berden Fractie Van de Vorle krijgt andere naam 'Laot prins Edgar I mar schuuve. Nieuwe badkamer? Opruiming DE GROOT B.V. Expositie over geloof Dikke nederlaag Wanssum En verder: COMMUNIEKLEDING tot 50% Heijlisers RoelofswoMix dé specialist tegels, sanitair en tegelwerken.' /Jetten/ EoÊÉzmr U krijgt van ons de voile 200 artikelen in prijs verlaagd! ssplus Geen uitbreiding varkenshouderij in Smakt PEEL EN MAAS PEEL EN MAAS 2 FEBRUAR! 22 MAART 2 1 g APR'L 2 17 ME» 2' 14 JUN» 2 -SIS""" Jm'«' TotnebshÖVT abrangement inclusief „ernackhngi. nfiK MOGEUjE. Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9-11 Kunst Cultuur 13 Sport 18-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 Grotestraat 23 - S801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Joost doet stapje terug maar blijft partijleider tot 2006 Na twintig jaar verdwijnt de naam 'fractie Van de Vorle' van het Venrayse politieke toneel. De lokale partij gaat binnenkort anders heten. Raadsnestor Joost van de Vorle wil niet dat de partij zijn naam blijft dragen als hij er straks geen deel meer van uit maakt. Een nieuwe naam is nog niet bekend. "Burger Belangen Venray zou het kun nen worden", suggereert Van de Vorle wiens partij een onrustige periode achter de rug heeft. Joost, hij wordt in april 72 jaar, is op zijn besluit teruggekomen om voortijdig uit de politiek te stappen. De overgang van de oppositie naar de coalitie is niet zonder horten of stoten verlopen. Bovendien botert het niet zo goed tussen wethouder Frits Ruyten en Joost. "Hij heeft zich veel te veel bezig gehouden met het Indycarcircuit", vindt een ontevre den Van de Vorle. "Terwijl wij in het college zijn gestapt om wat te doen aan de woningbouw. Er moet meer gebouwd worden, vooral voor ouderen en alleen staanden. Zodat er weer doorstro ming op de woningmarkt komt. En we willen ons sociaal gezicht tonen door de lastendruk voor de burgers laag te houden. Maar Ruyten heeft veel te weinig van fractie Van de Vorle in het college ingebracht. Het wordt tijd dat er resultaten komen", oordeelt hij. En dat is ook dé reden dat hij niet terugtreedt. "Ik wil controle hou den. Zowel op de wethouder als op de fractie." Geluiden dat hij de leiding van de partij uit handen zou geven, wijst hij dan ook reso luut van de hand. "Tot de verkie zingen van 2006 blijf ik partijlei der én voorzitter", zegt hij beslist. Joost zegt er desondanks geen spijt van te hebben dat hij samen met CDA en PvdA in het college is gestapt. "Want in een coalitie valt veel meer te bereiken dan in de oppositie." Fractie Van de Vorle boekte op 6 maart 2002 een grote verkie zingswinst en werd na het CDA de tweede grootste partij in Venray. De fractie klom van vier naar vijf zetels. Joost boekte een persoonlijke triomf en werd met 2037 stemmen de 'stemmenko- ning' De strubbelingen tussen Ruyten en Van de Vorle hebben ook hun weerslag op de fractie. Enkele leden ergeren zich aan de drei gende tweespalt en dringen aan op een spoedige oplossing. Joost lijkt alleen te staan in zijn kritiek op Ruyten. Hij heeft zich ook al weken niet meer op de wekelijk se fractiebijeenkomst laten zien. "En voorlopig zal ik daar ook niet komen. Ik laat de politiek nu meer aan de anderen over. Ik word wat ontlast", aldus Van de Vorle, die ook per direct stopt als commissielid van Stedelijk Beheer. Afgelopen zondag vond een verzoenend gesprek plaats met fractievoorzitter Gerrit Lemmens en bestuurslid Martien Manders. Over en weer werden de grieven uitgesproken. Of de kou nu hele maal uit de lucht is zal de komen de tijd blijken. "We werken al twintig jaar goed samen binnen de fractie. De sfeer is altijd goed geweest. Maar ik ben misschien een verkiezing te lang doorge gaan. Daar heb ik achteraf spijt van. Ik had vorig jaar beter kun nen stoppen. Als raadslid wil ik actief zijn maar omdat ik zo aan het sukkellen ben gaat dat niet meer." De oprichter van fractie Van de Vorle merkt dat de jaren beginnen te tellen. Vlak voor de raadsver kiezingen werd hij geveld door wondroos. Die kwaal keerde in april, juist tijdens de coalitiebe sprekingen, in veel ernstigere mate terug waardoor hij in het ziekenhuis belandde. Een versle ten knie belemmert hem steeds meer bij het lopen en fietsen. "Bovendien kan ik niet meer alles zo goed onthouden. Ik had eigen lijk niet meer aan de verkiezingen willen meedoen. Maar Gerrit (Lemmens, red.) en de rest van de fractie hebben me toch weer overgehaald. Het wordt mij alle maal wat te veel. En ik wil de laat ste jaren van mijn leven meer tijd overhouden voor mijn hobby's." Lees verder op p. 3 nne 49e iSttM atie Macht Macht is iets waar je mee om nee oet kunnen gaan. Prins Edgar iern n De Piélhaas zal daar minder ePr( Beite mee hebben dan bijvoor cld een LPF. Of, mag je sinds ze week zeggen, een Fractie d Vorle. Want het rommelt nen deze partij. Oprichter, tijleider en voorzitter Joost de Vorle ziet het niet zo zit- q met zijn eigen wethouder ïvten. En de fractie hangt daar SCnin. Nu kan ik mij goed voorstellen li, wanneer je bijna twintig jaar ipositie gevoerd hebt, je alles at je die tijd geroepen hebt, realiseren. In politiek ederland, dus ook in Venray, is t een utopie. Dat krijgt geen ikele partij klaar dus ook niet fractie van de Vorle. loost zal wat dat betreft iets linder ongeduldig moeten zijn. ia° jvendien heeft het college nog re rie jaar de tijd om de wensen funi In de fractie v.d. Vorle te reali- 'eg ren. Wat ik echter niet snap is dat ost van de Vorle terugkomt op n besluit om eerder uit de poli- :k te stappen. Als 72-jarige :ft hij zelf aan dat steeds meer lelijke gebreken hem iraeren in het functioneren, laast zegt hij zelf dat hij ds meer dingen vergeet, ftijdsverschijnselen waar it en ik allebei niets aan kun- doen. Maar Joost wil blijven de vinger aan de pols te hou- Om zijn wethouder en zijn :tie te kunnen controleren, vraag is echter of hij daarvoor de raad moet blijven zitten. Als litter en partijleider is het al taak, en heeft hij al de :ht, om de vinger aan de pols houden. Daar hoeft hij niet )or in de raad te zitten. Ik denk 'Ifs dat hij buiten de raad deze veel beter kan uitvoeren, 'endien is zijn lichamelijke iditie van dien aard dat opti cal functioneren binnen de id steeds moeilijker wordt. Hij tft zelf al aan dat het niet meer sat Joost zou wat dat betreft en iet alle respect voor zijn per- ion, toch beter een stapje terug innen doen als raadslid, om ver- :r als partijleider en voorzitter n controlerende functie te kun- n blijven uitvoeren. Christ SSANG YONG 4wd PERSONEN- EN BEDRIJESAl'TO LEUKE PRIJSJES ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- l/c/«f Raadhuisstraat 38 5801 MA Venray Telefoon 0478-556117 'Laot os trio mar schuuve en same mit ollie diezze vastelaovend pruuve'. Met dit motto presenteerde Edgar van Kessel zich zaterdag avond tijdens de prinsenproclamatie in een bomvolle Venrayse schouwburg als prins Edgar d'n Urste aan camavalvierend Venray. Met zijn adjudanten Hans Kerstjens en Frank Arts gaat hij de Piélhaas voor tijdens de komende vastelaovesweken. "En dat worden drukke, maar ook mooie weken", aldus de kersverse prins, wiens agenda inmid dels bol staat van de carnavalsactiviteiten. Op de carnavalspagina in deze Peel en Maas een interview met het prinselijk trio van 2003- (Geen kortingen op collectie 2003) Dorpsstraat 30, Afferden (0485) 53 12 60 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN WOON <6 WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 lvmv.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRII F RONGEN Theater op bezoek in Asteria Venray Asteria Venray Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray Inl. en reseveringen: Tel. 0478-511466 CAR-CITY VENRAY Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl LAAG! Zie elders in deze krant onze advertentie. Opgeteld de beste! Bezoek onze sanitair- showroom en we tonen u graag alle mogelijkheden. Voor grote en kleine ruimtes, van standaard tot zeer luxe, alle gerenommeerde merken. De vakmensen van ons bouwbedrijf kunnen zelfs de complete uitvoering verzorgen. Alles in één hand! ck (Xé& Cu. mjt/oe-njit Bouw - Tegels -Sanitair Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Internet: www.degroot-stevensbeek.nl De gemeente Venray heeft terecht geweigerd om een uit breiding toe te staan van de varkenshouderij aan de Carmelietenstraat in Smakt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in Den Haag. De gemeente heeft varkenshou der W. Philipsen een nieuwe milieuvergunning gegeven voor de verbouwing van zijn bedrijf, maar niet voor de gevraagde uit breiding daarvan met 155 vlees varkens. Dit. omdat de varkens houderij stankhinder veroorzaakt voor de bewoners van de nabij gelegen St. Jozeflaan. Met de ver plaatsing en vernieuwing van de varkensstal van Philipsen neemt de overlast wel af. maar verdwijnt niet. Van een uitbreiding van de veestapel op het bedrijf kan dan ook geen sprake zijn, naar mening van de gemeente. De Raad van State laat weten het daar mee eens te zijn. een abonnement waard Bedrijfsautomatisering b.v. Pr. Bernhardstraat 15 5802 BL Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken e-mail: redactie® vandenmunckhof.nl Uw adres voor al uw Feesten. Bruiloften. Partijen. Vergaderingen, enz. Cafe-Zaal 't fJeule Arrangementen all in vanaf €20,- p. Onlangst met vlaai 5 uur vrij drinken 2.x bittergarnituur uitgebreid buffet 't raspaardje van de horeca tot ziens in 't Veule tel. 0478-581928 EEL EN MAAS Honderdvierentwintigste jaargang - week 5 - donderdag 30 januari 2003

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1