 5708 HN Helmond Tel. 0492-789930 info@2count.nl ding van personeel wil de directie de stijging temperen, zo verklaar de directeur De Beer. Volgens hem valt het met het geweld in de Rooyse Wissel in vergelijking tot andere tbs-klinieken in het land alleszins mee. "Incidenten kun je natuurlijk nooit voor 100% uitslui ten, maar we proberen ze zo goed mogelijk te voorkomen. Een vijf tot tiental geweldsincidenten bin nen de kliniek op een aantal van 114 patiënten is in mijn ogen niet veel. Want we hebben te maken met complexe patiënten met vaak complexe problemen. Het zijn absoluut geen lievertjes die bij ons onder behandeling zijn. Maar ik durf rustig te zeggen dat we de zaak op het gebied van veiligheid goed op orde hebben. Ook al wil len de media u soms anders doen geloven." I IN BEDRIJF De Rooyse Wissel is op dit;:l moment volop in bedrijf, met in .j| totaal 103 patiënten en circa 250 I medewerkers. Het forensisch psy- i| chiatrisch instituut, dat in maan 4 2000 de eerste patiënten opnam. |;1 kost de maatschappij op jaarbasis 16 miljoen euro. In de particuliere j kliniek worden patiënten opgerio- jl men die door de rechter een tbs- maatregel opgelegd hebben j gekregen. Twaalf resocialisatie-I plaatsen worden buiten de muren ji van de Rooyse Wissel gecreëerd. Lees verder op p. 11 Extra politietoezicht De gemeente moet nog wachten tot donderdag 27 februari voordat de leegstaan de panden Langeweg 24 en 26 gesloopt mogen worden. Om vernielingen en krakers te weren zijn de huizen dichtge spijkerd en met een hekwerk afgezet. Ook zal de politie extra toezicht houden. Sinds vorige week donderdag staan beide karakteristieke wonin gen leeg. De bewoners Van Bergen en Wilms droegen toen hun sleutels over aan de gemeen te. Die heeft de panden gekocht om ze te slopen voor de nieuwe ontwikkelingen in het plan de Gouden Leeuw. De sloopvergunningen werden op 23 januari in Peel en Maas gepubliceerd. Vanaf die datum ging de bezwaartermijn van vijf weken in die op 27 februari afloopt. De gemeente wil leegstaande panden zo snel mogelijk slopen of het maakt soms gebruik van de anti-kraakbeweging Ad-Hoc die zorgt voor tijdelijke bewoning zolang' het nog bewoonbaar is Bij de onlangs gesloopte huizen aan Langeweg 8 en 10 werd ondanks het plaatsen van hekken en het dichtspijkeren van ramen en deuren toch toegang tot de woningen verkregen. Nu de poli tie een oogje in het zeil houdt hoopt de gemeente kraak en/of vernielingen te voorkomen. In het voorontwerp van het bestemmingsplan de Gouden Leeuw zijn tegen het slopen van de panden Langeweg 24 en 26 enkele bezwaren ingediend ondermeer door het wijkplatform Ij centrum. De vrijstaande wonin-1 gen stammen uit de jaren dertig. en zijn karakteristiek voor de' jonge bouwkunst in Venray. Ze' zijn ontworpen door de Venrayse architect Piet van Bergen. De gemeente heeft de bezwa ren verworpen. Omdat er elders in Venray nog soortgelijke wonin gen staan. Bovendien passen ze niet in de plannen van de Gouden Leeuw. Langs de Langeweg komt. een open, groene en parkachtige structuur en hier komt de in- en i uitgang van de ondergrondse par keergarage. Het ontwerpbestemmingsplan de Gouden Leeuw wordt op dins- 'j dag 29 april behandeld in de gemeenteraad. ^IftAAT 16 Rühl Haegens Molenaar Noorderhof 8. Postbus 68.5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fa* (0478) S8 46 24 e-tnall: mfo@rha.nl internet www.rba.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1