OTfi AFGEPRIJSD berdem Carnavalsconflict bij de Knöllekes in Leunen PvdA en CDA winnaars in Venray en Meerio-Wanssum 1 JDS nu EXTRA Raadselige Roos Swolgen verliest topper En verder: iet De wintercollectie van dames-, heren en kinderkleding is Asteria Niets! PEEL EN MAAS andoetere ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Van Deursen PEEL EN MAAS ft u ook naar meer winst? V Honderdvierentwintigste jaargang - week 4 - donderdag 23 januari 2003 EL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssuml 1-12 Kunst Cultuur 13 Sport 18-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 de Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Het besluit van carnavals vereniging 't Knölleke om de prijsuitreiking na de optocht te verplaatsen naar het gemeenschapshuis is totaal verkeerd gevallen bij caféhou der Piet Martens. In een open brief in dorpsblad de Ruuper deelt Martens mede dat hij met carnaval de deur helemaal op slot doet. "Ik ga dan op vakantie. Ik kan Leunen niet meer zien met carnaval", zegt hij. De gemoederen in het dorp zijn hoog opgelopen. De dorpsraad probeert nog te bemiddelen. Al zo'n vijftig jaar is het traditie dat zondag na de optocht de prij zen worden uitgereikt in zaal Martens. Tot vorig jaar toen de carnavalsvereniging en Martens besloten dit evenement te ver plaatsen naar gemeenschapshuis de Brink. Daar is meer ruimte, iedereen kan het programma beter volgen omdat er een podi um is en bovendien kunnen de carnavalsvierders langer blijven 'hangen'. Bij Mariens moet vroeg in de avond plaats gemaakt wor den voor het jeugdbal. Piet Mariens verzorgde vorig jaar de horeca in het gemeen schapshuis tijdens de prijsuitrei king. Dit leek tot ieders tevreden heid behalve voor Martens. "De kosten zijn er te hoog. Ik moet daar huur betalen terwijl mijn eigen zaal leeg ligt", verklaart hij. "De prinsenreceptie op zaterdag en de prijsuitreiking op zondag maken voor mij de carnaval. Als één van die twee wegvalt dan houd ik te weinig over. Aan de jeugdbals verdien ik niets want de jeugd mag gratis binnen." Mariens vroeg de carnavalsvereniging om de prijsuitreiking dit jaar weer in zijn zaal te houden. Hij kreeg nul op rekest. "De reden is mij nooit verteld", verzucht hij. "De mensen van Leunen zouden dat zo willen. Maar ik hoor ook heel andere ver halen. Vanaf het allereerste begin is die prijsuitreiking hier geweest. Mijn vader is er destijds mee begonnen en ik was er altijd bij betrokken. En nu doet het bestuur me dit aan. Terwijl wij de jeugd altijd gratis onderdak bie den. Dit doet gruwelijk veel pijn. Ik heb er al drie weken niet meer van geslapen", zegt een geëmotio neerde Martens die het er niet bij laat zitten. "Ik schakel Horeca Nederland in. Want het gemeen schapshuis mag niet op deze manier mijn boterham afnemen. Wij zijn nog het enige dorpscafé in Leunen. Moet dat er nu ook nog aan geloven?" Bert Willems. voorzitter van 't Knölleke, zit met de kwestie behoorlijk in de maag. Het is in Leunen momenteel hét onder werp van gesprek en er vallen verwijten over en weer. "Het is allemaal niet zo gemakkelijk gegaan als veel mensen denken. Er is heel wat aan vooraf gegaan voordat wij tot dit besluit kwa men", zegt Willems. "We hebben 300 leden en de druk kwam ook vanuit de Leunse bevolking om de prijsuitreiking in de Brink te doen. Dat is daarvoor een ideale locatie." Zaterdag tijdens het prin senbal gaf Bert Willems tekst en uitleg aan de zaal. "Het werd me ook allemaal te veel. Ik stond te huilen op het podium. Vraag het maar aan iemand die er geweest is." Lees verder op p. 3 Hotel Restaurant nodigt u uit voor... Ij&nenu vanaf hoofdgerechterfe^4hdn' Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 Wat gebeurt er als U niet adverteert Keuze Vroeger was stemmen eigen- heel simpel. Je kleurde het je rood van die partij of per- in waarvan jij dacht dat die iw idealen het meest venve- Jijken kon. Of je stemde tradi- jneel, door thuis ingegeven, op bepaalde partij omdat je Iders dat deden en, in die tijd uitzonderlijk, omdat je Iers dat voorschreven. Verkiezingen nu zijn echter t meer zo gemakkelijk. De dia overspoelt de stemmers 't peilingen, debatten, inter- :ws etc. etc. Het is haast niet per bij te houden welke partij 'aar voor staat. De term zweven- k kiezers is dan ook al een aan- jaren een veelgebruikt begrip. Nieuw is echter het strategisch lezen. Ik zou er nooit opgeko- icn zijn maar je komt er niet leer onderuit, Je moet nu al ver- Ier denken dan dat waar je eigen irtij voor staat. Zeker bij deze •rkiezingen waar de peilingen :en nek-aan-nek race voorspie- :lden tussen CDA en PvdA. 'ant, laten we eerlijk zijn, in een imocratie is het vaak de groot- :e partij die de premier levert en dus in de regering gaat zitten. LWil ik wel een CDA-premier? Wil wel een PvdA-premier? Hoe n ik dat beïnvloeden? De kie zer wordt er haast horendol van. Wat dat betreft verlang ik af en toe toch wel terug naar die :de oude tijd, waarin de kiezer de rust gegund werd om een wel- rwogen keus te maken en geen opgedrongen keus. Christ Bedrijfsautomatisering b.v. Pr. Bernhardstraat 15 5802 BL Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings vraagstukken De PvdA en de CDA zijn in de gemeenten Venray en Meerio-Wanssum de grote winnaars van de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Verliezers zijn de Lijst Pim Fortuyn en in mindere mate Groen Links en D66. Het opkomstpercentage in Venray was woensdag 77,91%. Maar liefst 22.303 kiezers vonden de weg naar de stemlokalen. In mei van het vorig jaar ging 75,31% (21.355 kiezers) van de stemge rechtigden naar de stembus. De uitslag in Venray komt in grote mate overeen met het landelijke beeld. De PvdA is met Wouter Bos weer helemaal terug in politiek Nederland. In vergelijking met de vorige Tweede Kamerver kiezingen kreeg de PvdA meer dan het dubbele aantal stemmen, van 2523 (11,81%) in 2002 naar 5140 (23,05%) nu. Het CDA deed het ook uitstekend in Venray. De politieke campagne in Noord- Limburg wierp haar vruchten af. De christen-democraten behaal den maar liefst 9384 stemmen (42,08%) tegen 8308 stemmen (38,9%) in 2002. Dat betekent een winst van ruim drie procent. De Lijst Pim Fortuyn kreeg zoals ver wacht, en geheel in overeenstem ming met het landelijke beeld, ook in Venray flinke klappen. De partij kreeg nu nog maar de steun van 1163 kiezers (5,21%), tegen 3508 stemmen (16,43%) in mei 2002. De Socialistische Partij van Jan Marijnissen boekte in Venray een bescheiden winst. Bij de vori ge verkiezingen 1243 stemmen (5,82%) en nu 1572 (7,05%). De WD bleef woensdag stabiel met 3165 stemmen (14,19%), iets meer dan bij de vorige verkiezin gen toen de liberalen 2823 stem men kregen (13,22%). Groen Links deed het niet al te best want TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN WOON <6 WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www. rongen vof.nl de partij kreeg het vertrouwen van slechts 878 kiezers (3,94%), tegenover 1379 stemmen (6,46%) in mei vorig jaar. Ook D66 leed verlies want de democraten gin gen terug van 998 stemmen (4,67%) naar 688 stemmen (3,08%). Opmerkelijk was de steun die de Venrayse kiezer gaf aan de Partij voor de Dieren. Met 92 stemmen (0,41%) wist de partij een klein deel van de kiesgerech tigden voor zich te winnen. Lijst Ratelband kreeg nog het vertrou wen van elf Venraynaren (0,05%) en kan zich weer met andere zaken gaan bezighouden. Tijdens de tweede kamerverkie zingen in mei 2002 zette zich het herstel van het CDA op de kerdor- pen al in. Traditiegetrouw deden de christen-democraten het ook nu weer goed. Van de in totaal 6772 gerechtigde stemmen in de tien kerkdorpen gingen er nu 4168 (61,55%) naar het CDA. Opnieuw een winst ten opzichte van mei vorig jaar toen het CDA uitkwam op 3595 stemmen (55,13%). De PvdA deed het ook goed op de dorpen en kwam uit op in totaal 910 stemmen Het stembureau bij De Sprank werd goed bezocht. Rond de middag had al 35% gestemd. (13,45%). Bij de vorige verkiezin gen moest de arbeiderspartij nog genoegen nemen met slechts 495 stemmen (7,95%). MEERLO-WANSSUM De PvdA en de CDA kregen ook in de gemeente Meerio-Wanssum het vertrouwen van de kiezer. Grote verliezer was vooral de Lijst Pim Fortuyn (LPF). De opkomst was hoog in de gemeente Meerio- Wanssum. Liefst 4785 mensen (82,60%) gingen naar de stembus, op 15 mei 2002 brachten in de agrarische gemeente 4637 kiesge rechtigden (79,89%) hun stem uit. Dat de gemeente Meerio- Wanssum een CDA-bolwerk is en blijft, werd ook woensdag weer duidelijk. Want liefst 2396 inwo ners, 50.1% van de stemgerechtig den, spraken hun vertrouwen uit in de partij van lijsttrekker Jan Peter Balkenende, tegen 2175 (47%) op 15 mei 2002. De Pvda van Wouter Bos behaalde ook in Meerio-Wanssum een grote winst met 918 stemmen Aantal stemmen per partij in Venray en Meerio-Wanssum Partij Venray Percentage Meerio-Wanssum Percentage CDA 9384 42,08% 2396 50.1% Lijst Pim Fortuyn 1163 5,21% 222 4,7% WD 3165 14,19% 617 12,9% PvdA 5140 23,05% 918 19.2% GroenLinks 878 3,94% 167 3,5% SP 1572 7,05% 283 5,9% D66 688 3,08% 115 2.4% Christen Unie 43 0,19% 3 0,06% SGP 7 0,03% 2 0,04% Leefbaar Nederland 93 0,42% 25 0,52% De Conservatieven.nl 8 0,04% 1 0,02% NCPN 8 0,04% 1 0,02% Duurzaam Nederland 8 0,04% 0 0% Partij van de Toekomst 32 0,14% 11 0,2% Partij voor de Dieren 92 0,41% 14 0,3% Lijst Ratelband 11 0,05% 5 0,1% TOTAAL 22.303 4785 Opkomstpercentage 77,91 82,60 nu (19.2%) tegen 442 (9,5%) in mei 2002 De LPF maakte een forse duikeling, van 728 stemmen (15.7%) in mei 2002 naar 222 (4,7%) nu. De WD groeide van 510 stemmen (11%) in mei 2002 naar 61"' (12,9%) nu. GroenLinks ging van 239 (5.2%) terug naar 167 stemmen (3,5%), D66 van 194 (4,2%) naar 115 stemmen (2,4%) en Leefbaar Nederland van 80 (1,7%) naar 25 stemmen (0,5%). De SP behaalde een lichte winst, van 217 (4,7%) naar 283 (5,9%) stemmen. In de agrarische gemeente Meerio-Wanssum behaalde de Partij van de Dieren 14 stemmen (0,3%)- Emile Ratelband kreeg vijf stemmen (0.1%) en de Partij van de Toekomst 11 (0,2%). "U WILT DE MOGELIJKHEDEN GRAAG OP EEN RljTJE" De Hypotheekshop, Patersstraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. www.hyp0theekshop.nl ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- Telefoon 0478-556117 Ons nieuw assortiment tuinmeubelen staat klaar. Profiteer van onze voorverkoop van 16 januari tot 28 februari. Korting tot 20%! Bloemencentrum Dealer Teak Garden Tuinmeubelen Veldstraat 5. Deume. 0493-312102 niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur WIJ KEUREN ALTIJD GOED VERKOOP NfElTVE- EN GEBRUIKTE ALTO'S VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servïcedealcr GEZELLENBAAN 8 581J EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541*4? FAX: 0478-541S- t mali: 'AKGARAG«GOMMANSEN DEWIT_N L InU-menUc WWSVGOMAIANSEVDEWIT.M. KOOPJES 1 KOOPJES KOOPJES Sr«AAT76 Vestijmjen to Venray en Boxmeer Rühl Haegens van Aar /K*' managementconsultant s J&s. -jï* 3

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1